Конспект 2 Салыстырмалы саясаттану Ауызша талдау 3бет1/8
Дата17.04.2016
өлшемі1.33 Mb.
түріКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОСӨЖ тапсырмалары
ОСӨЖ тақырыптары

Сағат саны

Тапсырма түрі

1

Қазақстан саяси ойларының тарихы
Конспект

2

Салыстырмалы саясаттану
Ауызша талдау

3

Саясат қоғамдық өмір жүйесінде
Тест орындау

4

Ұлт саясаты мемлекеттік саясаттың құрамдас бөлігі ретінде
Жазбаша жұмыстар

5

Саяси жүйе институттары
Тест орындау

6

Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет ұғымы мен ерекшеліктері
Топтық жұмыс

7

Саяси жүйені жаңалау мәселелері
Топтық жұмыс

8

Саяси процестер
Тест орындау

9

Саяси мәдениет
Топтық жұмыс

10

Саяси әлеуметтендіру
Жазбаша жұмыстар

11

Саяси технологиялар
Кестемен жұмыс

12

Саяси талдау мәні мен ерекшеліктері
Ауызша талдау

13

Халықаралық институттар, олардың түрлері
Тест орындау

14

Саяси болжамдау
Кестемен жұмыс

15

Ұлттық идея және идеология
Топтық жұмыс


СӨЖ берілген тапсырмаларДәріс тақыры

бының №


Тапсырмалар
Тапсырмаларды орындау түрлері


Тапсыру мерзімі

1 модуль.

1- 4

Эссе жазу

 1. Саясаттағы құралдар: күштеу және күштемеу

 2. Қоғамның саяси саласының ерекшелігі

 3. Этносаралық келісімге жетудің қазақстандық моделі

 4. Конфессия аралық келісім мен татулыққа жету жолдары

Глоссарий жазу

Cаясаттанудың негізгі терминдері мен категорияларыЭссе дайындау қорғау 1 бет

Глоссарий 7-10 анықтама3 апта

5-7

Тақырыпты презентациялау:

 1. Саяси жүйе теориялары

 2. Саяси институттар

 3. Мүдделі топтар: ұғымы, функциясы мен типологиясы

 4. Қазақстандағы саяси жаңару кезеңдері

Тақырыптан кейс-стади дайындау:

 1. Азаматтық қоғам идеясының пайда болуы мен дамуы

 2. Құқықтық мемлекет ұғымы және оның ерекше белгілері

Тақырыпты немесе кейсті презентация-лау 5-7 мин

5 апта

1-7

1-ші Межелік бақылау

Саяси ғылымның тарихи-теориялық мәселелері және қоғамның саяси жүйесі мен институттарыКоллоквиум /сұрақтарға ауызша жауап беру және тест жұмыстарын орындау/

8 апта

2 модуль.

5,9,10,12

Реферат немесе баяндама жазу

 1. Демократияның қазақстандық моделі

 2. Қазақстандық саяси жүйесіні жаңалаудың өзекті мәселесі

 3. Саяси шешім дайындау мен қабылдау және жүзеге асыру

 4. Саяси мәдениет тұжырымдамасы

 5. Саяси әлеуметтендірудің өзекті мәселелері

 6. ҚР саяси жетекшіліктің сипат
Реферат 10-12 бет немесе 5 бетте баяндама

10 апта

8,9,12

Презентацияны дайындау

 1. Саяси режимдер

 2. Саяси жаңарудың теориялары

 3. Саяси элитаның классикалық теориялары

 4. Саяси лидерліктің теориялары

Кейс-стади дайындау

1. Қазіргі Қазақстанның саяси жетекшілеріТақырыпты немесе кейсті презентация-лау 5-7 мин

13 апта

8-15

2-ші Межелік бақылау

Тұлға мен саясат және әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар
Коллоквиум /сұрақтарға ауызша жауап беру және тест жұмыстарын орындау

15 апта


ОБСӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ
1- ОБСӨЖ. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде

Жоспар:

1. Саясаттану пәнi мен объектiсi.

2. Саясаттанудың қызметтерi мен заңдылықтары, құрылымы.

3. Саясаттанудың қоғамдық ғылымдармен байланысы.

4. Саясаттану ғылымының зерттеу әдiстерi мен парадигмалары.
Бақылау сұрақтары:

1. «Саясаттану» терминінің этимологиясы мен анықтамасы

2. Саясаттану объектісі

3. Саясаттанудің зерттеу пәні

4. Саясаттану ғылымының қызметтері

5. Саясаттану ғылымының міндеттері

6. Саясаттану ғылымының заңдылықтары

7. Саясаттанудың құрылымы

8. Саясаттанудың басқа қоғамдық ғылымдармен тығыз байланысы

9. Белгiлi американдық «Саяси зерттеу әдiстерi: негiзi мен техникасы» оқулығында саяси зерттеу әдiснамасының дамуының кезеңдерi

10. Саясаттанудың негiзгi парадигмалары қатарына жататындар

11. Саясаттану ғылымының зерттеу әдiстерi

12. Саясаттаның қоғамда атқаратын қызметтері
Баяндама тақырыптары:

1. Саясаттанудың қоғам мен жеке адамның өзара әрекеті туралы ғылым ретінде қалыптасуы

2. Саясаттану ғылымының қоғамда атқаратын қызметтері мен міндеттері

3. Саясаттану ғылымын сипаттаушы заңдылықтар жүйесi

4. Саясаттану құрылымы мен саяси жүйелер теориясы

5. Саясат және саясаттану ұғымдарының айырмашылығы мен бірлігі6. Саясатқа ықпал ететiн факторлар жүйесі
1 тапсырма. Мына ұғымдарды сәйкестендіріңіз:
Ұғымдар
Анықтамалар

1

Саясаттану ұғымының этимологиясы

А

қоғамдағы саяси қатынас болып табылады

2

Саясаттану обьектiсi

Б

саясат және саяси билiк, қоғамның саяси өмiрiнiң қалыптасуы мен даму заңдылықтары, саяси мүдделер мен саяси қатынастар, саяси сана мен саяси мәдениет, адамдардың саяси әрекеттерi мен саяси үрдiстері, халықаралық саяси қатынас туралы бiртұтас iлiмдердiң жиынтығын құрайды.

3

Саясаттанудың зерттеу пәнi

В

Саясаттану ұғымы гректiң «politik» және «logos» деген сөздерiнен шыққан

4

саясаттану ғылымы...

Г

саяси билiктiң қалыптасуы мен даму заңдылықтары, оның әрекет ету формасы мен әдiстерi болып табылады


2 тапсырма. Саясаттану ғылымының қызметтерін анықтаңыз:
Қызмет түрі

Анықтамасы

1
Саясаттану қоғамдағы оқиғаларды танып-бiлуге, олардың саяси мәнiн түсiнуге және болашақты болжауға мүмкiндiк бередi. Көптеген жылдар бойы Ресей империясы, одан кейiн кеңестiк тоталитарлық тәртiп саясат пен билiк сырын бүгiп келдi, қазiрдiң өзiнде халқымыздың саясат және саяси жетекшiлердiң iс-әрекеттерi жөнiнде хабарлары аз. Оларды бiлмей демократиялық жолмен алға басу қиын. Ондай білімді саясаттану ғылымы бере алады.

2
Ол саяси құрылысқа, институттарға, iс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға бередi. Қоғамдағы саяси оқиға мен құбылыстарды бағалау арқылы көпшiлiк оны ақтайды немесе қаралайды. Демократиялық қоғамда халықтың қолдауына ие болудың маңыздылығын билiк құрылымдары жақсы бiледi.

3
Демократиялық мемлекеттерде ол азаматтықты, халықтың демократиялық саяси мәдениетiн қалыптастырады. Қазiргi кезеңде азаматтарымыздың саяси құндылықтарында қайшылықтық тұстар байқалуда. Бұл саяси әлеуметтендiру жұмысын жетiлдiрудi қажет етедi.

4
Бұл қызметi арқылы саясаттану ғылымы адамдардың саяси өмiрде өзiн-өзi ұстауын, iс-әрекетiн реттейдi. Саяси дамудың бағдарын бақылай отырып саясаттану қоғамдағы оқиғаларды тиiмдi басқару үшiн нақтылы мәлiметтер мен мағлұматтар бередi. Саяси бiлiмдер, сипаттамалар, кеңестер адамдардың күнделiктi практикалық iс-әрекетiнде басшылыққа алынады.

5
Бұл ғылым саяси институттар мен қатынастарда, басқаруда реформалар жасап, оларды қайта қарауда теориялық негiз болады. Оның көмегiмен заңшығарушы, атқарушы органдар қабылдайтын құқықтық жарғылар, саяси басшылық шешiмдер алдын-ала тексерiлiп, зерттеледi, қоғамда болып жатқан нақтылы жағдайлар саяси тұрғыда талданады. Солардың негiзiнде кейбiр саяси институттар жойылып, оның орнына бүгiнгi талапқа сай басқалардың келуiн негiздейдi, мемлекеттiк басқарудың қолайлы үлгiлерiн, саяси шиеленiстердi шешудiң тиiмдi жолдары мен әдiстерiн iздестiредi.

6
Саяси зерттеулердiң құндылығы саяси процестердiң үрдiсiн сол күйiнде бейнелеумен тоқтамайды. Ол белгiлi бiр саяси жағдайларда алдынғы қатарлы, озық саяси өзгерiстер жасауға бағытталған ғылыми болжаумен аяқталуы тиiс. Қазiргi кезеңде қоғам өмiрiнiң қай саласына болмасын жүргiзiлетiн реформалар үшiн қолайлы саяси және т.б. жағдайлардың бар немесе жоқтығын анықтау сияқты жауапты мiндеттер осы ғылымға жүктелген.


3 тапсырма. Саясаттану ғылымының қызметтерінің анықтамалары:
Қызмет түрі

Анықтамасы

1

Танымдық қызметi

2

Бағалау /аксиологиялық/ қызметi
3

Саяси әлеуметтендiру қызметi
4

Реттеушiлiк, басқарушылық қызметi
5

Саяси өмiрдi жетiлдiру қызметi
6

Болжау қызметi4 тапсырма. Саясаттанудың қоғамдық ғылымдармен байланысын анықтаңыз:Пәндер

Байланысы

1

Философиямен

2

Экономикалық теориямен
3

Құқықтық

ғылымдармен


4

Әлеуметтанумен

5

Тарихпен


5 тапсырма. Саясаттану ғылымының зерттеу әдiстерiн анықтаңыз:
Әдіс түрі

Анықтамасы

1
Ол саясатты күрделi құрылымға ие, әрбiр элементiнiң арнаулы қызмет атқаратын белгiлi бiр орны бар жүйенiң өзiне сай сұранысын қанағаттандыруға бағытталынған бiртұтастық жүйе ретiнде қарастыруды ұсынады.

2
Бұл саяси құбылыстарды жеке адамдар мен оның топтарының мiнез-құлықтарына қолдау жасау арқылы зерттейтiн тәсiл.

3
тиiстi iс-қимыл құралдарын пайдалану арқылы саяси шешiмдердi қабылдау және жүзеге асыру процесi.

4
Жүйелiк әдiстi алғаш рет саясатқа XX ғасырдың 50-60 жылдары белгiлi американ ғалымдары Г.Парсонс пен Д.Истон енгiздi. Бұл әдiстiң мәнi саясатты бiртұтас, күрделi ұйымдастырушы организм ретiнде, өзiн-өзi реттеушi механизм, қоршаған ортамен кiрiс (талап, мүдде) және шығыс (саяси шешiм) арқылы байланыста болатын жүйе ретiнде қарастыруында.

5
саяси құндылықтардың қоғам мен жеке адам үшiн маңыздылығын анықтауды, оларды жалпының игiлiгi әдiлеттiлiк, бостандық, адам ар-қасиетiн құрметтеу т.б. құндылықтар негiзiнде бақылауды ұсынады. Бұл әдiс саяси тұрмыс идеялын және оларды практикалық iске асырылу жолдарын қалыптастыруға бағытталынады. Ол қалаулыдан, этикалық құндылық және нормадан бастама алады, соларға сай саяси iс-әрекет және институттарды құруды талап етедi. Бұл әдiс өзiнiң шектеулiгiне қарамастан, саясаттану ғылымы үшiн қажет, ол саясатқа этникалық, адами өлшемдердi енгiзедi, онда адамгершiлiктiк қатынасты тудырады.

6
саяси құбылыстардың ауқымы, мүмкiндiктерi мен себеп-салдары өлшеуде қолданылады және бихевиоризммен тығыз байланысты.


6 тапсырма. Саясаттану ғылымының зерттеу әдiстерiн анықтаңыз:
Әдіс түрі

Анықтамасы

1

Шешiмдер қабылдау әдiсi
2

Құрылымдық-функциональдi әдiс
3

Нормативтi-құндылықтық әдiс
4

Жүйелiк әдiс
5

Бихевиористiк тәсiл
6

Сандық әдiстер
7 тапсырма. Саясаттану ғылымының негізгі парадигмаларын анықтаңыз:
Парадигма

Анықтамасы

1

Ттиiмдi-сыни

2

Натуралистiк

3

Теологиялық

4

Әлеуметтiк


8 тапсырма. Төмендегі кестені толықтырыңыздар:Тест тапсырмалары

1. Саясаттың мәні?

A) Мақсатты қызмет

B) Мүмкіндік шеберлігі

C) ’’Жаман іс’’

D) Қоғамның билікке қатынасы

E) Қоғамның жалпы ұйымдасу бастамасы2. Саясаттың табиғатына қандай тәсіл арқылы ең шынайы түсінік берілуі мүмкін?

А) Теологиялық парадигма

В) Географиялық парадигма

С) Биологиялық парадигма

D) Әлеуметтік парадигма

E) Рационалды-сындық парадигма3. Саясаттағы гуманизмнің мәні?

A) Адамдарды ұлттық белгілеріне қарай бөлмеу

B) Жеке тұлғаның еркін дамуы мен қажетіліктерін қанағаттандыру

C) Қарсы күрестін қатал түрлерін теріске шығару

D) Адамдардың санасын басқаруды айыптау

E) Барлық азаматтардың тендігі мен еркін құқықтарына негізделген демократиялық саяси жүйе4. Саясаттың басты қызметі?

A) Саясаттың барлық субъектілерінің ортақ мүдделерін анықтау

B) Әлеуметтік дамудың жаңашылдығын қамтамасыз ету

C) Қоғамды басқару

D) Жеке тұлғаны әлеуметтендіру

E) Қоғамдық жүйенің тұтастығын, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ету5. Саясаттың ғылымилығы неде?

A) Саясаттың басымдылығында

B) Теория мен практиканың қайшылығын жоюда

C) Ғылымның саясатқа бағынышты болуында

D) Саясат пен ғылымның арасында теңдік жоқ болуында

E) Саяси тұжырымдамалар адамзат жетістіктеріне негізделуінде2- ОБСӨЖ. Саяси ілімдердің қалыптасуы мен дамуы

Жоспар:

 1. Ежелгi дәуiрдегi саяси iлiмдер.

 2. Орта ғасыр мен Қайта өрлеу дәуiрiндегi саяси ойлар.

 3. Жаңа замандағы саяси ой-пiкiрлер.

4. Қазақстандағы саяси ойы.
Бақылау сұрақтары:

1. Ежелгі дәуірдегі саяси ілімдер қандай сипатта болды?

2. Ежелгi Үндiстандағы саяси iлiмдерде қандай идеялар үстемдік жасады?

3. Веда ілімінің мағынасы мен варналары

4. Буддизм мен брахманизм идеяларының айырмашылығы неде?

5. Ежелгi Қытайдағы ірі қоғамдық-саяси ағымдар

6. Даосизм ілімінің негізгі мағынасы

7. Конфуцийшілдік ілімінің негізгі идеялары

8. Даосизм мен конфуцийшілдіктің айырмашылықтары

9. Антикалық дәуір ойшылдарының әлемдік саяси сананың дамуына қосқан үлестері

10. Платон және Аристотельдің мемлекеттік құрылысты жіктеу түрлері

11. Ортағасыр саяси ойлардың негізгі сипаты

12. Қайта өрлеу және Жаңа заман саяси дамудың бағыттары
Баяндама тақырыптары:

1. Платон мен Аристотельдің басқару формалары.

2. Орта ғасырдың саяси көзқарастары /А.Августин, Ф.Аквинский/.

3. Жаңа заманның саяси ойы. Н.Макиавелли.

4. Мемлекет пен билік туралы либералдық саяси. теориялар /Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо /.


Каталог: CDO -> CASE -> tarih -> %D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2
CDO -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO -> Г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев Әлем әдебиеті г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев
CDO -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Сабақтың жоспары: Сыртқы саясат, халықаралық қатынастар, халықаралық саясат ұғымдары
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Кратология, бұл билік туралы ғылым
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Сабақтың жоспары: Саяси идеология анықтамасы мен мәні. Саяси идеологияның негiзгi қызметтерi, түрлері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет