Клиникалық анатомия және оперативтік хирургия кафедрасыжүктеу 127.61 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі127.61 Kb.
: 13112

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КЛИНИКАЛЫҚ АНАТОМИЯ ЖӘНЕ ОПЕРАТИВТІК ХИРУРГИЯ КАФЕДРАСЫ

СӨЖ САБАҚТАРЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
СӨЖ бойынша жасалған әдістемелік нұсқау


«Несеп-жыныс жүйесінің даму ақаулары мен аномалияларының клиникалық анатомиясының, қолданбалы негізі» (бағыты - хирургия)

Мамандық: 051301 – «Жалпы медицина»

Курс – 3


2012 ж.

Құрастырған м.ғ.д., профессор Жаксылыкова А.К.

СӨЖ әдістемелік нұсқаулары кафедра мәжілісінде талқыланды

«___» _______________, 2012ж. № ___ хаттама.

Кафедра меңгерушісі

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, проф. Ыдырысов А.А.1-ші тақырып

1.Тақырып : Бүйректің даму ақауларының қолданбалы маңызы
2.Мақсаты – Бүйректің даму ақауларын зерттеу.
3. Тапсырмалар:

 1. Бүйрек ақауларының топтпрын білу

 2. Бүйректің санының ақауларын білу

 3. Гипоплазияның көрсеткіштерін білу

 4. Аплазияның көрсеткіштерін білу

 5. Бүйрек ұлпасының ақауларын білу

 6. Поликистозды зерттеу

 7. Дистопия түрлерін зерттеу

 8. Бүйректердің қосылу түрлерін зерттеу


4.Орындау түрі: А) презентация; Б) бүйрекке жасалатын операция синдроидарын, симптомдарын білу; В) жауаптары негізделген жа.ғдайлық есептер, тесттер құрастыру; Г) электрондық демонстрациялық материалдар құрастыру (фильмдер, слайдтар, суреттер).
5.Орындау критерийлері: А) бүйрек даму ақауларын айқындайтын, әдебиет көрсетілген 6-8 беттік реферат; Б) кестеде бүйрекке жасалатын операциялардың көрсеткіштерін көрсету керек; В)бүйрек операцияларының көрсеткіштері, әдістері туралы - 4 және одан да көп жағдай лық есеп құрастыру; Г)- электрондық құралдар: суреттер, презентациялар, операцияларға көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер көрсетілген видеофилмдер, кестелер.

6.Тапсыру мерзімі: қорытынды бақылауға 1 күн қалғанға дейін.
7.Бағалау критериі:

СӨЖ тақырыбының презентациясында 20-25 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 6-8 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 95-100 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 18 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 90-94 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 16 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, бірақ презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқата алмаса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 85-89 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 15 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса , 20 тест және 6 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 80-84 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 20 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 75-79 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайдтан аз қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 70-74 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 12 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 65-69 баллға бағаланады

СӨЖ тақырыбының презентациясында 10-11 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері 2-3 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест және 4 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 60-64 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 8-9 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 55-59 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 5-6 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 8 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілмесе - 50-54баллға бағаланады.

СӨЖ тақырып презентациясының соңында дискуссия ұйымдастырылады.

8. Әдебиет:

Негізгі:

1.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека.. – М.: Медицина -1994.

2.Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. – М.:Медицина.-1996.

3. Кирпатовский И.Д., Смирнова Э.Д. Клиническая анатомия. М.: МИА .- Т.2.-2003.

4.Лопухин Ю.М. (под ред). Топографическая анатомии и оперативная хирургия. М.: Т.2.- 2007.

5. Идрисов А.А., Кайназаров А.К., Алмабаев Ы.А. Клиникалық анатомия -2009,- Алматы -749б.


Қосымша:

1.Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.:Медицина. -2001.

2.Атлас анатомии человека. – М.:ГЭОТАР-МЕД.-2003

3. Тиктинский О.Л., Александров В.П.. Мочекаменная болезнь.- Спб.-2004.-384с.

4. Аль-Шукри, Ткачук В.Н.Опухоли мочеполовых органов. –Спб.-2004. -320с.

9. Бақылау: сұрақтар, жағдайлық есептер, тесттер
2-ші тақырып

1.Тақырып : Несепағардың даму ақауларының қолданбалы маңызы.
2.Мақсаты –Несепағар ақауларының клиникалық анатомиясы туралы білімді қалыптастыру. Оған жасалатын хирургиялық операцияларды клиникалық және анатомиялық тұрғыдан негіздеу.
3.Тапсырмалар:


 • Несепағардың клиникалық анатомиясы зерттеу

 • Несепағар ақаулары зерттеу

 • Несепағар аплазиясын зерттеу

 • Несепағар атрезиясын зерттеу

 • Несепағар гиперплазиясын зерттеу

 • Несепағар дистопиясы зерттеу

 • Несепағарға жететін операциялық жолдар

 • Несепағарға жасалатын операциялардың қағидалары


4.Орындау түрі: А) презентация; Б) бүйрекке жасалатын операция синдроидарын, симптомдарын білу; В) жауаптары негізделген жа.ғдайлық есептер, тесттер құрастыру; Г) электрондық демонстрациялық материалдар құрастыру (фильмдер, слайдтар, суреттер).
5.Орындау критерийлері: А) несепағардың даму ақауларын айқындайтын, әдебиет көрсетілген 6-8 беттік реферат; Б) кестеде несепағарға жасалатын операциялардың көрсеткіштерін көрсету керек; В)несепағар операцияларының көрсеткіштері, әдістері туралы - 4 және одан да көп жағдай лық есеп құрастыру; Г)- электрондық құралдар: суреттер, презентациялар, операцияларға көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер көрсетілген видеофилмдер, кестелер.
6.Тапсыру мерзімі: қорытынды бақылауға 1 күн қалғанға дейін.
7.Бағалау критериі:

СӨЖ тақырыбының презентациясында 20-25 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 6-8 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 95-100 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 18 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 90-94 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 16 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, бірақ презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқата алмаса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 85-89 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 15 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса , 20 тест және 6 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 80-84 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 20 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 75-79 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайдтан аз қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 70-74 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 12 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 65-69 баллға бағаланады

СӨЖ тақырыбының презентациясында 10-11 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері 2-3 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест және 4 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 60-64 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 8-9 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 55-59 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 5-6 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 8 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілмесе - 50-54баллға бағаланады.

СӨЖ тақырып презентациясының соңында дискуссия ұйымдастырылады.

8.Әдебиет:

Негізгі:
1.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека.. - М.: Медгиз -19

2.Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. – М.:Медгиз.-19

3. Кирпатовский И.Д., Смирнова Э.Д. Клиническая анатомия. М.: МИА .- Т.2.-2003.

4.Лопухин Ю.М. (под ред). Топографическая анатомии и оперативная хирургия. М.: Т.2.- 2007.

5. Идрисов А.А., Кайназаров А.К., Алмабаев Ы.А. Клиникалық анатомия -2009,- Алматы -749б.
Қосымша:
1.Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.:Медицина. -2001.

2.Атлас анатомии человека. – М.:ГЭОТАР-МЕД.-2003

3. Тиктинский О.Л., Александров В.П.. Мочекаменная болезнь.- Спб.-2004.-384с.

4. Аль-Шукри, Ткачук В.Н.Опухоли мочеполовых органов. –Спб.-2004. -320с.9.Бақылау: сұрақтар, жағдайлық есептерғ тесттер


3-ші тақырып

1.Тақырып :. Бүйрекүсті безі ақауларының қолданбалы маңызы
2.Мақсаты – Бүйрекүсті безінің және іш перде сыртындағы қан тамыр-нерв қрылымдарының клиникалық анатомиясы туралы білімді қалыптастыру. Операциялардың клиникалық және анатомиялық тұрғыдан негіздеуін білу.
3. Тапсырмалар:

 • Бүйрекүсті безінің клиникалық анатомиясын зерттеу

 • Бүйрекүсті безінің артерияларын зерттеу

 • Бүйрекүсті безінің аплазиясын зерттеу

 • Бүйрекүсті безінің гипоплазиясын зерттеу

 • Бүйрекүсті безінің гиперплазиясын зерттеу4.Орындау түрі: А) презентация; Б) бүйрекүсті безіне жасалатын операция синдроидарын, симптомдарын білу; В) жауаптары негізделген жа.ғдайлық есептер, тесттер құрастыру; Г) электрондық демонстрациялық материалдар құрастыру (фильмдер, слайдтар, суреттер).
5.Орындау критерийлері: А) бүйрек даму ақауларын айқындайтын, әдебиет көрсетілген 6-8 беттік реферат; Б кестеде бүйрекүсті безіне жасалатын операциялардың көрсеткіштерін көрсету керек; В)бүйрекүсті безі операцияларының көрсеткіштері, әдістері туралы - 4 және одан да көп

жағдай лық есеп құрастыру; Г)- электрондық құралдар: суреттер, презентациялар, операцияларға көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер көрсетілген видеофилмдер,кестелер.


6.Тапсыру мерзімі: қорытынды бақылауға 1 күн қалғанға дейін.
7.Бағалау критериі:

СӨЖ тақырыбының презентациясында 20-25 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 6-8 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 95-100 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 18 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 90-94 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 16 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент жақсы меңгеріп, 4-5 әдебиет көзін көрсетсе; әр-түрлі операциялардың бірнеше суреттері көрсетіліп, бірақ презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқата алмаса, СӨЖ тақырыбы бойынша портфолио жасалып, видеофильм көрсетілсе - 85-89 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 15 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатса , 20 тест және 6 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 80-84 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент меңгеріп, 3-4 әдебиет көзін көрсетсе; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 20 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 75-79 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 13-14 слайдтан аз қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 70-74 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 12 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 15 тест және 5 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 65-69 баллға бағаланады

СӨЖ тақырыбының презентациясында 10-11 қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент толық меңгере алмаса, әдебиет көздері 2-3 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест және 4 жағдайлық есеп құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 60-64 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 8-9 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 12 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілсе - 55-59 баллға бағаланады.

СӨЖ тақырыбының презентациясында 5-6 слайд қолданса, тақырыптың негізгі мәліметтерін студент нашарлау меңгерсе, әдебиет көздері 1-2 қана болып, ескі болса; операциялардың суреттері толық мағлұмат бермесе, презентация соңындағы дискуссияда белсенділік байқатпаса , 8 тест қана құрастырылса, видеофильм көрсетілмесе - 50-54баллға бағаланады.

СӨЖ тақырып презентациясының соңында дискуссия ұйымдастырылады.

8. Әдебиет тізімі:

Негізгі:
1.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека.. - М.: Медицина -1994.

2.Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. – М.:Медицина.-1996.

3. Кирпатовский И.Д., Смирнова Э.Д. Клиническая анатомия. М.: МИА .- Т.2.-2003.

4.Лопухин Ю.М. (под ред). Топографическая анатомии и оперативная хирургия. М.: Т.2.- 2007.

5. Идрисов А.А., Кайназаров А.К., Алмабаев Ы.А. Клиникалық анатомия -2009,- Алматы -749б.
Қосымша:

1.Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.:Медицина. -2001.

2.Атлас анатомии человека. – М.:ГЭОТАР-МЕД.-2003

3. Тиктинский О.Л., Александров В.П.. Мочекаменная болезнь.- Спб.-2004.-384с.4. Аль-Шукри, Ткачук В.Н.Опухоли мочеполовых органов. –Спб.-2004. -320с.


9. Бақылау: сұрақтар, жағдайлық есептер, тесттер

©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет