Лекция: 30 сағат CӨЖ 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(40 балл)жүктеу 1.29 Mb.
бет6/7
Дата24.04.2016
өлшемі1.29 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7
: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті

Физика және математика”факультеті
«Жалпы математика және физика» кафедрасы

Лаплас түрлендірулері ” пәні бойынша


050109 - «Математика» мамандықтарының студенттері үшін

ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(ОБСӨЖ)

Жетісай – 2008 ж  1. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі

Тапсырманың мазмұны мен мақсаты

Сағат саны

Бақылау түрі

Беті көрсетіл-ген әдебиеттер

Орында мерзімі
1

Комплекс сандар үстіндегі амалдар

1

тест

4 (5-12)

2-апта2

Комплекс айнымалылы функциялар қасиеттері.

1

коллоквиум

1 (45-47)

4 (28-33)2-апта

3

Кошинің негізгі теоремасы.


1

тест

1 (48-52)

3 (180-184)3-апта

4

Кошидің интегралдық формуласын кейбір интегралдарды шешуде қолдану

1

тест

3 (11-20)

6 (9-11)


4-апта

5

Дәрежелік Тейлор қатары

1

Ауызша сұрақ-жауап

3 (50-60)

5 (24-25)4-апта

6

Функцияларды Лоран қатарына жіктеу.


1

коллоквиум

3 (82-95)

3 (67-71)5-апта

7

Қалынды анықтамасы

2

тест

1 (471-473)

3 (96-100)5-апта

8

Түпнұсқа және кескіндеу.


1

Ауызша сұрақ жауап

4 (186-194)

6 (57-58)6-апта

9

Лаплас түрлендіруінің қарапайым қасиеттері.

Біртектілік, аддитивтілік, ұқсастық2

коллоквиум

1 (200-201)

4 (186-193)6-апта

10

Кескіндеуді дифференциалдау.


1

Тест

3 (200-213)

4 (183-186)7-апта

11

Кескіндеуді интегралдау


1

Ауызша сұрақ жауап

3 (214-216)

6 (214-215)7-апта

12

Кешіктіру теоремасы.


1

коллоквиум

3 (476-480)

8-апта

13

Дюамель формуласы.


1

тест

1 (366-370)

3 (287-307)9-апта

14

Тригонометриялық және гиперболалық теңдеулердің кескіндеулері


2

Ауызша сұрақ- жауап

1 (371-378)

3 (287-307)

4 (119-123)


9-апта

15

Жуықтау туралы 2 – теорема.


1

коллоквиум

1 (428-434)

4 (159-175)10-апта

16

Лаплас түрлендіруінен пайдалану.


1

тест

3 (318-323)

6 (74-76)10-апта

17

Дюамель формуласы қасиеттері

2

Ауызша сұрақ-жауап

3 (308-316)

6 (79-80)11-апта

18

Интегралдық теңдеулер


2

коллоквиум

1 (475-476)

3 (308-316)12-апта

19

Бессель функциясының кескіндеулері


1

тест

1 (381-382)

3 (683-690)13-апта

20

Френел интегралдық кескіндеуі

2

Ауызша сұрақ-жауап

1 (383-388)

6 (82-85)14-апта

21

Логарифм және көрсеткіштің кескінделуі.


1

Коллоквиум

1 (389-392)

3 (695-701)15-апта

22

Екі айнымалылы функциялардың Лаплас түрлендіруі.


2

Тест

1 (400-405)

3 (329-303)11-апта

23

теңдеуді Лаплас түрлендіруімен шешу

1

Ауызша сұрақ-жауап

1 (410-412)

6 (85-89)12-апта
Барлығы

30


Әдебиеттер тізімі:
а)негізгі

1. Лаврентьев М. А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. –М.: Наука, 1973.

2. Маркушевич А.И., Маркушевич Л.А. Введение в теорию аналитических функций. –М.: Просвещение, 1977.


  1. Романовский П.И. Ряды Фурье. ... Преобразование Лапласа. –М.: Наука, 1980.

  2. Краснов М.Л. и др. Функции комплексного переменного. –М.: Наука, 1981.

  3. Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. –М.: Физматгиз, 1958.

  4. Диткин В.А., Прудников А.П. Операционное исчисление. –М.: Высшая школа, 1966.

  5. Дёч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. –М.: Физматгиз, 1958.

  6. Краснов М.П. и др. Интегральные уравнения. М. : “Наука”, 1976.

б)қосымша

  1. В. С. Владимиров “Уравнения математической физики”. Москва, “Наука”, 1988 г.

  2. Краснов М.Л. Интегральные уравнения. М. : “Наука”, 1975.

  3. Смирнов В.И. Курс высшей математики. М. : “Наука”, Т. IV, часть 1 1974.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті«Физика және математика» факулътеті

«Жалпы математика және физика» кафедрасы

Лаплас түрлендірулері ” пәні бойынша


050109 «Математика» мамандықтарының студенттері үшін

Студенттердің білімін бақылау түрлері:

а) Типтік есептер

б) Тесттік сауалнама

в) Бақылау сұрақтары

г) Коллоквиум

Жетісай – 2008 ж

12. Студенттердің білімін бақылау түрлері.

а) Типтік есептер:

1. Теңдеудің нақты шешімін табыңыз.2. берілген болсын.z=x+iy және w= u+iv, белгілеуін ендіріп, төмендегі теңдеуді аламыз.

z нүктесінде мына w=sinz функцияның модул мәнін табыңыз.3. Функцияның қалындысынжәне оның ерекше нүктесін табыңыз.

4. Түпнұсқаны дифференциалдау теоремасынан пайдаланып, функция кескіндеуін табыңыз.

5. функция кескіндеуін табыңыз.

6. функция кескіндеуін табыңыз.

7. Теңдеулер жүйесін шешіңіз.
x(0)=x/(0)=0

y(0)=0, y/(0)=-1,

z(0)=1, z/(0)=0.

8. Интегралдық теңдеуді шешіңіз.9. Теңдеудің жалпы шешімін табыңыз.


10. Дифференциалдық теңдеуінің шешімін тап

1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)


11. Дифференциалдық теңдеуінің шешімін тап

1) 2)

3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)

12. Дифференциалдық теңдеуінің шешімін тап
1) 2)
3)
4) 5)
6) 7)
8)
9) 10)
13. Дифференциалдық теңдеуінің шешімін тап

1) 2)


3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)

14. Дифференциалдық теңдеуінің шешімін тап

1) tg ydx – ctg xdy = 0 2)


3) 4)
5) 6)
7) 8)

б) Тест сұрақтары.
1. Жалпы шешiмiн тап:

А)

В)

С)

D)

E)

2. Дифференциалдық теңдеудің түрін анықта

A) сызықтық

B) бiртектi

C) жалпылама бiртектi

D) Бернулли теңдеуi

E) Клеро теңдеуi

3. Клеро теңдеуінің ерекше шешімін тап:

A)

B)

C)

D)

E)

4Коши есебiн шеш: ,

A)

B)

C)

D)

E)

5. Қай алмастырумен теңдеу интегралданады?

A)

B)

C)

D)

E)

6. Қай алмастырумен теңдеу айнымалылары ажыратылатынға келтіріледі?

A)

B)

C)

D)

E)

7. Қай алмастырумен теңдеу біртектіге келтіріледі?

A) ,

B) ,

C) ,

D) ,

E) ,

8. Қайсысы Клеро теңдеуi?

A)

B)

C)

D)

E)

9. Теңдеудiң түрiн анықта:

A) сызықтық

B) бiртектi

C) жалпылама бiртектi

D) Бернулли теңдеуi

E) толық дифференциалды

10. Коши есебiн шеш: , ,

A)

B)

C)

D)

E)

11. Коши есебiн шеш: , ,

A)

B)

C)

D)

E)

12. Сызықты бiртектi емес теңдеудi дебес шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)

13. Сызықты бiртектi емес теңдеудi дербес шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)

14. Сызықты бiртектi емес теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

15. Сызықты бiртектi емес теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

16. Сызықты бiртектi емес теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта:A)

B)

C)

D)

E)

17. Сызықты бiртектi емес теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

18. Коши есебiн шеш: , ,

A)

B)

C)

D)

E)

19. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

20. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

21. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

22. теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта

A)

B)

C)

D)

E)

23. дербес шешiмi бар коэффициенттерi тұрақты сызықты бiртектi теңдеудi көрсет

A)

B)

C)

D)

E)

24. Жүйенiң жалпы шешiмiн тап: ,


A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

25. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C) +B

D) +B

E)

26. Есептiң шешiмiн тап: ,

A)

B)

C)

D)

E)

27. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

28. Сызықты бiртектi емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешiмiнің турін анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

29. Қай шарт орындалғанда теңдеу толық дифференциалды теңдеу болады?

A)

B)

C)

D)

E)
30. Параметр енгiзу арқылы шешкенде, Лагранж теңдеуi қандай түрге келедi?

A) бiртектi

B) айнымалылары ажыратылатын

C) сызықтық

D) толық дифференциалды

E) Бернулли


31. Коэффициенттерi нақты сандар болатын сызықты бiртектi теңдеу комплекс шешiмi болса, төмендегi функциялардың қайсылары осы теңдеудiң шешiмi болады?

A)

B) ,

C) ,

D)

E) ,


32. Берілген сипаттауыш сандары бойынша сызықты бiртектi дифференциалдық теңдеудің жалпы шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)


33. Теңдеудiң дербес шешiмiнiң түрiн анықта: :

A)

B)

C)

D)

E)


34. функциясы қай теңдеудi қанағаттандырады?

A)

B)

C)

D)

E)

35. Теңдеудiң жалпы шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)


36. Теңдеудiң жалпы шешiмiн тап:

A)

B)

C).

D)

E)

37. Теңдеудiң жалпы шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)


38. Берілген сипаттауыш сандары бойынша сызықты бiртектi дифференциалдық теңдеудің жалпы шешiмiн тап:

A)

B)

C)

D)

E)


39. Коши есебінің шешімін тап:, ,

A)

B)

C)

D)

E)


40.Теңдеудің дұрыс шешімін көрсетіңіз:

A)

B)

C)

D)

E)

1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет