М. У. Анартаева


* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилерібет11/19
Дата30.04.2016
өлшемі2.5 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:


6. Тапсыру мерзімі: 5-апта
7. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Медициналық микробиология: оқулық/Б.А. Рамазанова(ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы: «Print-S», 2011.

2. Медициналық микробиология: оқулық/ Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

3. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова(ж..б.).-Алматы: Б.ж., 2010.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Бақылау (жағдайлық есептер, тесттер)

Жағдайлық есептер:


 1. 20-шы бала –бақшада ауаның микробтық санын седиминтационды әдіс арқылы агарда колония өсіп шықты. Себілу және ауаны зерттеу нәтижесінде қандай баға береміз? Жауап: 2 Петри табақшасындағы өсіп шыққан колониялардың жалпы саны бойынша нәтижені анықтаймыз.

 2. Ішетін судың бактериологиялық анализге мына анықтамасын беріңіз: жалпы микробтық саны –61мл-120. Коли индекс-4, коли-титр-250 мл. қорытынды жасаңыз: қандай шаралар қолдану керек?

 3. Бактериологиялық зерттеу нәтижесінде әйел жатырындағы секреттен мынау анықталады: қышқыл орта және көптеген Додерлеин таяқшалары.

Тесттер:

1. Асқазан-ішек трактісі микрофлорасына тән емес қызмет: 1. имунизациялаушы

 2. антогонистік

 3. регенерациялық

 4. витаминтүзушілік

 5. зат алмасуына қатысу

2. Макроорганизмдерде ұзак өмір сүре алмайтын қалыпты микрофлора:

 1. аутохонды

 2. эндогенді

 3. транзиторлы

 4. облигатты

 5. резидентті

3. Ішек микрофлорасының 80-90 % -ын құрайтын микрорганизмдер:

 1. бациллалар мен коринебактериялар

 2. бифидобактериялар мен бактероидтар

 3. стафилококтар мен саңырауқұлақтар

 4. лактобактериялар мен фузобактериялар

 5. ішек таяқшалары мен энтерококтар

4. Пропион бактериялар, кориноформды бактериялар, стафило-стрептококтар, ашытқы және ашытқы тәрізді саңыраукұлактар коллонизацияланатын мүшелер:

 1. қынап

 2. ауыз қуысы

 3. асказан

 4. тері

 5. тоқ ішек

5. Микрофлорасы микроорганизмдердің ауада таралуында үлкен маңызы бар адам организмінің мүшесі:

 1. тері қабаты мен бөлінділері

 2. зәр-жыныс жолдарының кілегейлі қабаты

 3. ауыз қуысының кілегейлі қабаты

 4. асқорыту трактісінің кілегейлі қабаты

 5. жоғары тыныс жолының кілегейлі қабаты

6


1. Тақырыбы: Инфекциялық иммунология негіздері. Иммунитет түрлері жəне формалары. Организмнің бейспецификалық қорғаныс факторлары. Антигендер, антиденелер туралы түсініктер.
2. Мақсаты: Инфекциялық иммунология негіздерін, иммунитет түрлері мен формаларын меңгеру.
3. Тапсырма:

1. Инфекциялық иммунология негіздері.

2. Иммунитет түрлері жəне формалары.

3. Организмнің бейспецификалық қорғаныс факторлары.

4. Антигендер, антиденелер туралы жалпы түсініктер.


4. Орындау түрі: реферат, презентация, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар. .

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:


6. Тапсыру мерзімі: 6-апта
7. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Медициналық микробиология: оқулық/Б.А. Рамазанова(ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы: «Print-S», 2011.

2. Медициналық микробиология: оқулық/ Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

3. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова(ж..б.).-Алматы: Б.ж., 2010.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Бақылау (жағдайлық есептер, тесттер)

Жағдайлық есептер:


 1. Стоматолог гингивитпен ауырған адамның іріңді бөлінген затын алып жұғынды-препараттарын бактериологиялық зертеуге жібергенде лейкоциттердің ішінде коктар анықталады. Олар оның сыртында да топтасып орналасқан. Микроорганизмдердің морфологиясын және гингивитпен ауырған адамның қорғаныс жасушаларын ескере отырып, бұл ненің белгісі деп айтамыз, қалай түсіндіресіз? Зерттелетін жұғындыда микроорганизмдерді қалай байқадыңыз.

 2. Пневмониямен ауырған адамның жұғындысын бактериоскопия жасаған кезде лейкоцит ішінде грам “-” жанған шырақ сияқты ұзынша коктар сыртында орналасқан. Бұл ненің белгісі екендігін анықтаңыз. Жұқпаның суретін салып беріңіз. Қандай микроорганизмдер лейкоцит ішінде, ал сыртында қандай орналасқан.

Тесттер:

1.Электр аймағындағы қозғалысы баяу қан сарысуының ақуыздық фракциясы: 1. гамма-глобулиндер

 2. альбуминдер

 3. альфа-глобулиндер

 4. бета-глобулиндер

 5. альфа-альбуминдер

2.Антидененің антигенді бейтараптап, организмнен шығару ... қызметіне жатады.

 1. қорғаныстық

 2. киллер

 3. тану

 4. көшірілу

 5. фагоцитозға қатысу

3.Екіншілік иммунды жауапта негізгі иммуноглобулин... класы синтезделеді.

 1. G

 2. A

 3. M

 4. D

 5. E

4....антигені жасуша қабырғасы тығыз байланысқан.

 1. O

 2. H

 3. K

 4. Vi

 5. Протективті

5.Штамның антигенді ерекшелігін анықтайтын капсулалы антигені ... бөлінеді.

 1. сероварларға

 2. хемоварларға

 3. биоварларға

 4. фаговарларға

 5. түрлерге

6.Организмнің қалыпты жағдайда аутоантигендерге жеке өмірінің барлық кезеңінде табиғи шыдамдылығын ... деп аталады.

 1. толеранттылық

 2. қарсы тұру

 3. резистентті

 4. иммунитет

 5. иммунологиялық есте сақтау

7.В-лимфоциттердің туындылары сүйек миының жасушаларынан түзіліп, кейін ... түседі.

 1. көк бауырға

 2. айырша безге

 3. лимфотүйіндерге

 4. бауыр

 5. сүйек миына

8.Иммуноглобулин ... класы плацента арқылы өте алады.

 1. G

 2. A

 3. M

 4. E

 5. D

9.Бактерияның антигендері:

 1. Vi

 2. A

 3. S

 4. V

 5. C

10.Т-супрессордің белсенділігі негізінен ... феноменімен байланысты.

 1. иммунологиялық толеранттылық

 2. иммунологиялық есте сақтау

 3. жасушалық жауап

 4. гуморалды жауап

 5. гистосыйымдылық комплексі

7


1. Тақырыбы: Иммунологиялық реакциялар: маңызы, түрлері, механизмдері, қою тəсілдері, интерпретация. Инфекциялық аурулардың иммунопрофилактика жəне иммунотерапия негіздері. Вакциналар, сарысулар, диагностикумдар, аллергендер: маңызы, əсері, пайдалануы, талаптары, сақтау жолдары.
2. Мақсаты: Иммунологиялық реакцияларды меңгеру.
3. Тапсырма:

1. Иммунологиялық реакциялардың маңызы мен механизмдері

2. Интерпритация әдісі.

3. Инфекциялық аурулардың иммунопрофилактика негіздері.

4. Инфекциялық аурулардың иммунотерапия негіздері.

5. Вакциналар туралы жалпы түсінік, оларды пайдалану және сақтау жолдары..

6. Сарысулар туралы жалпы түсінік, олардың маңызы мен әсері.

7. Диагностикумдар туралы жалпы түсінік, олардың маңызы.

8. Аллергендер туралы жалпы түсінік.
4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар. .


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет