Кафедрасы оқу курстарының каталогыбет14/17
Дата02.05.2016
өлшемі2.4 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Дәріс сабақ. Астрономия пәні. Негізгі мәселелері, әдістері мен аспаптары. Сфералық астрономиядан негізгі мағлұматтар. Шоқжұлдыздар. Жұлдыздық карталар. Эклиптика. Планеталардың көрінерлік және нақты қозғалыстары. Ай мен күн тұтылуы. Практикалық астрономияның негізгі есептері мен құралдары. Күн. Күн жүйесі. Жұлдыздар. Жұлдыз, оған дейінгі қашықтық. Қалыпты жұлдыздар. Жұлдыздардың сәулелерін сараптау әдістері. Жұлдыздардың спектрі мен жарқырауы. Галактика. Галактика түрлері. Галактикалардың кеңістіктік таралуы мен эволюциясы. Галактика. Хаббл заңы. Біртекті изотропы Ғалам модельдері. Ғалам эволюциясы.

Лабораториялық сабақ.

  1. Аспан координаталары жүйелері.

  2. Уақыт өлшеу жүйелері.

  3. Күнтізбелер.

  4. Планеталар қозғалысы

  5. Күн жүйесі планеталарының массасын, өлшемдерін, пішінін және оларға дейінгі қашықтықты анықтау.

  6. Үш және одан көп денелер есебі.

  7. Бақылау арқылы тәуліктік және жылдық параллаксты анықтау.

  8. Жер затының азимутын анықтау.

  9. Күннің сыртқы қабаттарының температурасы анықтау.

  10. Жұлдыздардың жұлдыздық шама мен жарқырауын анықтау.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Аспан денелерінің орналасуын, механикалық қозғалысын, қасиеттерін сипаттайтын ұғымдарды, оны басқаратын негізгі заңдарды білуі. Бекітілген бағдарламаға сай практикалық дағдыға ие болу.
Пәннің аталуы

Радиоэлектроника
Қысқартылған атауы

RE
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 6
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

Қазақша, орысша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, лабораториялық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті:Электронды приборлар, жартылай өткізгіштер физикасы, функционалдық элементтері мен цифрлы техника
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Әр түрлі элетрондық қондырғыларды негіге ала отырып, сигналдарды өндіру, тасымалдау, өңдеден өткізу және түрлендіруге байланысты іргелі физикалық заңдылықтарды баяндау және талдау. Мағлұматты қашыққа тасымалдаудың теориясы мен әдіс- тәсілдері, сандық электрониканың негізігі функционалдық элементтері мен цифрлары техниканың құрылымдық түйіндері, микропроцессорлар туралы түсінік
Мазмұны

Дәріс сабақ: кіріспе. Радиотехникалық тізбектер мен сигналдар. Шала өткізгіш приболардың физикалық негіздері. Интегралды микроссхемалардың құрылу және жұмыс істеу принциптері. Аналогты микроэлектроника. Сызықты емес электрондық құрылымдар. Импульстық құрылымдар. Цифрлы микроэлектроника. Радиоэлетрондық құрылғыларды қоректендіру көздері. Электрониканың даум перспективалары мен жаңа салалары.

Лабораториялық сабақ: Еркін тербелістер талдау. Дербес контурлардағы еріксіз тербелістер. Өзара байланысқан контурлардағы еріксіз тербелістер. Шала өткізгіш диодтарды зерттеу. Биполярлы және өрісті транзисторларды зертеу. Биполярлы транзисторлармен құрылған резистивті күшейткіш. Өрісті транзистормен құрылған күшейткіш. Операциялық күшейткіш. Грамонриялық және импульстік процестердің генераторлары. Интегралдық микросхемалар мен құрылған логикалық элементтер. Әртүрлі құрылымдағы триггерлерді зерттеу. Цифрлық құрама құрылымдар. Цифрлық мағлұматтардың санауыштары, регистерлері. Аналогты-цифрлы түрлендіргіш. Цифрлы-аналогты түрлендіргіш. Айнымалы тоқтың түзеткіштері.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Радиоэлектроника жетістіктерінің ғылым мен техникада, тіршіліктің әртүрлі саласында қолдануы, радиоэлектрониканың даму тенденциясы туралы ілімдерді дамыту.
Пәннің аталуы

Статистикалық физика және физика кинетикалық негіздері

Қысқартылған атауы

SFFKN

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, семинарлық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, семинарлық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: Феноменологиялық термодинамика және статистикалық физика.

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Сатистикалық ансамбль, үлестіру функциясы. Термодинамикалық шамалардың ансамбль бойынша орташа мәндерін анықтау. Флуктуациялар ұғым және олардың макроскоптық жүйелерде бағалануы.

Мазмұны

Дәріс сабақ:Статистикалық физиканың негізгі қағидалары. Статискалық термодинамика. Термостаттағы жүйелердің статистикалық үлестірулері. Идеал және нақты газдардың қасиеттері. Фазалардың теп- теңдігі және фазалық ауысулар. Идеал газдардың кванттық статистикасы. Флуктуация териясы элементтері.

Семинарлық сабақ:Тепе- тең емес процесстер теориясының негіздері. Физикалық кинетика негіздері. Термостатта орналасқан жүйлердің статистикалық үлестірілуі. Идеал және нақты газдардың қасиеттері. Фазалық тепе- теңдіктер және фазалық ауысулар. Идеал газдың кванттық статистикасы. Флуктуация териясының элементтері. Физикалық кинетикалық элементтері.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Статистикалық тепе- теңдік принципі туралы ұғымдарды қатты денелердің кинетикалық қасиеттері арқылы игеру.

Пәннің аталуы

Заттардың электрондық теориясы

Қысқартылған атауы

ZET

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, негізгі компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, ОСӨЖ-15, СӨЖ-15

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

1кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: Жоғарғы математиканы, векторлық алгебраны, дифференциалдық және интегралдық есептеулерді, дифференциалды теңдеулерді, операторлық есептеуді, жалпы химияны, статиканы және ықтималдылық теориясы элементтері

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Заттардың электрондық теориясы курсы басқа жалпы білім беретін пәндермен қатар физиктерді теориялық дайындаудың және практикалық дайындаудың негізі болып табылады және физиктердің табысты жұмыс істеу үшін фундаментальді база ролін атқарады.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Кіріспе. Атомдар мен молекулалар, олардың өзара әрекеттесуі. Қатты денелердің түрлері. Конденсацияланған жүйелер. Жылулық қозғалыс.

Реттелген және реттелмеген жүйелер. Кристалл торлар, олардың симметриясы. Кері тор. Идеалдық тордағы дифракция. Бриллюэн аумақтары. Тордың ақауы. Тордың динамикасы. Кристалдық тордың түрлі кездесетін ақаулары. Гармоникалық жуықтау. Серпімділік. Қатты денелердің негізгі түрлері, олардың электрлік, оптикалық қасиеттері. Тордың қалыпты тербелісі. Кванттық тербелістер. Металдардың зоналық құрылымы. Фонондардың энергия спектрі. Кристал торының жылу сыйымдылығы. Эйнштейн және Дебай модельдері. Ангормонизмнің ролі. Жылулық ұлғаю және кристал торының жылу өткізгіштігі. Энергетикалық деңгейлер бойынша электрондардың таралуы. Трансляциялық симметрия. Плазма табиғаттағы заттың плазмалық күйі. Плазмадағы электр өрісі. Дебай радиусы. Магнит өрісіндегі плазма. Квазибөлшектер әдісі. Кристалл тордың өрісінде электронның орналасуы. Блок теоремасы. Әлсіз байланыс жуықтауы. Күшті байланыс жуықтауы. Изоэнергетика беттері. Кристалдардағы кинетикалық құбылыстар. Металдардың электр және жылу өткізгіштігі. Электр өткізгіштіктің температуралық тәуелділігі. Қоспалы және өзіндік шалаөткізгіштер. Холл эффектісі. Р-п-Р ауысуы. Магниттік реттелу. Гейзенберг моделі. Ферромагнетизм және антиферромагнетизм туралы ұғымдар. Асқын өткізгіштік. Негізгі тәжірибе нәтижелері. Асқын өткізгіштіктің электродинамикасы. Магнит ағынының квантталынуы. Плазма табиғаттағы заттың плазмалық күйі. Плазмадағы электр өрісі. Дебай радиусы. Магнит өрісіндегі плазма. Квазибөлшектер әдісі.Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Заттардың электрондық теориясы курсын игеру процесі кезінде студенттер кемелденген ғылыми техникалық ақпараттармен танысады. Ғылыми техникалық жетістіктерді өзінің практикалық қызметінде қолдана алу керек

Пәннің аталуы

а)Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

Қысқартылған атауы

MIFV

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: математика статистика әдістерін, физикалық практикум.

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Ғылымның дамуы өлшеулер аясындағы прогрестермен тығыз байланысты. Өлшеу танымның бір тәсілі болып табылады. Сондықтан көптеген ғылыми зерттеулер, оқып үйренетін құбылыстардың сандық қатынсатарын және заңдылықтарын тағайындауға мүмкіндік беретін, өлшеулер мен қатар жүреді. Физикалық құбылыстарды бақылау, өлшеуіш апаптармен физикалық шамалардың арасындағы сандық байланысьарды тағайындау, физикалық тұрақтыларды анықтау, техникалық өлшеуіш құралдармен танысу.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Кіріспе. Физикалық шамалар және орладың бірліктері. Экспериментті жоспарлау. Өлшеу нәтижелерін өңдеу және безендіру. Ұзындықтарды, қашықтықтарды, аудандарды, көлемдерді және бұрыштарды өлшеу құралдары. Масса және салмақ, күшті өлшеу құралдары. Уақыттыөлшеу құралдары. Жылдымдықты өлшеу құралдары. Электр өлшеуіш аспаптары. Температураны, қысымды өлшеу құралдары. Ауаның ылғалдығын өлшейтін құралдар. Тұрақты шамаларды анықтайтын қондырғылар. Беттік керілу коэффициентін анықтайтын қондырғылыр. Бөлшектердің және электромагниттік сәулеленудің детекторлары. Жоғары дәрежелі ажыратушы спектроскопия.

Практикалық сабақ: Өлшеуіш кезінде пайда болатын статистикалық заңдылықтар. Сызықтық және бұрыштық шамаларды өлшеу әдістер. Қатты дененің инерция моментін өлшеу әдістері. Қатты дененің айналу жылдамдығын өлшеу әдістері. Еркін түсу үдеуін анықтау әдістері. Температураны өлшеу әдістері. Ауадағы дыбыстың жылдамдығын өлшеу. Қатты денелердегі дыбыстың жылдамдығын өлшеу. Үйкеліс коэффициентін анықтау әдістері. Сұйықтың меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасын өлшеу әдістері. Әртүрлі орталардағы жылу өткізгіштік коэффициентін өлшеу әдістері. Сұйықтың беттік керілу коэффициентін өлшеу әдістері. Ауаның жылу өткізгіштігін өлшеу.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Өлшеулердің есебіне қандай да бір физикалық шаманың сандық мәнін алумен бірге, оны анықтаудың дәлдігін, сенімділігін көрсету.

Пәннің аталуы

б)Электрлік шамаларды өлшеу әдістері

Қысқартылған атауы

IEV

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық-15 ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

1кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: механика, электр және магнетизм, векторлық алгебра, математикалық анализ, математикалық физика.

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты:Студенттерге электрлік шамалардың өлшем бірліктерін оқып-үйрену және электрлік аспаптардың жұмыс істеу тәртібімен таныстыру.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Кіріспе. Электр өлшеуіш сапаптар. Электрлік шамаларды өлшеу. Трнсформаторлар. Айнымалы токтың электр машиналары. Тұрақты токтың электр машиналары. Индуктивтілікті, өзара индуктивтілікті және сыйымдылықты өлшеу. Қуатты өлшеу. Тіркегіш құралдар. Магниті өлшеулер.

Лабораториялық сабақ: Физикалық шамалар. Өлшеудің түрлері және элктер құралдар туралы жалпы түсінік. Тікелей өлшеу құралдарының өлшегіш механизмдері. Ток пен кернеуді өлшеуге аранлаған тікелей өлшеу құралдары. Ток пен кернеуді өлшеуге аранлаған тікелей өлшеу құралдары. Өлшеу қателіктері. Амперметр. Вольтметр. Трансформатор. Энергия мен қуатты өлшейтін аспатар. Электрлік емес параметрлерді өлшеу. Методикалық қателіктер. Диод. Электрлік шамалардың өлшем бірліктері. Аспап жүйелері мен олардың дәлдік кластары. Шунт пен қосымша резистордың атқаратын қызметтері.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

“Электрлік шамаларды өлшеу әдістері” пәні табиғаттағы электрлік құбылыстарды дұрыс түсіну мен қазіргі заманғы техниканы күнделікті тұрмыста дұрыс қолдану үшін аса қажет. Бұл пән электрдік шамаларды өлшеудің әдістерін, мұнда қолданылатын аспаптардың түрлерін және осы аспаптардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы ақпарат беріп меңгере алады. Сонымен қатар бұл пәнді оқып үйрену студенттерді көптеген физикалық құбылыстардың негізін түсінуге үйретеді, табандылығын арттырады.

Пәннің аталуы

в) Физикалық шамаларды өлшеу бірліктері

Қысқартылған атауы

EIFV

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, парктикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық -15 ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

1кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: жоғары математика, векторлық алгебра, статистиканы және ықтималдықтар теориясы элементтерін.

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Физикалық шамалардың өлшем бірліктер пәні жалпы білім беретін пәндермен қатар студент- физиктердің теориялық және практиаклық дайындаудың негізі болып табылады және олардың физика ғылымын табысты игеруі үшін маңызды база ролін атқарады. Физикалық шамалардың өлшем бірліктер пәнін болашақ физика мұғалімдеріне үйрету келесі мәселелерді көздейді. Физикалық шамалардың өлшем бірліктерге шолу жасау.

Мазмұны

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет