Кратология, бұл билік туралы ғылымбет1/4
Дата30.04.2016
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4
Кратология, бұл...

билік туралы ғылым

саяси болжам жасау

лидерлік туралы ғылым

саяси режимдерді талдау

қоғамдық ұйымдарды зерттейтін ғылым

Құқықтық легитимдiлiктiң негiзi неде?

демократиялық талаптарда

бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

сайлау жүйесінде

салт-дәстүрде

басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

Дәстүрлi легитимдiлiктiң негiзi неде?

салт-дәстүрде

басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

демократиялық талаптарда

бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

сайлау жүйесінде

Харизматикалық легитимдiлiктiң негiзi неде?

басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

салт-дәстүрде

демократиялық талаптарда

бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

сайлау жүйесінде

Билiктiң телеологиялық анықтамасы қандай?

алға қойған мақсат арқылы белгiлi бiр нәтижеге жету

билiк белгiлi бiр шараларды қолдану құралы

басшы мен бағынушы арасындағы қатынастың ерекше бiр түрi

даулы жағдайларды үйлестiру құралы.

адамдардың мiнез-құлқына әсер ету мүмкiндiгi

Субьектiсiне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi қандай?

парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк, дiни

мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

бірпартиялық, көппартиялық

Объектісіне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi қандай?

мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк, дiни

тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

бірпартиялық, көппартиялық

Басқару тәртібі бойынша бөлiнетiн билiктiң түрлерi:

тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық, демократиялық, авторитарлы

парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк, дiни

мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

бірпартиялық, көппартиялық

Мемлекеттік билікті тармақтарға бөлу идеясын жасаған кімдер?

Дж.Локк, Ш.Монтескье

Т.Гобб, Ж.Боден

М.Вебер, Т.Парсонс

Г.Гроций, А.Токвиль

Н.Макиавелли, Ф.Аквинский

Билік легитимділігінің түрлерін атаңыз

дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық

танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

экономика мен саяси билік қарым-қатынасын анықтау,

әлеуметтік-саяси, қоғамда тұрақтылықты орнатутеологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи Билiктiң бихевиористiк анықтамасы қандай?

адамдардың мiнез-құлқына әсер ету мүмкiндiгi

алға қойған мақсат арқылы белгiлi бiр нәтижеге жету

билiк белгiлi бiр шараларды қолдану құралы

басшы мен бағынушы арасындағы қатынастың ерекше бiр түрi

даулы жағдайларды үйлестiру құралы.

Қызметiне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi:

саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк, дiни

мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

таптық, партиялық, халықтық, жеке адам

тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

бірпартиялық, көппартиялық

Саяси билік дегеніміз не?

топтар мен таптардың мемлекеттiк органдар жүйесi арқылы

қоғамдағы саяси үстемдiлiгiкүштеуге негізделген деспоттық билік

халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы.

билік жүргізетін ұйымдар мен мекемелер жиынтығы.

Мемлекеттік билік дегеніміз не?

ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік

халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы.

билік жүргізетін ұйымдар мен мекемелер жиынтығы.

таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған мүмкіндігі

Легитимділік дегеніміз не?

халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған мүмкіндігі.

ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік

қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы

билік жүргізетін, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін

ұйымдар мен мекемелер жиынтығыБилік бөлінісі, бұл...

заңшығарушы, атқарушы, сот билігі арасындағы

өкілеттіліктің институтционалдық бөлінуіорталық және жергілікті билік бөлінісі

президенттік және парламенттік республикалар

орталық биліктің әлсіздігі жағдайы

билеуші элита мен конртэлита арасындағы жауапкершіліктің бөліну жағдайы

М. Вебер бойынша әдет-ғұрыпқа, бұрынғы тәртіптердің

мызғымастығы мен қасиеттілігіне сенуге негізделген лигитимділік -дәстүрлі

рационалды-легалды

идеологиялық

харизматикалық

консервативті

Мемлекеттік биліктің ерекшелігі:

мәжбүрлеу және күштеу құқығының болуы

экономикалық проблемаларды шешу

әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруы

қоғамның рухани саласының дамуы

азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің жүзеге асуы

Билік құрылымында байлық қандай компонент болып табылады?

билік көзі

субъект

объект

ресурс

негізі

Билік құрылымында күштеу қандай компонент болып табылады?

Ресурс

Қайнар көзі

Қызметі

Субъект

Объект

Заң шығарушы билік тармағына қандай қызмет тән?

Заң қабылдау

Бюджетті қалыптастыру және жүзеге асыру

Мемлекеттік басқару

Сот төрелігін жұзеге асыру

Сыртқы саясатты жүзеге асыру

Аталмыш функциялардың қайсы сот билігінің функциясына жатады?

Сот төрелігін жүзеге асыру

Мүдделерді алға тарту

Саяси элитаны қалыптастыру

Халықаралық келісім шарттарды бекіту

Құқықты емес заңдарды жою

Биліктің өркениетті жүзеге асуының құралы?

Құқық

Авторитет

Сендіру

Дәстүрлер

Манипуляция

Саяси биліктің негізгі демократиялық принциптері?

Легитимділік

Алдын-алу

Коллегиалдық

Шыдамдылық

Әрекет етушілік

Саяси билікті конституциялық тәртіп бойынша жүзеге асыратын

саяси режім қалыптасқан мемлекет түрін атаңыз:


құқықтық

зайырлы

әскери

әлеуметтік

тоталитарлы

Саяси идеология дегеніміз не?

Үлкен әлеуметтік топтардың іс-әрекетіне бағдар беріп, олардың мақсат-

мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жиынтығыСаяси жүйенің өзгеруші жағдайға икемді бейімделу қабілетінің

дамуы, кері байланыстың тиімді механизмінің қалыптасуыҚазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру, икемделу

Екеуден кем емес саяси әрекеттің біреуін таңдау

Саяси құбылыстардың қозғалысын, эволюциясын,

уақыт пен кеңістікте жағдайының өзгеруін білдіредіҚоғамдық пікірдің түрлері қандай?

Көңіл-күйлік, стихиялы, рационалды-саналы

Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

Коммулятивті, лимиттік, балама.

Мақсат және құрал

Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

Саяси әлеуметтендірудің түрлері қандай?

Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

Көңіл-күйлік, стихиялы, рационалды-саналы

Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

Коммулятивті, лимиттік, балама

Мақсат және құрал

Саяси әлеуметтендіру дегеніміз не?

Қоғамға тән саяси мәдениеттің элементтерін меңгеру процесі

Әр түрлі саяси процестердің мазмұны мен сипатына

ықпал бағалаулар мен түсініктер жиынтығыБелгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығыСубъектілердің саяси құбылыстардың маңыздылықтарын айқындап,

оны өздерінің көзқарастары мен іс-әрекеттерінің іргетасына айналдыруыОйдың бағыты, жүйесі, халықтың дүниетанымы, билікке қатынасы т.б.

Саяси мәдениет дегеніміз не?

Белгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығыӘр түрлі саяси процестердің мазмұны мен сипатына ықпал ететін жаппай

сананың жағдайын сипаттайтын бағалаулар мен түсініктер жиынтығыСубъектілердің саяси құбылыстардың маңыздылықтарын айқындап,

оны өздерінің көзқарастары мен іс-әрекеттерінің іргетасына айналдыруыОйдың бағыты, жүйесі, халықтың дүниетанымы, билікке қатынасы т.б.

Қоғамға тән саяси мәдениеттің элементтерін меңгеру процесі

Саяси идеологияның түрлерін атаңыз

Консерватизм, либерализм, коммунистік, социал-демократиялық, фашистік.

Ашық, жабық, тұрақты, өтпелі, базалық, шалғай т.б.

Директива, декларация, бағдарлама

Мажоритарлы, тепе-тең

Патриархалды, белсенді, мақұлдаушы

Г.Алмонд пен С.Верба ұсынған саяси мәдениеттің түрлері қандай?

Патриархалды, белсенді, мақұлдаушы

Ашық, жабық, тұрақты, өтпелі, базалық, шалғай т.б.

Директива, декларация, бағдарлама

Мажоритарлы, тепе-тең

Консерватизм, либерализм, коммунистік, социал-демократиялық, фашистік

Либерализмнің басты құндылығы:

еркіндік

диктатура

күш

сайлау

монарх

Консерватизмнің басты құндылығы:

ескі тәртіпті қорғау мен сабақтастығы

диктатура

күш

сайлау

монарх

Саяси мәдениеттің қай типі (Г. Алмонд бойынша)

жергілікті құндылықтарға бағытталады:патриархалды

тоталитарлы

белсенді

бөлінушілік

бағынушылық

Қай ойшыл еңбегіне бірінші рет «саяси мәдениет» ұғымы пайда болды?

И. Гердер

Платон

Кант

Гегель

Ницше

Саяси мәдениеттің үш «таза» түрі типологиясының авторлары

(дәстүрлік, мақұлдаушылар, белсенділік):Г.Алмонд, С.Верба

Ф.Хайек, Р.Нозик

М.Вебер, И.Шумпетер

Г.Моска, В.Парето

О.Тоффлер, Е.Масуда

Саяси сана – бұл:

саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

саяси мүдделерді қорғау

іс жүзінде орын алған немесе енді болып жатқан саяси

әрекеттердің псевдологиялық негіздемелеріСаяси сананың деңгейлерін атаңыз

қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

жоғарғы, орта, төменгі

негізгі, қосымша, аралық

ұлттық, отбасылық, саяси, әлеуметтік, рухани

Саясаттану ғылымына «саяси мәдениет» ұғымын алғаш кімдер енгізді?

Г. Алмонд пен С. Верба

Ф. Хайек, Р. Нозик

М. Вебер, И. Шумпетер

Г. Моска, В. Парето

О. Тоффлер, Е. Масуда

Саяси мәдениеттiң саясаттанудағы моделдерi:

тоталитарлы, авторитарлы және либералды-демократиялық

қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

жүйелілік, құрылымдық-функционалдық

коммунистік, либералдық, консервативті

Г. Алмонд пен С. Вербаның саяси мәдениеттiң типологиясын

ұсынған еңбектері қалай аталынады?«Азаматтық мәдениет» (1963)

«Жүйелілік талдау» (1965)

«Саяси мәдениет» (1968)

«Саяси мәдениет типологиясы» (1973)

«Саясат» (1953)

Бұл идеология өкілдері «мемлекет- түнгі сақшы» принципін уағыздаған

Консерватизм

Либерализм

Анархизм

Коммунизм

Фашизм

Эгалитаризм дәріптейтін жоғары саяси құндылық:

адамдар теңдігі

сайлауға қатысу

жекеменшік

рухани құндылықтар

материалдық құндылықтар

Саяси мәдениеттiң құрылымы:

түсiнiктер, саяси қазыналар мен құндылықтар, саяси бағдар мен билікке

қатынас, әдет-ғұрып, жүрiс-тұрыс, саяси рәмiздер т.б.белгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығықарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

саяси қатынастарды бейнелейтін,түсініп-сезінетін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығықоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

Субмәдениет – бұл...

қоғамда үстемдiк еткен мәдени бағыттан айтарлықтай ерекшеленетiн саяси бағдар

саяси қатынастарды бейнелейтін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

іс жүзінде орын алған немесе енді болып жатқан саяси әрекеттердің

псевдологиялық негіздемелеріӘлемде саяси әлеуметтендiру проблемасын зерттеу қай кезеңде басталды?

ХХ ғасырдың 20-жылдары

ХІХ ғасырдың 20-жылдары

ХХ ғасырдың 50-жылдары

ХІХ ғасырдың 50-жылдары

ХХІ ғасырдың басында

Әлеуметтену ұғымын алғаш ғылыми айналымға кімдер енгізді?

Ф. Гидденис пен Г. Тард

Г.Алмонд пен С.Верба

Ф.Хайек, Р.Нозик

М.Вебер, И.Шумпетер

Г. Моска, В. Парето

Саяси әлеуметтендiрудiң классикалық теориясын кім жасады?

Д. Истон

Р.Нозик

М. Вебер

Г. Моска

Г. Лассуэл

Д. Истонның саяси әлеуметтендiруге берген анықтамасы:

саясат саласында орындау қажет рөлдермен адамдарды оқыту процесi

қоғамда үстемдiк еткен мәдени бағыттан айтарлықтай ерекшеленетiн саяси бағдар

саяси қатынастарды бейнелейтін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

Саяси әлеуметтендiру қамтитын екi жақты процесс:

жеке адамның белгілі бір норма, құндылық, күткен рөлiн игеруi мен

саяси әрекет, мiнез-құлық түрлерiн қолдануысаяси институттар мен жаңа адамды өндіру мен қайта өндіру

арнаулы институттар арқылы саяси мәдениет пен идеологиялық бағдарды игерту

саяси қатысу мен саяси қызмет әрекеттерін жетілдіру

азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті қалыптастыру

Д. Истон мен Дж. Деннис ұсынған саяси әлеуметтендірудің кезеңдері:

саясиландыру, жекелеу, дәріптеу, институттандыру

қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

бастапқы, орта, жоғары

отбасылық, білім берушілік, ғылыми, кәсіби

Саяси әлеуметтендiру механизмінің қызмет ету деңгейлері:

әлеуметтiк, әлеуметтiк-психологиялық, жеке iшiлiк (внутриличностный)

отбасылық, білім берушілік, ғылыми, кәсіби

қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

бастапқы, орта, жоғары

Саяси әлеуметтенуге ықпал ететін саяси факторлар:

мемлекеттiк құрылыстың сипаты мен түрi; саяси тәртiп;

саяси институттар, партиялар, ұйымдар мен қозғалыстаротбасы; достар тобы; оқу орындары; жұмыс орны; мәдениет,

өнер, әдебиет; БАҚ; ұлттық әдет-ғұрыптарсайлау; референдум; абсентеизм; оппозиция

талап пен қолдау; шешім мен әрекет

Саяси мүдде; саяси ниет; саяси қызмет; саяси процесс

Саяси әлеуметтенуге ықпал ететін саяси емес факторлар:

отбасы; достар тобы; оқу орындары; жұмыс орны; мәдениет,

өнер, әдебиет; БАҚ; ұлттық әдет-ғұрыптарбілім; бедел; әлеуметтік статус; қызмет орны

материалдық құндылықтар; ақша; құнарлы жерлер; пайдалы қазбалар.

саяси мүдде; саяси ниет; саяси қызмет; саяси процесс

мемлекеттiк құрылыстың сипаты мен түрi; саяси тәртiп;

саяси институттар, партиялар, ұйымдар мен қозғалыстарЖаһандану дегеніміз не?

Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері

Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат

Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі

Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

Әлемдік қауымдастықта Қазақстанды ұтымды етіп тұрған негізгі фактор?

Табиғи ресурстар

Географиялық жағдайы

Полиэтникалық халқы

ҚР Президентінің рөлі

Саяси тұрақтылық, ұлттық келісім

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының негізгі шарты?

Қоғамның біртұтастығы және ішкі саяси тұрақтылық

Қолайлы халықаралық жағдай

Экономиканың өркендеуі

Әлеуметтік сақтандыру

Шет елдермен қарым-қатынас

Басқару түрі бойынша Қазақстан?

Президенттік республика

Парламенттік республика

Жартылай президенттік республика

Суперпрезиденттік республика

Демократиялық республика

Қазақстан Республикасының әлемдік өркениеттік

қауымдастыққа енуінің басты факторы?Әлеуметтік қарым-қатынастардың демократиялануы мен гуманизациялануы

Қоғамдық-саяси жағдай

Діл (менталитет)

Қоғамның әлеуметтік-саяси, экономикалық жүйесінің қызметі

Нарық экономикаға өтуі

Қазақстан Республикасының әлемдік өркениеттік қауымдастыққа енуінің маңызы?

Ұлттық мүдде мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Әлемдік нарыққа енуі

Тәжірибе алу мүмкіндігі

Шетел көмегін алу мүмкіндігі

Азаматтық қоғамды қалыптастыру

Қазақстан Республикасына тең құқылы әлемдік

өркениеттің бөлігі болуына не кедергі?Техникалық-экономикалық дамуының төмен деңгейі

Күрделі экологиялық жағдай

Этносаралық және ішкіэтникалық қайшылықтар

Халық миграциясы

Азаматтық қоғамды қалыптастыру

Қай мемлекет Қазақстан үшін маңызды геосаяси орталық болып табылады?

Ресей

Қытай

АҚШ

Түркия

Өзбекстан

Қазіргі Қазақстанның сыртқы саяси қарым-қатынастағы басты бағыты:

геосаяси мүдделер

экономикалық байланыс пен сауда жүйесі

саяси идеология бағыттары

тарихи дәстүр

халықтың этномәдени ерекшелігі

Қазақстан Республикасының негізгі сыртқы экономикалық мақсаты?

Әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялану

Біріккен кәсіпті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

Шетел капиталын маңызды өндіріс салаларына келтіру

Қазақстан Республикасының экономикасына мамандарды даярлау

Инфрақұрылымды, көлік, байланыс, қаржы, банк жүйесін дамыту

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздіктегі басым стратегиясы:

ішкі және сыртқы қауіптерден қорғауды қамтамасыз ету

халықты экологиялық қорғау

саяси курстың тәуелсіздігі

қоғамдық прогресс үшін жағдай жасау

шығармашылық пен өзін дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

Бүкілхалықтық сайлау қортындысымен Н.Ә. Назарбаев

қай жылы Қазақстан Президенті болып сайланды?1991 жылы 1-желтоқсанда

1990 жылы 3-қарашада

1991 жылы 5-желтоқсанда

1991 жылы 8-желтоқсанда

1991 жылы 9-желтоқсанда

Қай жылы Қазақ жерінің атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілді?

1991 жылы 10-желтоқсанда

1991 жылы 16-желтоқсанда

1991 жылы 18-желтоқсанда

1991 жылы 21-желтоқсанда

1991 жылы 24-желтоқсанда

Қай жылы Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгi жөнiнде Заң қабылдады?

1991 жылы 16-желтоқсанда

1991 жылы 18-желтоқсанда

1991 жылы 21-желтоқсанда

1991 жылы 24-желтоқсанда

1991 жылы 25-желтоқсанда

Қай мемлекет Қазақстан тәуелсіздігін бірінші болып таныды?

Түркия

Иран

Индия

Қытай

Италия

Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендік туралы декларация қай жылы қабылданды?

1990 жыл 25-қазан

1990 жыл 15-қараша

1990 жыл 18-желтоқсан

1990 жыл 17-қыркүйек

1990 жыл 25-тамыз

Шанхай Ынтымақтастық ұйымы қай жылы құрылды?

2001 жылы

2002 жылы

2003 жылы

2000 жылы

2004 жылы

Қазақстан Республикасының әскери доктринасы қай жылы қабылданды?

1993 жылы ақпанда

1994 жылы қаңтарда

1994 жылы желтоқсанда

1995 жылы мамырда

1996 жылы наурызда

Қазақстан халықтарының тұңғыш форумы қашан өткізілді?

1992 жылы 14-желтоқсанда

1993 жылы 19-сәуірде

1994 жылы 18-мамырда

1995 жылы 27-шілдеде

1996 жылы 16-мамырда

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев Еуразиялық

Одақты құру идеясын қай жылы ұсынды?1994 жылы

1995 жылы

1996 жылы

1997 жылы

1998 жылы

Н.Ә. Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» (әлемдік проблемаларға арналған) еңбегі қашан жарық көрді?

2003 жылы

2004 жылы

2005 жылы

2006 жылы

2007 жылы

«Қазақстан-2030» Стратегиясы еліміздің ұзақ мерзімді

дамуының неше басымдылығын ұсынды?жеті басымдылық

сегіз басымдылық

тоғыз басымдылық

он басымдылық

он бір басымдылық

Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының

ІV съезі қашан және қай қалада өтті?Астана, 2012 жыл

Алматы, 2012 жыл

Мәскеу, 2012 жыл

Астана, 2010 жыл

Алматы, 2010 жыл

Алғаш рет әлемнің жетекші экономистері мен сарапшыларының

басын қосқан Астана экономикалық форумы қай жылы өтті?

2008 жылы

2010 жылы

2012 жылы

2009 жылы

2007 жылы

Кеден Одағына қай елдер кіреді?

Беларусь, Қазақстан, Ресей

Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан

Қазақстан, Ресей, Өзбекстан

Қазақстан, Ресей, Украина

Қазақстан, Ресей, Қытай

ҚР «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қашан қабылданды?

2010 жыл 29-қараша

2010 жыл 7-желтоқсан

2010 жыл 19-наурыз

2010 жыл 20-ақпан

2013 жыл 21-қаңтар

ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қалай аталынады?

«Саламатты Қазақстан»

ҚР-ның 2020 жылға дейінгі Стартегиялық даму жоспары

«Қазақстан - 2030» Стратегиялық бағдарламасы

«Қазақстан - 2050» Стратегиялық бағдарламасы

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама

ҚР-да білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қашан қабылданды?

2010 жыл 7-желтоқсан

2010 жыл 29-қараша

2012 жыл 17-желтоқсан

2010 жыл 19-наурыз

2010 жыл 20-ақпан

Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі

мемлекеттік бағдарлама қашан қабылданды?

2010 жыл 19-наурыз

2010 жыл 7-желтоқсан

2010 жыл 29-қараша

2012 жыл 17-желтоқсан

2010 жыл 20-ақпан

ҚР-ның 2020 жылға дейінгі Стартегиялық даму жоспары қашан бекітілді?

2010 жыл 1-ақпан

2010 жыл 19-наурыз

2010 жыл 7-желтоқсан

2010 жыл 29-қараша

2012 жыл 17-желтоқсан

ҚР-да тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы

қашан бекітілді?

2011 жыл 29-маусым

2010 жыл 1-ақпан

2010 жыл 19-наурыз

2010 жыл 7-желтоқсан

2010 жыл 29-қараша

ҚР-сы ең алғашқы қабылдаған стратегиялық бағдарламасы қалай аталынады?

«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу және даму стратегиясы»

«Қазақстан- 2030» Стратегиясы

«ҚР-ның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары»

«Қазақстан- 2050» Стратегиясы

«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы

Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан білім қоғамы жолында» атты

интерактивті дәрісін қай ЖОО-да оқыды?

Назарбаев университеті

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

Каталог: CDO -> CASE -> tarih -> %D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2
CDO -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
CDO -> Г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев Әлем әдебиеті г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев
CDO -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Конспект 2 Салыстырмалы саясаттану Ауызша талдау 3
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Сабақтың жоспары: Сыртқы саясат, халықаралық қатынастар, халықаралық саясат ұғымдары
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
%D0%A1%D0%90%D0%AF%D0%A1%D0%90%D0%A2 -> Сабақтың жоспары: Саяси идеология анықтамасы мен мәні. Саяси идеологияның негiзгi қызметтерi, түрлері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет