Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет8/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ескерту:

1-кесте. Базалық құзыреттерҚұзыреттілік коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7
БҚ 8

Өмір бойы өзінің білімдері мен дағдыларын жаңарту;

Нәтижесіне қарай сапалы жұмыс істеу;

Жұмыс уақытын жоспарлау;

Рухани және адамгершілік нормаларын сақтау;

Қажетті ақпаратты жинау және жүйелеу;

Коммуникативті қабылеттерге ие болу;

Адамның, қоғам мен қоршаған ортаның қарым-қатынастық саяси және әлеуметтік аспектерін түсіну;

Материалдарды рәсімдеу кезінде компьютерді, стандарттарды, нұсқауларды пайдалану;Кесте 2 Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2 Жоғары деңгей


2.1 070101 2 - Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшысы*

КҚ2.1.1 - дала құралдарын, аспаптарын, құрал-саймандарын, жабдықтарын пайдалану, сақтау, орау және тасымалдау туралы ережелерін білу;

КҚ2.1.2 - аспаптармен, жабдықтармен, құралдармен және материалдармен жұмыс істей алу;

КҚ2.1.3 - өнімдердің шығын есептерін қабылдау, сақтау және олардың жарамдық мерзімдерінің ережелерін білу;

КҚ2.1.4 - геологиялық суретке түсіру мен іздеу жұмыстарын жүргізудің негізгі мәліметтерін білу;

КҚ2.1.5 - дала жұмыстарын ұйымдастыру мен жоюға қатысу; КҚ2.1.6 - лагер тоқтау үшін арналған орындарды таңдауға, шатырды орнатуға және бұзуға қатысу;

КҚ2.1.7 - тоқтау үшін арналған территория мүлігін сақтау, жинау және қалыпты санитарлы-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету;

КҚ2.1.8 - бұрын өткен тау қазбаларын тазалау, жаңаларын өту және ұсақ беткі тау қазбаларын жою (жыралар, шурфтар);

КҚ2.1.9 - ұсақ ұңғымаларды мотобұрғылармен және қолмен бұрғылау;

КҚ2.1.10 - маршрутқа геолог-маманды алып бару;

КҚ2.1.11 - литохимиялық сынамаларды кептіру, ұсату және елеу;

КҚ2.1.12 - сынамаларды сұрыптау және оларды зертханалық талдауға дайындау;

КҚ2.1.13 - дала құрылыстарын, аспаптарды, құрал-саймандарды және жабдықтарды орау, тиеу, тасымалдануын бақылау және жұмыс жағжайын білу;

КҚ2.1.14 - жұмыстарды орындағанда қауіпсіздік ережелерді орындау.


2.2 070102 2 - Геологиялық үлгіні шаюшы*


КҚ2.2.1 - лоттарға, шөміштерге, жуып-шаятын аспаптарға құмдарды тиеуге қатысу;

КҚ2.2.2 - бос және құрамында металл бар жыныстардың сыртқы белгілерін анықтау;

КҚ2.2.3 - шлихты төгу, кептіру және орау;

КҚ2.2.4 - құрамындағы құмға байланысты жуып-шаятын және су аспаптары мен қондырғыларының технологиялық тәртібін сақтау;

КҚ2.2.5 - техникалық құжаттпен жұмыс істеу;

КҚ2.2.6 - ажарлаушы сынамаларды жеткізу және жуу тәсілдері мен ережелерін білу;

КҚ2.2.7 - қауіпсіз еңбек жағдайларын қолдау;

КҚ2.2.8 - лоттарда, шөміштерде, жуу-концентратты аспаптар мен қондырғыларда түпшаймалы сынамаларды жуу және бақылау;

КҚ2.2.9 - дәннің көлемі 0,5 мм және 95% аспайтын пайдалы қазба түпшайма минералдарының шығуын қамтмасыз ету арқылы лоттарда, шөміштерде, жуу-концентратты аспаптар мен қондырғыларда түпшаймалы салмақты сынамаларды жуу және жеткізу;

КҚ2.2.10 - жуып-шаятын соңғы сынамаларды өңдеу, белгілеу және есебін жүргізу;

КҚ2.2.11 - түпшаймалардағы пайдалы мен қосақталған минералдардың құрамын сипаттамасы және макробелгілері бойынша анықтау;

КҚ2.2.12 - жуылған сынамаларды өңдеу, белгілеу, есептеу ережелерін сақтау;

КҚ2.2.13 - құмнан шлихты шығару үшін су қозғалыс жылдамдығының әсерін анықтау;

КҚ2.2.14 - жұмсақ жыныстардың жуу мен суда ұстауы бойынша топтастырылуын білу.
2.3. 070103 2 - Сынаманы іріктеуші*

КҚ2.3.1 - кендердің текстурасы мен құрылымын анықтау;

КҚ2.3.2 - тау жыныстарының қасиеттері мен тесілу сызығының бағытын анықтау;

КҚ2.3.3 - тесу сызықтарын пайдалану әдістерін қолдану;

КҚ2.3.4 - сынамаларды сақтау мен есеп жүргізу;

КҚ2.3.5 - пневматикалық және электрлі құрал-саймандарды пайдалану ережелерін сақтау;

КҚ2.3.6 - геологиялық сынамаларды алуға және қол мен механикалық тәсілдермен жыныстарды қазуда техникалық жағдайлар мен стандарттарды сақтау;

КҚ2.3.7 - қолданылатын жабдықтардың түрлерін білу;

КҚ2.3.8 - тау қазбаларында атызды, задирковалық, шпурлы және т.б. сынамалар түрлерін анықтау;

КҚ2.3.9 - тау жыныстарын шойбалталар, перфораторлар, пневматикалық және электрлі аспаптармен, қолмен контурлау және тесу;

КҚ2.3.10 - шпурларды бұрғылау, атыздардың қималарын, ауданын, көлемін және жыныс салмағын өлшеу арқылы аралау;

КҚ2.3.11 - сынамаларды белгілеу және орау;

КҚ2.3.12 - сөрелерді ауыстыру және бекіту;

КҚ2.3.13 - жұмысқа сынама алушыларды, шойбалталарды, перфораторларды дайындау;

КҚ2.3.14 - тереңдігі 1500 м дейін теңіз, су айдынын түбіндегі сынамаларды іріктеу;

КҚ2.3.15 - техникалық құжатты енгізу.


2.4 070104 2 - Минералдар мен шлихті байытушы *

КҚ2.4.1 - сұрыпталған шикізаттың сыртқы белгілерін және минералдар мен тау жыныстарының физико-механикалық негізгі қасиеттерін анықтау;

КҚ2.4.2 - кескіш станокта сорттық емес телімдерді аралау;

КҚ2.4.3 - сорт бойынша байытылған шикізатты бөлу және оны сақтау үшін тапсыру;

КҚ2.4.4 - минералдардың біркелкі таралуын бақылау және аспапта пайцдалы қазбаның шығуын реттеу;

КҚ2.4.5 - аспап жұмысында жарамсыздықтарды табу және жою;

КҚ2.4.6 - байытылған шикізатты сорттау және оны сақтау үшін тапсыру;

КҚ2.4.7 - шлихтың байытылуын қолмен немесе аспаптармен үрлеу;

КҚ2.4.8 - пьезокварцтың «экстра» сортын, кварц-оптикалық және бағалы тастарды, қол әдісімен шикізатқа байыту;

КҚ2.4.9 - шағылысқан электр жарығында шикізаттың жарамсыздығын қарау,. аралау және табу;

КҚ2.4.10 - жыныстың ерілетін құрамдарын химиялық өңдеу көмегімен сидырылған жыныстардан кристалдар мен сеппелерді алу;

КҚ2.4.11 - пьезооптикалық шикізаттың басқа аймағын өлшеу;

КҚ2.4.12 - алмазды және бақылау-өлшеу құралдарын пайдалану;

КҚ2.4.14 - бағалы шикізаттың қалдығын есептеу;

КҚ2.4.15 - әр шикізат түрінің қасиеттерін және олардың байыту кезіндегі пайда болуын анықтау.2.5 070105 2 -Драгер

КҚ2.5.1 - алтынның шашылымды кенорындарын іздеу мен барлауда қатысу;

КҚ2.5.2 - кен-алтынды шашылымдарда сынамаларды алу және анықтау;

КҚ2.5.3 - қара фракциялы минералдарды концентрациялау;

КҚ2.5.4 - аллювиальды шашылымдардың құрылысын білу;

КҚ2.5.5 - түпшаймалы минералдар мен металдардың ең көп концентратталған орындарын анықтау;

КҚ2.5.6 - жұмыста қауіпсіздік ережелерін орындау;

КҚ2.5.7 - жабдықтарды орағанда көтеріп-түсіру жұмыстарын орындау;

КҚ2.5.8 - дражды тәсілде сынама алу;

КҚ2.5.9 - қолмен терең емес тау қазбаларын үңгілеу және жою;

КҚ2.5.10 - сынамаларды алу, орау, зат белгісін қою, сақтау;

КҚ2.5.11 - жуып-шаятын мен жеткізу аспаптарының және жыныстардың заттық құрамына байланысты қондырғылардың техникалық жұмыс тәртібін жүргізу;

КҚ2.5.12 - дала құралдарына, аспаптарға, құрал-саймандарға, жабдықтарға қызмет көрсету және олардың жұмыс тәртібін сақтау;

КҚ2.5.13 - алтынды шашылымдарды іздеу үшін геологиялық және геоморфологиялық суретке түсіру әдістерін пайдалану.

2.6

070106 2 - Өткізуші*
КҚ 2.6.1 - тау қазбаларын үңгілеу операцияларына қатысу;

КҚ2.6.2 - пайдаланатын жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ұсақ жөндеу жұмыстарын орындау;

КҚ2.6.3 - жұмысқа сынама алатын аспаптарды, шойбалталарды, перфораторларды дайындау;

КҚ2.6.4 - тау қазбаларын үңгілегенде әр түрлі тәсілдер мен технологияларды пайдалану;

КҚ2.6.5 - техникалық құжаттамамен жұмыс істеу;

КҚ2.6.6 - әр түрлі жұмыстарды жүргізгенде қауіпсіздік техника ережелерін сақтау;

КҚ2.6.7 - сорттық шикізаттың сыртқы белгілерін, минералдар мен тау жыныстарының негізгі физико-механикалық қасиеттерін анықтау;

КҚ2.6.8 - ұсақ ұңғымаларға мотобұрғылармен және қолмен бұрғылау жұмыстарын жүргізу;

КҚ2.6.9 – ара қашықтықтарға өлшеулер жүргізу;

КҚ2.6.10 - жабдыққа жоспардан тыс техникалық қызмет етуге және ағымды жөндеу жұмыстарына қатысу;

КҚ2.6.11 - қолды көтеріп-түсіру операцияларына қатысу;

КҚ2.6.12 - тау қызбаларын үңгілегенде жыныстар мен минералдарды анықтау;

КҚ2.6.13 - жабдықтың жағдайын және дұрыс пайдалануын бақылау;

КҚ2.6.14 - жарылыс құралдарымен бірге зарядтарды шурфтарға, ұңғымаларға салу.3.Орта буын маманы

3.1

070107 3 - Техник-

геолог


КҚ3.7.1-ашылымдарды, геологиялық барлау қазбаларын, барлау салаларының байланысу тәртібін білу;

КҚ3.7.2 - нұсқамалық талаптарға сай қималарды құру және грфикалық қосымшаларды рәсімдеу;

КҚ3.7.3 - геологиялық карталарда жыныстардың және әр түрлі жарылған бұзылымдар жатыстарының формаларын, жасын анықтау;

КҚ3.7.4 – компаспен жұмыс істеу;

КҚ3.7.5 - зертханалық жабдықтар және ыдысты пайдалану, әр түрлі талдау түрлеріне заттар мен химиялық реактивтерді дайынду; зертханалық журналдарды рәсімдеу;

КҚ3.7.6 - минералдар, кендер және тау жыныстарының макроскопиялық дала әдістерін пайдалану;

КҚ3.7.7 - минералдар мен тау жыныстарының кең таралуын анықтау үшін диагностикалық белгілерді қолдану;

КҚ3.7.8 - тау жыныстарын белгіленген генетикалық типтің диагностикасы және белгіленген топта олардың құрамындағы кварц пен қара түсті минералдардың қатысының мазмұны бойынша жатқызу;

КҚ3.7.9 - тау жыныстарында қазбалы фауна мен флораның бар болуын анықтау;

КҚ3.7.10 - тау жыныстарын сипаттау және оларға дала анықтамасын беру;

КҚ3.7.11 - әр түрлі геологиялық барлау жұимыстарында бастапқы құжаттарды енгізу;

КҚ3.7.12 - шөгінді тау жыныстарының литологиялық фация белгілерін анықтау және сипаттау; магматикалық, жанартау және метаморфиялық тау жыныстарының әр түрлі фацияларының өкілдерін сипаттау және анықтау;

КҚ3.7.13 - пайдалы қазба кенорындарын іздегенде минералдардың парагенезисі туралы білімді пайдалану;

КҚ3.7.14 - кенді денелердің негізгі элементтерін, сипатталған көлемдері мен формаларын анықтау, олардың пайда болуын белгілеу;

КҚ3.7.15- әр түрлі тәсілдермен жұмсақ және қатты жыныстар бойынша сынамаларды алу;

КҚ3.7.16 - геологиялық барлау қазбаларын сынамалағанда пайдаланатын, құралдармен, жабдықтармен және құрал-саймандармен жұмыс істеу;

КҚ3.7.17- барлық геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру және орындау (маршруттық жұмыстар, өңдеуге дейін сынамаларды қоса санап, пайдалы қазба кенорындарының барлық түрлері бойынша жұмыстар);

КҚ3.7.18 - тау кен барлау қазбаларын үңгілегендегі жұмыс графиктерін, кезең графиктерін құру;

КҚ3.7.19 - геологиялық барлау жұмыстарының осы немесе бөгде кезеңдерінің жалпы тұжырымдамасын беру,

КҚ3.7.20 - барлау жүйесін және барлаудың техникалық құралдарын таңдау;

КҚ3.7.21 - жобада көрсетілген белгілі бір нысанды оқып білу үшін, геологиялық барлаудың барлық түрлерінің нысандарын анықтау;

КҚ3.7.22 - кенді денелерді есептеу үшін белгіленген аудандары мен нысандарын өлшеу және есептеу;

КҚ3.7.23- - қорлардың категориялау және блоктаусұлбаларын құру;

КҚ3.7.24 - сынамалаудың, қуат пен мазмұн изосызықтарының жоспарларын құру;

КҚ3.7.25 - жобалар мен есептердің белгіленген тарауларын құру;

КҚ3.7.26 - дала жұмыстарына шығу актларын, оларды пайдалануға нысандарының дайындық актілерін құру;

КҚ3.7.27 - жеке компьютерде жұмыстарды рәсімдей алу;

КҚ3.7.28 - - қолданыстағы компьютерлі бағдарламалардың жетілген типтерін пайдалану;КҚ3.7.29 - кез келген жұмыс мамндығы бағдарламаларының бірінде қарастырылған құзыреттіліктерге ие болу.


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет