Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Жбет1/9
Дата26.04.2016
өлшемі1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Гуманитарлық білім” факультеті

“География және қоғамдық пәндер” кафедрасы

“Геоморфология» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған

тапсырмалар мәтіні

Лектор: аға оқытушы Сариева Ш.Ж.

Жетісай 2008ж.

Алғы сөз
050116 – «География» 3- курс студенттеріне 6- семестрде «Геоморфология» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2 – кредит (90 сағат) берілген. Оның 30- лекция,30- ОБСӨЖ,30- СӨЖ- –ге бөлінген.

Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру маңызды орын алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

- студенттерге бағыт, бағдар беру

- студенттерге консультация көмек

- студенттердің білімін бақылау, бағалау.

Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

- Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;


  • Оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу.

- Күрделі ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.Оқытушынық басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты, аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілген.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Гуманитарлық білім” факультеті

“Қоғамдық пәндер және география” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі, доцент:

_____________Мухамеджанов Қ М.(қолы)

“___” __________2008__ж
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Геоморфология пәнінен
050116-География__________________мамандығына арналған
Гео- 16 тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс_3_

Семестр_V__

Кредит саны __2___


Барлық сағат саны: 90


Лекция: 30

СӨЖ: 30


ОБСӨЖ: 30

1 РБ-30 б.

2 РБ –30 б.

Емт: 40 б.

∑: 100 б.

Лектор: Сариева Ш.Ж.Жетісай 2008«Жалпы геоморфология»
Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
050116 – «География» мамандығы, 3 – курс, V – семестр. 30 сағатЛекцияның тақырыбы


Өткізілетін мерзім

Апта саны

1. Геоморфология пәнінің зерттелуі, бедер туралы ұғым, бедер пішіндері, генезисі

1

Геоморфология пєні, оныњ зерттеу нысаны, бедер туралы ұғым.

Жоспар:

1.Геоморфологияның зерттелу нысаны

2.Бедер туралы ұғым

3.Геоморфологияның даму тарихы


1 апта

2

Бедердің пішіндері мен элементтері жєне оныњ морфологиясы мен морфометриясы.

Жоспар:

1. Бедердің пішіндері мен элементтері

2. Бедердің морфографиясы мен морфометриясы

3. Бедердің морфография және морфометриясына байланысты жіктелуі

1 апта

3

Бедердің пішіндері мен элементтері жєне оныњ морфологиясы мен морфометриясы.

Жоспар:

1.Жер бедерінің пішіндері

2.Геоморфологиялық зерттеудегі негізгі мақсат

3.Бедердің салыстырмалы жасы


2 аптаБарлығы


3 сағат
2 Бедер, тау жыныстарының геологиялық тектоникалық құрлымы

4


Геоморфологияның халыќ шаруашылыѓындаѓы ќолданылуы.

Жоспар:

1.Геоморфологияның халық шаруашылығында бірнеше бағыттары

2. Бедердің сыртқы пішіні

3.Геоморфологияның негізгі ерекшеліктері


2 апта

5
Бедер жєне тау жыныстары және геологиялық құрылымдары

Жоспар:

1.Тау жыныстарының жаралу ерекшеліктері

2.Тау жыныстарының қасиеттері

3 апта

6


Жер ќыртысындаѓы тектоникалыќ ќозѓалыстардыњ бедер ќ±рудаѓы ролі

Жоспар:


1.Тектоникалық қозғалыстар

2.Қатпарлы деформациялар


3 аптаБарлығы

3 сағат
3 Дислокациялар және олардың жер бетінде көрінісі, бедер құудағы ролі

7

Айырылымды дислокациялар жєне олардыњ жер бетінде кµрініс беруі.

Жоспар:


1. Айырылымды дислокациялар

2. Дизъюнкциялық дислокациялар


4 апта

8

Неотектоникалыќ ќозѓалыстардыњ бедер ќ±рудаѓы ролі.

Жоспары:

1.Тектоникалық құрылымдар мен бедер пішіндерінің қалыптасуы

2.Қазіргі тектоникалық қозғалыстардығ бедер түзудегі орны

4 апта


9

Магматизм жєне бедер пішіндерініњ ќ±рылуы.Интрузиялыќ магматизм жєне бедер.

Жоспар:


1.Магматизмнің ролі

2.Эффузиялық магматизм


5 аптаБарлығы


3 сағат
4 тарау.Материктердің бедер пішіндері,литосфералық тақталар,тау жыныстарының үгілуі

10
Бедер т‰зілудегі жер сілкіністерініњ рµлі.

Жоспар:

1. Жер сілкіністерінің ролі2. Бедердің планетаралық пішіндері
5 апта

11
Материктердіњ ірі бедер пішіндері

Жоспар:

1.Материктердің пішіндері

2.Мегапішіндер

3.Материктің қозғалмалы пішіндірі


6 апта

12

Материктердің жаралуы және литосфералық тақталар тектоникасы туралы болжам

Жоспар:


1.Материктердің жарылуы

2.Литосфералық тақталар


6 апта

13

Экзогендік прцестер және бедер


Жоспар:

1.Экзогендік факторлар

2.Бедер және климат

7 апта

14

Тау жыныстарының үгілуі


Жоспар:

1.Тау жыныстарының үгілі қарқандылығы

2.Үгілу қабығы

7 апта

Барлығы


5 сағат
5 тарау.Беткейлер туралы ұғым

15
Беткейлер, беткейлік процестер және беткей бедері. «Бетекей» туралы ұғым.

Жоспар:

1. Беткейлер

2. Беткейлік процестер

8 апта

16
Пенеплен, педимент, педиплен жєне тегістелу беттері туралы т‰сініктер

Жоспар:

1.Педиплендену процестері

2.Қазақстан аумағындағы пенеплен мен педиплен аймақтарының таралуы

8 апта

17
Флювийлік процестер жєне бедер пішіндері

Жоспар:

1.Флювийлік процестер

2. Уақытша ағын сулардығ әрекеті


9 аптаБарлығы

3 сағат
6 тарау.Сел құбылыстары мен өзен тораптарының түрлері

18
Сел құбылыстарының бедер құрудағы орны.

Жоспар:

1.Сел – қауіпті табиғи құбылыс

2.Тұрақсыз ағынды сулар

9 апта

19

Т±раќты аѓын сулардыњ бедер ќ±ру єрекеті.Эрозия жєне µзендердіњ кењістіктегі дамуы.

Жоспар:


1.Өзендердің негізгі арналары
2.Эрозия базисі
10 апта

20

Ањѓарлардыњ морфологиялыќ элементтері. ¤зен арнасы

Жоспар:


1. Аңғарлардағы морфологиялық элементтер
2. Өзен меандралары
10 апта

21

¤зен жайылмалары

Жоспар:

1.Жайылманың түрлері


2.Өзен террасалары мен олардың түрлері
11 апта

22
¤зен тораптарыныњ т‰рлері

Жоспар:

1.Өзен тораптарының сипаттамасы

2.Атыраулар

11 аптаБарлығы

5 сағат
7 тарау. Карст процестері және мұздық процестер

23
Карст процестері жєне бедердіњ карт пішіндері. “Карст” деген ±ѓым.Карст ќ±рылуыныњ шартты жаѓдайлары

Жоспар:

1.Карст процестері, пішіндері

2.Карст аймақтарының үңгірлері

12 апта

24

М±здыќ (гляциалдыќ) процестер жєне бедердіњ м±здыќ пішіндері

Жоспар:


1.Бедердің мұздық пішіндері
2.Мұздықтардың пайда болу жағдайы мен қоректенуі
12 апта
Барлығы

2 сағат
8 тарау.Шөлді аймақтар,лесстер,теңіз жағалаулық процестер маржандық кедертастар

25

Шµлді аймаќтардыњ бедер пішіндері

Жоспар:


1. Аридты бедер
2.Бедердің корразиялық пішіндері
13 апта

26

Лесстен ќ±рылѓан бедер пішіндері

Жоспар:


1.Аккумуляциялық бедер
2.Шөл аймақтарының аридтық-денудациялық бедер пішіндері
13 апта

27

Тењіз жаѓалаулыќ процестер мен бедер пішіндері

Жоспар:


1.Теңіз жағалаулық прцестер

2.Абразия

3.Теңіз жағалауындағы бедер пішіндері

14 апта

28
Маржандыќ кедертастар мен атоллдар

Жоспар:

1.Маржандық кедертастардың орналасуы

2.Мұхит түбіндегі экзогендік процестер

14 апта

Барлығы 4 сағат

9 тарау. Геоморфологиялық зерттеулер мен карталар

29
Геоморфологиялыќ дала зерттеулерініњ ќ±рылымы мен әдістері. Геоморфологиялыќ зерттеулерініњ ќ±рылым.

Жоспар:

1.Геоморфологиялық зерттеу әдістері

2.Далалық геоморфологиялық зерттеу әдістері

15 апта

30
Геоморфологиялыќ карталар

Жоспар:

1.Геоморфологиялық карталардың басты ерекшеліктері

2.Қазіргі геоморфологиялық процестер

3.Қазіргі геоморфологиялық процестердің генетикалық жіктелуі15 апта
Барлығы

2 сағатБарлығы

30 сағат
Каталог: CDO -> 2008-2009 -> Geomorfologia1 -> Geomorfologia
CDO -> Г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев Әлем әдебиеті г. А. Дүйсенбиева Б. У. Курбаналиев
CDO -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Geomorfologia -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
2008-2009 -> Үстірт (Маңқыстау)
2008-2009 -> Лекциялар конспектісі 1 бөлім Құрастырғандар б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков. Ассистент Нұрмағанбетов Н
2008-2009 -> Лекция: 15 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
2008-2009 -> «Түркі халықтарының тарихы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет