Лектор: аға оқытушы Зейдуллаева Р. Н


Жалпы өтілетін пән бойынша түсінік беру, сонымен қатар басқа салаларымен байланысы мен арақатынгасын ажырата білубет5/14
Дата17.04.2016
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
    Бұл бет үшін навигация:
  • 3-апта

Жалпы өтілетін пән бойынша түсінік беру, сонымен қатар басқа салаларымен байланысы мен арақатынгасын ажырата білу.

Сұрақтар:


1. Қазіргі этика теориялары.

2. Этика түсінігі.

3. Этиканың қалыптасуы мен даму кезеңдері.

4. Этика философиялық ғылыми ретінде.

5. Этика тарихи: Этиканың негізгі кезендері, және бағыттары.

6. Ежелгі Шығыстың этикалық ілімдері.

7. Ізгілік туралы орта ғасырлақ ілім.

8. Антикалық этика.

9. Этика нені зерттейді.

10. Қазіргі этика теориялары.

11. Этика дегеніміз не.

12. Құқық этикасының пәні.

13. Кәсіптік этиканың пайда болуы.

14. Құқық пен этиканың байланысы.

15. Құқық этикасы мен мораль.

16. Жаңа кезең этикасы.

17. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің моральдық жанжалдары.

18. Пікір –таласты, жанжалды шешу этикасы.

19. Қазақстан Республикасының ар-намыс кодексі.

20. Этикалық категориялардың ерекшеліктері.

21. Этикалық категориялардың әлеуметтік функциялары.

22. Борыш категориясының этикада алатын орны.

23. Құқық қорғау органдары қызметкерінің борышы.

24. Құқық қорғау органдары қызметкерінің адамгершілік борышы.

25. Кәсіби борыш түсінігі.

2-апта тақырыбына арналған тест сұрақтары:

1. Қазіргі кездегі рәсімдерді зерттей келе, олардың жан-жақтылығын көрсеткен Американдық әлеуметтанушы:

А) Э.Гофман;

В) Аристотель;

С) Сократ;

Д) Данте;

Е) Августин.

2. Әдет ғұрыптарға күш береді.

А) рәсімдер;

В) мифтер;

С) құқықтар;

Д) заңдар;

Е) ойлар.

3. Әлемді сипатталуының түрге бөлінуінің және түсіндіруінің реминдері көрініс тапқан алғашқы сипаттау тілі.

А) Т.Гоббс;

В) Э.Гофман;

С) Р.Давид

Д) Сократ;

Е) Аристотель

4. Кант философиясының ең жоғарғы нүктесі;

А) сана мен еркіндікті теңестіру;

В) ерік-жігердің қалыптасуы;

С) мифологиялық бейнелер;

Д) моральдық бейнені қалыптастыру;

Е) мінез-құлықтың туындауы.

5. Әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді ұстану көрініс табудың өзіндік нысандарын талап етеді. Мұндай нысандар болып табылады.

А) рәсімдер мен символдар немесе символдық бейнелер;

В) сана мен еркіндікті теңестіру;

С) ерік-жігердің қалыптасуы;

Д) моральдық бейнені қалыптастыру;

Е) мифологиялық бейнелерді ұштастыру.

6. Адамның белгiлi бiр құлықтылық сезiмдермен және ұғымдармен бiрге жаратылуын

этика iлiмдерiнiң тарихында не деп атайды.

А) Табиғи құлықтылық заңы;

Б) Саналы эгоизм теориясы;

В) Адамның еркiн таңдауы;

Г) Этикалық релятивизм;

Д) Этикалық рационализм

7. "Адам құдай жолымен өмiр сүрмей, өзi таңдаған жолмен өмiр сүрер болса,

ол iбiлiспен тең болады" деп айтқан орта ғасырлық христиан ойшылы.

А) А. Августин;

Б) Пелагий;

В) Тертуллиан;

Г) Ф. Аквинский;

Д) П. Абельяр

8. Капиталистiк өндiрiстiң қалыптасуындағы протестанттық этиканың ролiн

жоғары бағалаған ойшыл.

А) М.Вебер;

Б) В.Парето;

В) Э.Дюркгейм;

Г) Э. Бетти;

Д) Дж. Ваттимо

9. Бiрiне-бiрi қарама-қарсы автономды және гетереномды мораль туралы

iлiмдi қалыптастырған ойшыл.

А) И. Кант;

Б) Г. Гегель;

В) Л. Фейербах;

Г) А. Шопенгауэр;

Д) Ф. Ницше

10. Көрнектi орыс философы В. Соловьев этиканың негiзiн қалаушы деп қай

ойшылды айтқан.

А) И. Кантты;

Б) Аристотельдi;

В) Платонды;

Г) Г. Гегельдi;

Д) Сократты3-апта


Заңгердің кәсибі этикасының заты, міңдеті, ерекшелігі.
Тапсырманың тақырыбы мен жоспары

Сағ

саны

Бақылау түрі

Тап-ға қойылатын ұпай

Орындалу мерзімі

3Заңгердің кәсибі этикасының заты, міңдеті, ерекшелігі.

Методология және заңгердің кәсіби этикасының әдістері.

Заңгердің кәсіби этикасындағы зерттеу әдістері.


1

Реферат

4-балл

3-апта


Бақылау түрі :

Реферат тақырыптары:

Кәсибі этиканың қайнар көздері.

Кәсибі этиканың түсінігі және оны заты.

Кәсибі этикалық міңдеттері.

Құқық қорғау органдары қызметкерінің кәсибі этикасының ерекшеліктері.

Методология және заңгердің кәсіби этикасының әдістері.

Заңгердің кәсіби этикасындағы зерттеу әдістері.

Кәсіби этиканың нормативтік құқықтық қамтамассыз етілуі.

Кәсіби этиканың басқа пәндерімен байланысы.

Кәсіби этиканың міңдеттері.

Құқық қорғау органдары қызметкері кәсіби этикасының нормативтік – құқықтық қамтамасыз етілуі.

Этикалық категориялардың ерекшеліктері.

Этикалық категориялардың әлеуметтік функциялары.

Борыш категориясының этикада алатын орны.

Құқық қорғау органдары қызметкерінің борышы.

Құқық қорғау органдары қызметкерінің адамгершілік борышы.

Кәсіби борыш түсінігі.

Кәсіби абырой категориясы.

Қайырымдылық – адамгершілік ұғымы.

Зұлымдық – имансыздық ұғымы.

Қайырымдыфлық пен зұлымдықтың өмір сүруі.

Әділеттілік ұғымы.

Теңдік туралы идеяның пайда болуы.

Бақыт ұғымы.

Бақыт психологиясы мен бақыт социологиясы.

Ар-ұяттың маңызы.
3-апта тақырыбына арналған тест сұрақтары:

1. Латын тілінің «ethos» сөзі нені білдіреді.

А) этика

В) құқық


С) заң

Д) қылмыс

Е) ғылым

2. Аристотельдің ізгіліктер туралы ілімінің негізі қағидалары қандай негіздерден тұрады.

А) этикалық және дианоэтикалық;

В) құқықтық және заңнамалық;

С) моральдық және адамгершілік;

Д) ғылыми және доктриналық;

Е) әдеп-ғұрып және салт-дәстүр.

3. Егер ізгіліктер адамның мінез-құлқына темпераментіне жататын болса, онда:

А) этикалық;

В) дианоэтикалық;

С) ғылыми;

Д) доктирналық;

Е) адамгершілік

4. Егер ізгіліктер адамдардың ақыл-парасатына тиесілі дүниелер болса, онда

А) дианоэтикалық;

В) ғылыми;

С) этикалық;

Д) адамгершілік

Е) доктирналық;

5. Аристотель этикалық ізгіліктер құрамына жатқызды:

А) аталғандардың барлығы.

В) жомарттық

С) батылдық

Д) шындылықты

6. Аристотель дианоэтикалық ізгіліктерге жатқызды.

А) аталғандардың барлығы

В) ақыл

С) парасаттыД) инабаттылықты.

7. Этика да, құқық та адамтанушы пәндер ретінде қалыптасып, бұл екеуін біріктіретін басты өзек

А) адам

В) заң


С) әдеп

Д) дәстүр.

Е) ғылым

8. Құқықты түсіндірудегі негізгі екі бағыт

А) субъектоцентристік және объектоцентристік

В) әлеуметтік және философялық

С) құқықтық және экономикалық

Д) инабаттылық және парасаттылық.

9. Кең мағанада құқық нені қамтиды.

А) аталғандардың барлығы.

В) әдет ғұрып

С) дінді


Д) табиғи құқықты

Е) позитивтік құқық

10. Адамзат қоғамының және жеке адам дамуының белгілі бір кезеңінде, яғни филогенезде және онтогенезде пайда болды.

А) мораль

В) құқық

С) заң


Д) норма

Е) мемлекет.

11.Адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттеріне жатпайды:

а) жамандақ ниет тудыру;

б) ізгілік сана қалыптастыру;

в) инабаттылық сезімдер тәрбиелеу және дамыту;

г) адамгершілік әдет-қылықтың ептіліктері мен дағдыларын қылыптастыру.

12. Адам және қоғам байланысын қалыптастыру, өз қылығының қоғаммен сәйкес болуы қажеттігін сезіндіру.

а) адамгершілік тәрбиесінің құрамы;

б) арам ниет құрамы;

в) жамандық ойлау;

г) адамгершілікті сезінбеу;4-апта

Заңгердің кәсибі этикасының заты, міндеті, ерекшелігі.
Тапсырманың тақырыбы мен жоспары

Сағ

саны

Бақылау түрі

Тап-ға қойылатын ұпай

Орындалу мерзімі

4Заңгердің кәсибі этикасының заты, міндеті, ерекшелігі.

Кәсіби этиканың

нормативтік құқықтық қамтамассыз етілуі.

Кәсіби этиканың басқа пәндерімен байланысы.1

Тест

4-балл

4-аптаБақылау түрі :

Тест:

4-апта тақырыбына арналған тест сұрақтары:

1. Адамгершілік тәрбиенің негізгі міндеттеріне жатпайды

А) қатігездік таныту

В) ізгілік сана қалыптастыру

С) инабаттылық сезімдер тәрбиелу және дамыту

Д) адамгершілік әдет қылықтың ептіліктерімен дағдыларын қалыптастыру

Е) аталғандардың барлығы.

2. Мемлекеттің маңызды конституциялық міндеттерінің бірі

А) қоғамдық тәртіпті сақатац.

В) психикалық ойды дамыту

С) адамгершілік пиғылды теріс қолдану

Д) мемлекетпен бірге болып, оған бағыт беру.

Е) аталғандардың барлығы.

3. Құқық қорғау органдары өз қызметін жүзеге асыруда мынадай негізгі әдістерді қолданды.

А) құқық бұзушылықтың алдын алу.

В) мәжбүрлеу шараларын ұйымдастыру

С) реттеушілік бағыт қалыптастыру

Д) жаза түрлерін тағайындау

Е) аталғандардың барлығы.

4. Мемлекеттің маңызды конституциялық міндеттерінің бірі

А) меншікті қорғау

В) мәжбүрлеу шараларын ұйымдастыру

С) реттеушілік бағыт қалыптастыру

Д) жаза түрлерін тағайындау

Е) аталғандардың барлығы.

5. Құқық қорғау органдары өз қызметін жүзеге асыруда мынадай негізгі әдістерді қолданады,

А) азаматтармен тәрбие жұмыстарын жүргізу

В) психикалық дамыту

С) адамгершілікпен бірге болып, оған бағыт беру

Д) аталғандардың барлығы

6. Егер азаматтар заңды әділетсіз, адамгершілік пен адалдыққа қарсы деп таныса, онда оны орындау қарама-қайшы яғнги қандай нәтижесін ашып келеді.

А) қоғамдық тұрақсыздықтарын

В) қоғамды жетілдіретін

С) қоғамды адамгершілікке апару

Д) даму жолына

Е) аталғандардың барлығы

7. « Моральдық тұрғыдан мәжбүрлеу әрқашан кері бағаланған, тіпті, ол саясатты жүзеге асырудың жалғыз құралы болған күнннің өзінде де « деп тұжырымдаған кім?

А) Макс Вебер

В) Сократ

С) Аристотель

Д) Р.Давид

Е) дұрыс жауап жоқ

8. Қызметкерде қандай қасиеттердің болуы оның кәсібилігінің міндетті өлшемі болып табылады.

А) аталғандардың барлығы

В) адалдық

С) адамдарға деген махаббат

Д) әділеттілік

Е) батылдық5-апта

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсиптік қызметінің категориялары.Тапсырманың тақырыбы мен жоспары

Сағ

саны

Бақылау түрі

Тап-ға қойылатын ұпай

Орындалу мерзімі

5Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіптік қызметінің категориялары.

Этикалық категориялардың ерекшеліктері мен әлеуметтік функциялары.1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

5-балл

5-аптаКаталог: CDO -> OBSOJ -> Kuk
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Kuk -> Лекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары 050301-
Kuk -> Лекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары «Құқық және экономика негіздері»
Kuk -> Құқық” кафедрасы Қазақстан Республикасының
Kuk -> Құқық” кафедрасы «Қазақстан Республикасының Азаматтық іc жүргізу құқығы»
Kuk -> Құқық” кафедрасы «Қазақстан Республикасының салық құқығы»
Kuk -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Kuk -> Құқықтану” кафедрасы «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы»
Kuk -> Құқық” кафедрасы «Мұсылман құқығы»
Kuk -> Құқықтану” кафедрасы «Қазақстан Республикасының отбасы құқығы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет