Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім


«0701000 – Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлау» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларыбет4/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

«0701000 – Геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлау» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пәндер циклі мен кәсіптік іс-тәжірибе бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей).Циклдің белгісі

Пәндер, іс-тәжірибелердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, білімдер пен дағдылар

Қалыпта

сатын құзырет

тіліктер коды

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмыс жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек

Білімдер:

- тұрмыстық және кәсіби деңгейде әңгімелесе білу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.

Қазақстан 40-жылдардың ІІ-жартысы мен 80-жылдардың І-ші жартысында; Қайта құру кезеңі; Қазақстан – егеменді мемлекет; Қазақстанынң әлемдік аренаға шығуы. Қазақстан Конституциясы – демократия мен Республика тәуелсіздігінің кепілі.Білімдер:

-негізгі тарихи деректерді, оқиғаларды, тарихи және қазіргі заманғы Қазақстан қайраткерлерінің есімдерін білу.
БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің маманды дайындаудағы рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психо-физиологиялық негіздері; спорттық өзін-өзі жетілдірудің негіздері, кәсіби-қолданбалы физикалық дайындық.Білімдер:

-салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу.Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу керек.
БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01


Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофототүсіру және фотограмметрия; маркшейдер ісінің негіздері.


Білімдер:

- карталар, сызбалар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу керек (нәтижелерді өңдеу).БҚ 2

БҚ 8


КҚ2.3.6


ЖКП.02

Топографиялық сызу.

Негізгі шартты белгілерді қолдану және орындау; әр түрлі сипатты шартты белгілерді игеру; геологиялық сипатты шартты белгілер және оларды игеру; баспа тұпнұсқалы пландар мен карталарды сызудың қазіргі заманғы әдістері.Білімдер:

- геологиялық карталар үшін әр түрлі мазмұнды шартты белгілерді сызуға қойылатын талаптарды білу.Іскерліктер:

- әр түрлі міндетті геологиялық карталарды рәсімдеу.БҚ 8

КҚ 2.1.4


КҚ 2.5.4

ЖКП. 03

Жалпы геология.

Ғаламдық кеңістіктегі Жер; Жердің геодезиялық және физикалық сипаттамасы; жер қыртысы; онық құрылысы және құрамы; геологиялық үрдістер мен жер қыртысының эволюциясы
Білімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.БҚ 2

БҚ 7


КҚ 2.1.14

КҚ 2.3.1


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.7ЖКП. 04

Қазақстан геологиясы мен палеонтология негіздеріндегі тарихи геология.

Палеонтология негіздері; палеонтология негіздері және жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жүйелеу негіздері; қазбалар қалдықтарының құжаты; тарихи-геологиялық қайта құру әдістері; стратиграфия және геохронология, фациональды талдау негіздері; тектоникалық қозғалыстардың негізгі әдістерін оқып білу; геотектоникалық талдау туралы түсінік. Докембриядағы Жердің даму тарихы, палеозойлық, мезозойлық және кайнозондық; Қазақстан геологиясы.Білімдер:

- ең көп таралған қазбалар тобын, флора мне фаунасын, оларды жетекшілік ететін формалары мне диагностикалық себебтерін, жердің даму тарихын, шеқарасын, бедерін, Қазақстанның негізгі құрылымдарын, тектоникасын білу.Іскерліктер:

- жыныстардың жасын анықтай алу және қазба қалдықтарын құжаттай алу керек.БҚ 5
КҚ 2.1.4


ЖКП. 05

Кристалтану, минералогия и петрография.

Кристалдық заттардың қасиеттері және оның құрылысының негіздері;

минералдар: олардың құрамы, қасиеттері, пайда болуы және зерттеудің негізгі әдістері; минералдардың топтастырылуы; парагенетикалық байланыстар. Петрография: тау жыныстарын зерттеудің негізгі әдістері; магматикалық жыныстар және олардың топтастырылуы; метаморфикалық жыныстар; шөгінді жыныстардың негізгі типтерінің сипаттамасы, олардың қасиеттері, текстура мен құрылымдарының ерекшеліктері;

негізгі жыныстар түрлерінің топтастырылуы мен сипаттамасы.Білімдер:

-минералдардың әр түрлілігін, физикалық қасиеттерін, морфологиясын, минералдардың пайда болу үрдістерін, минералдар топтарын, тау жыныстарының пайда болу жағдайларын білу.Іскерліктер:

-минералдарды, табиғи жағдайлардағы және үлгілердегі тау жыныстарды анықтау.БҚ 2

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.11

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.4


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.5


КҚ 2.6.7

КҚ 2.6.12
ЖКП. 07

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.Білімдер:

-ҚР Заңдарын және еңбек туралы заңнамалық актларды, еңбек пен демалысты ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, әр түрлі жабдықтармен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасына қойылатын жалпы талаптарды, өндірістік санитария ережелерін, жеке қорғаныс құралдарын білу.Іскерліктер:

-әр түрлі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыра алу, әр түрлі апаттық жағдайларда алғашқы көмекті көрсете алу, қауіпсіздік техника норма ережелерінің орындалуын бақылау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.6


КҚ 2.1.14

КҚ 2.5.6


КҚ 2.5.12

КҚ 2.6.6


КҚ 2.6.13

АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Пайдалы қазбалар. Пайдалы қазба кенорындарының пайда болу жағдайлары; геологиялық жағдайларын, пайдалы қазбалар кенорындарының пайда болудағы геохимялық тосқауылдың ролі; пайдалы қазба кенорындарының морфологиясы мен құрылысы; пайдалы қазба кенорындарының жіктелуі; эндогенді кенорындар, олардың пайда болуы мен бөліну жағдайлары; метаморфогенді кеннің пайда болуы; техногенді кенорындар, пайдалы қазбалар кенорындарының өндірістік жіктелуі; геохимия көрсеткіштері бойынша өндірісте қолдану; өндірістік минералдар; кенге қойылатын негізгі өндірістік талаптар және өндіріс кенорындарының генетикалық типтері: қара, түсті, асыл және радио-активті металдар; сирек, таратылған және сирек жерді элементтер; химиялық шикізат және минералды тыңайтқыштар; индустриалды шикізаттар; керамикалық, шыны және отқа төзімді шикізаттар;құрылыс материалдарын; бағалы, техникалық және ұқсатып жасалған тастар; жанғыш пайдалы қазбалар.

Білімдер:

- негізгі кеннің пайда болу алғышарттарын, әр түрлі кенорындардың пайда болудың геологиялық жағдайларын білу.Іскерліктер:

- кеннің заттық құрамы мен кендегі негізгі өндірістік минералдарды анықтай алу, геологиялық карталар мен қимадағы кенорындарды оқи алу керек.БҚ 5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.1


КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.4


КҚ 2.4.6

КҚ 2.5.4


КҚ 2.6.7

АП. 02

ПҚК іздеу мен барлаудың әдістемесі.

Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлаудың теориялық негіздерінің негізгі түсініктері; кенорындарының іздеу алғышарттары мен белгілері; іздеу жұмыстар кезеңінде геологиялық міндеттер мен әдістері және олардың шешуі; болжамдық ресурстар, оларды есептеу; берілген іздеулер бойынша кенорындарды бағалау. Пайдалы қазбалар кенорындарын барлау; барлау кезеңдері; олардың геологиялық міндеттері мен шешу әдістері; барлаудың техникалық құралдары және барлау жүйелері; әр түрлі өндірістік топтар кенорындарын баралу; пайдалы қазбалар кенорындарын сынамалау: іздеу, суретке түсіру мен барлау жұмыстарының геологиялық құжаттары:барланған қорларды есептеу: қорларды есептеудің негізгі тәсілдері; өндірістік геолого-экономикалық кенорындарды бағалау туралы жалпы мәліметтер; барлауға дейін, эксплуатационды барлау және пайдаланғанда пайдалы қазбалар кенорындарын оқып білу; тау-кен кәсіптерінде геологиялық қызметтер міндеттері.Білімдер:

- іздеу мен барлау жұмыстарының негізгі принциптерін, әр кезеңдердегі міндеттерді, іздеу алғышарттарын және белгілерін, кенорындарды оқып білудің негізгі әдістерін білу.Іскерліктер:

- тығындау жұмыстарының жобаларын құра алу, іздеудің ең тиімді әдістерін дәлелдей алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.8


КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.6


КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9


КҚ 2.3.14

КҚ 2.3.15

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3


КҚ 2.5.8

КҚ 2.5.10

КҚ 2.6.4

КҚ 2.6.7


КҚ 2.6.12


ӨО ж КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу іс- практикасы

КП 01.1


Геодезиялық.

Теодолиттік жұмыстар, ниверлі жұмыстар, тахеометриялық суретке түсіру, есептерді рәсімдеу.Іскерліктер:

- өлшеу жұмыстарын жүргізе алу, барлық жұмыстардың түрлері бойынша дала журналын өңдей және толтыра алу керек.Дағдылар:

- геодезиялық аспаптарды жұмысқа дайындау және кескіндерді бөлуді өткізу.БК 1

БК 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10
КП 01.2

Геологиялық.

Практика аймағының геологиялық құрылымы мен тірек қималарын зерттеу, тау жыныстарының, минералдардың, фауна мен флораның эталондық

коллекцияларын зерттеу; маршруттық түсірілімдерді іске асыруға арналған аспаптар мен құралдар; далалық зерттеулер, далалық бақылаулар материалдарын ағымдағы камералдық өңдеу; камералдық кезең.


Іскерліктер:

-төрттік және тасты жыныстардың негізгі қасиеттерін, олардың құжаттар ережелерін білу.Дағдылар:

- жергілікті жерде карта бойынша бағдарлай білу.БҚ 5

КҚ 2.2.8


КҚ 2.4.6

КҚ 2.4.9


КҚ 2.4.10

КҚ 2.5.4

Біліктілігі- 070101 2 Геолого-суретке түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшы»
КП 01.3

070101 2 – «Геолого-суретке түсіру іздеу жұмыстарындағы жұмысшы»

жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру, әр түрлі берілген сынамаларды алу, түпшайма сынамаларды өңдеу, терең емес тау қазбаларын қолмен үңгілеу, жер беті мен жер асты су көздерінің параметрлерін өлшеу, биохимиялық сынамаларды байыту, шымтезекті шоғырларды зондлау, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеуІскерліктер:

- ұсақ беткі қазбаларды тазалай алу, ұсақ ұңғымаларды бұрғылай алу, зертханалық талдауға сынамаларды дайындай алу керек.Дағдылар:

-далалық жағдайлардағы жұмыстарБК 1

БК 2


БК 3

БК 5


КҚ 2.1.1- КҚ 2.1.14
Біліктілігі: 070102 2- «Геологиялық үлгіні шаюшы»
КП 01.3

070102 2 – «Геологиялық үлгіні шаюшы» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру. Жуу, науашалараға, жуып-шаятын аспаптардағы шөміштерге майлы түпшайма сынамаларын жеткізу немесе дән көлемі 0,5-1 мм болғандағы 90 % аспайтын түпшайма пайдалы минералдарын шығуын қамтамасыз етілуін қондыру, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.

Іскерліктер:

- белгіленген деңгейге дейін науашаларға түпшайма сынамаларын жеткізу, құмнан шлихты бөлу үшін қажетті су жылдамдығын сақтай алу керек.Дағдылар:

- шлихтік сынамалар бойынша жұмыстар.

БК 1

БК 2


БК 3

БК 5


КҚ 2.2.1- КҚ 2.2.14Біліктілігі: - 070103 2 «Сынаманы іріктеуші»
КП 01.3

070103 2 – «Сынаманы іріктеуші» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру.

Тау қазбаларындағы сызатты, шпурлы сынамаларды алу, тау жыныстарын контурлау және тесу,

Шпурларды бұрғылау, сызаттарды кесу, сөрелерді бекіту және жылжыту, сынама алушыларды жұмысқа дайындау, олардың техникалық қызмет көрсетілуі, тереңдігі 1500 м дейін су айдынындағы бұл сынамаларды алу, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.Іскерліктер:

- әр түрлі жағдайларда барлық сынама түрлерін алу, сынамаларды, балғаларды және перфораторларға қызмет көрсету, зат белгісін қою, буып-түйу, зертханаға тапсыра алу керек.Дағдылар:

-әртүрлі геологиялық сынамаларды іріктеу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.3.1-

КҚ 2.3.15

Біліктілігі: 070104 2 «Минералдар мен шлихті байытушы»
КП 01.3

070104 2 – «Минералдар мен шлихті байытушы»

жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, шағыстырылған электр сәулесінде, иммерсионды сүйықтық көмегімен көзбен болжап шикізаттың жарамсыздығын анықтау және аралау, «Экстра» пьезокварц сортын, қолмен шикізаттағы бағалы және кварцеоптикалық тастарды байыту, иноаймақты, пьезооптикалық шикізатты өлшеу, жыныстардың еритін құрамдарын химиялық уландыру көмегімен араласқан жыныстардан кристалдарды және сеппелерді алу, бағалы шикізаттың қалдықтарын есептеу, байытылған шикізатты сорттау және оны сақтауға тапсыру.Іскерліктер:

- әр түрлі геологиялық жағдайларда нақтылы сорттарды байыта алу, қалдықтарға есеп бере алу керек.Дағдылар:

- минералдармен және тау жыныстарымен жүргізілетін жұмыстар.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.4.1-

КҚ 2.4.15


Біліктілігі: 070105 2 -«Драгер»
КП 01.3

070105 2 – «Драгер» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру.

Алтын аралас топырақта сынамалар алу және анықтау, ұсақ немесе орташа үгілген тау жыныстарға мүмкін потенциалды іздеулнрді жүргізу, аллювиальды ұсақ тау жыныстарының құрылымын оқып білу, ең көп металдар концентрация орындарын анықтау, драж әдісімен сынама алу және орының анықтау, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.


Іскерліктер:

- жыныстардың заттық құрамдарына байланысты жуып-шаятын және жеткізу аспаптары мен қондырғыларына технологиялық тәртіпті жүргізе алу, сынамаларды алу, буып-түю, затбелгілеу мен сақтай алу керек.Дағдылар:

- ұсақ тау жынысты кен орындарындғы жұмыстар.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.5.1-

КҚ 2.5.13


Біліктілігі - 070106 2 «Өткізуші»
КП 01.3

070106 2 – «Өткізуші» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру.

Тау қазбаларын үңгілеудің технологиясымен таныстыру,

шойбалғалармен, перфораторлармен жұмыс істеу, мотобұрғыларымен және колмен ұсақ ұңғымаларды бұрғылау, сортты шикізаттың сыртқы белгілерін анықтау, үңгілеу кезінде жыныстар мен минералдарды анықтау, есепті рәсімдеу, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.Іскерліктер:

- жабдықты пайдалану ережелері мен жағдайын бақылай алу, оны тау қазбаларын үңгілеу үшін пайдалана алу керек.Дағдылар:

- тау-кен ұңғылау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және қолдану.

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.6.1- КҚ 2.6.14

КП 02

Өндірістік практика
Іс-тәжірибе өтетін ұйымда бар инженерлі-техникалық қызмет құрылысымен және геологиялық барлау түрлерімен танысу; кәсіптік деңгейдегі маман немесе техник-геолог қажет нақтылы жұмыс орнында немесе жағдайларға байланысты, барлық геологиялық барлау жұмыстар дублерымен жұмыс істеу; тәжірибе бойынша есеп-күнделікті құрастыру және атқарылған жұмыстар мен олардың орындалу деңгейі бойынша мінездемелер алу.


Іскерліктер:

- технологиялық үрдіске қатысу, дала жұмыстарының

нәтижелерін рәсімдей алу, есеп құрастыруға қатыса алу.

Дағдылар:

-таңдалған мамандық бойынша жұмыстар


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 6

БҚ 8


КҚ 2.1.1- КҚ 2.6.14


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет