М. Х. Дулати атындағЫбет2/4
Дата01.04.2016
өлшемі414.04 Kb.
1   2   3   4

Абайдың қара сөздері


Абайдың  көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі - қара сөздері. Абайдың қара сөздері (Ғақлия) - ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның алты-жеті үлгісі қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған.

Сөйтіп көркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы көркемдік сана мен философиялық сананы ұштастырады. Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық концепциясын құрайды. Абайдың кара сөздері сондай-ақ жалпы адамзат баласына ортақ асыл сөзге айналды.

Оның қара сөздерінің бірнешеуі ең алғаш 1918 ж. Семейде шыққан "Абай" журналында жарық көрді. Кейіннен, Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз, т.б. көптеген әлем тілдеріне аударылды.


Абайдың поэмаларыАбайдан қалған үш поэма бар. Олар: «Масғұт», «Ескендір», «Әзім әңгімесі». Соңғысы аяқталмаған.
Бұлардың бәрі де ақынның бұрынғы шығармаларындай қазақ өмірінің шындығын суреттеуге құрылмаған, Шығыс халықтарының аңыз, ертегілері сюжетіне дастан үлгесінде жазылған. Уақиғалары шағын, көлемдері аз келеді. Аңыздарды ақын, көбінесе, өзіне қажет ұстаздық, тәрбиелік ой-мақсаттарға бейімдеп, көпке үлгі етуде ойлаған.
«Масғұт» поэмасы Абай, негізінен, осы аттас кейіпкердің іс-әрекетіне құрады. Ақылы мен парасаты мол адамның мінез-құлқын, адамгершілігін көпке үлгі етеді. Поэманың идеясында әйелді қоғамның ерлерге тең мүшесі деп тану, оның әлуметтік өмірдегі орның бағалау жағына көбірек қөңіл бөлінеді. Мұны Масғұттың қөзқарасынан айқын танимыз. Ұры танап жатқан шалды айырып алған ол шалдан базарлық алуға барғанда өзіне қызыл жемісті таңдайды.
Ағын жесең, ақылың жаннан асар,
Сары жесең, дәулетің саудай тасар.
Егерде қызыл жеміс алып жесең,
Ұрғашыда жан болмас сенен қашар,-дейді шал.


Масғут ақылды да, байлықты да таңдамайды, оларды былайша сынайды:
Көп наданның арасындағы жалғыз ақылды адамның қүйіне де, байлық пен малқұмарлық аздырған байдың жайына да талғампаздығымен қарайды.


Бұл айтылғандардан, әрине, Абай поэма жанрында мүлдем қалам тартпады деген ұғым тумау керек.  Ол өмірінің кейінгі тұсында қазақ қауымына сырттан келген аңыздар негізінде «Ескендір», «Масғұт», «Әзім» атты поэмаларын жазды.   Ақынның поэмаға арқау боларлық оқиғаларды шығыс әдебиетінен іздеу себебін М.Әуезов сөзімен  Әнуар Дербісәлин былай түсіндіреді: «Шығыстан келген аңыз, мағыналы мазмұны бар легенда немесе притча, ақынның өз ойын баяндауда керекке жаратылған творчестволық материал ғана болып отыр. Абайды поэманың оқиғалары қызықтырып жетелемейді. Оқиғаларды, адамдарды барлық мінез, істерімен, сөздерімен Абай өзінің дағдылы идеясына қарай пайдаланды». Демек, Абай Шығыс әдебиетіне өзінің гуманистік, ағартушылық идеяларына тікелей үндесетін оқиғаларды ғана алып, поэмаларына арқау етті.
Түйін.

Қорыта айтқанда, Абай қазақтың демократ ақыны, ұлы ойшыл, философы. Ол қазақ тілінің мәйегінен көптеген өлеңдер мен дастандар сондай-ақ, басқа да философиялық шығармалар жазды.
Қазақ халқының мақтанышы Абай Құнанбаевтың ақындығы түпсіз терең мұхитпен тең десек,қателеспеген болар едік. Ғажайып суреткер,нәзік лирик,көркемсөз шебері,ең алдымен-ойшыл ақын.Бұл пікір ақынның өмір құбылыстарын терең толғап айту жағы басым келетін өлеңдеріне, философиялық дүниетанымына және оның қара сөздеріне,әсіресе дінге, Алланың болмысы,имандылық туралы толғаныстарына қатысты.Ақын шығармашылығында өзі өмір сүрген тарихи дәуірдің тұтас бейнесі көрініс тапты. «Абай поэзиясы қоғам дамуындағы бір елеулі кезеңді бейнелеу арқылы халықтың тағдырын,ұлттың мінез-құлқын тарихи тұрғыдан кең арнада алып,қоғам көшінің жеткен жерін ғана емес,өткен жолын да танытарлықтай етіп көрсете білді»,-деген академик З.Ахметовтың пікірі Абай поэзиясына берілген әділ баға.Абай шығармашылығы уақыт озған сайын дәуір талабына сай әр қырынан өсіп өркендеп отыратын асыл мұра болып ұрпақтар санасына орын алады.
Адамды сүйіп,адамды құрметтеуге үндеген кемеңгер ақын поэзиясының түпкі негізі-адам,толық адам.Абай армандаған толық адам өнерлі,білімді,еңбекқо, адал, әділ,жылы жүректі,ыстық қайратты ғылым жолына түскен іздемпаз болуы керек. Ал махаббат пен сүю ,адамды сүю, Алланы сүю,әділетті сүю Абай шығармаларының биік мұраты.


Ақын 1904 жылы туған жерінде қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби-мемориалдық мұражайы бар. Жер бетіндегі күллі қазақ қауымы өздерінің ұлы Абайымен мақтанады. Олар күн өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұралары бүгін де, болашақта да өзінің өміршеңдігімен мәңгі жасайтын ғажап туындылар.

Ғасырлық ғұмыры бар, араб графикасымен жазылған Абайдың тұңғыш кітабының электронды нұсқасын көруге қызығушылық танытқан оқырмандар "Qazaq Aqyny Ibrahim Qunanbay Oghlynyng Olangy" – деген жинақты облыстық кітапхананың сайтынан (http://www.pushkinlibrary.kz) көре алады. ("Стихи казахского поэта Абая Ибрагима Кунанбаева", изданные в Санкт-Петербурге в 1909 г.) Ата-бабамыздың ой-арманы тоғысқан еліміздің рухани мұрасын сақтау – «Жаңа Қазақстандық Патриотизм» негізінің бірі.

Библиографиялық көрсеткіште кітапхана қорындағы кітаптар, мерзімді басылым беттеріндегі мақалалар тізімі әліпбилік ретпен берілген. Әдебиеттер алдымен мемлекеттік, сонан соң орыс тілдерінде жинақталған.

Библиографиялық көрсеткіш профессорлық-оқытушылар құрамына, магистранттарға, студенттерге арналған.

Абай Кунанбаев

(1845-1904)

Основоположником письменной казахской литературы и литературного языка был Абай Кунанбаев. Это самобытный поэт, крупный мыслитель, гуманист, просветитель. Абай посвяти свое творчество борьбе против реакционных законов адата и шармата, против угнетаемых народов царских чиновников, баев, биев и мулл.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и ученые Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил басни И. А. Крылова, стихи М. Ю. Лермонтова, «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, стихи Гете и Байрона.

Абай впервые перевел на казахский язык отрывки из произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонова, И.А. Крылова многие свои стихи Абай сам же положил на музыку.

Их распевали народные певцы – оленши, из уст в уста передавали рассказчики.
Весьма интересна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып». Иоганн Вольфганг Гёте написал «Wanderers Nachtlied», Михаил Юрьевич Лермонтов грациозно переложил её на русский язык, а спустя ещё полвека сын казахских степей Абай Кунанбаев воссоздаст её не менее грациозно на казахском языке.
На народном эпосе и на поэзии Абая, под влиянием русской литературы, воспитывались все последующие поколения казахских литераторов.


Абай полностью освоил щедрое наследие родного народа, самое ценное, самое передовое в нем он рассматривал, как полезную традицию и использовал на благо новой, прогрессивной реалистической письменной литературы.

Произведения поэта неоднократно издавались на русском и на других языках народов. Они получили извесность и за рубежом. Родился в Чингизских горах Семипалатинской области в семье крупного феодала Кунанбая Ускенбаева. Семья Абая была потомственной аристократической, и дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.


Учился в медресе муллы Ахмет-Ризы в Семипалатинске и одновременно посещал русскую школу.
Абай высмеивал некоторые обычаи родового аула, выступал против рабского положения женщины в долине. Выступал против социального зла и невежества. Сатирические стихи «Наконец, волостным я стал…» (1889), «Управитель начальству рад…» (1889), «Кулембаю» (1888) наполнены критикой социального положения в казахских племенах. Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии: он ввел такие стихотворные формы как новые шестистишья и восьмистишья; новаторский характер носят стихи, посвященные временам года: «Весна» (1890), «Лето» (1886), «Осень» (1889), «Зима» (1888), стихи о назначении поэзии. Сюжеты поэм «Масгуд» (1887) и «Сказание об Азиме» основаны на мотивах восточной классической литературы. В поэме «Искандер» поэт противопоставляет разум в лице Аристотеля алчности завоевателя (Александра*Македонского).
В истории казахской литературы Абай занял почетное место, обогатив казахское стихосложение новыми размерами и рифмами. Он ввел новые стихотворные формы: восьмистишья, шестистишья и другие.
Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания»*(«Қара*сөздер»).


Библиографический указатель включает книги, статьи из периодических изданий и электронные ресурсы. Книги расположены в алфавитном порядке. Публикации из периодических изданий расположены на казахском, затем на русском языках.

Библиографический указатель предоставлен профессорско-преподавательскому составу, магистрантам, студентам и широкому кругу читателей. Надеемся что, указатель заинтересует наших читателей.
Әдебиеттер тізімі:
1. Абай (1845-1904)  [Мәтін]: Өмір. Уақыт. Өнер / Құрастырған Н.А.Полонская.- Алматы: Өнер, 1994.- 229б. -1экз.

2. Абай  [Мәтін]: энциклопедия / Құраст.Р.Н.Нұрғалиев.- Алматы: Атамұра, 1995.- 720б.-1экз.

3. Абай. 
Қара сөз
  [Мәтін]: поэмалар / Абай.- Алматы: ЕЛ, 1993.- 272б.-2экз.4. Абай. 
Қарасөз
  [Мәтін] = Книга слов. / Абай.- Халықаралық Абай клубы, 2009.- 338б.- (Библиотека журнала Аманат).-2экз.


5. Абай. 
Қалың елім қазағым шығармалары
  [Мәтін] / Абай.- Алматы: Жалын, 1995.- 384б.-1экз.


6. Абай. 
Қалың елім, қазағым....
  [Мәтін]: Өлеңдер / Абай.- Алматы: Атамұра, 2002.- 224б.-2экз.

7. Абай. 
Насихат сузлар
  [Мәтін] / Абай.- Алматы: Жазушы, 2006.- 160б.- (Қазақстан халықтары тіліндегі әдебиеттер). -5экз.

8. Абай. 
Өкінішті көп өмір кеткен өтіп....
  [Мәтін]: Өлеңдер, поэмалар, қаора сөздер / Абай.- Алматы: Раритет, 2008.- 384б.- (Алтын қор кітапханасы. Жыр жауһары). -1экз.

9. Абай. 
Өлеңдер
  [Электрондық ресурс]: Аудио кітап / Абай; Оқыған С.Әбілұлы.- Алматы: Жазушы, 2011.- CD. -5экз.
10. Абай. 
Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер
  [Мәтін] / Абай; Құраст. Г. Бельгер.- Алматы: Мектеп, 2007.- 248 бет.- (Жетінші сөз).-2экз.


11.  Абай (И.Құнанбаев). 
Өлең-сөздің патшасы
  [Мәтін]: Шығармаларының бір томдық жинағы / Абай (И.Құнанбаев).- Жидебай: Халықаралық Абай клубы, 2006.- 568б.- (Аманат кітапханасы).-5экз.

 12. Абай (ИбраҺим Құнанбаев). 


Өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қара сөздер  
[Мәтін] / Абай (ИбраҺим Құнанбаев).- Алматы: Жібек жолы, 2005.- 488б.-1экз.

13. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. 
Шығармаларының екі томдық толық жинағы
  [Мәтін]. Т.2: өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қара сөздер / Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы; Жалпы ред.басқарған З.Ахметов, С.Қирабаев.- Алматы: Жазушы, 1995.- 384б. -10экз.

14. Абайды оқы таңырқа  [Мәтін].- Алматы: Ана тілі, 1993.- 160б.-6экз.
15. Абай әлемі бейнелеу өнерінде  [Мәтін] = Мир Абая в изобразительном искусстве.- Астана: Елорда, 2005.- 20б.-1экз.

16. Абайдың тәлімгерлік тағылымы  [Мәтін] / Құраст.Ә.Дайырова, Г.Құрманбетова.- Алматы: Рауан, 1996.- 136б.-1экз.

17. Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайы  [Мәтін].- Астана: Елорда, 2005.- 20б. -1экз.
18. Абай елі  [Мєтін]: альбом-шежіре.- Алматы: ¤нер, 1994.- 277б.-2экз.
19. Абай. Дүниеде, сірә сендей маған жар жоқ  [Мәтін]: Өлеңдер.- Алматы: Жалын, 1990.- 128б.-1экз.

20. Абай тілі сөздігі  [Мәтін]: қазақ ССР ғылым академиясының тіл білімі институты / Жалпы ред.басқарған А.Ысқақов.- Алматы: Ғылым, 1968.- 734б. -1экз.

21. Абай Құнанбайұлы
  [Мәтін] = Абай Кунанбаев: Библиографиялық көрсеткіш (2004-2014).- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ "Ұлағат" баспасы, 2014.- 64б.


22. Жасымда ғылым бар деп ескермедім  [Мәтін]: Абай шығармаларын оқыту мәселелері / Құрастырғандар Н.Керімбеков, Г.Жандыбаев.- Алматы: Рауан, 1995.- 144б. -3экз.

23. Жүрегіңнің түбіне терең бойла  [Мәтін]: Абай ұлағатына арнау, ой-толғамдар мен өлеңдер.- Алматы: Рауан, 1995.- 64б.-1экз.

24. Құнанбаев, А. 
Әкем Абай туралы
  [Мәтін] / А. Құнанбаев.- Алматы: Ана тілі, 1993.- 55б.-3зкз.

25. Құнанбаев, А. 
Өлеңдер
  [Мәтін] / А. Құнанбаев.- Алматы: Жазушы, 1976.- 240б.-1экз.


26. Құнанбайұлы, А. 
Шығармалар жинағы
  [Мәтін]: аудармалар мен қара сөздер / А. Құнанбайұлы.- Алматы: Жазушы, 1986.- 200б. -1экз.

27. Абай  [Текст]. Т.1. -1экз.

28. Абай  [Текст]. Т.2. -1экз

29. Абай. 
Книга слов
  [Текст]: Шакарим.Записки забытого / Абай; Пер.с каз.К.Серикбаевой, Р.Сейсенбаева.- Алматы: "Ел", 1993.- 128с. -1экз.


30. Абай. 
Поэт, мыслитель и ученый
  [Текст]: мат. научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Абай (Ибрагима Кунанбаева) / Абай.- Жамбыл: ЖТИЛПП, 1995.- 64с.-1экз.

 31. Абай. 


Слова назидания
  [Текст] / Абай.- Алма-Ата: Жалын, 1982.- 160с.-1экз.

32. Абай. 
Слова назидания
  [Текст] / Абай.- Алматы: Өнер, 2005.- 136с.-3экз.

33. Абай (Ибраһим) Кунанбаев. 
Слова назидания
  [Текст] / Абай (Ибраһим) Кунанбаев; Пер.с каз.С.Санбаева.- Алма-Ата: Жазушы, 1970.- 128с.-4экз

34. Абай (Ибрагим Кунанбаев). 
Слова назидания
  [Текст]: Пер.с каз.С.Санбаева / Абай (Ибрагим Кунанбаев).- 2.е изд.- Алматы: Жалын, 2006.- 160с.-7экз.


35. Абай. 
Стихи
  [Текст]: пер.рус.поэтов / Абай; Сост.Л.Степанова, Г.Бельгер.- Алматы: Ғылым, 1995.- 207с.-5экз. 36. Абай. 
Я -человек -загадка...
  [Текст] / Абай; Составитель Г.Белгер.- Астана: Аударма, 2009.- 504стр.-2экз.

37. Кунанбаев, А. 
Избранное  [Текст] / А. Кунанбаев.- Алма-Ата: Худ.лит., 1958.- 340с.-1экз.

38. Кунанбаев, А. 
Стихотворения.Поэмы
  [Текст] / А. Кунанбаев.- М.: Худ.лит., 1954.- 416с.-1экз.Белгілі қайраткерлердің

Абай туралы ой-толғаулар тізімі:
38. Абайтанушы,ғалым Мекемтас Мырзахметұлы  [Мәтін]: Биобиблиографиялық көрсеткіш.- Тараз: ТарМУ, 2001.- 56экз.
39. Абайдың ақын шәкірттері  [Мәтін] / Дайындаған Қ.Мұхамедханұлы.- Алматы: Дәуір, 1993.- 224б.-1экз. 
40. Айнакулова, Ж.Е. 
Қазақ лирикасындағы дәстүрлі образдар
  [Мәтін]: Гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация / Ж.Е. Айнакулова; Ғылыми жетекшісі:ф.ғ.к., доцент Омирбаева Т.Ш.- Тараз: Тараз университеті, 2013.- 95б.- (Қолжазба құқығында).

 
41. Айтулы Ақаң еді  [Мәтін]: (академик Ақай Нүсіпбеков туралы естеліктер мен зерттеулер) / Құрастырғандар К.Нұрпейіс, Д.А.Нүсіпбекова.- Алматы: Экономика, 2000.- 332б. -4экз.
42.  Анастасьев, Н. 
Абай
  [Мәтін]: Самғау салмағы / Н. Анастасьев; Орыс тілінен аударған Ж.Ысмағұлов.- Астана: Аударма, 2010.- 472бет.- (Әлем әдебиеті . Мәдени мұра).-2экз.

43. Әбдіғазиев, Б. 
Асыл арна
  [Мәтін] / Б. Әбдіғазиев.- Алматы: ҚазГУ, 1992.- 128б. -7экз.

44. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]: екінші кітап / М. Әуезов.- Алматы: Көркем әдебиет, 1961.- 832б.-1экз. 

45. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. Төртінші кітап: роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2002.- 312б. -10экз.46. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. 1-ші кітап: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2007.- 368б.-2экз.
47. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. 2-кітап: роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 432б.- (Қазақтың 100 романы). 3экз.
48. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. 3-кітап: роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 384б.- (Қазақтың 100 романы). -2экз.

49. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. 4-кітап: роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 400б.- (Қазақтың 100 романы). -2экз.
50. Әуезов, М. 
Абай
 жолы  [Мәтін]. 3-кітап: роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 2004.- 384б.- (Қазақтың 100 романы).-3экз.


51. Әуезов, М. 
Абай Құнанбаев
  [Мәтін]: монографиалық зерттеулер мен мақалалар / М. Әуезов.- Алматы: Санат, 1995.- 120б.-16экз.


52.Әуезов, М. 
Абайтану дәрістері
  [Мәтін]: (һашия, баяндама, ой-пікір, сын рецензия) / М. Әуезов; Құрастырғандар Л.а, М.Мырзахметұлы.- Алматы: Рауан, 1994.- 160б. -1экз.


53. Әуезов, М. 
Шығармаларының елу томдық толық жинағы
  [Мәтін]. 23-ші т. Абай жолы: Роман-эпопея / М. Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2005.- 480б. -1экз.
54. Әуезов, М. 
Шығармаларының елу томдық толық жинағы
  [Мәтін]. 42-том. Мақалалар, зерттеулер, лекциялар, пьеса 1935-1961 / М. Әуезов.- Алматы: Жібек жолы, 2009.- 296б. –2кз.55. Әуезов, Л.М. 
М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары
  [Мәтін] / Л.М. Әуезов.- Алматы: Мектеп, 1977.- 271б.-2экз.

56. Єуезов, М. Абайды билемек парыз ойлы жасќа.(Ибраћим Ќ±нанбай±лыныњ ѓ±мырнамасы) [Мєтін]: оќу ќ±ралы / М. Єуезов.- Алматы: Санат, 1997.- 416б.-1экз. 57. Єуезов, М. Абай жолы  [Мєтін]. 1-кітап: роман-эпопея / М. Єуезов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 376б.- (Ќазаќтыњ 100 романы). 5экз.
58. Әуезов, М.О. 
Шығармалар:12 т.
  [Мәтін]. Т.7. Абай жолы: роман / М.О. Әуезов.- Алматы: Жазушы, 1968.- 440б. -1экз.
59. Бодыкова, А.К. 
Абайтану
  [Мәтін]: "Қазақ филологиясы және журналистика" кафедрасы мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік кешені / А.К. Бодыкова.- Алматы, 2006.-1экз.

60. Боздағым  [Мәтін]: қазақтың жоқтау жырлары / Құраст.Т.Арынов.- Алматы: Жазушы, 1990.- 300б.-1экз.
61. Ғабдуллин, Б. 
Шоқан, Ыбрай және
 Абай дін туралы  [Мәтін]: шаманизм, ислам, атеизм, деизм, антиклерикализм / Б. Ғабдуллин.- Алматы: Қазақстан, 1988.- 104б.-4экз. 


62. Досжан, Д. 
Абай айнасы
  [Текст] / Д. Досжан.- Алматы: Қазақстан, 1994.- 368б.-3экз.


63. Жанпейсов, Е. 
М.Әуезовтың"Абай
 жолы" эпопеясының тілі.  [Текст] / Е. Жанпейсов.- Алматы: Ғылым, 1976.- 168б.1экз.
64. Жұмалиев, Қ. 
Қазақ әдебиеті
  [Мәтін]: 10-класқа арналған оқулық / Қ. Жұмалиев, С. Қирабаев.- 10-шы басылым.- Алматы: Рауан, 1990.- 219б.-24экз.
65. Жұртбай, Т. 
Күйесің, жүрек...сүйесің!..
  [Мәтін]: Абай: "Жан бостандығы..." немесе рухани тәуелсіздік / Т. Жұртбай.- Алматы: Санат, 2001.- 408б.1экз.
66. Жұртбай, Т. 
Күйесің, жүрек...сүйесің...
  [Мәтін]. 4-том: Абай: " Жан бостандығы" немесе рухани тәуелсіздік / Т. Жұртбай.- Алматы: Қайнар, 2009.- 464б.-2экз.

67. Жұбанов, А. 
Абай: 4 перделі опера; 2 томдық либреттосы
  [Мәтін]. Т.1; 1, 2 перде. Абай / А. Жұбанов, Л. Хамиди.- Алматы: Таймас, 2007.- 248б.-2экз.

68. Жүнісов. 
М.Әуезовтың
 Абайтану туралы лекциясынан  [Текст] / Жүнісов.- Алматы: Санат, 1996.- 70б.-2экз.
69. Ербай, Т.М. 
Абай
 шығармашылығындағы Бұқар, Дулат, Шортанбай дәстүрі  [Мәтін]: Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми академиялық дәржесін аліу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Т.М. Ербай; Ғылыми жетекші:ф.ғ.д., профессор Мырзахметұлы.М.- Тараз, 2012.- 26б.- (Қолжазба құқығында). 70. Еспенбетова, Г.Т. 
М.Әуезовтың "Абай
 жолы" эпопеясындағы ұлттық салт-дәстүрдің көрінісі  [Мәтін]: Магистрлік ак. дәреже алу дисс.- 6М020500 -Филология / Гүлнұр Таласбайқызы Еспенбетова; Ғылыми жетекшісі ф.ғ.к., проф. Садықбеков Р.А.- Тараз, 2011.- 76б.-
71. Есімов, Ғ. 
Хакім
 Абай  [Мәтін]: (даналық дүниетаным) / Ғ. Есімов.- Алматы: Атамұра, 1994.- 200б.-23экз.

72. Исмағұлова, Н.С. 
Сәбит Мұқанов және
 Абайтану  [Мәтін]: Фил.ғ.к....автореф.-10.01.02.:Қазақ әдебиеті: 10.01.02 / Нұргүл Сайдуллақызы Исмағұлова; Ғыл.жет.:фил.ғ.д., проф.Бисенғали З.- Алматы: ҚазМҰУ, 2002.- 28б.-1экз.

73. Көбесов, А. 
Әл-Фараби мен
 Абайды қатар оқығанда  [Мәтін]: зерттеу еңбек / А. Көбесов.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 58б.-1экз.

74. Көбесов, А. 
Абайтану дәрістері
  [Мәтін]: оқу құралы / А. Көбесов.- Алматы: РБК, 2000.- 84б.-37экз.

75. Көпбасарова, А.С. 
Абай
 өлеңдерінің образдылығы және оның орыс тіліндегі көркемдік сипаты  [Мәтін]: Филолог.ғ.к...дис.Автореф.10.01.02:Қазақ әдебиеті / Айнұр Сайлаубайқызы Көпбасарова; Ғылыми жет.: филолог.ғ.д., профессор Ж.Д.Дәдебаев.- Алматы: Әл-Фараби ат.ҚазМҰУ, 2000.- 25б.-1экз.

76. Қазақ әдебиеті тарихының өзекті мәселелері  [Мәтін].- Алматы: ҚазГУ, 1993.- 144б.-5экз.
77. Қасқабасов, С. 
Абай
 және фольклор  [Мәтін] / С. Қасқабасов.- Алматы: Білім, 1995.- 64б.-1экз.
78. Кансеитова, У.Р. 
Абай
 шығармалары негізінде студенттерге эстетикалық тәрбие беру (ағылшын тілі пәні материалдары арқылы)  [Мәтін]: Пед. ғ. канд. дис. ... автореф.: 13.00.01 / Улбосын Рахымбердиевна Кансеитова; Ғылыми жетекші: пед. ғ. д-ры, проф. І.Р. Халитова.- Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2010.- 30б.: Библиогр.: б. 25.

79. Қирабаев, С. 
Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері
  [Мәтін] / С. Қирабаев.- Алматы: Білім, 1995.- 279б.-1экз.

80. Құнанбайұлы, А. 
Көңілімнің санасы  [Мәтін] / А. Құнанбайұлы; құрастырушы: К. Мұстафаева.- Алматы: "Олжас кітапханасы" баспа үйі ", 2012.- 180 бет.- (Әлем әдебиетінің классиктері). -4экз.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет