Книжкова палата українижүктеу 1.34 Mb.
бет1/7
Дата28.04.2016
өлшемі1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

5

2007


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС


ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 5

Березень 2007

(3678—4253)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National


bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 5

March, 2007

(3678—4253)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.
Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 2.03.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,49. Обл.-вид.арк. 3,56.

Тираж 166 пр. Зам. № 20.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.

 Книжкова палата України, 2007ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5


  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

050 Серіальні видання 5

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

1 Філософські науки. Психологія 6

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 6

3 Суспільні науки 7

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 7

33 Економіка. Економічні науки 12

34 Право. Юриспруденція 15

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 17

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 20

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 20


  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 21

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 22

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 22

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 22

55 Геологія. Науки про Землю 23

57 Біологічні науки 23

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 23

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 23

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 24

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 26

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 26

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 27

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість.

Споріднені галузі 28

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 29

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 29

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 38

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови. 38

82 Художня література. Літературознавство 38

9 Географія. Біографії. Історія 44

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 44

908 Краєзнавство 44  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 45

93/94 Історія 45

Іменний покажчик 48

Географічний покажчик 57

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 5 59

___________

У номері зареєстровано матеріали з газет за листопад, грудень 2006 року, січень 2007 року0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

3678. Прісняков В. Фантастичні замальовки майбутнього можуть стати реаль­ністю: [Про зміни клімату Землі] / Володимир Прісняков // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 14.

Див. 3806, 3909, 3943

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

3679. Грінченко Т.О. Диск, що презентує країну: [Про електрон. енцикл.: Бесіда з д-ром фізико-мат. наук Тамарою Олексіївною Грінченко / Записав Валентин Семенюк] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 5 груд. (№ 229). — С. 15.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

3680. Богуцький Ю. Юрій Богуцький: "Ніщо так не об'єднує націю, як куль­тура": [Бесіда з міністром культури і туризму України / Записав Богдан Залізняк] // Літ. Україна. — 2006. — 21 груд. (№ 49). — С. 1—4.02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

3681. Галаур С. Відкриваються бібліотеки у глибинці [Харківської області] / Світлана Галаур // Уряд. кур'єр. — 2006. — 8 груд. (№ 232). — С. 8.050 Серіальні видання

3682. Денисенко А. Історична пам'ять України: [Про журн. "Пам'ять століть"] / Анатолій Денисенко // Літ. Україна. — 2006. — 28 груд. (№ 50). — С. 6.

3683. Рибенко Л. Запрошення до "Погорини": [Про однойм. часопис] / Лідія Ри­бенко // Літ. Україна. — 2006. — 14 груд. (№ 48). — С. 4.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

3684. Баранов А.П. "Ми повинні навчитися впливати на владу": [Бесіда з голо­вою Громад. ради Полтави "Сила громади" Андрієм Павловичем Барановим / Записав Євген Бриж] // День. — 2006. — 5 груд. (№ 212). — С. 1, 6.

3685. Мінакова Л. Волонтером бути модно!: [Про Волонтер. рух у Василів. р-ні Запоріз. обл.] / Лариса Мінакова // Уряд. кур'єр. — 2006. — 1 груд. (№ 227). — С. 5.

Див. 3906, 4004, 4008-10, 4016, 4018, 4020-24, 4027, 4029-30, 4214, 4241, 4247069 Музеї

3686. Вареник Н. Будинок Тобілевичів: [Про літ.-мемор. музей Івана Карпенка-Карого у Кіровограді: За матеріалами бесіди з дир. музею Катериною Лисняк, заст. дир. Кіровогр. краєзн. музею Світланою Колесник] / Наталя Вареник // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 13.

3687. Музиченко Я. Молитва за дім Грушевського: [Про Музей першого Пре­зидента України, Київ] / Ярослава Музиченко // Україна молода. — 2006. — 16 груд. (№ 235). — С. 8.

3688. Нікітенко Л. "Якби ж то тітка Калина встали та побачили свою хату...": [Про відкр. садиби-музею В'ячеслава Чорновола у с. Вільховець Черкас. обл.] / Людмила Нікітенко // Україна молода. — 2006. — 26 груд. (№ 241). — С. 4.

3689. Цимбалюк Є. Музей у... спальні: [За матеріалами бесіди з краєзнавцем Іваном Нагулою] / Євген Цимбалюк, Олександра Юркова // Голос України. — 2006. — 5 груд. (№ 230). — С. 11.

Див. 4019070 Газети. Преса. Журналістика

3690. Миколаєнко В. Обласний [Чернігівський] осередок журналістів очолила Ірина Мельник / Володимир Миколаєнко // Деснян. правда. — 2006. — 7 груд. (№ 143). — С. 7.

3691. Титаренко М. Quo vadis, homo internetus?: [Про конкурс "Людина року-2006" орг. амер. журн. Time] / Марія Титаренко // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 15.

3692. Хоч ми не родичі: Відкритий лист ред. газ. "Сегодня" Ігорові Гужві // Літ. Україна. — 2006. — 21 груд. (№ 49). — С. 3. — Підпис: Валерій Гужва.

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

3693. Герук С. Філософія серця Григорія Сковороди: [Про Другий Міжнар. наук. "круглий стіл" на тему: "Філософія серця Григорія Сковороди та сучасність", орг. цент­ром риторики "Златоус", Київ] / Сергій Герук // Персонал Плюс. — 2006. — 15—21 груд. (№ 50). — С. 3.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

3694. Ведмеденко О. Свято Миколая: [Про св. Миколая, архієпископа Мира Лі­кійських] / Олег Ведмеденко // Крим. світлиця. — 2006. — 15 груд. (№ 51). — С. 3.

3695. Вівчар Б. Капличка стала церквою: У с. Локітці Тлумац. р-ну освячено церкву з іконою, що мироточить / Богдан Вівчар // Галичина. — 2006. — 14—21 груд. (№ 191—192). — С. 8.

3696. Захарченко І. Духовне сяйво [Святителя] Димитрія Туптала (1651—1709) / Іван Захарченко // Персонал Плюс. — 2006. — 15—21 груд. (№ 50). — С. 10.

3697. Мельник М. Чудотворець: [Про св. Миколая Чудотворця] / Михайло Мельник // Галичина. — 2006. — 19 груд. (№ 194). — С. 4.

3698. Сімкайло М. Миколай Сімкайло: Коломия сильна духом та жертовністю коломиян: [Бесіда з єпископом Коломийс.-Чернів. єпархії УГКЦ / Записав Роман Івасів] // Галичина. — 2006. — 19 груд. (№ 194). — С. 4.

3699. Стражник Л. Під заступництвом святого Миколая: [Про каплицю св. Ми­колая-Чудотворця, с. Серафинці Івано-Франків. обл.] / Людмила Стражник // Галичина. — 2006. — 19 груд. (№ 194). — С. 8.

3700. Філарет (Патріарх Київський і всієї Руси-України) Лиш для любові варто жити: [Бесіда з Владикою Філаретом / Записав Валентин Чемерис] // Літ. Україна. — 2006. — 21 груд. (№ 49). — С. 2.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія. Гендерні дослідження

3701. Житарюк Н. Мінімум жінок: [За матеріалами засід. Чернів. прес-клубу ре­форм на тему "Забезп. гендер. рівності на Буковині в політиці, науці, бізнесі та на ринку праці. Пробл. захисту прав жінок та можливості самореалізації"] / Наталія Житарюк // День. — 2006. — 27 груд. (№ 228). — С. 6.

3702. Трифонова О. Берегині й насильство: [Щодо боротьби з гендер. насильст­вом, спрям. проти жінок: За матеріалами бесіди з кер. Київ. міськ. центру по роботі з жінками Галиною Йосипівною Гончарук] / Олена Трифонова // Укр. столиця. — 2006. — 15—21 груд. (№ 43). — С. 25.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

3703. Мігачева Г. ...А турбують насамперед проблеми повноти і достовірності первинних даних : [Бесіда з начальником Голов. упр. статистики у Черніг. обл. Галиною Мігачевою] // Деснян. правда. — 2006. — 26 груд.

3704. Осауленко О. Статистика потребує модернізації: [Бесіда з головою Держ. ком. статистики Олександром Осауленком / Записав Леонід Самсоненко] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 5 груд. (№ 229). — С. 7.

Див. 3706, 3708, 3798, 3803, 3860, 3883, 3920, 3948, 3950, 3955, 3972, 3973314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

3705. Ніколайчук Р. Картотека нації: [Про створення Нац. демогр. регістру Ук­раїни] / Роман Ніколайчук // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 7.

3706. Селян [на Чернігівщині] помирає більше: [З публ. стат. даних] / Підгот. О. Луценко // Деснян. правда. — 2006. — 2 груд.

316 Соціологія

3707. Полуденко А. Зелена вулиця для червоних ліхтарів?: [Про легалізацію секс-праці] / Алла Полуденко // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 20.

3708. Шангіна Л. От і стали ми на рік.., або На виконання Указу Президента: [Про соціол. дослідж. Центру Разумкова щодо політ.-екон. ситуації в Україні 2006 р.: З публ. стат. даних] / Людмила Шангіна // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 1—2.

3709. Ясинська Н. "Не пийте, хлопці!", Вкраїна просить...: [Про запобігання су­ціл. алкоголізації укр. сусп-ва: За матеріалами бесіди із заст. голов. лікаря з мед. питань Івано-Франків. наркол. диспансеру Жанною Удовик, відповід. секр. Івано-Франків. міськ. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка Наталією Синицею, президентом обл. об-ня Клубу ділов. жінок Марією Турчин та ін.] / Наталія Ясинська // Галичина. — 2006. — 16 груд. (№ 193). — С. 4.

Див. 3702

32 Політика. Політологія

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

3710. Горбулін В. "Безпека-2010": [Перша однойм. доп. В. Горбуліна на Укр. фо­румі] // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 6.

3711. Махно Т. Нотатки з приводу одного ювілею: [Про кн. Бориса Олійника "Князь Темряви"] / Тарас Махно // Персонал Плюс. — 2006. — 15—21 груд. (№ 50). — С. 8.

3712. Приходько О. Луна Страсбурга докотилася до Києва: [Про установ. збори Громад. групи сприяння виконанню резолюції Парлам. Асамблеї Ради Європи на тему: "Необхідність засудження злочинів тоталітар. комуніст. режимів", Київ] / Оксана При­ходько // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 21.322 Відносини між державою та церквою

3713. Щоткіна К. Агресивна релігія секуляризму / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 17.

3714. Щоткіна К. Законописці, не збурюйте публіку: [Про проект закону про свободу совісті й реліг. орг.] / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 17.

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

3715. Віттман Д. Путін — "міцний горішок" / Джордж Віттман // День. — 2006. — 5 груд. (№ 212). — С. 7.

3716. Даниленко Д. Диктаторів судять без давності часу: [Про долю колиш. диктатора Ефіопії Менгісу Хайле Маріама] / Данило Даниленко // Демокр. Україна. — 2006. — 21 груд. (№ 238). — С. 4.

3717. Коваленко Е. Постоянный нейтралитет как гарантия государственной независимости Туркменистана / Евгений Коваленко // 2000. — 2006. — 29 дек. (№ 52; 2007. — 4 янв. (№ 52). — С. А4—А5.

3718. Майко В. Віктор Майко: Я прогнозую спадкоємність майбутньої влади Туркменістану: [Бесіда з Надзв. і Повнов. послом України в Туркменістані / Записав Ми­кола Сірук] // День. — 2006. — 28 груд. (№ 229—230). — С. 3.

3719. Похорон тирана чи прогресивного реформатора?: [Про колиш. чилійс. дик­татора Аугусто Піночета (1915—2006)] // Укр. столиця. — 2006. — 15—21 груд. (№ 43). — С. 10—11.

3720. Початок нової ери Туркменістану // Демокр. Україна. — 2006. — 26 груд. (№ 241). — С. 4.

3721. Семиволос І. Сірійський капкан для Лівану: [Про політ. ситуацію в Лівані] / Ігор Семиволос, Віталій Семиволос // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 5.

3722. Умланд А. "Неоєвразійство", питання про російський фашизм і російський політичний дискурс / Андреас Умланд // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 5.

3723. Чирва А. Коли важко, зводимо риштування: [Про політ.-екон. розв. Біло­русі] / Андрій Чирва // Уряд. кур'єр. — 2006. — 2 груд. (№ 228). — С. 6.

3724. Шиманський О. Боротьба біля мавзолею Туркменбаші: [Про внутр. полі­тику Туркменістану] / Олександр Шиманський // Україна молода. — 2006. — 23 груд. (№ 240). — С. 5.

3725. Шиманський О. Остання ніч довічного президента [Туркменії Сапармурата Ніязова] / Олександр Шиманський // Україна молода. — 2006. — 22 груд. (№ 239). — С. 3.323(477) Внутрішня політика України

3726. Балога В. Замість одного "К" — "конфлікт" — ми пропонуємо три "К": "конкуренція, компроміс, консолідація": [Про внутр. політику України] / Віктор Балога // Україна молода. — 2006. — 29 груд. (№ 244). — С. 5.

3727. Бейсюк П. Чия мова — того й держава / Петро Бейсюк // Буковин. віче. — 2006. — 13 груд.

3728. Бодров А. Баланс полномочий — баланс интересов: [О конституц. рефор­ме: Беседа с рук. Ин-та регион. соц.-полит. исследований Андреем Бодровым / Записала Зоя Путренко] // Наша газ. — 2006. — 7 дек. (№ 142). — С. 3.

3729. Бутусов Ю. Ющенко готує спецслужби до війни з Януковичем / Юрій Бу­тусов // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 1, 4.

3730. Збаровський П. Розмежувати повноваження і відповідальність: Назріла потреба втілення в життя конституц. реформи / Петро Збаровський // Голос України. — 2006. — 8 груд. (№ 233). — С. 3.

3731. Касьяненко М. "Ми відновимо свої права...": [Про V сес. VI курултаю крим. татар ] / Микита Касьяненко // День. — 2006. — 26 груд. (№ 227). — С. 1, 4.

3732. Катеринчук М. Микола Катеринчук: "Сьогодні є і юридичні, і політичні, і моральні підстави для розпуску парламенту": [Бесіда з нар. депутатом України / За­писала Наталя Ромашова] // День. — 2006. — 27 груд. (№ 228). — С. 4.

3733. Кириченко Л. Кириченко кое-что взяла б у БЮТ, но верит—"НУ" ["Наша Украина"]: [Беседа с нар. депутатом Украины / Записала Лидия Денисенко] // 2000. — 2006. — 29 дек. (№ 52) — 2007. — 4 янв. (№ 52). — С. А6.

3734. Колесниченко В. Вадим Колесниченко: "В моей профессии главное — за­щищать права людей": [О языковых проблемах: Беседа с нар. депутатом Украины / За­писала Татьяна Жукова] // Экон. Изв. — 2006. — 26 дек. (№ 225). — С. 4.

3735. Лисенко В. "Кадрова війна" загрожує національній безпеці: [Про політ. ситуацію в Україні] / Валентина Лисенко // День. — 2006. — 28 груд. (№ 229—230). — С. 9.

3736. Масенко Л. Ідеологія реваншу — вперед до імперії!: [Про внутр. політику Ук­раїни] / Лариса Масенко // Слово Просвіти. — 2006. — 28—31 груд. (Чис. 52). — С. 4.

3737. Мова про мову: [Матеріали "круглого столу" на тему захисту укр. мови в ред. газ. "Галичина": Висловлювання] / Підгот. Оксана Драгомирецька // Галичина. — 2006. — 16 груд. (№ 193). — С. 6. — Авт.: Володимир Ференц, Петро Арсенич, Василь Ро­манко та ін.

3738. Перегуда Е. Бюджетная перегрузка политического формата / Евгений Пе­регуда // Правда Украины. — 2006. — 14—20 дек. (№ 50). — С. 6.

3739. Печончик Т. Малювали тин, чули дзвін...: Парлам. слухання з молодіж. політики не вирішили жодної пробл. / Тетяна Печончик // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 20.

3740. Рахманін С. Теорія неймовірності: [Про внутр. політику України] / Сергій Рахманін // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 1—2.

3741. Рік для молодих: курс на Європу, черги на житло, розчарування в політиці: [Висловлювання] / Підгот. Тетяна Печончик // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 20. — Авт.: Микола Томенко, Андрій Черних, Станіслав Куценко та ін.

3742. Розпутенко І. Не ми керуємо ризиками, ризики панують над нами: [Про політ. ситуацію в Україні] / Іван Розпутенко // День. — 2006. — 14 груд. (№ 219). — С. 1, 4.

3743. Ромашова Н. Гаряче кохання чи холодний розрахунок?: [Про об-ня Блоку Юлії Тимошенко та блоку "Партія реформи і порядок"] / Наталя Ромашова // День. — 2006. — 5 груд. (№ 212). — С. 4.

3744. Рубан П. Петро Рубан: "Нас система не зламала": [Бесіда з дисидентом / За­писав Олесь Вахній] // Персонал Плюс. — 2006. — 15—21 груд. (№ 50). — С. 7.

3745. Тимошенко Ю. Мемуари одного року, або 12 миттєвостей із життя ук­раїнського політика / Юлія Тимошенко // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 3.

3746. Тищенко М. Пути решения языковой проблемы: [в Украине] / Мирослава Тищенко // Экон. Изв. — 2006. — 28 дек. (№ 227). — С. 3.

3747. Томенко М. Лише успішні люди можуть сформувати основу стабільної держави / Микола Томенко // Голос України. — 2006. — 1 груд. (№ 228). — С. 3.

3748. Турчинов О. Олександр Турчинов: Підстава для позачергових виборів — нелегітимна конфігурація більшості: [Бесіда з нар. депутатом України / Записала Леся Волошка] // Україна молода. — 2006. — 22 груд. (№ 239). — С. 8.

3749. Ференц В. Такий довгоочікуваний закон про державну мову / Володимир Ференц // Слово Просвіти. — 2006. — 28—31 груд. (Чис. 52). — С. 5.

3750. Фесенко В. Або — дострокові парламентські вибори, або — нові домовле­ності: [Про політ. ситуацію в Україні: Бесіда з політологом Володимиром Фесенком / За­писала Олена Яхно] // День. — 2006. — 5 груд. (№ 212). — С. 1.

3751. Шаповал В. Володимир Шаповал: Існують юридичні підстави, щоб визна­ти політреформу [в Україні] неконституційною: [Бесіда з представником Президента України в Конституц. Суді / Записав Володимир Семків] // Україна молода. — 2006. — 15 груд. (№ 234). — С. 4—5.

3752. Юнусов Л. Кримские татары готовятся к выборам в V Курултай / Ленур Юнусов // Экон. Изв. — 2006. — 25 дек. (№ 224). — С. 3.

Див. 3684

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

3753. Аннан К.А. П'ять уроків: [Про ООН] / К. А. Аннан // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 1.

3754. Веселовський А. Андрій Веселовський: Питання про розширення щодо України дуже важливе для ЄС: [Бесіда із заст. міністра закордон. справ України / Записав Микола Сірук] // День. — 2006. — 27 груд. (№ 228). — С. 1, 3.

3755. Іран відкинув резолюцію ООН // Демокр. Україна. — 2006. — 26 груд. (№ 241). — С. 4.

3756. Караганов С. Сергій Караганов: Російсько-українські відносини вийшли на нормальну траєкторію: [Бесіда з головою Ради з питань зовніш. оборон. політики Рос. Федер. / Записав Микола Сірук, Комент. Валерія Чалого] // День. — 2006. — 26 груд. (№ 227). — С. 1, 3.

3757. Каспрук В. Як США мінімізувати "іракську катастрофу"? / Віктор Каспрук // День. — 2006 . — 5 груд. (№ 212). — С. 7.

3758. Ключковський Я. Парламентським асамблеям потрібна реанімація?: [Бе­сіда з послом Польщі в Україні Яцеком Ключковським / Записала Тетяна Пасова] // Го­лос України. — 2006. — 6 груд. (№ 231). — С. 5.

3759. Кравченко В. Карабаський синдром: [Про міжнар. визнання незалеж. ста-тусу Нагірно-Карабас. Республіки] / Володимир Кравченко // Дзеркало тижня. — 2006. — 16—22 груд. (№ 48). — С. 5.

3760. Кузьо Т. Вступ Грузії в НАТО залежить від України / Тарас Кузьо // День. — 2006. — 13 груд. (№ 218). — С. 3.

3761. Ліндер Р. Берлін враховує російську позицію навіть у прямих контактах з Києвом: [Про укр. політикум: Бесіда з провід. консультантом уряду Німеччини зі сх. політики Райнером Ліндером / Записав Антін Борковський] // Україна молода. — 2006. — 20 груд. (№ 237). — С. 6.

3762. Майко В. Україна — Туркменістан: ми підемо своїм шляхом?: [Бесіда з по­слом України в Туркменістані Віктором Майком / Записали Алла Єрьоменко, Володи­мир Кравченко] // Дзеркало тижня. — 2006. — 30 груд. (№ 50). — С. 1, 4.

3763. Миколюк О. 450 тисяч свідків: Німеччина сплачує борги остарбайтерам України / Оксана Миколюк // День. — 2006. — 14 груд. (№ 219). — С. 6.

3764. Петренко Є. Робочий саміт з далекосяжними наслідками: [Про зим. сес. Європ. Ради — повнов. форуму Євросоюзу, Брюссель (Бельгія)] / Євген Петренко // Де­мокр. Україна. — 2006. — 21 груд. (№ 238). — С. 4.

3765. Україна — Росія: шлях до прагматизму // Демокр. Україна. — 2006. — 26 груд. (№ 241). — С. 4.

327(1-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

3766. Бен-Алі Ш. Останній шанс Буша: [Про політику Джорджа Буша стосовно Ірану] / Шломо Бен-Алі // День. — 2006. — 14 груд. (№ 219). — С. 3.

3767. Петренко Є. Стратегія США: збільшити військо, аби переміг мир / Євген Петренко // Демокр. Україна. — 2006. — 28 груд. (№ 243). — С. 4.
  1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет