Лекция: 30 сағат Семинар 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)бет1/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.5 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ф-ОБ-007/017


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария»университеті


«Гуманитарлық білім » факультеті.
«Отан және шетел тарихы» кафедрасы
«Тарихнама » пәні бойынша
050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)


Оқу түрі: сыртқы

Курс: 4


кредит саны 2

Лекция: 30 сағат

Семинар 10 сағат

СӨЖ: 95 сағат


Барлық сағат саны: 135 сағат
Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)

Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)

Жетісай-2010 ж

Силлабусты дайындаған: Алтыбаева А. А.

(аты, жµні, ѓылыми атаѓы)

Силлабус Қазақстан республикасы Білім және Ғылым министрлігі23.12.2005 жылғы № 779 бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ 22.06.2006 жылғы № 289 бұйрығымен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасы негізінде дайындалған.

Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 2010 ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ т.ғ.к. доцент, Апашева С..Н.

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 201_ж.

Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ Исламова М

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 201_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ Мұсабекова Г.Т.

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓыМАЗМҰНЫ.
 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………...................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары.................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі..............................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері

(тест, бақылау сұрақтары т.б).................................................................

 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі........

1. Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешен «Тарихнама» пәні бойынша 050114 «Тарих» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Алтыбаева Айсұлу Абутәліпқызы

Уақыты 8.00-18.00

Ауд 45Уақыты 10.00

Ауд 45


Тел:

Каб:51


Корпус:№1 корпус3. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері
Тарихнама студенттерді оқыту барысындағы негізгі пән болып табылады. Тарихи зерттеу әдістерінің дамуымен байланысты тарихшылардың алдында жалпы тарихи үрдісте өз халқының орнын анықтау мәселесі тұратынын ұмытпау керек.Бұл пәнді оқыту барысында студент Европа мен Американың, Қазақстанның тарихи ғылымының даму эволюциясын зерделейді.Түрлі тарихи дамуда үлкен рөл атқарғған мемлекеттермен және ғылыми бағыттармен танысады.Тарихнама пәні ғылыми-тарихи білімдердің пайда болуы және жинақталуы, тарихи ойдың дамуы, әр кезеңдегі тарихи таным мен ойлаудың заңдылықтарын ашады.

Пәнді оқыту мақсаты. Нақты тарихи жағдайларда тарихи ойдың негізгі бағыттары мен ұстанымдарын анықтайтын тарихи танымның әлеуметтік негіздерін көрсету.Тарихнамалық мәдениетті қалыптастыруда студенттерді тарихнамалық зерттеуде историзм принципін үйрену.Тарихнамашылардың басты обьектісіне тарихшылар еңбектері жатады.Тарихи ғылыми мекемелер, мерзімді баспасәз ұйымдары, тарихи ғылым саласында кадрлар дайындау тарихнамашылардың зерттеу жүйесіне кіреді.

Пәнді оқыту міндеттері.

-жаңа заманда тарих ғылымының дамуына әсер еткен қоғамдық жағдайды көрсету

-XVIIғ. Француз ағартушыларының тарихи көзқарастарын түсіну үшін табиғи құқық теориясы туралы түсініктің болуына назар аудару

-тарихи мектептердің қалыптасуын, жағдайларын айқындау, позитивизм принциптерін анықтау

-методологияның қалыптасуына жаратылыстану ғылымдарының әсерін көрсетіп, тарихитанымның теориялық методологиялық принциптерін талдау

-XIXғ. Тарихшылар мен философтардың еңбектеріне талдау жасап, романтикалық тарихнаманың бағыттарын көрсету

-XIXғ. екінші жартысындағы философиялық жүйедегі тарихи үрдісті сипаттау

-XIXғ. екінші жартысы-XXғ. басындағы кәсіби тарихнаманы талдау.

-Қазақстан тарихшыларының жаңа замандағы шетел тарихы ттуралы еңбектеріне сипаттама жасау.

4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері


Р/с

Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Прекреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы № күні

1

Ежелгі дүние тарихы (Шығыс, Батыс)

Халықаралық қатынастар тарихы.

Отан және шетел тарихы
2

Орта ғасырлар тарихы (Шығыс, Батыс)

Азия мен Африка елдерінің қазіргі заман тарихы.Европа және Америка елдерінің жаңа, қазіргі заман тарихы5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Курс

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

3

135

30

10

95

-

4

Емтихан


6. Оқу сабақтарының құрылымы:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.
7. Студентке арналған ережелер (Rules):

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі.

Лекцияның тақырыбы

Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан тыс сабақтар

Лек

прак

сем

лаб

обсөж

сөж

1

Кіріспе.

1

2

2

Антика тарихнамасы

1
12

3

Грек тарихнамасы

1
13

4

Эллинистік Римдік кезең

1
13

5

Римдік тарихнама

1
13

6

Римдегі тарихнаманың қалыптасуы

1
13

7

Орта ғасыр тарихнамасы

1
13

8

Ерте буржуазиялық революциялардағы идеологтар мен гуманистердің тарихи көзқарастары(ХV-XVI ғғ.)

1
13

9

XVIIIғ. ағартушылар әсері және Ұлы француз буржуазиялық революция қайраткерлерінің тарихнамаға әсері

1
13

10

XVIIIғ. утопиялық социализм өкілдерінің көзқарасы

1
13

11

XIXғ. бірінші жартысындағы реакцияшыл-романтикалық тарихнама

1
13

12

XIXғ. Бірінші жартысындағы буржуазиялық-либералдық тарихнама

1

3

13

XIXғ. Бірінші жартысындағы реакцияшыл-демократиялық және әлеуметтік тарихнама

1

3

14

Марксизмнің пайда болуы

1

3

15

Марксизмнің пайда болуы

1

3

16

XIXғасырдағы консервативтік буржуазиялық тарихнама

1

3

17

XIX-XXғғ.буржуазиялық тарихи ойдың теоретикалық дағдарысының дамуы

1

3

18

Консервативтік британ тарихнамасы

1

3

19

АҚШ тарихнамасындағы консервативтік бағыттың күшеюі

1

3

20

XIXғ. екінші жартысы XXғ. басындағы либералды және радикалды-демократиялық буржуазиялық тарихнама.

1

3

21

ФРГ тарихнамасы

1

3

22

ФРГ тарихнамасы

1

3

23

Франция тарихнамасы

1

3

24

Франция тарихнамасы

1

4

25

Англия тарихнамасы

1

4

26

Англия тарихнамасы

1

4

27

АҚШ тарихнамасы

1

4

28

АҚШ тарихнамасы

1

4

29

Қазақстан тарихнамасы

1

4

30

Қазақстан тарихнамасы

1

4
Барлығы

30

10


95

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті

«Гуманитарлық білім» факультеті


«Отан және шетел тарихы» кафедрасы

«Тарихнама» пәні бойынша
050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет