Кафедрасы оқу курстарының каталогыбет16/17
Дата02.05.2016
өлшемі2.4 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Дәріс сабақ: Физика-химиялық анализ сабағында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті физика-химиялық тәсілдер мен әдістемелер пайдаланылады. Бұндай зерттеулер жүргізу үшін, электрондық және оптикалық микроскоптар, спектрлерді зерттеу үшін спектрография тәсілі, структураны зерттеу үшін рентген дифракциясын және резонанстық тәсілдер пайдаланылады (ЭПР, ЯМР, ПМР). І-VІІІ нейтрондардың, электрондардың, рентген сәулелерінің энергияларына байланысты кристалдардан шашцрауын атомдық, структуралық факторлардың әсері қарастырлады.. Кристалдардың геометриясы мен симметриясын анықтауда нейтрондардың, электрондардың, регтген сәулелердің дифракциясын пайдалану тәсілдері көрсетіледі. Ядролық, протондық, гамма сәулелерінің резонанстық құбылыстары пайдаланады.

Практикалық сабақ: Қысқа толқындардың шарттары. Де Броилль толқындары. Шашырау ұзындықтары. Шашыраудың көлденең қимасы. Электромагниттік толқындардың атомдарын шашырауы. Электрондардың шашырауы. Жылулық нейтрондардың ядродан шашырауы. Идеал кристалдардан шашыраудың интенсивтілігі. Кристал пластинкалардан Брегг шашырауы. Кристалдардағы ақаулардың рентген сәулелерінің шашырауына әсері. Лауьэ тәсілі. Дебай тәсілі. Ұнтақ тәсілі. Кристалдарды айналдыру тәсілі. Опто-электрондық тәсілі. Гама квантарының ядромен әсерлесуі. Мессбауэр эфектісі. Ямр. Гамма резонанстық спектроскопиясы.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Осы электромагниттік толқындардың кванттық, толқындық қасиеттерін ашып көрсетілуі қажет. Дененің жалпы көлемінің өзгерісін дилатометрия тәсілі арқылы зерттейді. Физиканың дамуына дифракциялық және резонанстық зерттеулердің ролін және физика-химиялық анализ негіздерін, физиканың зерттеулер мен оқыту саласында пайдалану әдістерін кеңінен көрсетілуін білу.


Пәннің аталуы

Электронды микроскопиялық зерттеу әдістері

Қысқартылған атауы

ЕММІ

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша, Орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: оптика, атомдық және ядролық физика, биология

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Пәннің мақсаты – физика саласындағы ғылыми-зерттеу және оқыту үрдісінде электронды-микроскопиялық зерттеу әдістерін пайдалану. Бағдарламаға: 1.кіріспе, 2. оптоэлектроника лекцияларында және зертханаларында қолданылатын әдістер мен приборлардың физикалық негіздері; 3. оптоэлектроника пәнінің практикалық негіздерін пайдалану мәселелері қосылған. Соның ішінде бірінші модуль тақырыптарын баяндау.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Электрондық микроскоптардың қандай физикалық құбылысқа байланысты жұмыс істеу принцпі қарастырылуы керек. Электрондық микроскоптардың бірнеше түрлерінің құрылысы толық түсіндірілуі қажет.

I-II лекцияларда электронды микроскоптардың физикалық негіздері қарастырылады.

III-XXV лекцияларда бірнеше электрондық микроскоптардың типтерінің құрылысы мен жұмыс істеу принциптері қарастырылды.

XXV-XXX лекцияларда осы электрондық микроскоптарға үлгілер дайындау мәселесі қарастырылады. Электронды микроскопиялық анализ әдісінің физикалық негізін және онда пайдаланылатын қондырғылардың жұмыс істеу принципін.

-Жарық оптика микроскопынан электрондық микроскопқа өту.

-Жарықтандфырғыш электрондық микроскоптың жұмыс істеу принципі.

-Магниттік электрондық микроскоп.

-Электростатикалық электрондық микроскоп.

-Электрондық микроскоптың ажыратқыштық қабілеті.

Практикалық сабақ:- Электронды микроскопиялық анализ әдісінің физикалық негізін және онда пайдаланылатын қондырғылардың жұмыс істеу принципін.

-Жарық оптика микроскопынан электрондық микроскопқа өту.

-Жарықтандфырғыш электрондық микроскоптың жұмыс істеу принципі.

-Магниттік электрондық микроскоп.

-Электростатикалық электрондық микроскоп.

-Электрондық микроскоптың ажыратқыштық қабілеті.

- Жарықтандырғыш элекртондық микроскопия-TEM

- Сканерлейтін микроскоп –STM.

- Атомдық микроскоп-AFM.

- Электрондық микроскоп –EM14.

-Электрондық микроскоптарда зерттеу әдістемелері.

-Шашыратқыш электрондық микроскоп.

-Эмиссиялық микроскоп.-Айна электрондық микроскоп.

- Қатты денелерді электрондардың дифракциясы арқылы зерттеу.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Бұл зерттеулер қазіргі заманғы технологияларда пайдаланылатын материалдардың физика-механикалық қасиеттерін зерттеу әдістерін білу.

Пәннің аталуы

Физикадан оқу құралдарын дайындау.

Қысқартылған атауы

ISOF

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, лаборатория, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орысша, қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, лаборатория-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: механика, молекулалық физика, электр және магнетизм

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Болашақ физика пәні мұғалімдерінің педагогикалық дағдыларын жақсарту мақсатында көрнекі құралдарды пайдалану, дайындау барысының алғы шарттарын білу.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Оқу жабдықтарын қолданудың жалпы әдістері мен сипаттамасы. Физика курсының бөлімдері бойынша оқу жабдықтары және оны дайындау әдістері. Молекулалық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдары. Электр және магнетизм курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау, пайдалану әдістері. Оптика және атомдық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау.

Лабораториялық сабақ: Оқу құралдарын қолданудың жалпы әдістемесі. Көрнекі құралдарға қойылатын талаптар. Кинематика бөлімін оқыту үшін әртүрлі слайдтар жасау. Ньютон заңдарын түсіндіруге демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Механикадағы сақталу заңдарын түсіндіру үшін слайд, тәжірибе дайындау. Ракетаның моделін жасау. Зат күйлері түсіндіруге арналған тәжірибелерді компьютердің көмегімен дайындау. Броундық қозғалыс, диффузия тақырыптары бойынша виртуальдық лабораториялық жұмыс дайындау. Және орындау. Газ заңдары тақырыптары бойынша демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Электростатика тарауы бойынша компьютерлік моделдерді жасау. Тұрақты ток тарауы бойынша электрлік сызбалар, кестелер, демонстрациялық тәжірибелер жсау. Магнит өрісі тарауы бойынша слайдтар, виртуальдік лабоарториялық жұмыстар және демонстрациялық тәжірибелер дайындау және жасау. Оптика бөлімі бойынша слайд жасау. Атомдық және ядролық физика бөлімдері бойынша слайд және виртуальдік лабораториялық жұмыс дайындау.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Физика курсының мектеп жабдықтарының классификациясы, моделдер, кестелер, таспа-дыбыс құралдары, зертханалық құралдар дайындау және жасау.

Пәннің аталуы

б) Физикадан приборлар мен жабдықтарды дайындау.

Қысқартылған атауы

IРР

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орысша, қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, лабораториялық-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: механика, молекулалық физика, электр және магнетизм оптика, атомдық физика

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты:Физикадан приборлар мен жабдықтарды дайындауда жабдықтарды тиімді пайдалану, оқу процесінде ұйымдастыру оны дайындау барысының алғы шарттарын білу керек..Болашақ физика пәні мұғалімдерінің педагогикалық дағдыларын жақсарту мақсатында көрнекі құралдарды пайдалану, дайындау барысының алғы шарттарын білу.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Физика сабағында лабораториялық приборлар мен жабдықтарды қолдан жасауы бойынша талапқа сай көркемдеу. Приборлар мен жабдықтарын қолданудың жалпы әдістері мен сипаттамасы. Физика курсының бөлімдері бойынша оқу жабдықтары және оны дайындау әдістері. Молекулалық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдары. Электр және магнетизм курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау, пайдалану әдістері. Оптика және атомдық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау.

Лабораториялық сабақ: Приборлар мен жабдықтары қолданудың жалпы әдістемесі. Көрнекі құралдарға қойылатын талаптар. Кинематика бөлімін оқыту үшін әртүрлі слайдтар жасау. Ньютон заңдарын түсіндіруге демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Механикадағы сақталу заңдарын түсіндіру үшін слайд, тәжірибе дайындау. Ракетаның моделін жасау. Зат күйлері түсіндіруге арналған тәжірибелерді компьютердің көмегімен дайындау. Броундық қозғалыс, диффузия тақырыптары бойынша виртуальдық лабораториялық жұмыс дайындау. Және орындау. Газ заңдары тақырыптары бойынша демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Электростатика тарауы бойынша компьютерлік моделдерді жасау. Тұрақты ток тарауы бойынша электрлік сызбалар, кестелер, демонстрациялық тәжірибелер жсау. Магнит өрісі тарауы бойынша слайдтар, виртуальдік лабоарториялық жұмыстар және демонстрациялық тәжірибелер дайындау және жасау. Оптика бөлімі бойынша слайд жасау. Атомдық және ядролық физика бөлімдері бойынша слайд және виртуальдік лабораториялық жұмыс дайындау.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Физика курсының мектеп жабдықтарының классификациясы, модельдер, кестелер, таспа-дыбыс құралдары, зертханалық құралдар дайындау және жасау.Ол үшін демонстрайиялық тәжірибе, фронтальді лабораториялық жұмыс физикалық практикум түсініктерін толық жеткізу керек.

Пәннің аталуы

Физпрактикумның приборлары мен жабдықтарын дайындау.

Қысқартылған атауы

ІРР

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орысша, қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, лабораториялық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: Жалпы физика курсы. Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Физпрактикумнан приборлар мен жабдықтарды дайындауда жабдықтарды тиімді пайдалану, оқу процесінде ұйымдастыру оны дайындау барысының алғы шарттарын білу керек. Болашақ физика пәні мұғалімдерінің педагогикалық дағдыларын жақсарту мақсатында көрнекі құралдарды пайдалану, дайындау барысының алғы шарттарын білу.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Физика пәні бойынша модельдер жасау. Физика сабағында өзіндік жұмыстарды жүогізу жүйесі. Физпрактикумның жабдықтарын қолданудың жалпы әдістері мен сипаттамасы. Физика курсының бөлімдері бойынша оқу жабдықтары және оны дайындау әдістері. Молекулалық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдары. Электр және магнетизм курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау, пайдалану әдістері. Оптика және атомдық физика курсы бойынша оқу жабдықтары мен құралдарын дайындау.

Лабораториялық сабақ: Физпрактикумнан приборлар мен жабдықтарды қолданудың жалпы әдістемесі. Көрнекі құралдарға қойылатын талаптар. Кинематика бөлімін оқыту үшін әртүрлі слайдтар жасау. Ньютон заңдарын түсіндіруге демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Механикадағы сақталу заңдарын түсіндіру үшін слайд, тәжірибе дайындау. Ракетаның моделін жасау. Зат күйлері түсіндіруге арналған тәжірибелерді компьютердің көмегімен дайындау. Броундық қозғалыс, диффузия тақырыптары бойынша виртуальдық лабораториялық жұмыс дайындау. Және орындау. Газ заңдары тақырыптары бойынша демонстрациялық тәжірибелер дайындау. Электростатика тарауы бойынша компьютерлік моделдерді жасау. Тұрақты ток тарауы бойынша электрлік сызбалар, кестелер, демонстрациялық тәжірибелер жсау. Магнит өрісі тарауы бойынша слайдтар, виртуальдік лабоарториялық жұмыстар және демонстрациялық тәжірибелер дайындау және жасау. Оптика бөлімі бойынша слайд жасау. Атомдық және ядролық физика бөлімдері бойынша слайд және виртуальдік лабораториялық жұмыс дайындау.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Физпрактикумнан приборлар мен жабдықтарды қолдау және оған қойылатын талаптарды игере білу керке. Физика курсының мектеп жабдықтарының классификациясы, модельдер, кестелер, таспа-дыбыс құралдары, зертханалық құралдар дайындау және жасау.Ол үшін демонстрайиялық тәжірибе, фронтальді лабораториялық жұмыс физикалық практикум түсініктерін толық жеткізу керек. Мектептегі жұмыстың жағдайына байланыстыру принципі, яғни сипаттамасы, таңдап алуы, пайдалану, бағалау, әрі қарай жетілдіру принципін ұстану.

Пәннің аталуы

Орта мектеп бойынша есептер шығару практикумы

Қысқартылған атауы

PRZSSH

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Орысша, қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіптендіру пәндер, таңдау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, практикалық-30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: Жалпы физика курсының теориялық және практикалық материалдарын, элементарлық математика аппараттарын, физиканы оқытудың әдістемесін, педагогика және психологияны игеру керек.

Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Орта мектепте физикадан есеп шығару практикумы пәні- студенттердің жалпы физика курсы бойынша алған білімдерін практикада қолданып есеп шығаруға дағдылану қабілетін арттыру. Физика есептерінің әртүрлі типтерінің құрылымдық ерекшеліктерін талдау; әртүрлі есептерді құрастыру, шешу және оны тексеру әдістемесін үйрету.

Мазмұны

Дәріс сабақ: Есеп туралы жалпыланған ұғым. Физиканың мәтіндік есептері. Жаттығу және комбинациялық есептер. Физикалық есептер-оқушы мен студенттің физикалық құрылымының маңызды бір элементі. Тесттік сипаты бар тапсырмалар. Студенттің оқу танымдық іс-әрекеті. Есептерді шығару тәсілдерін алгоритмдеу. Шығармашылық есептер, олардың түрлері. Эксперименттік есептерді шығару әдістемесі. Есептеу есептерін шығару әдістемесі. Есеп шығаруға арналған сабақты өткізу әдістемесі. Сабақ үстінде оқушылардың өзіндік жұмысын күшейту. Есеп шығарумен байланысты мұғалімнің ғылыми жұмысын ұйымдастырудың мәселелері. Әр түолі есептерді құрастыру принципі Тақырыптық бақылау жұмыстарын дайындау. Физиканың текстік есептері. Тақырыптық бақылау жұмысн дайындау.

Практикалық сабақ: Механика. Молекулалық физика. Электр және магнетизм. Оптика. Атомдық физика бөлімдерінен есеп шығару.

Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Физика есептерін шығару студенттердің оқу материалдарын терең меңгеруіне қолайлы жағдай жасайды. Олардың алған білімдерін пайдалана білу қабілетін қалыптастырады және бекітеді. Есеп шығару физиканы оқыту үрдісінің бөлінбес құрамды бөлігі болып саналады, өйткені ол физика сабақтарының түгелдей барлық түрлері мен кезеңдеріне кездеседі. Физика сабақта проблемалық ситиуация қойып, оны шешуге жәрдемдеседі.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет