Книги, поступившие на абонемент в ноябре 2012 гДата02.05.2016
өлшемі83.14 Kb.
Книги, поступившие на абонемент в ноябре 2012 г.22.1я73

А 31


Айдос, Е.Ж. Жоғары математика-1: оқулық.-Алматы:Бастау,2008.- 255 б.

22.1я73

А 31


Айдос, Е.Ж. Жоғары математика-2: оқулық.-Алматы:Бастау,2008. - 466 б.

22.253я73

Қ 14


Қадырбаев, А. Сұйық және газ механикасы, гидро-пневможектер. -Алматы:Бастау,2008.-270 б.

26.3(5Қаз-4Пав)я2

С 28


Қаныш Сәтбаев. Энциклопедия.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.-661 б.

28.0(5Қаз)я73

З-32


Заядан, Б. Биология. Талапкерлерге дәнекер: оку кұралы.- Алматы: Арыс, 2010.-179 б.

63.3(5Қаз)я2

А 82


Артықбаев, Ж.О. Қазақстан тарихы: энциклопедиялық басылым.- Алматы: Атамұра, 2008.- 544 б.

63.3(5Қаз)

А 94


Ахмет, А. Қаратай хан.- Алматы: Арыс, 2007.- 174 б.

63.3(5Қаз)

Б 73


Болғанбай, Х.Ә. Иман күші. – Алматы: Арыс, 2009. – 285 б.

63.3(5Қаз)

Қ 18


Қазақстан тарихы (көне заманнан бугіне дейін). Бес томдық. 5 т. - Алматы: Атамұра, 2010.- 686 б.


63.3(5Қаз)

Қ 17


Қазақ халқының тарихи тұлғалары. 1-кітап.- Алматы: Өнер, 2011. – 303 б.

63.3(5Қаз)

Қ 26


Қалилаханов, Т. Қазақнама. – Алматы: Абзал-Ай, 2008.–193 б.

63.3(5Қаз)я2

Т 28


Танекеев, С. Шежіре не сыр шертеді... – Алматы: Арыс, 2008.- 236 б.

65.01я2

С 28


Сәбден, О. Экономика: энциклопедиялық анықтамалық: 3 700 термин. – Алматы: Таймас баспа уйі, 2010. – 799 б.

66.4(5Қаз)я6

Қ 18


Қазақстан және әлем елдері. – Алматы: Өнер, 2007. – 303 б.

71(5Қаз)

Б 39


Бекова, С.М. Ақпараттық мәдениет негіздері: оқу құралы. – Алматы: Бастау, 2011. – 232 б.

79.1(5Қаз)

А 39


Алға ұмтылған Қазақстан: Аймақаралық кермелер каталогі. – Алматы: Таймас, 2010. – 87 б.

81.2Қаз я73

А 94


Аханов, К. Тіл білімінің негіздері: жоо филология факультет. арн. оқулық. – Алматы: Өлке баспасы,2010.- 557 б.

81.2Қаз

Ж 30


Жапбаров, А. Қазақ тілі стилистикасын оқытудың ғылыми- әдестемелік негіздері.- Алматы: Арыс,2009. – 266 б.

81.2Қаз

Ж 91


Жунісова, М. Қазіргі қазақ тілі: оқулық. – Алматы: Дарын, 2008. – 273 б.

81.2Қаз - 3

К 31


Кенесбаев, І. Фразеологиялық сөздік. – Алматы: Арыс, 2007. – 798 б.

81.2Қаз

О-58


Омарбеқұлы, С. Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері. – Алматы: Арыс, 2007. – 308 б.

82.3(5Қаз)Қаз6

М 90


Мыңжылдық мақал-мәтелдер. – Алматы: Өнер, 2009. – 213 б.

82.3(5Қаз)Қаз6

Қ 17


Қазақ мақал – мәтелдері. – Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. – 171 б.

82.3(5Қаз)

К 32


Керім Ш. Қазақ жұмбағы . - Алматы: Арыс, 2007. – 268 б.

82.3(4Вел) - 6

К 31


Кеңесбаева Ү. Ағылшын халқының мақал-мәтелдері. – Алматы: Өлке, 2004. – 213 б.

83.3(5Қаз)Қаз6

А 52


Аманшин Б. Жыр-семсер=Рыцарь чести: зерттеулер=исследования. – Алматы: Арыс, 2004. – 276 б. – (Махамбет әлемі=Мир Махамбета)

83.3(5Қаз)Қаз6

С 95


Сырлы әлем: бірінші кітап; Миром правит слово, а словом правит поэт: кн.2. –Алматы: Атамұра, 2004. – 406 б.+ 16 б. суретті. Тұрсынхан Әбдірахманова туралы естеліктер; қаз.,орыс тілдерінде

84(5Қаз)Қаз6

Ә 80


Әубәкіров О. Мың мінездеме: Сықақ әңгімелер мен пьесалар. – Алматы: Атамұра, 2003. – 254 бет. – (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ә 82


Әуезов М. Қилы заман. – Алматы: Ан Арыс,2006. – 191 б.

84(5Қаз)Қаз6

А 31


Аймауытов Ж. Ақбілек: повесть, роман. – Алматы: Атамұра, 2003. – 278 бет. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

А 31


Аймауытов Ж. Күнікейдің жазығы. – Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. – 175 б.

84(5Кир)

А 32


Айтматов Ш. Жәмилә. - Алматы: Атамұра,2005. -312 б.

84(5Қаз)Қаз6

А 52


Аманжолов Қ. Дариға, сол қыз: өлең-жырлар. – Алматы: Атамұра,2002. – 210 б.

84(5Қаз)Қаз6

А 94


Ахметова К. Бақ:өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: Атамұра,2005.- 238 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

А 94


Ахтанов Т. Қаһарлы күндер:роман . – Алматы:Атамұра,2003.- 382 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Б 78


Бөкеев О. Атау- кере (Қауіпті будан), Мұзтау(Соңғы ертек):хикаяттар . – Алматы:Ан Арыс,2010.- 320 бет. - (Алтын қалам)

84(5Қаз)Қаз6

Ғ 13


Ғабдуллин Н. Алғашқы сапар: әңгімелер мен повестер. – Алматы:Атамұра,2008.- 269 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ғ 69


Ғибратнам. – Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. – 155 б.- (Қазақ поэзиясының шеберлері)

84(5Қаз)Қаз6

Е 78


Есдәулет Ұ. Ынтық зар: лирика. - Алматы: Атамұра,2009. – 367 б.

84(5Қаз)Қаз6

Ж 13


Жабаев Ж. Халық – менің шын атым. Алматы:Атамұра,2008.- 255 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ж 27


Жансүгіров І.Құлагер: өлеңдер мен поэмалар. - Алматы: Атамұра, 2003. - 357 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ж 87


Жұмабаев м. Жалынды жыр. - Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. – 150 б.- (Қазіргі поэзия шеберлері)

84(5Қаз)Қаз6

Ж 88


Жұртбай Т. Бір уыс жусан: әңгімелер мен хикаялар Алматы:Атамұра,2009.- 359 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

К 93


Күмісбайұлы Ш. Ит талас. – Алматы: Балауса, 2004. – 47 б.

84(5Қаз)Қаз6

М 37


Мәуленов С. Алыс кетіп барамын: өлеңдер. Алматы: Атамұра, 2003.- 192 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

М 12


Мағауин М. Қобыз сарыны. ХV- XVII ғасырлары жасаған қазақ ақын-жыраулары. - Алматы: Атамұра, 2006.- 264 б;суретті. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

М 88


Мүсірепов Ғ. Ұлпан: роман. - Алматы: Атамұра, 2003.- 261 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

М 84


Мұртаза Ш.Соғыстың соңғы жесірі: әңгімелер. - Алматы: Атамұра, 2003.- 254 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

М 86


Мұстафин Ғ. Көз көрген: Роман; Әңгімелер. - Алматы:Ан Арыс,2009.- 375 бет. - (Алтын қалам)

84(5Қаз)Қаз6

Н 86


Нұрманов А. Құланның ажалы: роман. - Алматы: Атамұра, 2006.- 208 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Н 86


Нұршайықов Ә. Ақиқат пен аңыз: роман-диолог. - Алматы: Атамұра, 2004.- 397 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Т 50


Тоғысбаев Б. Әкең де бала болған. - Алматы: Атамұра, 2008.- 341 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

С 32


Сейдімбеков А. Аққыз: повестер мен әңгімелер . - Алматы: Атамұра, 2002.- 286 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

С 32


Сейфуллин С. Тау ішінде. - Алматы: «Олжас кітапханасы» Баспа үйі, 2012. – 174 б.- (Қазақ әдебиетінің шеберлері)

84(5Қаз)Қаз6

Ы 88


Ысқақ Қ. Қоңыр күз еді: әңгіме, повесть, роман. - Алматы: Атамұра, 2003.- 253 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ш 34


Шәкәрім Қазақ айнасы: өлеңдер мен поэмалар. - Алматы: Атамұра, 2003.- 294 б. - (Атамұра кітапханасы)

84(5Қаз)Қаз6

Ш 31


Шаханов М. Эверестке шығу: Өлеңдер, балладалар, поэмалар. - Алматы: Атамұра, 2003.- 270 б. - (Атамұра кітапханасы)

85.315.3(5Қаз)

Н 32


Нәжімеденов Ж. Домбра ойнау оңай ма?=Легко ли играть на Домбре=Is it esay to play on Dombүra?: (қосымша әдістемелік құрал. Жетінші басылым). – Алматы: Өнер, 2011. – 159 б. қаз.,орыс, ағыл. тілдерінде

85.31(5Қаз)

Қ 41


Қарағым-ай. Екінші кітапша: әндер жинағы. – Алматы: Өнер, 2006. – 55 б

87(5Қаз)я2

Ф 92


Философиялық сөздік. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы,

1996. -526 б.88(5Қаз)я7

Ж 36


Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе: хрестоматия. – Алматы: Дарын, 2005. – 191 б.

94.8(5Қаз)

Қ 35


Қанатт сөздер. – Алматы: Арыс, 2011. – 158 б.
Книги на русском языке
32.81я73

К 68


Королева, Н. Информатика.- Алматы:Бастау,2012. - 503 б.

32.81я73

К 43


Кирнос, В. Информатика.Базовый курс: учебное пособие для студентов экономических спеиальностей ВУЗов. – Көкшетау: Келешек-2030, 2008. – 337 с.

54.5

А 50


Алиев М.А. Справочник хирурга. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1997. – 494 с.

63.3(5Каз)

Б 53


Бесбаев М. Оковы насилия. – Алмтаы: Арыс, 2008. – 158 с.


81.2Англ

Н 74


Novokrechshenov A.Storiesbout Kazakstan. A Cultural Reader: ағылшын тілінде қосымша оқуға арналған кітап = кн. Для чтения по англ. языку. – Көкшетау: Келешек-2030, 2009. – 148 б. Текст англ.

83.3(5Каз)Каз6

А 64


Анастасьев Н. Небо в чашечке цветка. А.Нурпеисов и его книги в мировом литературном пейзаже. – Алматы: Өлке, 2004. – 304 с.

83.3(5Каз)Каз1

К 17


Калдыбаев Т. Абаеведение: конспект лекций: учебное пособие для студентов педагогических специальностей, магистрантов и специалистов по истории литературы. – Алматы: Арыс, 2012. – 255 с.

84(5Каз)Каз6

А 90


Аскаров А. Стон дикой долины: роман; пер. с каз. М. Жанузаковой. – Алматы: Раритет, 2008. – 368 с. – (Қазақ прозасы қазынасынан. Алтын қор)Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет