Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім


КП 01.4 Минералдар мен тау жыныстарының диагностикасын алу бойыншабет6/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

КП 01.4

Минералдар мен тау жыныстарының диагностикасын алу бойынша.

Мақсаттары мен міндеттері. Кристалдардың құрылысын оқып білу, минералдар мен тау жыныстарының диагностикалық белгілерімен таныстыру. әр түрлі минералдар тобының коллекциясын, шөгінді, магматикалық және метаморфиялық тау жыныстар коллекциясын оқып білу. Есептерді рәсімдеу.Білімдер:

- минералдар мен тау жыныстарының негізгі диагностикалық белгілерін қолдана білу.Дағдылар:

- өзіне тән белгілері бойынша тау жыныстарында минералдарды анықтау;БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.3


КҚ 2.1.6

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.3


КҚ 2.2.6

КҚ 2.3.6


КҚ 2.3.10

КҚ 2.4.12

КҚ 2.5.2

КҚ 2.6.7КП 01.5

Геологиялық суретке түсіру.

Дайындық кезең; ұйымдастыру –дала кезеңі; өндірістік –дала кезеңі; геологиялық суретке түсіру жұмыстарын жүргізу, түпшайма, геологиялық керн мен ұңғыма шламдарын сынамалау; жоғарыда аталған геологиялық құжаттарды жүргізу; геофизикалықжұмыстар; дала бақылауларының бастапқы материалдарын өңдеу; камеральды; есепті дайындау және оны қорғау.Білімдер:

- іс-тәжірибенің мақсаттары мен міндеттерін, жұмыстардың геологиялық құрылыстарын, өндірістік геолого суретке түсіру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша нұсқамаларды, дала жұмыстары жағдайларында ҚТ ережелерін білу.Дағдылар:

- тау қазбалары мен оларды сынамалу құжаттарын жүргізе алу, тау жыныстар үлгілерін өңдеу, ақпараттарды картаға түсіру.Іскерліктер:

Суретке түсіру жұмыстарын жүргізу;БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.6


КҚ 2.3.1

КҚ 2.6.1

Біліктілігі- 070101 2 Геолого-суретке түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшы»
КП 01.3

070101 2 – «Геолого-суретке түсіру іздеу жұмыстарындағы жұмысшы»

жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру, әр түрлі берілген сынамаларды алу, түпшайма сынамаларды өңдеу, терең емес тау қазбаларын қолмен үңгілеу, жер беті мен жер асты су көздерінің параметрлерін өлшеу, биохимиялық сынамаларды байыту, шымтезекті шоғырларды зондлау, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеуБілімдер:

- ұсақ беткі қазбаларды тазалай алу, ұсақ ұңғымаларды бұрғылай алу, зертханалық талдауға сынамаларды дайындай алу керек.Дағдылар:

-далалық жағдайлардағы жұмыстарБҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.1-

2.1.14

Біліктілігі: 070102 2- «Геологиялық үлгіні шаюшы»
КП 01.3

070102 2 – «Геологиялық үлгіні шаюшы» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру. Жуу, науашалараға, жуып-шаятын аспаптардағы шөміштерге майлы түпшайма сынамаларын жеткізу немесе дән көлемі 0,5-1 мм болғандағы 90 % аспайтын түпшайма пайдалы минералдарын шығуын қамтамасыз етілуін қондыру, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.

Білімдер:

- белгіленген деңгейге дейін науашаларға түпшайма сынамаларын жеткізу, құмнан шлихты бөлу үшін қажетті су жылдамдығын сақтай алу керек.Дағдылар:

- шлихтік сынамалар бойынша жұмыстар.

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.2.1-2.2.14Біліктілігі: - 070103 2 «Сынаманы іріктеуші»
КП. 01.3

070103 2 – «Сынаманы іріктеуші» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру.

Тау қазбаларындағы сызатты, шпурлы сынамаларды алу, тау жыныстарын контурлау және тесу,

Шпурларды бұрғылау, сызаттарды кесу, сөрелерді бекіту және жылжыту, сынама алушыларды жұмысқа дайындау, олардың техникалық қызмет көрсетілуі, тереңдігі 1500 м дейін су айдынындағы бұл сынамаларды алу, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.Білімдер:

- әр түрлі жағдайларда барлық сынама түрлерін алу, сынамаларды, балғаларды және перфораторларға қызмет көрсету, зат белгісін қою, буып-түйу, зертханаға тапсыра алу керек.Дағдылар:

-әртүрлі геологиялық сынамаларды іріктеу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.3.1-

2.3.15
Біліктілігі: 070104 2 «Минералдар мен шлихті байытушы»
КП 01.3

070104 2 – «Минералдар мен шлихті байытушы»

жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, шағыстырылған электр сәулесінде, иммерсионды сүйықтық көмегімен көзбен болжап шикізаттың жарамсыздығын анықтау және аралау, «Экстра» пьезокварц сортын, қолмен шикізаттағы бағалы және кварцеоптикалық тастарды байыту, иноаймақты, пьезооптикалық шикізатты өлшеу, жыныстардың еритін құрамдарын химиялық уландыру көмегімен араласқан жыныстардан кристалдарды және сеппелерді алу, бағалы шикізаттың қалдықтарын есептеу, байытылған шикізатты сорттау және оны сақтауға тапсыру.Білімдер:

- әр түрлі геологиялық жағдайларда нақтылы сорттарды байыта алу, қалдықтарға есеп бере алу керек.Дағдылар:

- минералдармен және тау жыныстарымен жүргізілетін жұмыстар.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.4.1-

2.4.15

Біліктілігі: 070105 2 -«Драгер»
КП 01.3

070105 2 – «Драгер» жұмыс мамандығын алу бойынша практика.

Жұмысты ұйымдастыру, аспаптрады, құралдарды, жабдықтарды тексеру, лагерьдің ұймдастыру.

Алтын аралас топырақта сынамалар алу және анықтау, ұсақ немесе орташа үгілген тау жыныстарға мүмкін потенциалды іздеулнрді жүргізу, аллювиальды ұсақ тау жыныстарының құрылымын оқып білу, ең көп металдар концентрация орындарын анықтау, драж әдісімен сынама алу және орының анықтау, дала құралдар жабдықтарын тасымалдау, тиеу, дала лагерін жою.


Білімдер:

- жыныстардың заттық құрамдарына байланысты жуып-шаятын және жеткізу аспаптары мен қондырғыларына технологиялық тәртіпті жүргізе алу, сынамаларды алу, буып-түю, затбелгілеу мен сақтай алу керек.Дағдылар:

- ұсақ тау жынысты кен орындарындғы жұмыстар.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.5.1-

2.5.13

Біліктілігі - 070106 2 «Өткізуші»
КП 02

Өндірістік практика
Іс-тәжірибе өтетін ұйымда бар инженерлі-техникалық қызмет құрылысымен және геологиялық барлау түрлерімен танысу; кәсіптік деңгейдегі маман немесе техник-геолог қажет нақтылы жұмыс орнында немесе жағдайларға байланысты, барлық геологиялық барлау жұмыстар дублерымен жұмыс істеу; тәжірибе бойынша есеп-күнделікті құрастыру және атқарылған жұмыстар мен олардың орындалу деңгейі бойынша мінездемелер алу.


Білімдер:

- технологиялық үрдіске қатысу, дала жұмыстарының

нәтижелерін рәсімдей алу, есеп құрастыруға қатыса алу.

Дағдылар:

-таңдалған мамандық бойынша жұмыстар


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 6

БҚ 8


КҚ 2.1.1-2.6.14

Пәндер циклі мен кәсіптік іс-тәжірибе бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы).Циклдің белгісі

Пәндер, іс-тәжірибелердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, білімдер пен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттіліктер коды

Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет