Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет5/9
Дата02.05.2016
өлшемі1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

*Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№_____ бұйрығына 57 -қосымша


«0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)Циклдің белгіленуі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Мамандықтары бойынша кәсіби қарым- қатынас жасау үшін қажетті лексика- грамматикалық материалдар; кәсіпке байланысты мәтіндерді аудару техникасы; кәсіби қарым- қатынас.Білімдер:

- қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды пайдалану нормалары, тәртібі және қазақ (орыс) тілінің жүйесі туралы;Іскерліктер:

- кәсіптік және күнделікті тақырыптар бойынша қазақ (орыс) тілінде араласу;

- ауызша және жазбаша түрінде тілді меңгеруді өз бетінше жетілдіру, сөз қорын толықтыру;

- бағдарламалық тілдік материалдарды сөздіктің көмегінсіз жазбаша және ауызша аударма жасау;БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5ЖГП 02

Кәсіби шет тілі

Мамандықтары бойынша кәсіби қарым- қатынас жасау үшін қажетті лексика- грамматикалық материалдар (1200-1400 лексикалық бірлік); кәсіпке байланысты мәтіндерді аудару техникасы; кәсіби қарым- қатынас.Білімдер:

- қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды пайдалану нормалары, тәртібі және шет тілінің жүйесі туралы;Іскерліктер:

- кәсіби және күнделікті тақырыптар бойынша шет тілінде (ауызша және жазбаша) қарым-қатынас жасау;

- кәсіби бағыт бойынша шетелдік текстерді (сөздікпен) аудару;

- ауызша және жазбаша түрінде тілді меңгеруді өз бетінше жетілдіру, сөз қорын толықтыру.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 6


ЖГП 03

Дене шынықтыру мәдениеті

Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене шынықтырудың ролі.

Тұлғаның дене шынықтыру және жан-жақты дамуының негіздері.Кәсіби қолданбалы дене шынықтыру.

Қимыл үйлестігін, болашақ кәсіби артистік қызметке қажетті дене мүшесінің икемдігі мен дене мүсінінің сұлулығын қалып-тастыруға арналған ырғақтық гимнастика сабағы.Білімдер:

- дене шынықтыру мәдениетінің салауатты өмір салтындағы рөлі ,

дененің саулығын жетілдіру негіздері, тұлғаның гармониялық дамуы туралы.

Іскерліктер:

- денсаулығын қалпында ұстау тәсілдерін толық пайдалану;

- денсаулықты сақтау және шынықтыру дағдыларын пайдалану.


БҚ 1

БҚ 9


ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану

Мәдениеттану және оның қоғам өміріндегі ролі. Мәдениет теориясы. Мәдениеттің қалыптасуы мен дамуы. Мәдениет туралы көне және орта ғасырлық түсінік. Ренессанс кезеңіндегі мәдениет. Капитализм құндылығындағы жүйелер;

Өз халқының мәдени- тарихи құндылықтарын тану, ұлттардың жалпы адамзаттық мәдениетке жетуі.Қазақстан мәдениетінің даму кезеңдері..Орта ғасырдағы Қазақстан халықтарының мәдениеті, оның салт-дәстүрі халықтың қөркем өнері. Қазіргі Қазақстан мәдениеті.


Білімдер:

- мәдениеттің мәні және түсінігі;

- мәдениеттің құрылымы;

- мәдениеттің қалыптасуы және дамуы;

- Қазақстан мәдениетінің даму кезеңдері;

- Қазіргі Қазақстан мәдениеті туралы.Іскерліктер:

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдану;

- көшпенділердің рухани мәдениетін және материалдық ерекшеліктерін, оның қоғамдық мәдениетте алатын орнын көрсету.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 8

ӘЭП 02

Философия негіздері Философия пәні, дүниежүзілік филосо-фиялық ойлардың рухани негіздері; адам табиғаты мен оның тіршілігі;

Адам және Құдай; адам және космос; адам, қоғам, өркениет, мәдениет; тұлғаның бостандығы мен жауапкершілігі, адам-заттық таным мен қызметі; ғылым мен оның ролі; адамзат жаһандық кең мәселелердің қарса-ңында.
Білімдер:

- адам өміріндегі философиялық, ғылыми және әлемдегі дін көрінісі туралы түсінігі;

- әлеуметтік және этикалық, түрлері мен әдістемесі, оның құрылымы, ғылыми танымы мен ғылымның ролі туралы түсінігі.

Іскерліктер:

- дене және рухани, әлеуметтік және биологиялық бастауларындағы адамның мінез-құлқын, оның саналық көрінісін, саналы және санасыздық мінезін анықтау;

- қоғамдағы адамдардың арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік нормаларын бағдарлап отыру.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 8

ӘЭП 03

Саясаттану және

әлеуметтану негіздері

Саясат және қазіргі қоғамдағы саясаттың рөлі.Саясат және саясаттану, шетелдік әлеуметтік саяси ойдың дамуы және пайда болу кезеңдері, оның идеялары мен теорияларының өзгерістері мен тегі туралы жүйелі түсінік. Әлеуметтік топтар және оның саясаттағы рөлі.

Саяси билік жүйесі, пайда болуы, саяси мәдениет және оның компоненттерінің ерекшеліктері. Халықаралық қатынастар және ішкі саясат.Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде. Оның даму жолындағы жаһандық мәселелері.

Саяси әлеуметтанудың функциялары.Әлеуметтік концепциялар. Шағын орталарда әлеуметтік талдау; әлеуметтік процестер, институттар, ұйымдар.Әлеуметтік сұрақ жүргізу әдістері.Білімдер:

- саясаттану пәні туралы түсінік;

-қоғамның әлеуметтік құрылым негіздері, оның белгілері;

- әлеуметтік зерттеулер түрлері;

- оқу пәні және ғылым ретінде саясаттану пәні туралы түсінік;

-саяси билік туралы түсінік;

-азаматтардың басты саяси құқығы;

-негізгі халықаралық ұйымдар;

-халықаралық қатынастардың басты принциптері;

-қазіргі жаһандық мәселелер туралы.Іскерліктер:

- процестер және саяси қарым-қатынас, саяси сыртқы дүние, үкімет құрылымын анықтау (жалпы дүниежүзінде және Қазақстанда);

- саяси дағдылар мен саяси жүйелер туралы түсініктемені құрастыру.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 8

ӘЭП 04

Экономика негіздері

Экономикалық теория тарихи жобада. Жеке меншік түрлері мен формалары; Нарықтың пайда болуы және дамуы.Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өту негіздері. Сұраныс, ұсыныс, нарықтық баға. Кәсіпкерлік және жеке еңбек қызметі. Кіріс,қосымша кіріс. Экономиканы мемлекеттік жүргізу түрлері..Ұлттық және әлемдік валюта жүйесі.Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережесі;

- меншіктің түрі мен формалары;

- Қазақстанда нарықтық экономиканың қалыптасуы;

- кәсіпкерліктің түрлері туралы.

Іскерліктер:

- өзінің кәсіби қызметінде керекті бағдарға арналған экономикалық ақпаратты табу және

қолдану;

- экономикалық терминдер мен түсініктер жайлы хабардар болу.

- экономика саласы жайлы хабардар болу.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 8

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық, түсінік, жүйе, деректеме. Қазақстан Республикасының Конституциясы

- құқық жүйесінің түйіні.

Адам құқығының жалпы декларациясы.Тұлға, құқық, құқықтық мемлекет. Заңгерлік жауаптылық және оның түрлері . Құқықтың негізгі тармақтары, Қазақстан Республикасының соттық жүйесі, құқыққорғау ұйымдары.


Білімдер:

- адам мен азаматтың құқығы және бостандығы, оның механизмін іске асыруды;

- кәсіби қызмет аймағында құқықтық адамгершілік- этикалық нормалары туралы.

Іскерліктер:

- маманның кәсіби қызметін регламенттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 8

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Музыкалық психология және педагогика негіздері Психология нысаны.

Тұлға туралы түсінік. Жалпы психология мәселелері.

Жас жеткіншектер психологиясы мәселелері. Педагогика негіздері. Педагогика , оның нысаны.

Музыкалық педагогика. Оқу процесі, оның негізгі принциптері, түрлері, әдістемелері мен құралдары.

Балалар музыкалық мектебіндегі оқу жүйесі.


Білімдер:

- психология мен педагогика пәнінің негіздері;- тәрбиелеу және білім беру теориясының негіздері;

- жас айырмашылығы психологиясы мен педагогикасының ерекшеліктері;

- балалар музыка мектебіндегі балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері;

- музыкалық сабақтарды ұйымдастыру жүйесі мен әдістемелері, формалары, негізгі принциптері туралы.Іскерліктер:

- музыкалық педагогика мен психология саласындағы теориялық білімді тәжірибеде қолдану;

- жас жеткіншектердің ерекшеліктерінің есебінен өздігінен оқу үрдісін ұйымдастыру;


БҚ 1

БҚ 3


КҚ 3.1.7

КҚ 3.2.7


КҚ 3.3.7

КҚ 3.4.7


КҚ 3.1.8

КҚ 3.2.8


КҚ 3.3.8

КҚ 3.4.8


ЖКП 02

Музыка теориясы (топтық)

Музыкалық жүйе (әуен, қисындылық, фактура, мелизмдер, ырғақ, метр,). Лад және үндестілік.

Секвенциялар.

Хроматизм және альтерация, хромалық гамма.

Аралықтар.

Аккордтар.

Салыстыру, модуляция, ауытқу.

Тектес үндестіктер.

Әуен. Транспозиция. Мелизмдер.

Музыкалық тілдің құрылу элементтері.

Ноталық жазба жазудың қысқарту белгілері.Музыкалық терминдер.


Білімдер:

- музыка тілінің маңызды элементтері және оның өзара байланысы;

- музыкалық тілдің заңдылықтары, әр түрлі музыкалық теориялық құбылыс, түсінік, анықтамалар, терминология туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды талдауда тәжірибеде алған білімдерін еркін қолдану.БҚ 3

БҚ 7


КҚ 3.1.3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.3.3

КҚ 3.4.3


КҚ 3.1.9

КҚ 3.2.9


КҚ 3.3.9

КҚ 3.4.9


ЖКП 02

Музыка теориясы (жеке)

Секвенция ойнау.

Жүйеліктер ойнау (сатылы, интервалды, аккордты ).

Аккордтардың бар мүмкін лад пен үндестіліктерге шешілуі.

Жазба тапсырмалары. Музыкалық шығармаларды талдау.Білімдер:

-музыкалық тілдің ең күрделі элементтері мен олардың өзара байланыстары;

-терминология, анықтама, түсініктеме, әр алуан музыкалық теоретикалық құбылыстарды, музыкалық тілдің заңдылықтары туралы.

Іскерліктер:

- практикалық есептерді шығарғанда музыкалық тілдің элементтері туралы білімін пайдалану;

- музыкалық тілдің ең күрделі элементтері мен олардың өзара байланыстарын талдау;

- музыкалық тілдің заңдылықтарын, құбылыстары мен түсініктемелерін айқындау.БҚ 3

БҚ 7


КҚ 3.1.3

КҚ 3.2.3


КҚ 3.3.3

КҚ 3.4.3


КҚ 3.1.9

КҚ 3.2.9


КҚ 3.3.9

КҚ 3.4.9ЖКП 03

Гармония (топтық)

Классикалық гармонияның ең маңызды заңдылықтарын оқу. Музыкадаға гармонияның функциялары (құрылымдық, композициялық, фондық, функциялық, ладтық). Функционалдық, аккордтардың функционалдық жүйесі, гармоникалық оралымдар.

Гармоникалық әуен және бас.

Толық функционалдық жүйе.

Хроматикалық жүйе: ауытқулар, 1- дәрежелі үндестілерге модуляциялар.


Білімдер:

- классикалық гармонияның маңызды заңдылығы;

- музыкадағы гармониялық жүйенің бейнелік-мағыналық мазмұны және көркемдік мүмкіншіліктері туралы.

Іскерліктер:

- әуен мен бас дыбысын үндестіру;

- транспозиция дағдыларын игеру;

- секвенцияларды, аккордтық қатарды ойнау;

- гармонияның форманы қалыптастыру рөлі мен колористік, мәнерлілігін айыра, гармониялық даму түрлері мен әдістері мағынасын ашу үшін музыкалық шығармаларды талдау.


БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3

КҚ 3.1.9


КҚ 3.2.9

КҚ 3.3.9


КҚ 3.4.9

ЖКП 03

Гармония (жеке)

Толықтай гармониялық талдау.

Бас пен әуендерді гармониялау.

Ойын: секвенциялар

(3 түрі),

аккордты жүйеліктер және I дәрежелі тектес үндестіліктерге модуляциялар.
Білімдер:

- классикалық гармонияның күрделі заңдылықтары;

- музыкадағы гармоникалық жүйелердің бейнелі-мағыналы мағынасын және мәнерлі мүмкіншіліктері туралы.

Іскерліктер:

- әуен мен бас дыбысын үндестіру;

- транспозиция дағдыларын игеру;

- секвенцияларды, аккордтық қатарды ойнау;

- музыкалық шығармалардың тәсілдері мен түрлері жағынан гармониялық дамуын талдау;

- гармонияның пішінді қалыптастыру рөлі мен көркемдік, колористік мәнерлілігін айыру;- әр түрлі гармониялық тәсілдерді қолдана отырып есеп шығару;

- фортепианода секвенциялар, әр түрлі жанрларда гармониялық қатарларды ойнау.БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3

КҚ 3.1.9


КҚ 3.2.9

КҚ 3.3.9


КҚ 3.4.9

ЖКП 04

Сольфеджио

Курстың негізі-музыкалық есту қабілетін дамыту.

Музыка теориясы мен гармония курсында алған білімдерін тәжірибеде қолдану:

интонациялауды білу және есту арқылы анықтау. Парақтан оқу.

Бір дауыстан екі дауысқа дейін музыкалық диктантты жазудың техникасының дамуы.


Білімдер:

- музыка теориясының негізі туралы.Іскерліктер:

- әндету және есту арқылы тональдік, ладтар, сатылық, интервалдық, аккордтық қатарлар,

модуляцияларды (диатоникалық, жылдамдатылған, энгармониялық, эллиптикалық) тани білу;

- бірдауыстылық–төртдауыстылық

музыкалық үлгілерді сольфеджиолау;

- бағдарлама талаптарына қарай музыкалық үлгілерді есту арқылы талдау дағдысын пайдалана отырып жазып алу;

- сольфеджиолауда және жазба жаттығуларда оқып білген көркемдік тәсілдерін қолдану.БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3


ЖКП 04

Домбырашыларға арналған этносольфеджио

Дәстүрлі музыканттың қәсіби дайындығының базалық құрамы ретінде музыкалық этноесту қабілетінін қалыптастыру болып табылады.

Жұмыстың тәжірибелік түрлері қазақ дәстүрлі музыка тілінің заңдылықтарын меңгеруге бағытталған.

Жұмыстың жазба түрлерімен қоса ауызша түрлері маңызды орын алады (суырып салу, ауызша диктант).

Білімдер:

- қазақ музыкалық тілінің негіздері;

- қазақ әуенінің саздық құрылымы;

- қазақ әнінің және күйінің ырғақтық құрылымы;

- қазақ дәстүрлі музыка жанрлық жүйесі туралы.

Іскерліктер:

- қазақ фолклорының жанрлық түрлерін тұтас қабылдау;

- қазақ фольклорының үлгілерін талдау;

- фольклор үлгілерін таза интонациялау;

- берген жанрлық моделге суырып салу;

- қазақ музыкалық тілінің элементтерін есту арқылы анықтау.БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3


ЖКП 05

Қазақ музыка әдебиеті және фольклор

Қазақ музыка фольклорының негізгі жанрлары мен түрлері.

Ауызекі дәстүрлі кәсіби өнер;

аймақтық мектептер (әндік және аспаптық);

Дәстүрлі жазба кәсіби музыкасының қалыптасуы;

Қазақстан композиторларының шығармалары

(Е. Брусиловский,

А. Жұбанов, Л. Хамиди,

М. Төлебаев және т.б.).

Қазақстан композитор-ларының негізгі шығар-машылық жанрлары;

Қазақстанның қазіргі музыкалық мәдениеті мен композиторлардың шығармалары.

Қазақ халық фольклорының жанрлары мен негізгі түрлері; халық әндері; қазақ халық аспаптық музыка, эпос; халық әндерін қалыптастыру.

Білімдер:

- халықтық - кәсіптік музыка және оның тұрмыстық жағдайы;

- кәсіби композиторлардың шығармаларының жеке- стилдік ерекшеліктері (әншілер, күйші- аспапта ойнаушылар);

- жазба дәстүрінде композиторлар мектебінің қалыптасуындағы негізгі кезеңдері;

- музыкадағы әр түрлі классикалық музыкалық мұрасының негізгі жанрлық ерекшеліктерінің тарихи қалыптасуы (опера, симфония, камера- аспаптық, камера- вокалдық және т.б.);

- ұлттық композиторлар мектебінің өкілдері мен олардың шығармашылығы туралы.Іскерліктер:

- аймақтық әндік және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін айыра білу;

- Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшелігін анықтау;

- әр түрлі жанрлық шығармаларды анықтау.БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3

КҚ 3.1.6


КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.6


КҚ 3.4.6

КҚ 3.1.12

КҚ 3.2.12

КҚ 3.3.12

КҚ 3.4.12


ЖКП 06

Әлем музыка әдебиеті

І тарау. Шетел әдебиеті. Музыка өнер түрі ретінде және оның мәнерлік жүйелері. Музыканың негізгі жанрлары.

Классикалық музыка өнерінің әр алуан жанрларының дамуы мен қалыптасуы (театрлық, вокал-хорлық, симфониялық және камера-аспаптық жанрлары). Музыка өнерінің эволюциясы; көркемдік ағымдар- барокко, классицизм, романтизм, империализм.

Оқушылардың жалпы эстетикалық және музыкалық дамуын есепке ала отыра И. Бахтан М. Равельге дейінгі композиторлардың шығармалары.

ІІ тарау.орыс музыка әдебиеті М. Глинкадан И. Стравинскийге дейін.

Опералық , симфониялық, вокал-хорлық негізгі шығармалары: шығармашылық ұйымдар, тарихи және көркемдік кескіндемелер.

ІІІ тарау: ХХ ғасырдың музыка (К. Орф, А. Оннегер, М. Де Фалья, Б. Барток, Б. Бриттен, Гершвин)және кеңес музыкасы (С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, В. Гаврилин, Р. Щедрин).


Білімдер:

- негізгі музыкалық жанрлардың қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы;

- әр дәуірдегі әлем композиторларының өмірі мен шығармашылығы туралы.

Іскерліктер:

- әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;

- музыкалық шығармаларды талдау,

- музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау;

- ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жазу.


БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3

КҚ 3.1.6


КҚ 3.2.6

КҚ 3.3.6


КҚ 3.4.6

КҚ 3.1.12

КҚ 3.2.12

КҚ 3.3.12

КҚ 3.4.12


ЖКП 07

Музыкалық шығармаларды талдау

Музыка түрлері мен жанрлары.

Жалпы талдау туралы түсінік.

Кезең, қарапайым түрлер.

Күрделі түрлері.

Вокалды – камералық музыка түрлері.

Қарама-қарсылық құрас-тырмалы және шоғыр-ланған түрлері.

Рондо және варияциялық түрлері.

Сонаталық түрі және оның әр түрлілігі. Циклдық түрі. Полифониялық түрі.

Еркін және аралас түрлері.
Білімдер:

- музыкалық ой-өрісі және пішін қалыптасуының даму заңдылықтары;

- музыкалық пішін-композицияның тарихи қалыптасуы және олардың өзгеру жолдары туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығармаларды мазмұны мен көркемдік пішінінің бірегейлігі тұрғысынан талдау.БҚ 3

КҚ 3.1.3


КҚ 3.2.3

КҚ 3.3.3


КҚ 3.4.3


040401 3 Фортепианоға мамандандыру


Біліктілігі 040401 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Орындаушылық өнер тарихы

Аспаптың пайда болуы мен жаңару тарихы;

оның техникалық және айқын мүмкіндіктерінің даму заңдылығы. Шығармашылық және педагогикалық мектептері. Орындаушылықтың кезеңдік тарихы.

Танымал шеберлердің орындаушылық тұжырымдамаларын талдау.
Білімдер:

- аспаптардың даму тарихы;

- танымал өкілдердің шығармашылық қызметтеріндегі ерекшеліктері;

- әртүрлі тарихи кезеңдегі шығармашылық әдебиеттері;

- орындаушылық мектептер және олардың өкілдері туралы.

Іскерліктер:

- музыкалық шығарманың түрлі интерпретацияларына салыстырмалы талдау жасау;

- зерттеу жұмыстарын жүргізу;

- арнайы әдебиеттерді қысқаша баяндау.БҚ 3

БҚ 5


КҚ 3.1.3

КҚ 3.1.5


КҚ 3.1.6

КҚ 3.1.12
АП 02

Аспапта оқыту әдістемесі

Аспапта ойнауды оқытудың әртүрлі мектептерінің педагогикалық үрдістері.

Отандық педагогикалық мектептердің қалыптасуы.

Танымал педагогтардың тәжірибелерін меңгеру.

Педагогтың жас музыкантты тәрбиелеудегі ролі.

Педагогикалық жұмыстардың тәсілдері. Музыкант-орындаушының алғышартының қалып-тасуы.

Оқушылардың табиғи жаратылысының дамуы мен бағалаудың тәсілдері. Музыкалық мектептегі оқу үрдісін жоспарлау және ұйымдастыру.

Оқу жұмысын әртүрлі түрде жүргізу әдісі.

Жасөспірімдер мен балаларға білім беруінің әртүрлі кезеңінде оқылатын түрлі жанрлар мен стильдегі шығармалармен таныстыру.


Білімдер:

- танымал педагогтардың педагогикалық үрдістері;

- оқыту әдістері;

- музыкалық қабілеттерді дамыту жолдары;

- орындаушылық класындағы алғашқы оқыту негіздері;

- педагогикалық репертуармен жұмыс істеу кезеңдері туралы.

Іскерліктер:

- оқу-тәрбие міндеттерін кешенді шешу және оқушының музыкалық қызметін жүйелі түрде тексеру және бағалау;

- оқу-тәрбие үрдісін өңдеу;

- оқушылырдың музыкалық дамуын болжау;

- оқушылардың саналы шығармашылық қызметінің дағдысын қалыптастыру.


БҚ 1

БҚ 3


БҚ 5

КҚ 3.1.3


КҚ 3.1.4

КҚ 3.1.5


КҚ 3.1.7

КҚ 3.1.8


КҚ 3.1.10


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет