«Журналистика» мамандығына арналғанДата25.04.2016
өлшемі177.83 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3-деңгейдегі СМЖ құжаты

ПОӘК

«Публицистика өнері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені


2010 жылғы

№ 3 басылым орнына _____


ПОӘК 042-05-14-5-05.11/01-2012
050504 «Журналистика» мамандығына арналған

«Публицистика өнері» пәнінің
ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


СЕМЕЙ 2012 ж.
КІРІСПЕ
1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: ____________ Хибадуллина А.С., Қазақ фолологиясы кафедрасының аға оқытушысы, «____» _____. 2012 жыл


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №1 «____»____. 2012 жыл.
Кафедра меңгерушісі: ___________ Сейітова Ш. Б.

2.2 Гуманитарлық-заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №1 «____» ______. 2012 жыл.
Төрайымы: ___________ Колмогорова Г.Б.

2.3 Гуманитарлық-заң факультетінің Ғылыми кеңесінде бекітілді.

Хаттама №1 «_____» _____. 2012 жыл.
Ғылыми кеңестің төрағасы_________ Еспенбетов А.С.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.

Хаттама №1 «_____» ______. 2012 жыл.

Оқу жұмысы жөніндегі проректор___________ Рскелдиев Б.Ә.
4 2010 жылғы «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 4 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1. Қолданыс аясы....................................................................................................4

2. Нормативтік сілтемелер.....................................................................................4

3. Жалпы ережелер..............................................................................................4-5

4. Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны........................6-9

5. СӨЖ-ның тақырыптары..............................................................................9-10

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы………………………………………….10

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы....................11

8. Әдебиеттер…………………………………………………………………121 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Публицистика өнері» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Публицистика өнері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 050504 «Журналистика» мамандығының 3.08.275-2006 бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.3. Пәннің қысқаша мазмұны

а) Басты мәселе.

Публицистика – қоғамдық өмір айнасы. әлеуметке арнап ой айту, елдің көңілін аудару арқылы қоғамның көкейкесті мәселелерін оң шешу тілегінен туатын дарынды сөз. Ол кез-келгеннің бойынан табыла беретін өнер емес. Көсемсөз – елден асқан көреген, біліміне білігі сай, жеке басының қамынан бұрын ел мүддесін жоғары ойлайтын, қоғамның сыздап тұрған жарасын дәл тауып қана қоймай, оның себеп-салдардын анықтап, арылатын жолын көрсетіп бере алатын дуалы ауыз бірегейлердің ғана қолынан келетін қасиетті өнер. «Президент – ал басшы, журналист – жол басшы» деген қанатты сөз осы публицистикаға арналып айтылған лебіз болуға тиісті.

Бұл пәнді игеру арқылы болашақ журналист-баспагерлер елінің, жерінің игілігі үшін аянбай қызмет еткен, қолындағы қаламын халқының амандығы, өсіп-өркендеуі жолындағы түрлі кедергілерге қарсы қаруына айналдырып, жанкешті өмір кешкен қазақ публицистерінің шығармашылық өмірінен терең тыныстап, жазу шеберлігін шыңдай түседі.
1.4. Осы курстың мақсаты:

Көсемсөздің сөз өнерінің айрықша саласы ретінде таным-табиғатын, атқаратын қызметтері (функциялары) мен теориялық-әдістемелік, тәжірибелік мәселелерін талдап, түсіндіру және студенттерді көрнекті көсемсөз шеберлерінің шығармашылық ізденістерімен таныстыру – пәннің мақсаты болып табылады.


1.5. Курстың негізгі міндеттері:

Ол мынадай міндеттерден тұрады:

- Өнер, оның ішінде көсемсөз өнері туралы көрнекті қоғам қайраткерлері мен белгілі ғалымдардың ой-пікір, тұжырымдары негізінде студенттерді публицистика өнерінің табиғатымен таныстыру;

- Публицистиканың атқаруға тиіс негізгі функцияларын талдау;

- Қазақ публицистикасының гнесологиялық негіздері болып табылатын көне түркі жазбаларындағы, орта ғасырларда өмір сүрген шығыс ғалымдарының еңбегімен таныстыру;

- ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы классикалық үлгідегі қазақ публицистикасына жеке-жеке тоқталып, осы кезеңдегі көсемсөз шеберлерінің тәжірибе жинақтауларына мүмкіншілік туғызу;

- Кеңестік дәуір кезеңіндегі және қазіргі қазақ публицистикасының даму үрдісімен, тақырыптық, жанрлық, тілдік, стилдік ерекшеліктерімен жақын таныстыру;

-

1.6. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

Нәтижесінде студенттердің теориялық білімдерін тәжірибемен орнықтыру. Яғни пәнді өту барысында студенттер түрлі хрестоматиялық мәні бар әдебиеттерді міндетті түрде оқып, конспектілеумен қоса, өздері де бүгінгі күннің көкейкесті мәселелері бойынша туындылар жазып, оны талдауға тартылатын болады.

ә) Білім, машық, дағды және компетенция тізбегі.

Теория мен практикада байланыс болмаса істің нәтижесіне нұқсан. Мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған материалдарды талдай отырып, студентгер өз бетінше ізденіп, арнайы тапсырма алады. Пәннің табиғатына сай материал жазуға пайдаланады1.7. Курстың пререквизиттері

« Қазақ әдебиетінің тарихы», «Қазақ әдебиетінің теориясы», “Журналистикаға кіріспе”.1.8. Курстың постреквизиті:

Пәнді меңгеруге төмендегідей қосымша білім көздері көмектеседі:

«Ғылыми-танымдық журналистика», «Баспасөз және әдеби сын».
1 Кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

7

2

15

15

-

45

45

135

емтихан4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағу


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1. Публицистика өнерінің теориялық мәселелері


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

2. Қазақ публицистикасының бастау көздері

1+0,5 ОСӨЖ

1,2,

3. Өнер,оның түрлері мен сөз өнері жайлы жалпы түсінік

1+0,5 ОСӨЖ

1,2,

4. «Қазақ» газеті қызметкерлері және көтерген мәселелері

1+0,5 ОСӨЖ

1,2

5. Көсемсөздің мәні, атқаратын қызметтері (функциясы)


1+0,5 ОСӨЖ

1,2,

6. Ежелгі түркі жазбаларындағы публицистика элементтері


1+0,5 ОСӨЖ

1,2,3,

7. Жыраулар поэзиясындағы публицистика

1+0,5 ОСӨЖ

1,2,

8. Журналистика, көркем әдебиет және публицистика


1+0,5 ОСӨЖ

1,2,3

9. ХІХ ғасырдың аяғындағы қазақ публицистикасы


1+0,5 ОСӨЖ

1,2,3,

10. Кеңес дәуірі мен қазіргі қазақ публицистикасының тарихи сабақтастығы және ерекшеліктері1+0,5 ОСӨЖ

1,2

11. Алаш қозғалысының бастау кезеңдері


1+0,5 ОСӨЖ

1,3,

12. Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


1+0,5 ОСӨЖ

1,3,

13. Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

14. Батырлар жыры – ауызекі публицистика үлгісі


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

15. Тәуелсіз Қазақстан публицистикасындағы тақырыптық, проблемалық ізденістер


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Практикалық (семинар) сабақтары

Публицистика өнерінің теориялық мәселелері

1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Қазақ публицистикасының бастау көздеріӨнер,оның түрлері мен сөз өнері жайлы жалпы түсінік

1+0,5 ОСӨЖ

1,2

«Қазақ» газеті қызметкерлері және көтерген мәселелері


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Көсемсөздің мәні, атқаратын қызметтері (функциясы)

1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Ежелгі түркі жазбаларындағы публицистика элементтері


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Жыраулар поэзиясындағы публицистика

1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Журналистика, көркем әдебиет және публицистика


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

ХІХ ғасырдың аяғындағы қазақ публицистикасы


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Кеңес дәуірі мен қазіргі қазақ публицистикасының тарихи сабақтастығы және ерекшеліктері1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Алаш қозғалысының бастау кезеңдері


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Батырлар жыры – ауызекі публицистика үлгісі


1+0,5 ОСӨЖ

1,2

Тәуелсіз Қазақстан публицистикасындағы тақырыптық, проблемалық ізденістер


1+0,5 ОСӨЖ

1,2


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1.1. Тірнек өнерінің табиғаты

5.1.2. Көрнек өнерінің түрлері

5.1.3. Сөз өнерінің тармақтары

5.1.4. В.Г.Белинский мен М.Горкийдің публицистика туралы тұжырымдары

5.1.5. Публицистиканың функциялары

5.1.6. Ежелгі түркі ескерткіштерінің тарихи құндылығы

5.1.7. Жырлардағы қоғамның ащы шындығы

5.1.8. Желтоқсан жаңғырықтары – тәуелсіздіктің жаршысы

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

1. Публицистика табиғаты

2. публицистиканың пайда болуы

3. Журналистика, көркем әдебиет және публицистика

4. Көне түркі жазба ескерткіштері – публицистика бастаулары

5. Батырлар жыры – ауызекі публицистика үлгісі

6. жыраулар поэзиясындағы публицистикалық сарын

7. шешендік сөздердегі публицистикалық белгілер

8. Шоқан, Абай, Ыбырай публицистикасы

9. «Түркістан уалаяты газетіндегі» публицистиканың қалыптасуы

10. «Дала уалаяты газетіндегі» ұлттық публицистика

11. Д.Сұлтанғазин –ұлттық публицистиканың негізін салушылардың бірі

12. Қорабай Жапанов – публицист

13. Отыншы Әлжановтың публицистикасы

14. Асылқожа Құрманбаев публицистикасы

15. «Айқап» журналындағы публицистика


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы


Дәріс сабағының

тақырыбы


Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

4

5

6

1. Публицистика өнерінің теориялық мәселелері


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

2. Қазақ публицистикасының бастау көздері

Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Жазбаша, ауызша

3. Өнер,оның түрлері мен сөз өнері жайлы жалпы түсінік

Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

4. «Қазақ» газеті қызметкерлері және көтерген мәселелері

Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Жазбаша, ауызша

5. Көсемсөздің мәні, атқаратын қызметтері (функциясы)


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Жазбаша, ауызша

6. Ежелгі түркі жазбаларындағы публицистика элементтері


негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

7. Жыраулар поэзиясындағы публицистика

Дәріс тезисі, бақылау тапсырмалары

Тест тапсырмалары-мен жұмыс

Жазбаша

8. Журналистика, көркем әдебиет және публицистика


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

9. ХІХ ғасырдың аяғындағы қазақ публицистикасы


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Жазбаша, ауызша

10. Кеңес дәуірі мен қазіргі қазақ публицистикасының тарихи сабақтастығы және ерекшеліктеріДәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

11. Алаш қозғалысының бастау кезеңдері


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Жазбаша, ауызша

12. Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

13. Қазіргі қазақ пубицистикасының негізгі тақырыптары, тілі мен стилі және пішіндер


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

14. Батырлар жыры – ауызекі публицистика үлгісі


Дәріс тезисі, негізгі әдебиеттер

Газет-журнал материалдары-мен жұмыс жұмыс

Ауызша

15. Тәуелсіз Қазақстан публицистикасындағы тақырыптық, проблемалық ізденістер


Дәріс тезисі, бақылау тапсырмалары

Тест сұрақтарына жауап беру

Жазбаша


7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Б.Жақып Публицистиканың шығармашылық негіздері

2

8

16%

Х.Бекхожин. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі.

3

8

27%

Т.Амандосов Публицистика – дәуір үні


2

8

16%

Ворошилов В.В. Журналистика

2

8

16%

А.Байтұрсынов Шығармалары

2

8

16%

К.Смайылов Жеті қыр бір сыр

1

8

11%


8. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1.1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1. Б.Жақып Публицистиканың шығармашылық негіздері Алматы-2007

8.1.2. Х.Бекхожин. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі.

8.1.3. Т.Амандосов Публицистика – дәуір үні

8.1.4. Ворошилов В.В. Журналистика

8.1.5. А.Байтұрсынов Шығармалары

8.1.6. Т.Қожакеев Көк сеңгірлер Алматы-1996

8.1.7. Т.Қожакеев Қым-қуыт іздер Алматы-19978.2.

8.1.8.Байтұрсынов А. Ақ жол. Өлеңдер мен тәржімелер, публицистикалық мақалалар және әдеби зерттеу. – Алматы: Жалын, 1991.

8.1.9.Қожакеев Т. Көксеңгірлер. – Алматы, 1992.

8.1.10.Жақып Б.Ө. М.Әуезов – публицист. – Алматы: Ана тілі, 1997.

8.1.11.Шәріпов А.С. Қожанұлы - әдебиетші. – Алматы: Ердәулет Қазақстан, 1994.

8.1.12.Агроновский А. Уроки мастерства. – Москва, 1991.

8.1.13.Виленский М. Как написать фельетон. – Москва, 1982.

8.1.14.Кольцов М. Писатель в газете. – Москва, 1961.9. ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫӨзгерістің рет нөмірі

Құжаттың тарауы пункті

Өзгеріс түрі (ауыстыру, жою, қосу)

Хабарламаның нөмірі және күні

Өзгеріс енгізілді

Күні

Аты-жөні, қолы, қызметі
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет