Лекция : 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)бет1/5
Дата17.04.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5

Ф-ОБ-007/017Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария» университеті


«Химия және биология» факультеті
«Химия және география» кафедрасы
«Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша

050116 «География» мамандығының студенттері үшін
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(с и л л а б у с)


Факультет: «Химия және биология»


Оқу түрі: күндізгі


Пән: «Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы»

Курс 3, семестр 6

Кредит саны: 1

Лекция :15 сағат

ОБСӨЖ: 15 сағат

СӨЖ: 15 сағат

Барлық сағат саны: 45 сағат

Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)

Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)

Жетісай, 2010


Құрастырған: оқытушы Сырбаева А. А.ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша 050116 - «География» мамандығының студенттері үшін әзірленген.

Силлабус Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің №289 11.05.2005 ж. бұйрығына сәйкес шыққан бағдарламаның орнына енгізілген Қ.Р.Білім және Ғылым министрлігінің 22.06.2006 ж.Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының хаттама шешімімен бекітілген және пайдалануға рұқсат етілген типтік бағдарламасы негізінде жасалды.

Силлабус кафедраның мәжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 2010 ж.

Кафедра меңгерушісі, тех.ғ.д., профессор Әшіров Ә.М.

Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 2010ж.

Әдістемелік бюро төрағасы а.ш.ғ.к.доцент Дошманов Е.Қ.


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 2010ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы _______ п.ғ.к.,доцент Мусабекова Г.Т.


Мазмұны:


 1. Алғы сөз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Жалпы мәліметтер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Курстың мақсаты мен міндеті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Курстың постреквизиттері мен пререквизиттері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7. Студентке арналған ережелер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі . . . .

 9. Лекция сабақтарының мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Семинар сабақтарының мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. СӨЖ – жоспары, мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері:

а) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиум

в) т. б.


 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі . . . . . . . .

 2. Пән бойынша оқу процесінің картасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Алғы сөз

Оқу - әдістемелік кешені «Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша 050116 – «География» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген;.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семетрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсырда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


2. Жалпы мәліметтер.
1. Лектор: Сырбаева А. А

«Химия және география» кафедрасы

Телефон

Кафедрада болу уаќыты 9-00 - 18-00-ге дейін.3.Курсты өткізу уақыты және орны.
Аты-жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мєлімет.

Аудиториялық сабақ

ОБСӨЖ

Телефон

1.

Сырбаева А. А

Лекция

Уақыты______

Ауд №______


Уақыты______

Ауд №______Тел: т

Каб: ц

Корпус п4. Пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі ролі.
Курстың мақсаты- «Қазақстан табиғатын зсрттеу тарихы: оқу курсы географ мамандарын дайындауда басты сабақтардың бірі болып саналады. Бұл пән география ғылымдарының басын қосатын оқу және тәжірибслі ғылыми бағыттағы география ғылымының бір саласы. Пәнді білу үшін барлық оқулықтарды оқып білу керек. Сонымен бірге пәнге байланысты қосымша сабақтардан да хабардар болу керек: геология, биология, физика, математика тағы сондай ілімдер. Табиғаттың заңдылығын білген студент табиғат зоналарының ерекшеліктерін ажыратады, яғни табиғатты жүйе ретінде зерттейді. Бұл деген табиғат элементтерін, компонснттерін сараптайды деген сө, әрбір табиғат зонасы бір күрделі комплекс, оған өсімдіктер және жануарлар дүниесі кірсе, сонымен қатар топырақтар структурасы (құрамы) да орын алған. Жалпы алғанда табиғаттың аса ірі компоненттері зоналарды кұрайды. Ал зонада болатын болса өз құрамында екінші, үшінші сатыдағы табиғат компоненттері болады және сондай болып майда әлемдіктерге бөлініп отырады. Осы комплексті байланыстыру кіші формадан ұлғая отырып жоғары сатыдағы комплекстерді құрайды. Қорыта келіп тек қана табиғат зонасы деген ұғымның балама сөздері төмендегідей болмақ: зона - ол ландшафт тсрриториялық табиғат кешені - физикалық, географиялық аудан.

Курстың міндеті Ослай түсініктемелер арқылы студент ойы білімі бір жүйеге келеді. Курсты оқу барысында студенттер мынаны білу қажетті:

Қазақстан табиғатын толық меңгеруі қажеті

Табиғат зоналарының бөліну заңдылықтарын

Климаттың әсері, басты компоненттердің өзгеруі:

Табиғат зоналарының өсімдіктер және жануарлар дүниесі, топырақтары әртүрлі
болу қағидасын анықтай білуі қажеті.

Жыл ішіндегі көп жылдар бойы климаттық табиғат зоналарына тигізетін әсерін


түсінуі. 1. Курстың пререквизиттері:
 1. Экономикалық теория.

 2. Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе

 3. Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясыР/с


Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Прекреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы № күні

1

Экология

Қазіргі дүние географиясы

География және қоғамдық пәндер кафедрасы

№ Хаттама
___________200__ж.

2

Материктер мен мұхиттар гкографиясы

Қызмет көрсету географиясы

3

Табиғатты қорғау ерекшеліктері
Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет