Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Н


Тарихи география мен топонимиканың дамуының негізгі кезеңдерібет3/4
Дата02.05.2016
өлшемі0.96 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4

Тарихи география мен топонимиканың дамуының негізгі кезеңдері


Батыс Европа мен Ресейдің буржуазиялық-дворяндық тарихында тарихи географияның қосалкы пән ретінде калыптаса бастауы. XYIII-XX ғғ. В.Н.Татищев, И.И.Болтин. Н.И.Надеждин, М.К.Любавскиңдің тарихи географиялық еңбектері. Тарихи географияның тарихнамасы мен теориясы жөніндегі В.К.Яцунский еңбектері.

Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген салықтар мен тайпалардың этнотопонимиясы жайлы тарихи-этимологиялық зертгеулер.

Араб географтарының классикалық мектебінің Қазакстанның тарихи географиясы мен топонимикасына қосқан үлесі. Ибн Сордадбек, Максиди, ал-Идриси, Ибн Руст, Истасри, Ибн Фадлан еңбектері. Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан оқымыстылар ал-Бируни, ал-Фараби, Джайсани еңбектерінің тариси географиялык және топонимикалық мәліметтері. Шығыстанушылар. В.В.Радлов, Н.Аристов, И.Ю.Крачковский, В.В.Бартольд еңбектерінің тариси географиядағы маңызы.

Моңғол дәуіріндегі Қазақстанның тарихи географиясы мен топонимикасынан хабар беретін зерттеулер мен еңбектер. Шет елдік елшілер мен саяхатшылар жазбалары. Плано Карпини, Гильмо де Рубрук, Марко Поло т.б.

XIY-XY ғғ. Ұлы даланың тарихи географиясы мен топонимикасынан дерек беретін зерттеулер З.М.Бабыр, Қадырғали би Қосымұлы, С.М.Асинжанов, Мурат Аджи еңбектері.

XY-XIX. Қазакстанның тарихи географиясы мен топонимикасы. А.И.Левщин, М.Б.Олкотг, Джон Кәстль зерттеулері, М.Мұқанов, О.Смағұловтар.

XX ғ. Қазақстанның тарихи географиясы мен топонимикасы жайлы зертгеулердің жүйеленіп, қалыптасуы. Қазақстан топонимикасының жеке зерттеле бастауы. ә.М.Мурзаев, Г.К.Конкашпаев, А.Әбдірасманов, Е.Қойшыбаевтар зерттеулері.

Ежелгі және орта ғасырдағы Қазакстан

Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген тайпалардың географиялық орны. "Халықтардың ұлы қоныс аударуы".

Ертедегі тұркілер, олардың этникалык және мемлекеттік территориялары. Шаруашылығы, сауда жоддары. Көне туркі еліндегі топонимдер. Араб тілінен енген атаулар.

IX-X ғғ. қимақ-қыпшақ тайпалары, орналасу ареалы, тарихи географиясы. XI ғ. қыпшак миграциясы, көршілері. Ұлы Жібек жолы.

XI-XII ғғ. татар-моңғол шапқыншылығы қарсаңындағы Қазакстан. Халқы, саяси географиясы. Моңғол шапқыншылығының шаруашылыққа, калалар мен сауда жолдарына тигізген әсері. XIY-XY ғғ. Дешті-Қыпшақтың саяси географиясы. Моңғол тілінен енген топонимдер.

20 – тақырып

Тариси антропонимика

Қарастырылатын мәселелер:


 1. Антропонимика пәні және міндеттері.

 2. Революцияға дейінгі орыс антропонимикасы.

 3. Тұрік және қазақ антропонимикасы.

 4. Қазіргі кездегі антропонимика.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Асинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995.

 3. Көмеков Б.Е. Араб деректері бойынша ІС-СІ ғғ. кимақтар мемлекеті. Алматы, 1972.

 4. Эренжен Сара-Даван, Чингис-хан как полководец и его наследие. Алматы, 1992.

 5. Масмуд Қашқари. Тұбі бір тұркі тілі. Алматы, 1993.

 6. Қадырбаев А.Ш. XIII-XIY ғ. Шыңғыс хан мен оның ізбасарлары тұсындағы Моңғол империясындағы түріктер. Алматы, 1989.

 7. Байпаков К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. А., 1992.

 8. Мыңжанов Н. Казақтың қысқаша тарихы. А., 1994.

 9. Тумилев Л.Н. Сунну. М., 1993.

 10. Гумилев Л.Н. Көне тұріктер. Алматы, 1994.

 11. Гумилев Л.Н. Тысячилетие вокруг Каспия. М., 1994.

 12. Лебедов Д.М. Очерки по истории географии России СҰ- СҰІ вв. М., 1956.

Антропонимика пәні және міндеттері.

Революцияға дейінгі орыс анропонимикасы.

Түрік және қазақ антропонимикасы.

Қазіргі кездегі антропонимика.

Антропонимика - жекелей есімдер мен олардың жүйесін тарихи дамуында зерттейтін қосалқы тарихи пән. Антропонимиканың негізгі міндеті - бұрынғы адамдарды есімі арқылы қоғамның әлеуметтік құрылымын, халықтардың тұрмысы мен міндетін айкындап көрсету.

Студенттер "Антропологиялық жүйе және оның әртүрлілігі деген ұғымды анық білуі қажет. Антропонимика тарихи ономастиканың құрамды бөлігі болып келеді.

Әлемнің антропонимикалық жүйесі.

Қазақстан антропонимикасы.

Түрік және қазақ антропонимикасының ерекшелікгері.


Тарихи антропонимика жүйесіндегі зерттеулер жеке есімдер жүйесіне бағытталған. Соңдықтан қазіргі әлемде бар антропонимикалык жүйе вариантын, оның пайда болу және даму тарихын карастыру керек. Есім адамның әлеуметтік ортадағы анықтауышы болып табылады. Есімдер жүйесі өзінің дамуында ұзақ тарихи жолдан өтті. Семинар сабақтарында орыс және қазақ антропологиялық жүйесінің калыптасуымен байланысты сұрактарды егжей-тегжейлі карайды. Нақты мысалдармен өсімдердің мағыналық мәні лингвистикалық шығу тарихы аныкталады. Антропонимикалық жүйенің қалыптасу кезеңдеріне, оның жана компоненттерінің пайда болуының әлеуметтік шарттарына толық токталу қажет. Тәжірибе сабақтарының негізгі сұрақтарына толықтыру ретінде "жалған есімдерге" -"бүркеншік аттарға", олардың пайда болу шарттарына мысалдар келтіруге болады. Жеке есімдердің жалпы қасиетке т.б. ие болуы туралы материал қызықты болып елестейді.

21 – тақырып

Сфрагестика материалдар

Қарастырылатын мәселелер: 1. Ежелгі орыс мемлекетіндегі мөрлер.

 2. Монғол басқыншылығына дейінгі шіркеу мөрлері.

 3. Ротибордың мөрлері.

 4. Князь таңбасы мен әулиелердің бейнесі, әміршілердің мөрі.

 5. XIX - XXII ғғ. орыс мемлекеттінің мөрлері.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском археологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черных. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Салид. Тауарих хамса. А., 1992.

 11. М.Аджи. Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.

Сфрагистика пәні және оның міндеггері. Мөр құжаттардың шынтуайттылығын дәлелдейтін белгі. Мөрдің тарихи дерек және өнер ескерткіші ретіндегі маңызы.

Мөр тарихы. Алғашқы кауымдық кұрылыстан бастап рулардың жеке меншігін білдіретін белгі ретінде шыққан танбалар. Әр рудың өзінің табынатын хайуанның бейнесі -төтемі, оны басқа рудан ажырататын негізгі белгі. Таптық қоғамда ру белгісінің заттарға, еңбек құралдарына салына бастауы. Таңбалар тарихы туралы пікірлер.

Қазақстан территориясында мөрдің пайда болған уақыты. Жетісудағы қараша, Талғар молаларынан табылған ұйсін мөрлері.

Мөрлердің сенім грамотасы қызметін аткаруы. Құжаттарды куәлаңдырудағы мөрдің маңызы.

Моңғол дәуіріндегі мөр - "байса", қытайша "пайцзелер", олардың сенім грамотасы қызметін атқаруы. Байсалдардың тұрлері, жасалу жолы.

Қазақстан сандарының мөрлері. Жамбылдан табылған тас мөр, халцедоннан жасалған мөрлер.

22 – тақырыпҚазақстан Сфрагистика.

Қарастырылатын мәселелер:

 1. Мөрдің даму тарисы.

 2. Мөрлердің топтауы.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

  1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

  2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

  3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

  4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

  5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

  6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІ-СІС вв. М., 1981.

  7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

  8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черныс. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

  9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

  10. Кұрбанғали Салид. Тауарих хамса. А., 1992.

  11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

  12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 1. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 2. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.

Сфрагистика мен геральдиканың зерттеу әдістері, зерттелу деңгейі

Мөрлерді классификациялау. Матрица және отгиск. Мөрлерді қою әдістерін анықтау. Мөр жасайтын материалдар: металл, воск мастика, қыш, тас, каучук т.б. Мөр жасауға пайдаланатын бояулар. Мөрлердің сыртқы белгісін зерттеудің дерекнамалық аңализ ұшін маңызы.

Қазақстанның сфрагистикасы мен геральдикасы күні бүгінге дейін зерттелген жоқ. Жалпы тсориялық басшылықпен зерттеу әдістері шет елдік ғалымдар енбектерінен алынды.

Батысевропалық ғалым С.А.әрсардтың "сфрагистикалық зерттеу жұйесі". Ежелгі тұрік мөрлері жайлы сабар беретін араб зерттеушілерінің еңбектері. XIIIғ. моңғол дәуірі тұсындағы 'мөрлер Марко Поло еңбектерінде. Қазак сандарының мөрлері жайындағы тиіп-қашпа мәліметтер Құрбанғали "алид, Мурад Аджи, Н.Я.Бичурин, А.Н.Бернштам, Бартольд, А.Шренк т.б. еңбектерінде бар. Джон Кәстль мәлімсті. СҰШ ғ. Ресей мөрлері мен гербтері туралы зерттеулер, Н.Я.Максимович, В.Н.Татищев, Н.И.Новиков. Мөрлер мен гребтер туралы XIX ғ. зерттеулері, Н.М.Карамзин, Е.Волсовитинов, Я.И.Бередников, А.Б.Лакиев.23 – тақырып

Геральдика

Қарастырылатын мәселелер:

 1. Мемлекеттің, облыстың, қаланың елтаңбасы.

 2. XVIII – XIX ғғ. елтаңба.

 3. СССР елтаңбасы.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знакас и гербас. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черныс. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Салид. Тауарис самса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілқайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казасстан. А., 1997.

Геральдика пәні және оның міндеттері, Гербтердің тарихи деректік мәні. Сфрагистика мен геральдиканың тарихи қосалқы пән ретіндегі маңызы.

Гербтер тарисын. Араб зерттеушілерінің еңбектеріндегі орта ғасырдағы рулардың елтаңбалары мен елұрандары. Көне түріктік әліппенің әріп-символдары негізінде жасалған елтаңбалар.

Қазан революциясына дейінгі қала гербтері "Ақмола, Семей, Орал". Кеңес өкіметі тұсындағы гербтер мен мөрлер. Гербтер альбомы.

Гербтер құрамы, негізгі элементтері. Герб жасауға қажет бояу түрлері. Геральдикалық фигуралар. Олардың мазмұны мен мәні. Геральдикалық зерттеуде генеалогия деректерін де пайдалану. Геральдикалық зерттеудің қоғамдық құрылыс пен саяси тарихтағы мәні.

24 – тақырып

Қазақстанның геральдикасы.

Қарастырылатын мәселелер:


 1. Елтаңбалардың шығуы.

 2. Елтаңбаның құрылымы.

 3. Жалаудың шығуы мен маңызы.

 4. Ән ұранның шығуы мен маңызы.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

  1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 2. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 3. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 4. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 5. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 6. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 7. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знакас и гербас. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черныс. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 8. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 9. Кұрбанғали Салид. Тауарис самса. А., 1992.

 10. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 11. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілқайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 12. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 13. Государственные символы Республики Казасстан. А., 1997.

Елтаңбаның шығу тарихы.

Геральдикалық, геральдикалық емес фигура.

Қазакстан Республикасының мемлекеттік символикасы.


Елтаңба символикалық белгі ретінде ортағасырлык дәуірде пайда болды, оның кейбір элементтерінің шығу тарихы көнеден келе жатыр. Семинар сабақтарының бірінші сұрағын талқылау барысында елтаңбаның негізгі ролін, онын арналуы мен статусын анықтау кажет.

Екінші сұрақ бойынша негізгі геральдикалық және геральдикалық емес фигураларды, олардың елтаңбадағы орналасу тәртібін атап шығу кажет. Әртурлі түстердің үйлесу мәнін накты мысалдармен көрсетуге болады. Үшінші сұрақта Егеменді Қазакстан елтаңбасы баска да мемлекеттік символикалардың толык суреттемесі көрсетіледі. Осыған қосымша ретінде Алматы қаласының елтанбасының мағыналық мәнін ашып көрсетуге болады.25-26 – тақырып

КСРО мен Қазақстан ордендері мен медальдары.

Қарастырылатын мәселелер:

 1. КСРО марапаттау жұйесінің кеңестік.

 2. Ұлы Отан Соғысы жылдарында құрылымы /1918 - 1930/ жұйесін жетілдіру.

 3. 1945 – 1990 ж. марапаттау жұйесі.

 4. Қазіргі кездегі Қазақстанның марапаттау жұйесі.

Пайдаланатын әäåáèåòòåð:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знакас и гербас. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черныс. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Салид. Тауарис самса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыны Кіші жұз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Кдзақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казасстан. А., 1997.

Орден (нем орден лат ордо –қатар дәреже)ерекшелік белгісі ерекше еңбек сіңірген ұшін берілетін құрметті награда.Ерекшелік белгісі ретінде О.Бат.Европада 12ғ-да өмір сұрген русани-рыңарлық Ордендерге байланысты пайда болды.

XIV-XVIғ монархтар,дворяндарды көтермелеу үшін белгіленген сарайлық –ордендер кеңінен тараған.Наградтық ордендер Азияның кейбір елдерінде ,соның ішінде бұрын орден болмаған елдерде XVIII-XIXғ көптеп шығарыла бастаған.

Россияда алғашқы ордендерді Петр 1 белгіледі.Кеңес одағы кезінде СССР ордендері. Социалистік құрылыс пен ССР Одағының қорғау саласы ерекше еңбек сіңіргені үшін жоғарғы награда болып саналады.

Медальдар Франция,мedаlie, лат.-металлит –металл.көрнекті қайраткердің немесе даңқты оқиғаның құрметіне шығарылатын екі жақты бейнеленген металл. Медаль алғаш орта-ғасырда Италияда шықты. Металлды мемлекет және жеке адамдармен ұйымдар да шығарған.

Медаль жасау ұшін әрі берік, әрі майда өрнек салуға икемді метал дар мыс,кұміс,алтин т.б. қолданылады.


І-тақырыпÊiðiñïå

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. 1.Қосалқы тариси пәннің тарис ғылымындағы.

 2. Қосалқы тариси пәннің тәжірибеде және тарисшы жұмысында қолданылуы.

 3. Пәннің сипаты.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М:, 1990.

 2. Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995.

 3. Көмеков Б.Е. Араб деректері бойынша ІХ-ХІ ғғ. қимақтар мемлекеті. Алматы, 1972.


ІІ-тақырып

Палеография

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Жазба деректердің пайда болуы.

 2. Палеографияның міндеттері.

 3. Полеографияның тіл ғылымымен, өнер тарихымен байланысы.

 4. Қазақстан палеографиясын комплексті түрде зерттеудің қажеттігі.Археология және оның ¸äiñòåрi

Әдебиеттер:

 1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

 2. Янин В. Я посылал тебе бересту. Изд. 2-е. М., 1975. Черепнин Л.В. Новогородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.

 3. Малов С.Е, Памятники древнетюркской письменности. М-Л.,1951.

 4. 5. Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

 5. Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992.

 6. Айдаров Ғ. Көне тұркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1986.

ІІІ-тақырыпПалеография ѓылымның дамуы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Қазақстанда полеграфия ғылымының зерттелу дәрежесі.

 2. Тұрік жазуының тұп төркіні.

 3. Палеографияның зерттелу әдістері.

 4. Махмуд Ќашѓари ењбегініњ мањызы.

 1. Қазақ тілінің дамуының негізгі дәуірлері.

Әдебиеттер:

 1. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

 2. Янин В. Я посылал тебе бересту. Изд. 2-е. М., 1975. Черепнин Л.В.

 3. Новогородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.

 4. Малов С.Е, Памятники древнетюркской письменности. М-Л.,1951.

 5. 5. Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

 6. Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992.

 7. Айдаров Ғ. Көне тұркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1986.

ІV-тақырыпЖазу мен кітап тарисы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Таңбалар тарисы туралы пікірлер.

 2. Пиктографиялық жазу.

 3. Есік жазуы.

 4. «Ырк-битиг» куин-кнега «тарисы.

 1. Ксилография әдісі. Республикалық кітап музейі:

Әдебиеттер:

 1. Нумизматика и әпиграфика. Изд. М.: Наука. 1970.

 2. Айдаров Ғ. Кұлтегін ескерткіші. Алматы, 1995.

 3. Плано Карпини де Рубрук. Путешествия в Восточные страны. Алматы, 1993.

 4. Мусатаева М., Шелясовская Л. Словообразовательный словарь тюркизмов. Алматы, 1995.

 5. Барманкулов М. Тюркская вселенная. Алматы, 1996.

 6. Қуанғанов Ш.Т. Ғұн немесе арғұн тарисы туралы. А., 1997.

 7. Мурад Аджи. Полынь половецкого поля. М., 1994.

 8. Аманжолов А. Тұркі филологиясы және жазу тарисы. Алматы, 1996.

 9. Медоев А.Г. Гравюры на скалас. А., 1979.

V-тақырып

Ежелгі славян жазуы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Ежелгі славян жазуының пайда болуы.

 2. Жазу материалдары мен құралдары.

 3. Славян алыравиті.

Әдебиеттер:

 1. Тисомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

 2. Янин В. Я посылал тебе бересту. Изд. 2-е. М., 1975. Черепнин Л.В.

 3. Новогородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.

 4. Малов С.Е, Памятники древнетюркской письменности. М-Л.,1951.

 5. 5. Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

 6. Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992.

 7. Айдаров Ғ. Көне тұркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1986.

VI-тақырыпәпиграфика.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Эпиграфияныњ палеографиямен, арсеологиямен байланысы.

 2. Эпиграфияныњ міндеттері.

 3. “пиграфиялы0 ескерткіштер тарисынан.

 4. Барельефтер мен ескерткіш таќталар.

Әдебиеттер:

 1. Нумизматика и әпиграфика. Изд. М.: Наука. 1970.

 2. Айдаров Ғ. Кұлтегін ескерткіші. Алматы, 1995.

 3. Плано Карпини де Рубрук. Путешествия в Восточные страны. Алматы, 1993.

 4. Мусатаева М., Шелясовская Л. Словообразовательный словарь тюркизмов. Алматы, 1995.

 5. Барманкулов М. Тюркская вселенная. Алматы, 1996.

 6. Қуанғанов Ш.Т. Ғұн немесе арғұн тарисы туралы. А., 1997.

 7. Мурад Аджи. Полынь половецкого поля. М., 1994.

 8. Аманжолов А. Тұркі филологиясы және жазу тарисы. Алматы, 1996.

 9. Медоев А.Г. Гравюры на скалас. А., 1979.


VII-VIII тақырып

Генеалогия.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Генеалогияныњ ѓылым ретінде ќалыптасуыныњ тарисы.

 2. Алғашқы қауымдық құрsлыстағы туыстық қатынастар.

 3. Тектілік пен туысқандық байланыстар.

 4. Қазақ шежіресі.

 5. Сандар династиясы.

Әдебиеттер:

 1. 1. Генеалогия. Источник. Проблема. М., 1989.

 2. Әбілғазы. Тұрік шежіресі. Алматы. "Ана тілі", 1992.

 3. Құдайберді ұлы Шәкәрім. Тұрік қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. Алматы. "Қазақстан", "Сана", 1991.

 4. Құрбанғали Халид. Тауарис Хамса. Алматы. "Қазақстан", 1992.

 5. Введение в специальные исторические дисциплины. Издательство МГУ. 1990.

 6. Тынышпаев М. История казахского народа. Учебное пособие. Алматы, "Қазақ университеті", 1993.

 7. Қазақтың көне тарихы. Алматы. "Жалын", 1993.

 8. 8. Қадырбаев А.Ш. Қазакстан Шыңғыс хан мен оның мұрагерлері дәуірінде. ХІІ-ХІҮ ғ. Алматы, 1992.

 9. Эренжен Сара Даван. Чингис хан как полководец и его наследие. Алматы, 1992.

 10. Толыбеков С. Казақ шежіресі. Алматы. "Қазақстан". 1992.

 11. Әбдіраманұлы А. Салық данасы - Сары би және қоңырат руларының шежіресі. Алматы. "Раушан", "Демеу", 1992.IX-тақырып

Хранология


СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Пән және оның міндеттері.

 2. Хронологияның қалыптасып дамуы.

 3. Календарь тарихы

 4. Деректермен жұмыс барысында хранология мәліметтерін пайдалану.

Әдебиеттер:

 1. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М., 1987.

 2. Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967.

 3. Полак И.Ф. Время и календарь. М., 1949.

 4. Селешников С.И. История календаря и сронология. М., 1970.

 5. Ыскақов М.Халық календары. А., 1980.

 6. Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.

 7. Абишев С.А. Элементы астрономии и погода в устном народном творчестве казахов. А., 1949.

 8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М-Л. 1950.

 9. Мариковский П.И. О древнис астрономическис сооруженияс
  на территории Казасстана. Вестник АН Казасской ССР, №5, 1977.

 10. Ю.Катанов Н.Ф. Восточная сронология. Казань, 1920. П.Городилов В.Н. Время и календарь. Барнаул, 1955. 12.3асир ад-дин Мусаммед Бабыр. Бабырнама. А., 1990.

X- тақырып

Қазақ календары.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Мұсылманға дейінгі Араб салқының календары.

 2. Мұсылман календары, екі календарлық циклы

Әдебиеттер:

 1. 1. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М., 1987.

 2. Каменцева Е.И. Сронологая. М., 1967.

 3. Полак И.Ф. Время и калевдарь. М., 1949.

 4. Селешников С.И. История календаря и сронология. М., 1970.

 5. Ыскақов М. Халық календары. А., 1980.

 6. Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.

 7. Абишев С.А. Элементы астрономии и погода в устном народном творчестве казахов. А., 1949.

 8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М-Л. 1950.

 9. Мариковский П.И. О древнис астрономические сооружения
  на территории Казахстана. Вестник АН Казахской ССР, №5, 1977.

 10. Ю.Катанов Н.Ф. Восточная хронология. Казань, 1920. П.Городилов В.Н. Время и календарь. Барнаул, 1955. 12.3асир ад-дин Мухаммед Бабыр. Бабырнама. А., 1990.

XI-тақырыпМұсылман календары.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Мұсылманға дейінгі Араб салқының календары.

 2. Мұсылман календары, екі календарлық циклы

Әдебиеттер:


 1. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М., 1987.

 2. Каменцева Е.И. Сронология. М., 1967.

 3. Полак И.Ф. Время и календарь. М., 1949.

 4. Селеяшиков С.И. История калевдаря и хронология. М., 1970.

 5. Ысқақов М. Халық календары. Алматы, 1980.

 6. Әбішұлы X. Халық астрономиясы. Алматы, 1959.

 7. Абишев С.А. Элементы астрономии и погода в устном народном творчество казахов. А., 1949.

 8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М- Л., 1950.

 9. Мариковский П.И. 0 древнис астрономическис сооружения на территории Казахстана.


XII-XIII тақырып

Календарлар.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Юлиан календары.

 2. Григориан календары.

 3. Юлиан мен Григориан календарының қарым қатынасы.

Әдебиеттер:

 1. Завельский Ф.С. Время и его измерения. М., 1987.

 2. Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967.

 3. Полак И.Ф. Время и календарь. М., 1949.

 4. Селеяшиков С.И. История календаря и сронология. М., 1970.

 5. Ысқақов М. Халық календары. Алматы, 1980.

 6. Әбішұлы X. Халық астрономиясы. Алматы, 1959.

 7. Абишев С.А. Элементы астрономии и погода в устном народном творчество казахов. А., 1949.

 8. Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М- Л., 1950.

 9. Мариковский П.И. 0 древнис астрономическис сооружения на территории Казахстана.


XIII- тақырып

Метрология.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. С ғ басы мен СІІ ғасырдағы ежелгі орыс мемлекеттінің метрологиясы.

 2. СІІ – СV ғ. Феодальдық кездегі метрология

 3. XVIII –XX ғғ. орыс метрологиясы.

Әдебиеттер:

 1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975.

 2. Очерки истории русской метрологии. СІ-нач. XX вв. М., 1990.

 3. Беклемишев А.В. Меры и единицы физическис величин. М., 1954.

 4. Леонов Б.М. Сто лет государственной службы мер и весов в ССР. М.Л., 1945.

 5. Каменцева Е.И., Шостьин Н.А. Метрология. "Советская историческая әнциклопедия", т.9, М., 1966.

 6. Тюрин Н.И. В поискас точности. М., 1960.

 7. Синд В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970.

 8. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.


XIV- тақырып

Тариси метрология қалыптасып дамуы

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Тариси метрологияның ғылым ретінде дами бастауы.

 2. Ежелгі өлшем бірліктері.

 3. Өлшем бірліктерін жетілдіру шаралары.

Әдебиеттер:

 1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975.

 2. Очерки истории русской метрологии. СІ-нач. XX вв. М., 1990.

 3. Беклемишев А.В. Меры и единицы физическис величин. М., 1954.

 4. Леонов Б.М. Сто лет государственной службы мер и весов в ССР. М.Л., 1945.

 5. Каменцева Е.И., Шостьин Н.А. Метрология. "Советская историческая әнциклопедия", т.9, М., 1966.

 6. Тюрин Н.И. В поискас точности. М., 1960.

 7. Синд В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970.

 8. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990


XV-XVI- тақырып

Нумизматка

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ: 1. Нумизматиканың ғылым ретінде дамуы.

 2. 2.Монеталар тарисы

 3. 3.Ақша реформасы.

 4. Кеңес ұкіметі тұсындағы “1918” жылғы ақша реформалары.

 5. 1922-1924 жж. ақша реформалары.

 6. 1947 ж. ақша реформасы.

 7. Тәуелсіз Қазақстан ақшасы. Теңгелер тиындар.

 8. Қазіргі кездегі құнды қағаздар

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизамтику. М., 1969.

 3. Кочнев Б.Д. Заметки по средневековой нумизматике Средней Азии. ч.З. М., 1971.

 4. Бурнашева Р.З. Клады медныс монет из Туркестана. В кн.
  "Культура древнис скотоводов и земледельцев Казасстана" А., 1969.

 5. Семар Г.М. Среди монет. М., 1990.

 6. Нумизматика и әпиграфика. М., 1970.

 7. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. М., 1963.

 8. Давидович Е.А. Заметки по нумизматике Средней Азии. М., 1971.

 9. Спасский И.Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. Л., 1970.

 10. Ю.Арсеологические памятники Казасстана. А., 1978.

 11. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты свидетели прошлого. М., 1985.

 12. 12.Френглер X., Гирроу Г., Унглер В. Словарь нумизмата, М., 1982.

 13. ІЗ.Рябцевич В.Н. О чем рассказывают монеты. Минск, 1977. 14.Смирнова О.Н. Очерки по истории Согда. М., 1970. 15.Бурнашева Г.З. Монетный материал с городище Отрар-тобе. В

 14. кн. "В глубь веков". А., 1974. іб.Бурнашева Р.З. Новые медные клады конца XVI вв. из

 15. Отрара. В кн. "Новое в современной нумизматике и

 16. нумизматическом музееведении". Л., 1987. 17.История материальной культуры Казасстана. А., 1980. Г8.Бурнашева Р.З. Отрарский оазис и Южный Казасстан.

 17. Нумизматические исследования по денежному делу южныс

 18. городов; ІІ-СУІІ вв. Алматы, 1989. 19.Давыдович Е.А. Золото в денежном созяйстве Средней Азии ІС-СУІИ вв. М., 1975.

 19. Барманкулов М. Тюркская вселенная. А., 1996. 21.Қарағұсова Г. Құнды кағаздар туралы не білесіз? Алматы, 1996.


XVІІ- тақырып

Тариси Ономастика.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ: 1. Ономастиканың міндеттері.

 2. Ономастиканың салалары.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Асинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казасстана. Алматы, 1995.

 3. 3. Көмеков Б.Е. Араб деректері бойынша ІХ-ХІ ғғ. қимақтар мемлекеті. Алматы, 1972.


XVІІІ- тақырып

Тариси жағрапия

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

1.Тариси жағрапияның мазмұны мен міндеттері.

2.Қоғам мен тарихи ортаның жағрапиямен байланысы.3.XV-XX ғғ. Қазақстанның тариси жағрапиясы.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисцишшны. М., 1990.

 2. Асинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казасстана. Алматы, 1995.

 3. 3. Көмеков Б.Е. Араб деректері бойынша ІХ-ХІ ғғ. кимақтар мешіекеті. Алматы, 1972.

 4. Эренжен Сара-Даван, Чингис-хан как полководец и его наследие. Алматы, 1992.

 5. Махмуд Қашқари. Тұбі бір тұркі тілі. Алматы, 1993.

 6. 6. Қадырбаев А.Ш. ХІП-ХІҮ ғ. Шыңғыс хан мен оның ізбасарлары тұсындағы Моңғол империясындағы тұріктер. Алматы, 1989.

 7. Байпаков К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. А., 1992.

 8. Мыңжанов Н. Казақтың қысқаша тарихы. А., 1994.

 9. Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1993.

 10. Гумилев Л.Н. Көне тұріктер. Алматы, 1994.

 11. Гумилев Л.Н. Тысячилетие вокруг Каспия. М., 1994.

 12. Лебедов Д.М. Очерки по истории географии России СҰ- СҰІ вв. М., 1956.


XІХ- тақырып

Тарихи топонимика

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ: 1. Топонимика пәні негізгі міндеттері.

 2. Ежелгі Қазақстан территориясын мекендеген салықтар.

 3. Топонимика – жағрапиялық атаулардың , олардың шығу тарихы.

Әдебиеттер:

 1. Драбижев В.З., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. Историческая география ССР. Уц. пособие. М., 1973.

 2. Смағұлов О. . Қазақстанның этникалық генетикалык географиясы. Алматы, 1977.

 3. Мұқанов М.С. СҰШ ғасыр мен XX ғасырдың басындағы қазактардың әтникалық территориясы. А., 1991.

 4. Мұқанов М.С. Қазақ жерінін тарихы. А., 1994.

 5. Мұстафа Шоқай. Тұркістанның қилы тағдыры. А., 1992.

 6. Машимбаев С.М. Патшалык Ресейдің отарлық саясаты. А., 1994.

 7. Тәтімов М. Қазақ әлемі. А., 1993.

 8. Мырзахметов М. Қазақ қалай қазақ орыстандырылды.А., 1993.

 9. Левшии А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд степей. А., 1996.

 10. Сафаров Г. Колониальная революция. Опыт Туркестана. Государственная издательство. 1921.

 11. Тынышпаев М. История казахского народа. А., 1993.

 12. Асфендияров С. История Казахстана. А., 1993.

 13. Бабажанов М. Авторлары Маданов X, Мұсабаева А. 1995.

 14. Қойгеддиев М. Алаш қозғалысы. А., 1995. Өзбекұлы С. Барлыбек Сыртанов. А., 1996.

 15. Джонь Кәстль. 1736 жылы Кіші жүз саны Әбілқайырға барып қайтқан сапар туралы. А., 1996.

 16. Марта Брилл Олкотт. Казаси Стәнфорд. Калифорния.

 17. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. А., 1994.

 18. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географическис открытий. М., 1985.

 19. Әлисан Бөкейсанов. Шығармалар / Құрастырған М.Қойгелдиев. А.; 1994.


XС- тақырып

Тариси антропонимика

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:
 1. Антропонимика пәні және міндеттері.

 2. Революцияға дейінгі орыс антропонимикасы.

 3. Тұрік және қазақ антропонимикасы.

 4. Қазіргі кездегі антропонимика.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Асинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казасстана. Алматы, 1995.

 3. Көмеков Б.Е. Араб деректері бойынша ІХ-ХІ ғғ. қимақтар мемлекеті. Алматы, 1972.

 4. Эренжен Сара-Даван, Чингис-хан как полководец и его наследие. Алматы, 1992.

 5. Махмуд Қашқари. Тұбі бір тұркі тілі. Алматы, 1993.

 6. Қадырбаев А.Ш. ХІП-ХІҮ ғ. Шыңғыс хан мен оның ізбасарлары тұсындағы Моңғол империясындағы тұріктер. Алматы, 1989.

 7. Байпаков К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. А., 1992.

 8. Мыңжанов Н. Казақтың қысқаша тарихы. А., 1994.

 9. Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1993.

 10. Гумилев Л.Н. Көне тұріктер. Алматы, 1994.

 11. Гумилев Л.Н. Тысячилетие вокруг Каспия. М., 1994.

 12. Лебедов Д.М. Очерки по истории географии России ХҮ- ХҮІ вв. М., 1956.


XХІ- тақырып

Сфрагестика материалдар

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ: 1. Ежелгі орыс мемлекетіндегі мөрлер.

 2. Монғол басқыншылығына дейінгі шіркеу мөрлері.

 3. Ротибордың мөрлері.

 4. Князь таңбасы мен әулиелердің бейнесі, әміршілердің мөрі.

 5. XIX - XXII ғғ. орыс мемлекетінің мөрлері.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знакас и гербас. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черныс. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Салид. Тауарис самса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь половецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.


XХІІ- тақырып

Қазақстан Сфрагистика.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Мөрдің даму тарисы.

 2. Мөрлердің топтауы.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІ-СІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черных. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Халид. Тауарих хамса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.


XХІІІ- тақырып

Геральдика

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. Мемлекеттің, облыстың, қаланың елтаңбасы.

 2. XVIII – XIX ғғ. елтаңба.

 3. СССР елтаңбасы.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черных. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Халид. Тауарих хамса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.


XХІV- тақырып

Қазақстанның геральдикасы.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:

 1. Елтаңбалардың шығуы.

 2. Елтаңбаның құрылымы.

 3. Жалаудың шығуы мен маңызы.

 4. Ән ұранның шығу мен маңызы.

Әдебиеттер:

  1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 1. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 2. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 3. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 4. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 5. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 6. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 7. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черных. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 8. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 9. Кұрбанғали Халид. Тауарих хамса. А., 1992.

 10. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 11. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 12. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 13. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.


XХV-XXVI- тақырып

КСРО мен Қазақстан ордендері мен медальдары.

СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ЖОСПАРЫ:


 1. КСРО марапаттау жұйесінің кеңестік.

 2. Ұлы Отан Соғысы жылдарында құрылымы /1918 - 1930/ жұйесін жетілдіру.

 3. 1945 – 1990 ж. марапаттау жұйесі.

 4. Қазіргі кездегі Қазақстанның марапаттау жұйесі.

Әдебиеттер:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.

 3. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970.

 4. Гербы и флаги ССР. М., 1972.

 5. Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

 6. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІЬСІС вв. М., 1981.

 7. Арсеньев Ю. Геральдика. Лекция чит. в Московском арсеологическом институте 1907-1908 гг. М., 1908.

 8. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах. "Пер. вступ. статья и ком. А.П.Черных. - Средние века. М., 1989. вып.№52.

 9. Вокруг света. Геральдический альбом", №2, 1990.

 10. Кұрбанғали Халид. Тауарих хамса. А., 1992.

 11. М.Аджи. .Полынь гтоловецкого поля. М., 1994.

 12. Джон Кәстль. 1736 жыл Кіші жүз саны Әбілкайырға барып қайтқан сапары туралы. Алматы, 1996.

 13. Шаймерденов Е. Казақ елінің рәміздері. Алматы, 1993.

 14. Государственные символы Республики Казахстан. А., 1997.

Студенттердің өзіндік жұмысының жоспары

(СӨЖ)

Тақырыбы

әдебиеттер

1

Қосалқы тарихи пән


1.Введение в специальные исторические дисдиплины. М:, 1990.

2.Асинжанов С.М. Кыичаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995.

2


Палеография

1.Введение в специальные исторические дисдиплины. М:, 1990.

2.Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995.

3


Палеография ғылымның дамуы

1.Тисомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

2.Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992

3.Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

4


Жазу мен кітап тарихы

1.Тисомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

2.Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992


3.Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

5


Ежелгі славян жазуы

1.Тисомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

2.Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992


3.Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

6

Эпиграфика.


1.Тисомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

2.Қайдаров Ә., Оразов М. Тұркі тануға кіріспе. Алматы, 1992


3.Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

7


Генеалогия.

1.Генеалогия. Источник. Проблема. М., 1989.

2.Әбілғазы. Тұрік шежіресі. Алматы. "Ана тілі", 1992.


3.Введение в специальные исторические дисциплины. Издательство МГУ. 1990.

8


Хранология

1.Каменцева Е.И. Хронологая. М., 1967.


2.Ыскақов М. Халык календары. А., 1980.

3.Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.


9


Қазақ календары.

1.Каменцева Е.И. Хронологая. М., 1967.


2.Ыскақов М. Халык календары. А., 1980.

3.Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.

10


Мұсылман календары.

1.Каменцева Е.И. Хронологая. М., 1967.


2.Ыскақов М. Халык календары. А., 1980.

3.Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.

11


Календарлар.

1.Каменцева Е.И. Хронологая. М., 1967.


2.Ыскақов М. Халык календары. А., 1980.

3.Әбішұлы X. Халық астрономиясы. А., 1959.

12


Метрология.

1.Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975.

2.Очерки истории русской метрологии. ХІ-нач. XX вв. М., 1990.

3.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

13


Тарихи метрология қалыптасып дамуы

1.Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975.

2.Очерки истории русской метрологии. ХІ-нач. XX вв. М., 1990.

3.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

14


Нумизматка

1.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.


2.Семар Г.М. Среди монет. М., 1990.

3.Нумизматика и эпиграфика. М., 1970.15


Тарихи Ономастика.

1.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.


16

Тарихи жағрапия

1.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.


2.Байпаков К.М., Нұржанов А. Ұлы Жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. А., 1992.

17

Тарихи топонимика

1.Драбижев В.З., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. 2.Историческая география ССР. Уц. пособие. М., 1973.

3.Смағұлов О. . Қазақстанның әтникалық генетикалык географиясы. Алматы, 1977.


4.Мұкднов М.С. Қазақ жерінін тарисы. А., 1994.

18

Тарихи антропонимика

1.Драбижев В.З., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. 2.Историческая география ССР. Уц. пособие. М., 1973.

3.Смағұлов О. . Қазақстанның этникалық генетикалык географиясы. Алматы, 1977.

4.Мұканов М.С. Қазақ жерінін тарихы. А., 1994.


19

Сфрагестика материалдар

1.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

2.Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.


20

Қазақстан Сфрагистика.

1.Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

2.Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. Изд. 2-ое. М., 1974.


21

Геральдика

1.Гербы и флаги ССР. М., 1972.


2.Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

3.Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. ХҮІІІ-ХІХ вв. М., 1981.22

Қазақстанның геральдикасы.

1.Гербы и флаги ССР. М., 1972.


2.Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

3.Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. ХҮІІІ-ХІХ вв. М., 1981.


23

КСРО мен Қазақстан ордендері мен медальдары.

1.Гербы и флаги ССР. М., 1972.


2.Геральдика - материалы и исследования. Л., 1988.

3.Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. СҰІІІ-СІС вв. М., 1981.


Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет