Жұмыс оқу бағдарламасының титул парағыжүктеу 94.49 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі94.49 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Жұмыс оқу бағдарламасының титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақстан тарихы кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы пәні бойынша

5В011400 Тарих мамандығы студенттеріне арналған

Павлодар
Жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

п.ғ.д., проф. Н.Э.Пфейфер

____________________

20__ж. «___»________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы А.А.Қасқабасова


Қазақстан тарихы кафедрасы

Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы пәні бойынша

5В011400 Тарих мамандығы студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс оқу бағдарламасы 5В011400 -Тарих (бакалавриат) мамандығының жұмыс оқу жоспарының негізінде және элективті пәндер каталогі негізінде құрастырылған
Кафедра отырысында ұсынылған «__» _______ 20__ж.

Хаттама № __

Кафедра меңгерушісі _____________ К.К.Батталов

Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

«__»_____ 20__ ж. Хаттама №___
ОӘК төрайымы ______________ Ш.Қ.Сулейменова
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы___________ А.И.Бегимтаев «___» ___________200__ж.ОӘБ ҚҰПТАЛҒАН

ОӘБ бастығы________ Е.Н.Жуманкулова «___» _________200__ж.


Университеттің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________20__ж. Хаттама №____

1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы: Ортағасырлардағы Азия және Африка тарихы

Таңдау бойынша компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6

Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәріс сабақтары - 30 сағат

Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы:

Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер:

1. Алғашқы қауым тарихы;

2. Қосалқы тарих пәндері;

3. Антропология;

4. Ежелгі дүние тарихы.
Постреквизиттер: Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы, Дүниежүзі тарихының жаңа және қазіргі заман тарихы пәндерін игеру үшін қажетті білімдер, икемдер мен дағдылар
2 Пәні, мақсаты, міндеттері
Азия және Африка еллдерінің орта ғасырлар тарихы - тарих факультеттерінің оқу багдарламасындағы ең негізгі, ең басты ғылыми - теориялық пәндерінің бірі болып табылады. Студенттерге осы пән арқылы Азия және Африка елдерінің орта ғасырлық тарихы бойынша орасан зор тарихи мәлімметтер мен теориялық білім беріледі. Тарихи хронология жағынан алғанда бұл дәуір күл иеленуші қоғамдық жүйенің құлауынан капиталистік даму кезенінің басталуына дейінгі кезеңді қамтиды. Осы аралықтағы кезеңді біз «орта ғасырлар» немесе «феодалдық даму формациясы», «феодалдық дәуір» деп атаймыз.
Пәннің мақсаты

Азия мен Африка халықтарының орта ғасырлық қоғамдық өмірімен, мемлекеттік-саяси құрылыстарымен, әлеуметтік-экономикалық жүйесімен, діни, мәдени, тілдік, этногенездік процестердің тарихымен егжей-тегжейлі танысу.Пәннің міндеттері

Студенттерді географиялық және хронологиялық шегі, терминдердің айқындамасы, саяси жуйелер мен саяси құрылыстардың ерекшеліктері, орта ғасырлық коллективтік жүйелер, орта ғасырлық мемлекет және оның типтері, классикалық феодализм және оның Азия-Африка елдеріндегі ерекшеліктері, феодалдық қарым-қатынастар формалары, шаруашылық типтері, халықтардың өмір салттары, орта ғасырлық этногенездік процестер, халықтардың қалыптасуын көрсету болып табылады.


3 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар
Қөрініс алу керек:

Азия және Африка қоғамдарының дамуының теориялық мәселелерінБілуі керек:

- Азия мен Африка халықтарының орта ғасырлық шаруашылықтың, материалдық және рухани мәдениеттердің дамуы ерекшеліктері;

- шығыс елдерінің саяси тарихы және байланыстары;

- орта гасырлық Азия және Африканың ортақ белгілері мен ерекшеліктері.Істей білуі керек:

- қоғам дамуының жалпы тарихи және жеке мәселелерге қатысты заңдылықтарын түсініп, талдай білуі;

- Азия және Африканың басқа қоғамдық формациялардан ерекшелігін айыра білу;

- Азия және Африка елдерінің дамуының, ыдырауының заңдылықтарын түсіндіре білу;

- тарихи оқиғалар мен құбылыстарды түсіндіруде шығыс елдер қоғамның нақты фактілік материалдарын пайдалана білу.Дағдыларға ие болуы керек:

Тарихи құбылыстарды талдауҚұзыретті болуы керек:

Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы4 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары

Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу

п/п№

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

Барлығы


Соның ішінде ОӨЖМ

1.

Ерте орта ғасырлардагы Қытай

2

1

6

3

2.

Жапония және Кореяда феодалдық қатынастардыи қалыптасуы. Ерте орта ғасырлардағы Вьет мемлекеті.

2

1

6

3

3.

III-ХІІ ғғ. Индия және Шри Лаика

2

1

6

3

4.

Ерте орта ғасырлардағы Иран, Арабстан, Орта Азия және Закавказье

2

1

6

3

5.

ІІІ-VІІІ ғғ. Африка халықтары мен мемлекеттері

2

1

6

3

6.

Феодализм канат жайған дәуіріндегі Қытай. Біртұтас Моңғол ұлысының құрылуы мен дамуы

2

1

6

3

7.

X - XV ғасырлардағы Корея, Жапония және Оңтүстік Шығыс Азия

2

1

6

3

8.

ХІІ –ХV ғасырлардағы Индия және Шри Ланка

2

1

6

3

9.

Х-ХУ ғғ. Иран, Түркия, Ирак, Сирия, Египет, Орта Азия және Закавказье

2

1

6

3

10.

VIII-ХV ғғ. Троникалық Африка

2

1

6

3

11.

ХVІ-ХVIII ғғ. Қытай. ХVІ-ХVІІ ғғ. Моңғолия

2

1

6

3

12.

ХVІ-ХVIII ғғ. Корея, Жанопия және Оңтүстік-Шығыс Азия

2

1

6

3

13.

ХVІ-ХVIII ғғ. Индия және Цейлон

2

1

6

3

14.

XVI XVIII ғғ. Иран, Түркия, Араб елдері, Орта Азия және Закавказье

2

1

6

3

15.

XVI XVIII ғғ Тропикалық және Оңтүстік Африка

2

1

6

3
Барлғы:135 (3 кредит)

30

15

90

45

5 Ұсынылатын әдебиет тізімі
Негізгі әдебиет

1 Тортаев С.Ә. Орта ғасырлардағы Азия және Африка тарихы.-Алматы:Нұр-Пресс,2007.-1 эл. опт. диск (CD-ROM)

2 Қожахметұлы К., Шөпеков Ә. Шығыстың тарихы және халықаралық қатынастары. ХХ-ХХІ ғғ. бас кезі:оқу құралы Алматы:Қазақ университетi,2009.-308 б.

3 Жангельдина Д.І.  Елтану:оқулық.-Алматы:MV-Print,2012.-270 б.
Қосымша әдебиет

4 Жоль К.К. Индуизм в истории Индии: учебное пособие для вузов. М.: Аст.: Восток-Запад, 2006.5. История Османского государства, общества и цивилизации: В 2 т./под ред. Э. Ихсаноглу. Исслед. Центр исламской истории, искусства и культуры. М.: Вост. Лит., 2006. Том-1: История Османского государства и общества. 2006.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет