Күзгі семестр 1 аптаДата01.05.2016
өлшемі121.06 Kb.
Академиялық күнтізбе

(магистратура, 1 курс, бейіндік бағыт)


Күзгі семестр

1 апта

1 курс пәндеріне тіркелу


2 апта

Оқу жылының басталуы


1-15 апта

1 семестр

2-4 апта

1 оқу жылына магистранттар жұмысының жеке жоспарларын құру

2-4 апта

Факультет Кеңестерінде ғылыми жетекшілердің кандидатураларын қарастыру

7 апта

Аралық бақылау

6 апта

Университет Ғылыми кеңесінің ғылыми жетекшілерді бекітуі

14 апта

Аралық бақылау

16-18 апта

Аралық аттестаттау (қысқы емтихандық сессия)

19 апта

Демалыс

Көктемгі семестр

20-34 апта

2 семестр

20 апта

Магистранттардың 1 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі

20-26 апта

Факультет кеңестерінде магистрлік диссертациялардың тақырыптарын қарастыру


20 апта

Ғылыми кеңестің магистрлік диссертациялардың тақырыптарын бекітуі

26 апта

Аралық бақылау

8, 22 наурыз

Мерекелік күндер

33 апта

Аралық бақылау

30-32 апта

2010-2011 оқу жылының 2 курс пәндеріне тіркелу

34 апта

Курстық жұмысты қорғау

35-37 апта

Аралық аттестаттау (көктемгі емтихандық сессия)

35 апта

Магистрлік диссертацияларды сараптау (6N0301-Юриспруденция, 6N0508 – Есеп және аудит, 6N0506 – Экономика, 6N0507 – Менеджмент, 6N0509 - Қаржы)

1, 9 мамыр

Мерекелік күндер

38-42 апта

Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы. Магистранттардың 2 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі.

38-43 апта

Қосымша білім алуға және академиялық қарыздарды жоюға арналған жазғы семестр

40 апта

Кешенді емтихан (6N0301-Юриспруденция, 6N0508 – Есеп және аудит, 6N0506 – Экономика, 6N0507 – Менеджмент, 6N0509 - Қаржы)

42 апта

Магистрлік диссертацияларды қорғау (6N0301-Юриспруденция, 6N0508 – Есеп және аудит, 6N0506 – Экономика, 6N0507 – Менеджмент, 6N0509 - Қаржы)


1-ші оқу жылы

Күзгі семестр

15 апта

Көктемгі семестр

15 апта

Жазғы семестр

6 апта

Емтихандық сессия:

- күзгі семестр

- көктемгі семестр2 апта

2 апта

Демалыстар:

- қысқы


- жазғы


1 апта

43 апта


Іс-ТӘЖІРИБЕ

Өндірістік

6N0301 – Юриспруденция

6N0506 – Экономика

6N0507 – Менеджмент

6N0508 – Есеп және аудит6N0509 – Қаржы

2 семестрдің 8 аптасыАкадемиялық күнтізбе

(магистратура, 1 курс, ғылыми және педагогикалық бағыт)

Күзгі семестр

1 апта

1 курс пәндеріне тіркелу


2 апта

Оқу жылының басталуы


2-15 апта

1 семестр

2-4 апта

1 оқу жылына магистранттар жұмысының жеке жоспарларын құру

2-4 апта

Факультет Кеңестерінде ғылыми жетекшілердің кандидатураларын қарастыру

7 апта

Аралық бақылау

6 апта

Университет Ғылыми кеңесінің ғылыми жетекшілерді бекітуі

14 апта

Аралық бақылау

16-18 апта

Аралық аттестаттау (қысқы емтихандық сессия)

19 апта

Демалыс

Көктемгі семестр

20-34 апта

2 семестр

20 апта

Магистранттардың 1 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі

20-25 апта

Факультет кеңестерінде магистрлік диссертациялардың тақырыптарын қарастыру


26 апта

Аралық бақылау

8, 22 наурыз

Мерекелік күндер

33 апта

Аралық бақылау

30-32 апта

2010-2011 оқу жылының 2 курс пәндеріне тіркелу

34 апта

Курстық жұмысты қорғау

35-37 апта

Аралық аттестаттау (көктемгі емтихандық сессия)

1, 9 мамыр

Мерекелік күндер

38-42 апта

Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы. Магистранттардың 2 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі.

38-43 апта

Қосымша білім алуға және академиялық қарыздарды жоюға арналған жазғы семестр

43-51 апта

Демалыс


Іс-ТӘЖІРИБЕ

Педагогикалық

6N0101 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6N0102 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

6N0112 – Химия

6N0117 – Қазақ тілі мен әдебиеті

6N0120 – Кәсіптік оқыту

6N0507 – Менеджмент

6N0508 – Есеп және аудит

6N0509 – Қаржы

6N0602 – Информатика

6N0604 – Физика2 семестрдің 15 аптасы

6N0511 – Маркетинг

2 семестрдің 5 аптасы

6N0506 – Экономика

6N0907 – Әлеуметтік жұмыс2 семестрдің 10 аптасы

Зерттеушілік

6N0503 – Психология

2 семестрдің 15 аптасы

6N0607 - Биология

2 семестрдің 10 аптасы


Академиялық күнтізбе

(магистратура, 2 курс)

Күзгі семестр

Бір апта бұрын

2 курс пәндеріне қайта тіркелу


1 апта

Оқу жылының басталуы


1-15 апта

3 семестр

1-2 апта

2-ші оқу жылына жеке жоспарларын толтыру және тапсыру

7 апта

Аралық бақылау

14 апта

Аралық бақылау

14 апта

Магистрлік диссертациялардың тақырыптарын түзету, Ғылыми кеңестің қайта бекітуі

16-18 апта

Аралық аттестаттау (қысқы емтихандық сессия)

19 апта

Демалыс

Весенний семестр

20-34 апта

4 семестр

20-21 апта

Магистранттардың 3 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі.

26 апта

Аралық бақылау


8, 22 наурыз

Мерекелік күндер

29-30 апта

Магистрлік диссертацияны алдын ала қорғау

33 апта

Аралық бақылау

33 апта

Магистранттардың 4 семестр есебін, орындалған жұмыс бағаланған ғылыми жетекшінің мінездемесін, кафедраның қорытындысын тапсыру кезеңі.

33-34 апта

Магистрлік диссертацияларды сараптау

35-36 апта

Аралық аттестаттау (көктемгі емтихандық сессия)

37 апта

Кешенді емтихан

37-42 апта

Қосымша білім алуға және академиялық қарыздарды жоюға арналған жазғы семестр

40-41 апта

Магистрлік диссертацияларды қорғау


Іс-ТӘЖІРИБЕ

Педагогикалық

6N0109 – Математика

6N0110 – Физика

6N0114 – Тарих

6N0203 – Тарихы

6N0208 – Археология және этнология

6N0503 – Психология

6N0510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару


6N0603 – Механика

6N0604 – Физика

6N0607 – Биология

6N0608 – Экология1 семестрдің 15 аптасы

6N0201 – Философия

6N0204 – Мәдениеттану

6N0205 – Филология


6N0301 – Юриспруденция

6N0606 – Химия
1 семестрдің 18 аптасы

6N0102 – Педагогика және психология

6N0119 – Шетел тілі: екі шетел тілі6N0602 – Информатика

1,2 семестрдің 15 аптасы

6N0601 – Математика

11 недель 1,2 семестра

6N0101 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

1 семестрдің 5 аптасы

6N0105 – Дефектология

2 семестрдің 7,5 аптасы

Зерттеушілік

6N0102 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

6N0110 – Физика

6N0203 – Тарих

6N0208 – Археология және этнология

6N0503 – Психология

6N0509 – Қаржы

6N0510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

6N0603 – Механика

6N0604 – Физика

6N0607 – Биология6N0608 – Экология

6N0721 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6N0723 – Техникалық физика

6N0902 – Туризм2 семестрдің 7,5 аптасы

6N0906 – Тұрмыстық қызмет және сервис

2 семестрдің 7,5 аптасы

6N0506 – Экономика

6N0907 – Әлеуметтік жұмыс

2 семестрдің 7,5 аптасы

6N0511 – Маркетинг

2 семестрдің 12,5 аптасы

6N0201 – Философия

6N0204 – Мәдениеттану

6N0205 – Филология


6N0301 – Юриспруденция

6N0606 – Химия2 семестрдің 5 аптасы

6N0601 – Математика

2 семестрдің 7,5 аптасы

6N0103 – Педагогика және психология

6N0105 – Дефектология

6N0109 – Математика

6N0112 – Химия

6N0114 – Тарих

6N0117 – Қазақ тілі мен әдебиеті

6N0119 – Шетел тілі: екі шетел тілі


6N0120 – Кәсіптік оқыту

6N0507 – Менеджмент6N0602 – Информатика

2 семестрдің 7,5 аптасы

6N0101 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2 семестрдің 5 аптасы

Кәсіптік

6N0906 – Тұрмыстық қызмет және сервис

2 семестрдің 7,5 аптасы

Каталог: files -> UPO
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
UPO -> Жарыққа шыққан еңбектің библиографиялық сипаттамасы
UPO -> «бекітемін» Ғылыми-әдістемелік Кеңес төрағасы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет