Макроэкономикабет2/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5

E) ЖҰӨ дефляторы ТБИ-ға қарағанда тауардың көп тобын өлшейді
$$$ 83

Баға индексінің қайсысы сезімтал, яғни белгілі бір уақыттағы бағаның жалпы деңгейінің өзгеруі туралы олар алдын ала белгі береді:

A) ЖҰӨ дефляторы

B) тұтыну бағасының индексі

C) өндіруші бағасының индексі

D) бөлшек баға индексі

E) Фишер индексі
$$$ 84

Номиналды ЖҰӨ жоғарылау жағына қарай өзгеруі (нақты ЖҰӨ-ді есептеу кезінде) келесідей аталады:

A) инфляциялау

B) дефляторлау

C) дефлятор

D) револьвация

E) дефляция
$$$ 85

Номиналды ЖҰӨ төмендеу жағына қарай өзгеруі (нақты ЖҰӨ-ді есептеу кезінде) келесідей аталады:

A) инфляциялау

B) дефляторлау

C) дефлятор

D) револьвация

E) дефляция
$$$ 86

ЖҰӨ-ң дефляторлауы келесі жағдайларда болады, егер…

A) баға индексі 1-ден артық болса

B) баға индексі 1-ден кем болса

C) баға индексі 1-ге тең болса

D) дефляция орын алса

E) стагнация орын алса
$$$ 87

ЖҰӨ-ң инфляциалануы келесі жағдайларда болады, егер…

A) баға индексі 1-ден артық болса

B) баға индексі 1-ден кем болса

C) баға индексі 1-ге тең болса

D) дефляция орын алса

E) стагнация орын алса
$$$ 88

Негізгі макроэкономикалық теңдік:

А) S-I=BD+Xn

В) BD=G+TR-TA

С) C+I+G

D) Y=C+I


Е) Y= C+S
$$$ 89

Негізгі макроэкономикалық теңдікке сәйкес S-I=BD+Xn, егер S=I болса, онда:

A) таза экспорт максималды болады

B) бюджеттік дефицит сыртқы заемдардан артық болады

C) капиталдың таза ағымы болмайды

D) бюджеттік дефицит оған тең тауардың баланс дефицитінде көрінеді

E) капитал қозғалысының сальдосы минималды болады
$$$ 90

Дұрыс емес вариантын көрсетіңіз. Негізгі макроэкономикалық теңдікке сәйкес S-I=BD+Xn, егер S=I болса, онда:

A) бюджеттік артықшылық оған тең оң тауарлық баланс сальдосынан көрінеді

B) бюджеттік дефицит оған тең тауардың баланс дефицитінде көрінеді

C) капиталдың таза жылыстауы байқалады

D) таза экспорт максималды болады

E) екі ретті оң сальдо орын алады (мемлекеттік бюджет және тауарлық баланс)
$$$ 91

“Жаңа макроэкономиканың” өкілдерінің ойы бойынша экономикалық субъектілер:

A) оңтайлы әрекет етпейді, олар субъективті факторларды негізге алады

B) статистикалық күтім концепциясына сәйкес келеді

C) бейімделетін күтім концепциясына сәйкес әрекет етеді

D) оңтайлы күтім концепциясына сәйкес әрекет етеді

E) “баға елесі” орын алады
$$$ 92

Кейнсиандықтардың ойы бойынша экономикалық субъектілер:

A) оңтайлы әрекет етпейді, олар субъективті факторларды негізге алады (салт-дәстүр, ортаның талаптары)

B) статистикалық күтім концепциясына сәйкес келеді

C) бейімделетін күтім концепциясына сәйкес әрекет етеді

D) оңтайлы күтім концепциясына сәйкес әрекет етеді

E) “аңғырт” болжамдар концепциясына сәйкес әрекет етеді
$$$ 93

“Неоклассикалық дихотомия” деген не?

A) нақты және ақшалы өзара тәуелсіз экономикалық сектордың абсолютті автономды қызмет етуі

B) нақты сектордың ақшалыдан тәуелді болады

C) ақшалы сектордың нақтыдан тәуелді болуы

D) ақшалы ұсынымның ақшалы және нақты айнымалыларға әсер етуі

E) ақшаның нақты айнымалыларға әсер ету қасиеті
$$$ 94

Кімдер ақшаның бейтарап болуын жоққа шығарды:

A) неоклассиктер

B) Кейнс теориясының өкілдері

C) монетаристер

D) “жаңа макроэкономика”

E) классиктер
$$$ 95

AD-AS үлгісіндегі AD келесі концепцияда негізгі орын алады:

A) жаңа классиктер

B) неоклассиктер

C) Кейнс теориясының өкілдері

D) монетаристер

E) “жаңа макроэкономиканың” өкілдері
$$$ 96

Болашақтағы тұтынуға қалдырылған – бұл…

A) жинақтау

B) инвестиция

C) қолда бар табыс

D) салықтар

E) мемлекеттік сатып алулар
$$$ 97

Тұтынудың көлемі табысқа тең болуы мүмкін, егер:

A) уақыттағы тұтынуды тегістеу қажеттілігі болса

B) тұрақты байлықты қалыптастыру болса

C) проценттік ставканың болуы

D) жинақтар нөлге тең болғанда

E) негізгі психологиялық заңның әрекеті
$$$ 98

Номиналды (i) және нақты (r) ставка арасындағы байланыс қандай:

А) i=r+p (мұндағы, р-инфляция қарқыны)

В) i=r-p


С) i=p-r

D) i+p=r


Е) p-i=r
$$$ 99

Төменде көрсетілгеннің қайсысы тұтынудың кейнсиандық теориясына сәйкес келеді:

А) С=С(Y)

В) C=C(r)

С) S=S(r)

D) I=I(Y)

Е) C(r)=Co - Cr*r + Cv*v
$$$ 100

Төменде көрсетілгеннің қайсысы тұтынудың неоклассикалық концепциясына сәйкес келеді:

А) С=С(Y)

В) C=C(1/r)

С) S=S(Y)

D) I=I(Y)

Е) C=Co + CY*Y
$$$ 101

Неоклассиктердің тұтынудың бір қалыпқа келтірілген функциясы келесідей болады:

А) С=С(Y)

В) C=Cо + Су*У

С) S=S(У)

D) I=I(У)

Е) C(r)=Co - Cr*r + Cv*v
$$$ 102

Төменде көрсетілгеннің қайсысы жинақтаудың кейнстік теориясына сәйкес келеді:

А) С=С(Y)

В) S=S(Y)

С) S=S(r)

D) I=I(Y)

Е) S(r)=-Co + Cr*r
$$$ 103

Төменде көрсетілгеннің қайсысы жинақтаудың неоклассикалық концепциясына сәйкес келеді:

А) С=С(r)

В) S=S(Y)

С) S=S(r)

D) I=I(Y)

Е) C(r)=Co - Cr*r + Cv*v
$$$ 104

Кейнстік теориядағы тұтынудың бір қалыпқа келтірілген функциясы келесідей болады:

А) С=С(r)

В) C=Cо + Су*У

С) S=S(У)

D) I=I(У)

Е) C(r)=Co - Cr*r + Cv*v
$$$ 105

Неоклассиктердегі жинақтаудың бір қалыпқа келтірілген функциясы келесідей болады:

А) С=С(Y)

В) S=S(Y)

С) S=-Co + Sy*Y

D) I=I(r)

Е) S(r)=-Co + Cr*r
$$$ 106

Кейнстік теориядағы жинақтаудың бір қалыпқа келтірілген функциясы келесідей болады:

А) С=С(Y)

В) S=S(r)

С) S=-Co + Sy*Y

D) I=I(r)

Е) S(r)=-Co + Cr*r
$$$ 107

Бағаның жалпы деңгейінің төмендеуі нақты кассалық қалдықтардың өсуіне және сол арқылы жиынтық сұраныстың өсуіне әкеледі, бұл…

A) проценттік ставка эффектісі (Кейнс эффектісі)

B) нақты кассалық қалдықтар эффектісі (Пигу эффектісі)

C) мультипликатор эффектісі

D) акселератор эффектісі

E) ығыстыру эффектісі
$$$ 108

Бағаның жалпы деңгейінің төмендеуі нақты ақша ұсынымының өсуіне, проценттік ставканың төмендеуіне, инвестицияның көбеюіне және сол арқылы мультипликаторлық жоғарлауға әкеледі, бұл:

A) проценттік ставка эффектісі (Кейнс эффектісі)

B) нақты кассалық қалдықтар эффектісі (Пигу эффектісі)

C) мультипликатор эффектісі

D) акселератор эффектісі

E) ығыстыру эффектісі
$$$ 109

Мемлекеттік шығындардың өсуі мен немесе салықтардың төмендеуі табыстың мультипликаторлық жоғарылауына ,ақшаға деген трансакциондық сұраныстың өсуі , проценттік ставканың өсуі, инвестицияның қысқаруы және сол арқылы мультипликатордың эффектісі төмендейді , бұл :

А) проценттік ставка эффектісі (Кейнс эффектісі)

В) нақты кассалық қалдықтар эффектісі (Пигу эффектісі)

С) мультипликатор эффектісі

D) акселератор эффектісі

Е) ығыстыру эффектісі
$$$ 110

Автономды шығындардың өсуі ұлттық табыстың өсуіне әкеледі, бірақ оның мөлшері алғашқы өсуден көп болады, бұл:

А) проценттік ставка эффектісі (Кейнс эффектісі)

В) нақты кассалық қалдықтар эффектісі (Пигу эффектісі)

С) мультипликатор эффектісі

D) акселератор эффектісі

Е) ығыстыру эффектісі
$$$ 111

Кімнің гипотезасы бойынша тұтынудың кейнстік функциясы тек қысқа мерзімді кезеңде ғана іске асады, ал ұзақ мерзімде ол уақытқа байланысты жоғары жылжиды:

А) М.Фридменнің перманентті табыс гипотезасы

В) Дж.Дьюзенберридің салыстырмалы табыс гипотезасы

С) Ф.Модильянидің гипотезасы

D) Артур Смиттің абсолютті табыс гипотезасы

Е) И.Фишердің уақытаралық таңдау гипотезасы.
$$$ 112

Тұтынудың ұзақ мерзімді қызметі абсолютті табысқа байланысты емес, ал былтырғы жылы алынған салыстырмалы жағдайдағы табыстың гипотезасы кімнің гипотезасына сәйкес келеді:

А) М.Фридменнің перманентті табыс гипотезасы

В) Дж.Дьюзенберридің салыстырмалы табыс гипотезасы

С) Ф.Модильянидің гипотезасы

D) Артур Смиттің абсолютті табыс гипотезасы

Е) И.Фишердің гипотезасы
$$$ 113

Кімнің гипотезасы бойынша тұтынудың функциясы ұзақ мерзімде ғана мән қабылдайды және конъюнктураның әрбір фазасындағы табыстың мөлшерімен емес, белгілі бір уақыт аралығында күтілетін табыстың орташа деңгейімен анықталады.

А) М.Фридменнің перманентті табыс гипотезасы

В) Дж.Дьюзенберридің салыстырмалы табыс гипотезасы

С) Ф.Модильянидің гипотезасы

D) Артур Смиттің абсолютті табыс гипотезасы

Е) С.Кузнец гипотезасы.
$$$ 114

Ұлттық табыс пен жиынтық сұраныстың өзгеруіне байланысты емес инвестициялар:

А) нетто-инвестициялары

В) брутто-инвестициялары

С) индуцириалды инвестициялар

D) автономды инвестициялар

Е) таза инвестициялар
$$$ 115

Ұлттық табыстың немесе жиынтық сұраныстың тұрақты өсуін тудыратын инвестициялар:

А) нетто-инвестициялары

В) брутто-инвестицилары

С) индустриалды инвестициялар

D) автономды инвестициялар

Е) таза инвестициялар
$$$ 116

Индуцириалды инвестициялар кезінде автономды табыстар мультипликаторы келесідей:

А) 1/1-Cy-Iy

В) 1/1-Cy+Iy

С) 1/Iy

D) Iy/1-CyЕ) Iy/1+Cy
$$$ 117

Егер S>1 болса, онда келесі жағдай қалыптасады:

А) инфляциялық алшақтық

В) дефляциялық алшақтық

С) тауарларды жеткіліксіз өндіру

D) тауарлы материалдық қорлардың қысқаруы

Е) ығыстыру
$$$ 118

Егер S<1 болса, онда келесі жағдай қалыптасады:

А) инфляциялық алшақтық

В) дефляциялық алшақтық

С) тауарларды жеткіліксіз өндіру

D) тауарлы материалдық қорлардың өсуі

Е) рецессиялық алшақтық
$$$ 119

Егер макроэкономикалық жүйеде MPS>MPI, яғни жинақтау түзуінің бұрышы инвестиция түзуінің бұрышынан артық болып, олардың қиылысында келесі нүкте орналасады:

А) локалды тепе-теңдік

В) абсолютті тепе-теңдік

С) тұрақсыз тепе-теңдік

D) тұрақты тепе-теңдік

Е) нарықтық тепе-теңдік
$$$ 120

Егер макроэкономикалық жүйеде MPS

А) локалды тепе-теңдік

В) абсолютті тепе-теңдік

С) тұрақсыз тепе-теңдік

D) тұрақты тепе-теңдік

Е) нарықтық тепе-теңдік
$$$ 121

Егер S<1 болса, онда тепе-теңдікті қалпына келтіру келесілер арқылы жүзеге асады:

А) өндіріс көлемін ұлғайту

В) өндіріс көлемін азайту

С) бағаның азаюы

D) тауарлы материалдық қорлардың қысқаруы

Е) жұмыссыздықтың өсуі
$$$ 122

Егер S>1 болса, онда тепе-теңдікті қалпына келтіру келесілер арқылы жүзеге асады:

А) өндіріс көлемін ұлғайту

В) өндіріс көлемін азайту

С) бағаның азаюы

D) тауарлы материалдық қорлардың ұлғаюы

Е) жұмыссыздықтың қысқаруы
$$$ 123

Қандай формула қате болады (автономды шығындардың өсуінің ^AO салдарын көрсетпейді):

А) ^Y=m*^Ao, мұндағы ^- дельта, m- мультипликатор, Ао- автономды шығындар

В) ^C=Cy*m*^Ao

С) ^S=^Ao

D) ^C=m*^Ao

Е) m=1/1-Cy
$$$ 124

Қандай макроэкономикалық теорияда автономды шығындар мультипликаторының үлкен маңызы бар?

А неоклассикалық теорияда

В монеғтаристік теорияда

С кейнсиандық теорияда

D классикалық теорияда

Е “жаңа макроэкономика” теориясында
$$$ 125

Жинақтардың көбеюі қоғамдық тұтыну мен табыстарды азайтады деген тұжырым – бұл…

А пайыз ақы ставкасының єсері Кейнс єсері

В нақты кассалық қалдықтар єсері Пигу єсері

С мультипликатор єсері

D үнемдеу парадоксы

Е ығыстыру єсері
$$$ 126

Капитал қорын көбейтуге жіберілген инвестициялар бөлігі макроэкономикада қалай аталады?

А брутто-инвестициялар жалпы инвестициялар

В нетто-инвестициялар таза инвестициялар

С жалпы инвестициялар

D алмастыру инвестициялары

Е индуцияланған инвестициялар
$$$ 127

Нетто-инвестициялар мен алмастыру инвестицияларының соммасы келесіге тең …

А бутто-инвестицияларға

В таза инвестицияларға

С амортизацияға

D индуцияланған инвестицияларға

Е атономды инвестицияларға
$$$ 128

Негізгі кейнсиандық автономды шығындар моделінде олардың оптималды көлемі келесі категория арқылы табылады…

А қолдағы жұмсалатын табыс

В капиталды игіліктердің бағасы

С капиталдың шекті өнімділігі

D капиталдың шекті тиімділігі

Е капиталдың шекті өнімі
$$$ 129

Негізгі неоклассикалық автономды шығындар моделінде олардың оптималды көлемі келесі категория арқылы анықталады …

А қолдағы жұмсалатын табыс

В дисконт нормасы

С капиталдың шекті өнімділігі

D капиталдың шекті тиімділігі

Е капиталдың табыстылығының шекті нормасы
$$$ 130

Капиталды игіліктің қызмет еткен уақытындағы күтілетін таза табысының ағыны оның ұсынылған бағасына тең болған жағдайдағы дисконттың нормасы келесідей аталады …

А капиталдың шекті өнімділігі

В капиталдың шекті тиімділігі

С номиналды пайызақы ставкасы

D нақты пайызақы ставкасы

Е амортизация нормасы
$$$ 131

Автономды шығындардың кейнсиандық моделіндегі инвестиция жасаудың шекті шарттарыяғни кєсіпкер жаңа капитал сатып алуға немесе құнды қағаз сатып алу мүмкіндіктеріне бірдей немқұрайлықпен қарағанда

А R< і , мұнда R – дисконт нормасы МЕС, і- нарықтық номиналды пайызақы ставкасы

В R> і

С R= I

D R< і , мұнда і- нақты пайызақы ставкасы

Е R>r.
$$$ 132

Жаңа капиталға инвестиция жасалмауының алғы шарты егер кєсіпкер одан зиян шексе кейнсиандық модель бойынша - бұл …

А R< і , мұнда R – дисконт нормасы МЕС, і- нарықтық номиналды пайызақы ставкасы

В R> і


С R= I

D R< і , мұнда і- нақты пайызақы ставкасы

Е R>r
$$$ 133

Жаңа капиталға инвестиция жасалу тиімді болғандағы алғы шарт кейнсиандық модель бойынша - бұл …

А R< і , мұнда R – дисконт нормасы МЕС, і- нарықтық номиналды пайызақы ставкасы

В R> і


С R= I

D R< і , мұнда і- нақты пайызақы ставкасы

Е R>r
$$$ 134

Қандай қорлар кєсіпкер үшін инвестиция жасау барысында ең төмен шығын єкеледі …

А ішкі қорлар бөлінбеген пайда жєне пайда

В банктерден алынатын сыртқы қорлар

С құнды қағаздар нарығы арқылы тартылатын сыртқы қорлар

D жаңа акцияларды шығыру арқылы түсірілетін сыртқы қорлар

Е облигацияларды шығырғаннан түсетін сыртқы қорлар
$$$ 135

Инвестициялар көлемінің нақты пайызақы ставкасынан азғантай тєуелділігі туралы келесі теорияда айтылады…

А классикалық

В неоклассикалық

С кейнсиандық

D монетарлық

Е “жаңа макроэкономика” теориясында
$$$ 136

Жиынтық сұранымның құрамы - …

А C+S

В C+S+T


С C+I

D C+I+G+Xn

Е C+S+T+Z
$$$ 137

Салықтардың төмендеуі тұтынудың өсуіне єкеледі, бірақ босатылған табыс мөлшеріне емес, өйткені оның біраз бөлігі жинақтауға кетеді. Сондықтан …

А мемлекеттік шығындар мультипликаторының мөлшері салық мультипликаторының мөлшерінен єрқашанда төмен

В мемлекеттік шығындар мультипликаторының мөлшері салық мультипликаторының мөлшерінен єрқашанда жоғары

С мемлекеттік шығындар мультипликаторының мөлшері салық мультипликаторының мөлшеріне тең

D салық мультипликаторының табысқа єсері тең & Ү  & Т  1/МРS

Е фискалды саясатты жүргізу қажет емес
$$$ 138

Салықтық мультипликатордың табысқа єсері тең

А &Ү - Сү  m *&T (мұнда &- дельта өзгеріс, m – мультипликатор єсерінің күші)

В &Ү m&Т

С &Ү - m&Т

D &Ү Сү  m *&T (мұнда &- дельта өзгеріс, m – мультипликатор єсерінің күші)

Е &Ү  Сү  m *&Tү
$$$ 139

Егер мемлекеттік шығындардың жоғарлауы тек салықтардың сондай мөлшерде жоғарлатуы арқылы қаржыландырылса, онда мультипликациялық єсер 1-ге тең жєне табыстың жоғарлауы мемлекеттік шығындардың немесе салықтардың өсуі мөлшеріне ғана тең. Бұл …

А Пигу єсері

В Кейнс єсері

С Ығыстыру єсері

D Үнемдеу парадоксы

Е Хаавельмо теоремасы
$$$ 140

Хаавельмо теоремасы бойынша, егер мемлекеттік шығындардың жоғарлауы тек салықтардың сондай мөлшерде жоғарлатуы арқылы қаржыландырылса, онда мультипликатор єсері …

А > 1

В < 1


С = 1

D = 0


Е < 0
$$$ 141

Жиынтық сұранымның толық жұмысбастылық жағдайындағы жиынтық ұсынымнан төмен болуы келесідей аталады …

А инфляциялық алшақтауүзіліс

В дефляциялық алшақтауүзіліс

С ығыстыру єсері

D “инвестициалық қақпан”

Е “өтімділік қақпаны”
$$$ 142

Дефляциялық үзілісті жою мақсатында келесі шара қолданылады …

А мемлекеттік шығындарды төмендету

В салықтарды жоғарылату

С фискалды саясатты өткізбеу

D белсенді емес шектеу фискалды саясат

Е мемлекеттік шығындарды өсіру мен салықтарды төмендету
$$$ 143

Жиынтық сұранымның толық жұмысбастылық жағдайындағы жиынтық ұсынымнан жоғары болуы келесідей аталады …

А инфляциялық алшақтауүзіліс

В дефляциялық алшақтауүзіліс

С ығыстыру єсері

D “инвестициалық қақпан”

Е “өтімділік қақпаны”
$$$ 144

Инфляциялық үзілісті жою мақсатында келесі шара қолданылады …

А мемлекеттік шығындарды жоғарылату

В салықтарды төмендету

С фискалды саясатты қажет етпейді

D белсенді емес шектеу фискалды саясат

Е мемлекеттік шығындарды төмендету және салықтарды жоғарылату
$$$ 145

Экономикалық белсенділікті реттеу мақсатында мемлекеттік шығындар мен салықтарға єдейлеп єсер ету келесідегідей аталады …

А “ішкі құрамға енгізілген тұрақтау құралдары” саясаты

В автоматикалық фискалды саясат

С автоматикалық монетарлы саясат

D дискрециялық фискалдық саясат

Е дискрециялық монетарлық саясат
$$$ 146

Үкімет шешімдеріне тєуелді емес, экономикалық конъюнктураның жағымсыз жақтарын тұрақтандыратын нарықтық экономиканың институционалды факторларының єсері қалай аталады?

А “ішкі құрамға енгізілген тұрақтандыру құралдары” саясаты

В белсенді фискалды саясат

С балансталған фискалды саясат

D дискрециялық фискалдық саясат

Е дискрециялық монетарлық саясат
$$$ 147

Негізгі түріне жатпайтын автоматикалық “ішкі құрамға енгізілген тұрақтандыру құралдардың” бірі …

А салық салудың прогрессивті тєртібі

В перманентті табыс концепциясына негізделген тұтыну қызметі

С халықтың кедей бөлігіне жұмыссыздыққа байланысты жіне материалды көмек ретінде жєрдемақы тағайындау жүйесі

D дискрециялық емес фискалдық саясат құралдары

Е дискрециялық фискалдық саясат
$$$ 148

Егер мемлекет балансталған бюджет саясатын жүргізсе немесе бюджеттің тапшылығының немесе артықшылығының тұрақты мөлшерін сақтау мақсатында шаралар қолданса, онда …

А мемлекеттік шығындар мультипликаторы 1-ден аз болады

В мемлекеттік шығындар мультипликаторы 1-ден артық болады

С Хаавельмо теоремасының єрекеті білінбейді

D тұрақтандырғыш саясат өз мақсатына жетпейді, өйткені ол балансталған бюджет саясатының бағытына сєйкес келмейді

Е мұндай саясат жүргізу мүмкін емес
$$$ 149

Жеке тұтынушылар мен үкімет сұранымын қанағаттандырудан қалатын ұлттық жинақтар келесі теңдікпен көрсетіледі …

А S=Y-C

В S=Y-C-I

С S= Y-C-Xn

D S= I+Xn

Е S = Y-C-G
$$$ 150

Төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының арасындағы байланысты көрсететін негізгі теңдік – бұл …

А Xn X - Z

В I – S = Xn

С I + S  Xn

D I – S+ Xn 0

Е I + S+ Xn 0
$$$ 151

Егер I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдікте I – S>0, ал Xn< 0, онда келесіні айтуға болады

А төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шотының жағымды сальдосы мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылығы қалыптасқан

В капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдолары қалыптасқан

С капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылықтары бар

D капитал қозғалысының есеп-шотының тапшылығы мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдосы қалыптасқан

Е экономикадағы тепе-теңдік жағдайы бұзылуы туралы
$$$ 152

Егер I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдікте I – S<0, ал Xn >0, онда келесіні айтуға болады

А төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шотының жағымды сальдосы мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылығы қалыптасқан

В капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдолары қалыптасқан

С капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылықтары бар

D капитал қозғалысының есеп-шотының тапшылығы мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдосы қалыптасқан

Е экономикадағы тепе-теңдік жағдайы бұзылуы туралы
$$$ 153

Егер I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдікте I – S<0, ал Xn >0, онда келесіні айтуға болады

А мемлекет сырттан қарыз алуға мєжбүр

В мемлекет тауарлады экспорттауға қарағанда көптеу мөлшерде импорт жасайды

С капиталдың мемлекет ішіне таза кіріс ағыны қалыптасқан

D мемлекет тауарлады импорттауға қарағанда көптеу мөлшерде экспорт жасайды және де мемлекет сырттан қарыз алмайды

Е мемлекет басқа мемлекеттермен экономикалық байланыс жасамайды
$$$ 154

Егер I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдікте I – S>0, ал Xn <0, онда келесіні айтуға болады

А мемлекет дүниежүзілік нарықта кредитор болып жүр

В мемлекет тауарлады импорттауға қарағанда көптеу мөлшерде экспорт жасайды

С капиталдың мемлекеттен таза шығу ағыны қалыптасқан

D мемлекет тауарлады экспорттауға қарағанда көптеу мөлшерде импорт жасайды және де мемлекет сырттан қарыз алады

Е мемлекет басқа мемлекеттермен экономикалық байланыс жасамайды
$$$ 155

Егер мемлекет бастапқы кезеңде капитал қозғалысының есеп-шотының нөлге тең сальдосы I–S0 мен мен ағымды операциялар есеп-шотының нөлге тең Xn 0 сальдосы қалыптасуымен сипатталса, онда бұл мемлекеттегі ынталандыру фискалды саясаттын өткізу келесі салдарға єкеледі …

А төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шотының жағымды сальдосы мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылығы қалыптасуына

В капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдолары қалыптасуына

С капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылықтары бар

D капитал қозғалысының есеп-шотының тапшылығы мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдосы қалыптасуына

Е экономикадағы тепе-теңдік жағдайы бұзылуына


Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Образдың түрлерін көркемдік әдіс, әдеби тек (жанр) және жасалу тәсілі жағынан бөлудің ғылыми мәні
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Бағдарламасы «Экология мен тұрақты даму»
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Экономикалық теория
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Мамандықтар бойынша: «Философия» қазақ бөліміне арналған Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет