Кафедрасы оқу курстарының каталогыбет2/17
Дата02.05.2016
өлшемі2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Пәннің аталуы

Қазақ (орыс) тілдері
Қысқартылған атауы

К (R) Ya
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

семинар, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

Қазақша, орысша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Семинарлық -45, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: әдебиет, философия
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Ғылыми-кәсіби сөйлеуде белсенді, жалпылама, көлемді біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру.
Мазмұны

Семинарлық сабақ: Жалпы қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің лексикалық минимуммын кеңейту. Тілдегі қолданыс деңгейіне қарай грамматикалық формалар мен құрылымдарды меңгерту. Сөйлеудің түрін: әңгімелесу, суреттеу, хабарлауды құрастыру. Грамматикалық формалар мен құрылымдарды сөйлеу процесінде дұрыс қолдану. Белгілі мәтіндерді қайта өңдеу. Тілдік қызметтің әр түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қиын емес прагматикалық мәтіндері, әлеуметтік-тұрмыстық және кәсибі саладағы өзекті тақырыптардағы сұхбаттар мен монологтарды ауызша және жазбаша түрде өңдеу.

Кәсіби білімін дамыту: а) әр түрлі ғылыми мәтіндерді оқулықтардағы мәтіндер мен дәрістерге мамандығына байланысты сұхбаттар мен монологтар құру. Пікірін білдіруге: монолог-суреттеу, сұхбат, пікірталас ұйымдастыруға дағдыландыру.Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау

Тілдегі қолданыс деңгейіне қарай грамматикалық формалар мен құрылымдарды меңгерту.
Пәннің аталуы

Шет тілі
Қысқартылған атауы

I Yal (2)
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

семинарлық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

Ағылшынша, орысша, қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Семинарлық-45, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі, психология
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Оқылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лекциялық грамматикалық нормаларын білу.
Мазмұны

Семинарлық сабақ: Фонетика: шетел тілінің айтылуы, ырғақтық-инотациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің репрециясы мен реппродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам моделдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика: негізгі сөз таптар-зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикль, есімдік, предлог:- жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөз жасамның негізігі моделдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, шолып оқу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диологты дамыту шеберлігі. Жазу: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару. Тыңдау: күнделікті кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәтіндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау

Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудара білу.
Пәннің аталуы

Информатика
Қысқартылған атауы

Inf
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

Ағылшынша, орысша, қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс -15, практикалық-30, ӨСӨЖ-45,СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: математика, физика, ағылшын тілі
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Мақсаты: Информатика пәні жеке ғылым ретінде ХХ ғасырдың екінші жартысында ғана бөлініп шықты. Алайда оның міндеттерін адамдар көне заманнан бері интуитивтік деңгейде шешіп келген еді. Қазіргі уақытта информаткиа және есептеуіш техника құралдары көптеген жағдайда мемлекеттің ғылыми-техникалық потенциалының, халық шаруашылығының даму дәрежесінің, адамдарыдың өмір сүруі мен қызметінің деңгейінің өсіп жетілгенін анықтайды. .”Информатика” курсы бойынша білім беру жүйесіндегі кредиттік жүйесінің жаңа тұжырымдамасы іргелі ғылымдар: жаратылыс-ғылыми және гуманитарлық бағыттағы ілімдермен интеграциялануға жасалатын нақты қадам жасау дегенді білдіреді.
Мазмұны

Дәріс сабақ: Ақпаратты жинақтап, өңдеп, таратып отырмаса адамзаттың әлеуметтік және мәдени дамып жетілуі болмас еді. Қазіргі заманда әлемдік ақпаратты жинақтау, өңдеу, таратуда информатика пәнінің ролі айтарлықтай дәрежеде өсіп жетілгені байқалады.

Өткен кезде негізгі курс екі бөлімге бөлінеді. Оның негізгі бөлігі аудиториялық сағаттар мен өзіндік жұмыстарға бөлінуі керек. Ол үшін болашақ мамандардың ақпараттық даярлығының мазмұнын информатикадан жалпы және кәсіптік білім беру аумағында қалып қоймай, ақпараттық мәдениетінің қажетті деңгейіне көтеруді талап етеді. Бұл мәселе білім беруді ақпараттандарудың жаңа парагдигмасын, информатиканың ілгері ғылым ретніде оқытылуының жаңа принциптерін анқтаған кезде шешіледі. “Физика” мамандығы үшін “Инфоматика” курсында базалық теориялық және практикалық мәліметтері бейнелейтін мынадай аспектілер көрсетілуі тиіс.Информатиканың теориялық негіздері. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерніңі негіздерін ұйымдастыру. Процессордың архитектуралық ұйымдасуы. Компьютердің жадын ұйымдастыру, программаны басқару принципі, функционалдық және құрылымдық компьютерді ұйымдастыру, мәліметтерді өңдеудегі желілік технологиялар. Программалауға кіріспе. Ақпараттық технологияның техникалық базасы. Программалау технологиясының элементтері. Компьютерлік желілер және телекоммуникация. Компьютерлік моделдеу. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғаудың қазіргі заманғы технологиялары. Информатиканың әлеуметтік жайы. Ақпарат өлшемі мен көрінісі. Ақпарат және оның қасиеттері. Ақпарат және мәліметтер. Информатиканың кибернетикалық жайы. Жасанды интелект ұғымы.

Практикалық сабақ: Есептерді алгоритмдеу негіздері. Ақпараттық технологияның техникалық базасы. ЭЕМ-ді программалық қамтамасыз ету. Программалау технологиясы элементтері. Компьютерлік желілер және телекоммуникация. Компьютерлік моделдеу. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғаудың қазіргі заманғы технологиялары. Информатиканың әлеуметтік жайы. Локалдық компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау, антивирустық қорғану.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Ақпараттық технологиялардың мәні, мәліметтерді өңдеу, басқару, офисті автоматтандыру, шешім қабылдауға қолдау көрсету, эксперттік жүйелерді іске асыра білу.
Пәннің аталуы

Элементар математика
Қысқартылған атауы

ЕМ
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

қазақша, орысша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-15, практикалық-30, ӨСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

3 кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: математика 1, математика 2
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Пәнді оқыту мақсаты болашақ білім, білік және дағдыларын қалыптастыру мен оны үздіксіз тексеру болып табылады. Сонымен бірге, бұл бағдарламалардың және маңызды аспектісі- студенттерді есеп шығаруға машықтандыру мен мектеп оқушыларын есеп шығаруға үйретудің жолдары жөнінде әдістемелік ұғымдарын қалыптастыру болып табылады.
Мазмұны

Дәріс сабақ: Элементарлық математика курсы математиканы оқытудың теоретикалық негіздері саналатын математикалық негізгі курстары байланыстыратын түйін болып табылады. Түрлендірулер бағыты. Рационал өрнектерді түрлендіру: көпмүшені көбейткіштерге жіктеу: ортақ көбейткіші жақша сыртына шағыру, топтау тәсілі, қысқаша көбейту формулалары, квадрат үшмүшені жіктеу, жаңа айнымалы енгізу, жасанды тәсілдер. Безу теоремасы. Горнер схемасы.

Теңдеулер мен теңсіздіктер бағыты. Функционалдық- графиктік әдістер. Рационал түбірлерді іздеу. Бөлшек- рационал теңдеулер. Ирроционал теңдеулерді шешудің негізі тәсілдері: дәрежеге шығару, жаңа айнымалы ендіру, функционалдық-графиктік әдіс. Геометриялық бағыт.Практикалық сабақтар: Қиындығы жоғары есептер. Комбинацияланған теңдеулер мен теңсіздіктер. Теңдеулермен теңсіздіктер. Стандартты емес теңдеулер мен теңсіздіктер. Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктер. Кері тригонометиялық функциялар мен берілген теңдеулер мен теңсіздіктер. Кеңістіктегі денелердің комбинациясы. Шаманың ең үлкен және ең кіші мәнін іздеуге берілген стереометриялық есептер. Координаталық әдіспен, векторлық әдіспен, геометриялық түрлендірулер әдісімен шешілетін геометриялық есептер. Сыныптан тыс жұмыстар үшін конкурсытқ және олимпиядалық есептер.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Элементар математиканың жалпы мәселелері жөнінде пікір айтуға мүмкіндік береді. Болашақ математика пәнінің мұғалімдерін творчестволық оқытуға қажет білім, білік, дағдылармен қамтамасыз етуді элементар математиканың әртүрлі талаптары мен міндерттерін ескеру арқылы іске асыру.
Пәннің аталуы

Педагогика
Қысқартылған атауы

Реd
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ӨСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.Доцент/ оқытушыЖұмыс тілі

Қазақша, орысша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30, практикалық-30, ӨСӨЖ-45, СӨЖ-45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -180сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктері

4-кредит
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: Психология, философия, жаратылыстану пәндері
Білім беру мақсаттары/ құзыреттілігі

Педагогиканың теориялық-әдістемелік негізі. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі және оның даму болашағы. Біртұтас оқу-тәрбие процесі. Оқытуды ұйымдастыру формасы, қазіргі талапқа сай сабақ. өткізе білу.
Мазмұны

Дәріс сабақ: Педагогика тарихы: пәні мен міндеттері, оның тарихпен мәдениетпен байланысы. Халықтық педагогика және этнопедагогика. Халықтық педагогика тәрбиесінің факторлары мен әдістері. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы мен дамуының тарихы. Білім берудің философиясы: статусы, мәселелері, болашағы. Қазіргі әлемдегі білім беру. Білім беру және жеке тұлға. Білім беру- құндылық, жүйе, процесс нәтиже. Мұғалім мамандығының әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық мәні. Мұғалімнің профессиограммасы. Өзін-өзі тәрбиелеу мен өздігінен білім алу мұғалімнің ғылыми-практикалық негізі жалпы негіздері. Педагогика тарихы. Педагогика тарихы пәні және міндеттері. Тәрбиенің пайда болуы.

Семинарлық сабақ: Әртүрлі қоғамдық экономикалық формациядағы білім берудің жүйесі және педагогикалық идеялардың дамуы мен тәрбиенің ерекшеліктері. Педагогика ғылымының негізін салушы-Я.А. Коменский ХХ ғасырға дейінгі Қазақстандағы мектеп пен педагогиканың қалыптасу тарихы. Егеменді Қазастан республикасының мектебі мен педагогикасы. Қазақстан Республикасындағы білім берудің реформасы. Мектеп педагогикасы. Педагогиканың әдіснамалық негізі: Тұтас педагогикалық процесс- мұғалім іс-әрекеті мен педагогика пәнінің обьектісі. 12-жылдық мектеп жағдайындағы тұтас педагогикалық процестің ерекшеліктері. Тәрбиенің теориясы. Ұжымды қалыптастырудың теориясы.
Жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау.

Мұғалімнің педагоикалық қызметінің спецификасы мен құрылымын және оның негізгі педагогикалық функциясын білу.
Пәннің аталуы

Механика
Қысқартылған атауы

Меһ
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушының Т.А.Ә.

Серикбаева Г.С.
Доцент/ оқытушы

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақша ,орысша
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білімдік пәндер, негізгі компоненті
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер-15, практикалық-15, лабораториялық -15, ОСӨЖ-45,СӨЖ-45
Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет