Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135бет1/6
Дата02.05.2016
өлшемі1.4 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6


Ф-ОБ-007/017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ


ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ ФАКУЛЬТЕТІ
Отан және шетел тарихы КАФЕДРАСЫ


Мұрағаттану пәнінен
0В511400 тарих мамандығының студенттері үшін
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)

Оқу түрі: сыртқы______

Курс: 2


Кредит саны:3

Лекция::30

Практикалық:Семинар:6

Лабораториялық:

СӨЖ:99

Барлық сағат саны:135Аралық бақылау (АБ)

1 аралық бақылау 30

2 аралық бақылау 30


Қорытынды

бақылау 40 Емтихан 100
Жетісай, 2010
Силлабусты дайындаған: аға оқытушы Тажибекеев А.С

(аты,жөні, ғылыми атағы)
СиллабусУниверситет Ғылыми кеңесінде бекітілген оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.

Силлабус кафедраның мәжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 2010 ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ т.ғ.к. доцент, Апашева С..Н.

қолы аты-жөні, ғылымти атығы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.

Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ғылыми атағыМАЗМҰНЫ.
 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………..................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары.................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі...................................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)...

15.Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..........


1. Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешені "Мұрағаттану" пәні бойынша 0В511400 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық кұжаттарды жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: ОБСӨЖ - материалды сабақ үстінде мұғалімнің көмегімен оқып меңгеру (office hours). Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Тажибекеев А.С

Уақыты 8.00-18.00

Ауд 45Уақыты 10.00

Ауд 45


Тел: 87026076028

Каб: 45


Корпус:№1
 1. Пәннің мақсаты мен міндеті, оның оқу процесіндегі рөлі.

Пәннің мақсаты :Өткен кезенің суретін салу, қазіргі кезде ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының ұлт-аралық бірлігінің құру, келешек ұрпаққа құжат жазбалардың жеткеру біздің ең алдыңғы мәселелердің бірі болып отыр. Бұған қазіргі өкімет басшылары көп көніл бөліп отыр. 1998 жылы 22 желтоқсанда шыққан ереже «Мұрағат және мұрағат қорлары». 2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы. Мұрағат жұмысың студенттерге таныстыру, құжатты сақтау, ретроспективті мағлұматы ала білу. Мұрағат қоғам дамуының таптырмас мағлумат сақтаушы мекеме ретінде көрсету. Студент Қазақстандағы мұрағат ісің толық білу қажет. Мұрағат құжаттары Қазақстан тарихын зерттеуде алатын орны. Қазақстан Республикасының өз тәуелсіздігін алу мұрағат және мұрағаттанудың дамуына үлкен әсерін тигізді.Осы курсты оқытуды арқылы студенттерге құжаттың маңыздылығын ,сон дай-ақ құжаттарды пайдалану және қолданудағы теориялық және практикалық мәселерді шешуге үйрету.

-ҚР мұрағаттық жүйесінің қызмет ету тәртібін үйрету.

-Мұрағаттанудың ғылым ретіндегі маңыздылығын ,оның зерттеу объектілерімен таныстыру және т.б.

-студент міндетті түрде опись ісін жүргізуге білуі керек.

-Құжаттың құндылығын ажырата білуі керек.

-Мұрағаттық құжаттарды табу әдісін біліп, он практикалық және теориялық мақсатта қолдана білу.


4.Басқа пәндермен келісім хаттамасы


Р/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра


Кафедра қабылдаған шешім,

Хаттамасы

№ күні


1.

Тарихи өлкетану


КР тарихи мәдении ескерткіштерін қорғау

Отан және шетел тарих кафедрасы


№ Хаттама

-----------200 ж.

Мұражайтану


5. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ
Кредит саны


Курс

Жалпы сағат саны

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан тыс сабақтар


Қорытынды бақылау


лекция


Прак/сем


сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ
3

2


135

30

6


99

Емтихан


6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.

7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules):


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ КРЕДИТКЕ СӘЙКЕС ТАҚЫРЫП БОЙЫНША

БӨЛІНУ КЕСТЕСІТараулар атауы,

реті


Аудиториялық сабаќтар

Аудиториядан тыс сабақтар

лекция

прак

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе

1

4

2

Мұрағаттану ғылым ретінде қалыптасуы

1
14

3

Мұрағаттану пәнің негізгі терминдері және түсінігі

2

4

4

Мұрағат тарихы

1
16

5

Мұрағатын даму кезендері

1


4

6

ХІХ ғасырда мұрағат ісі

1

4

7

ХХ ғасырда мұрағат ісі

2

4

8

ҚР «Мұрағат және мұрағат қорлары»

1

4

9

ҚР мәдени мұра бағдарламасы

2
16

10

Мұрағатын жүйесі мен қызметі

2

4

11

Ведомостволық мұрағаттар

1

4

Кредит ІІ

12

Қазіргі мұрағаттарға түсінік беру

2.

4

13

Мемлекеттік мұрағаттарына ғылыми аңықтама апаратын жүргізу

2
16

14

Құнды құжаттарға экспертиза жасау мұрағатты жабдықтау

1

5

15

Тарихи мәдени мұраны сақтауда мұрағат пен мұражайдын қызметі

1

6

16

Аса құнды құжаттарға сақтандыру қоры

1
14

17

Описі ісін жүргізу

1

4

18

Мұрағатта құжаттардың сақтауы мен есебін жүргізу

1

4

19

Мемлекеттік мекемелер құжаттарының сақтау әдістері

1

4

20

Құжаттарды консервациялау және реставрациялау

2
14

21

Мұрағатта құжаттардын негізгі бағасы және сақтап орналастыруды қамтамасыз ету

2

4

22

Аудан мұрағаты

1

6
Барлығы

30
699Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет