Лекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 1 рб-30балл 2рб-30 балл Емтихан 40баллбет1/9
Дата26.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті«Шығармашылық мамандықтар» факультеті

«Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасы
«Гимнастика оқыту әдістемесі» пәні бойынша
050108 «Дене шынықтыру және спорт»

мамандығы студенттері үшін

Силлабус

Кредит 2

Оқытудың формасы күндізгі

Курс І

семестр – І

Лекция: 30

СӨЖ: 30

ОБСӨЖ:30

Барлық сағат саны:90

1 РБ-30балл

2РБ-30 балл

Емтихан 40балл

100 балл

Жетісай қаласы

Құрастырған оқытушы : Ахметов Ж.С.
Оқу әдістемелік кешені

„Гимнастика оқыту әдістемесі” пәні бойынша

„Дене шынықтыру және спорт” мамандықтарындағы студенттер үшін әзірленген.

Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарлама Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің №779.09.01. 2006 ж. бұйрығымен бекітілген
Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған.
Хаттама № „-----------” „------------” 2006ж.
Кафедра меңгерушісі --------------------------------------------------------------
Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
Хаттама № „-----------” „------------” 2006ж
Әдістемелік кеңесінің төрағасы ----------------------------------------------------
Факультет кеңесінде мақұлданған
Хаттама № „-----------” „------------” 2006ж
Факультет кеңесінің төрағасы -----------------------------------------------------

050108мамандықтарын дайындайтын кафедра меңгерушісімен келісілген.
Мазмұны.
Абстракт ------------------------------------------------------------

Курстың мақсаты -------------------------------------------------

Курстың міндеті ---------------------------------------------------

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме -----------------------------

Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет ------------

Студенттерге арналған ережелер

Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну тәртібі ----------------------------------------------------------

Лекция сабақтарының мазмұны -------------------------------

Семинар сабақтарының мазмұны -----------------------------

СӨЖ – жоспары , мазмұны -------------------------------------

ОБСӨЖ сабақтарының жоспары , мазмұны-----------------

Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері.

а) тестік сауалнамалар

ә) жазбаша бақылау жұмысы

б) коллоквиумдар (аттестациялар)

13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі

14. Пән бойынша оқу процесінің картасы1.Абстракт.

Оқу әдістемелік кешені: „Гимнастика оқыту әдістемесі” пәні бойынша

«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды.

Білім беруде кредиттік технолгияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнгді меңгеру процесінде студенттердің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр. Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген.

ПС – Практикалық (тәжірибелік ) сағаттар.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығы мен студенттің өзіндік жұмысы

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы

Оқу бағдарламасы (SyIIabus ) семестрдің басында әрбір студентке берілетін студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарасытыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толық меңгеру үшін студентке ұсынылған әдебиеттердің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен ұсыныстардың жиынтығы студенттерге аудиториядан тыс өзіндік жұмысты , үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ емтиханды алуға арналған.

Жалпы мәліметтер.
Лектор : Ахметов Ж.С.

«Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасы № корпус , кабинет

Телефон :

Кафедрада болу уақыты 9,00 -18,00 дейін.


Аты –жөні

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақ

ОБСӨЖ

Телефон

1

Ахметов Ж.С.

Лекция

Уақыты---------

Ауд№-----------

Уақыты---------

Ауд№-----------


Тел .--------

Каб :------- Корпус-----3. Пєннің маќсаты мен міндеті.
Пєнніњ маќсаты: Дене шыныќтырудыњ денсаулыќќа тигізетін пайдасы. Ондаѓы гимнастика пєнніњ алатын орны ерерше. Себебі, б±л пєнде адамныњ дене м‰шесініњ барлыѓы ќимыл- ќозѓалыста болады.

1. Баѓдарлама бойынша кєсіби шыњдау студентердіњ спорт жабдыѓын , жарысќа, спорт алањын дайындауѓа ‰йрету. Оќу ж±мысы бойынша лекция

т‰рінде, семинар немесе практикалыќ оќыту бойынша µтеді.

2. С¤Ж бойынша дтудент берілген таќырыпты, єдеби кітаптарды, сабаќ жоспарын жазуды, рефарат немесе жаттыѓу арќылы ойынныњ текникасын

‰йретеді.

Лекция т‰рінде µтілсе гимнастиканыњ шыѓу тарихы, спорттаѓы орны , єдістемелік оќыту жєне жаттыѓуды толыќ мењгеруді ‰йретеді

Практикалыќ оќуда теория ж‰зінде µтілгендерді терењдеп оќу, техникалыќ

әдісті мењгеру, ойынныњ тєртібін жетілдіруді ‰йретеді.


Студенттер нені мењгеру ќажет.


  • Дене шыныќтырудыњ анатомиямен байланысты

  • Дене шыныќтырудыњ психолоямен байланысты

  • Дене шыныќтырудыњ физиология мен байланысты

  • Тањертењгілік гимнастиканыњ организмге пайдасы

  • Гимнастиканыњ т‰рлері


4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері

«Дене тәрбиесі» пәнін меңгеру үшін студенттер пәнін мектеп бағдарламасынан білуі керек


Преквизиттер (пєнніњ алдында міндетті т‰рде игеруге ќажетті пєндер)

Постреквизиттер (пєннен кейін µтілетін осы пєнеге

с‰йетін пєндер)1

Жылжымалы ойындар


Спортыќ ойындар

2

Адам анатомиясы


Физиологиялыќ

3

Жас ерекшіліктер

ФизиологиясыБиологиялыќ
Каталог: CDO -> Sillabus -> DTS
DTS -> Лекциялыќ: 45 Практика: 30 обсөЖ: 75 СӨЖ: 75 Барлық сағат: 225 1-Р. Б: 30б 2-Р. Б: 30б емтихан: 40б ∑: 100б
DTS -> Олимпиадалық білім” пәні бойныша 050108 “Дене шынықтыру және спорт” мамандығының студенттері үшін
DTS -> ОҚу -әдістемелік кешен
DTS -> «Шығармашылық мамандықтар» факультеті
DTS -> Лекциялыќ: 15 саѓ. Практикалыќ: 15 саѓ. С¤Ж: 30 саѓ. Обс¤Ж: 30 саѓ. Барлық саѓат саны: 90 саѓ
DTS -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
DTS -> “Жаратылыстану” факультеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет