Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөжүктеу 70.77 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі70.77 Kb.
: MyFiles -> file
file -> «Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна салыштырмалуу таблицасы
file -> Кыргыз республикасынын мыйзамы
file -> Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
file -> -
file -> Жарандык-укуктук милдеттенмелердин суммасын улуттук валютага конвертациялоо жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ
Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кеминде 20 жыл кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына, ошондой эле кызматтык парзын аткарууда курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө кызматтык турак жайды акысыз жеке менчиктештирүү боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө, бул максатта Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин 59-беренесинин нормаларына тийиштүү түзөтүүлөрдү киргизүүгө багытталган.

Азыркы убакта Кыргыз Республикасында турак жай алууга же аны кеңейтүүгө муктаж болгон аскер кызматчыларынын катмары пайда болду, бирок Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Турак жай кодексинде кызматтык турак жайды жеке менчикке тикелей сатып алуу жолу менен гана менчиктештирүүгө укуктуу адамдардын толук тизмеси тастыкталган. Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин колдонуудагы бул нормасы турак жай аянтын көбөйтүүгө муктаж аскер кызматчыларынын, анын ичинде көп балалуу аскер кызматчыларынын мүдөөлөрүн эсепке албайт.

Ошондой эле мыйзам долбоорунда Турак жай кодексинин 59-беренесинин 1-бөлүгүнө аскер кызматчыларында мамлекеттик жана муниципалдык турак-жай фондунан жеке менчикке турак-жай алуу үчүн башка негиздер болбогон шартта, жашы жете элек төрт же андан көп балдарын тарбиялаган аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө; оорусу боюнча же штатты кыскартуу боюнча кызматтан бошотулган, аскер кызматында кеминде календардык 15 жыл кызмат кылган аскер кызматчыларына, аскер кызматын өтөө мезгилинде каза болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө, эгерде аскер кызматчысынын үй-бүлөсү аскер кызматчысы каза болгон учурга карата бул кызматтык турак жайда кеминде 10 (он) жыл жашаса, кызматтык турак жайды жеке менчикке тикелей сатып алуу жолу менен жеке менчиктештирүүнү караган толуктоо киргизилүүдө.

Учурда жогоруда көрсөтүлгөн адамдарды кызматтык турак жайларды жеке менчиктештирүүгө укуктуу адамдардын тизмесине киргизүүнүн зарылдыгы жаралды. Сунушталып жаткан нормалар белгилүү бир даражада аскер кызматчыларынын Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөөсүнө кызыгуусунун жогорулоосуна көмөк көрсөтөт, аскер кызматчыларынын турак жай маселелерин чечүүгө мамлекеттик бийлик органдарына түрткү берет, аскер кызматчыларынын турмуш-тиричиликтик маселелерин жеңилдетет.

Мыйзам долбоорунун нормалары Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келбейт.

Бул мыйзам долбоору анын жөнгө салуу таасирин талдоону талап кылбайт, анткени ал ишкердик иш-аракетти жөнгө салууга багытталган эмес.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук. гендердик. экологиялык, коррупциялык терс натыйжаларга алып келбейт.

Мыйзам долбоору кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен кошумча финансылоо талап кылынбайт.Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин депутаты Ы. Кадыралиева

Долбоор
Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинеөзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
1-берене.
“Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине (“Эркин-Тоо” газетасы, 2013-ж., 26-июль, № 62) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
59-беренеде:
1. 1-бөлүктүн биринчи абзацында “менчигине тикелей сатуу” деген сөздөрдөн кийин “же кийин биротоло сатуу үчүн ижарага берүү” деген сөздөр менен толукталсын;

2. 1-бөлүктүн 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“4) куралдуу күчтөрдө кызмат өтөө мезгилинде каза болгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө, эгерде аскер кызматчысынын үй-бүлөсү аскер кызматчысы каза болгон учурга карата бул кызматтык турак жайда кеминде 10 (он) жыл жашаса;”;

3. 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 9, 10 жана 11-пункттар менен толукталсын:

“9) оорусу боюнча же штатты кыскартуу боюнча кызматтан бошотулган, аскер кызматында кеминде календардык 15 жыл кызмат кылган аскер кызматчыларына;

10) аскер кызматын өтөө, укук сактоо органында кызмат өтөө мезгилинде каза болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө, эгерде аскер кызматчысынын үй-бүлөсү аскер кызматчысы каза болгон учурга карата бул кызматтык турак жайда кеминде 10 (он) жыл жашаса;

11) жашы жете элек төрт же андан көп балдарын тарбиялаган аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө, аскер кызматчыларында мамлекеттик жана муниципалдык турак-жай фондунан жеке менчикке турак-жай алуу үчүн башка негиздер болбогон шартта.”;
4. 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“2. Кызматтык турак жайды акысыз жеке менчиктештирүүгө төмөнкүдөй адамдарга гана жол берилет:

1) куралдуу күчтөрдө 20 жана андан көп жыл кызмат кылган адамдарга, алар кадыр-баркын түшүрбөөчү негиздер боюнча кызматтан бошотулгандан кийин;

2) кызматтык милдетерин аткарууда курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө.


5. 2-бөлүк тийиштүү түрдө 3-бөлүк деп эсептелсин.
2-берене.
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодексинеөзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Колдонуудагы редакция

Сунушталган редакция

59-берене. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү

1. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүүгө төмөнкүдөй адамдардын гана менчигине тикелей сатуу жолу менен өзгөчө учурларда жол берилет:

1) согуштун майыптарына жана СССРди жана Кыргыз Республикасын коргоодо же аскер кызматынын башка милдеттерин аткарууда, же болбосо майданда болгондугуна байланыштуу ооруп калуунун айынан жарадар, контузия же мертинүүнүн айынан майып болгон аскер кызматчыларынын ичинен башка майыптарга;

2) аракеттеги армиянын курамында болгон Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына;

3) СССРди коргоодо же аскер кызматынын башка милдеттерин аткарууда курман болгон же дайынсыз жоголгон аскер кызматчыларынын жана партизандардын үй-бүлөлөрүнө;

4) кызмат милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө;

5) аскердик же башка кызмат өтөө мезгилинде алган мертинүүнүн (жарадар болуунун, травма, контузия алуунун) же ооруга чалдыгуунун кесепетинен майып болгон адамдардын ичинен I жана II топтордогу майыптарга;

6) I жана II топтордогу эмгек майыптарына;

7) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I кана II топтордогу майып балдарды тарбиялаган үй-бүлөлөргө;

8) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, кызматтык турак жайларда жыйырма жылдан кем эмес жашаган адамдарга.

2. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү ушул главада белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Кызматтык жайларды менчиктештирүүнүн тартибинин өзгөчөлүктөрү мыйзамдарда белгилениши мүмкүн.
59-берене. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү

1. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүүгө же кийин биротоло сатуу үчүн ижарага берүү төмөнкүдөй адамдардын гана менчигине тикелей сатуу жолу менен өзгөчө учурларда жол берилет:

1) согуштун майыптарына жана СССРди жана Кыргыз Республикасын коргоодо же аскер кызматынын башка милдеттерин аткарууда, же болбосо майданда болгондугуна байланыштуу ооруп калуунун айынан жарадар, контузия же мертинүүнүн айынан майып болгон аскер кызматчыларынын ичинен башка майыптарга;

2) аракеттеги армиянын курамында болгон Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына;

3) СССРди коргоодо же аскер кызматынын башка милдеттерин аткарууда курман болгон же дайынсыз жоголгон аскер кызматчыларынын жана партизандардын үй-бүлөлөрүнө;

4) куралдуу күчтөрдө кызмат өтөө мезгилинде каза болгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө, эгерде аскер кызматчысынын үй-бүлөсү аскер кызматчысы каза болгон учурга карата бул кызматтык турак жайда кеминде 10 (он) жыл жашаса;

5) аскердик же башка кызмат өтөө мезгилинде алган мертинүүнүн (жарадар болуунун, травма, контузия алуунун) же ооруга чалдыгуунун кесепетинен майып болгон адамдардын ичинен I жана II топтордогу майыптарга;

6) I жана II топтордогу эмгек майыптарына;

7) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү I кана II топтордогу майып балдарды тарбиялаган үй-бүлөлөргө;

8) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, кызматтык турак жайларда жыйырма жылдан кем эмес жашаган адамдарга;9) оорусу боюнча же штатты кыскартуу боюнча кызматтан бошотулган, аскер кызматында кеминде календардык 15 жыл кызмат кылган аскер кызматчыларына;

10) аскер кызматын өтөө, укук сактоо органында кызмат өтөө мезгилинде каза болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө, эгерде аскер кызматчысынын үй-бүлөсү аскер кызматчысы каза болгон учурга карата бул кызматтык турак жайда кеминде 10 (он) жыл жашаса;

11) жашы жете элек төрт же андан көп балдарын тарбиялаган аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө, аскер кызматчыларында мамлекеттик жана муниципалдык турак-жай фондунан жеке менчикке турак-жай алуу үчүн башка негиздер болбогон шартта.

2. Кызматтык турак жайды акысыз жеке менчиктештирүүгө төмөнкүдөй адамдарга гана жол берилет:

1) куралдуу күчтөрдө 20 жана андан көп жыл кызмат кылган адамдарга, алар кадыр-баркын түшүрбөөчү негиздер боюнча кызматтан бошотулгандан кийин;

2) кызматтык милдетерин аткарууда курман болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүнө.

3. Кызматтык турак жайларды менчиктештирүү ушул главада белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

Кызматтык жайларды менчиктештирүүнүн тартибинин өзгөчөлүктөрү мыйзамдарда белгилениши мүмкүн.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет