Макроэкономикабет3/5
Дата28.04.2016
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5
$$$ 156

I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдік бойынша инвестицияларды ынталандыру саясаты келесі салдарға єкеледі:

А төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шотының жағымды сальдосы мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылығы қалыптасуына

В капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдолары қалыптасуына

С капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылықтары бар

D капитал қозғалысының есеп-шотының тапшылығы мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдосы қалыптасуына

Е экономикадағы тепе-теңдік жағдайы бұзылуына
$$$ 157

I – S+ Xn 0 негізгі макротеңдік бойынша жинақтауды ынталандыру саясаты келесі салдарға єкеледі:

А төлем балансының капитал қозғалысының есеп-шотының жағымды сальдосы мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылығы қалыптасуына

В капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдолары қалыптасуына

С капитал қозғалысының есеп-шоты мен ағымды операциялар есеп-шотының тапшылықтары бар

D капитал қозғалысының есеп-шотының тапшылығы мен ағымды операциялар есеп-шотының жағымды сальдосы қалыптасуына

Е экономикадағы тепе-теңдік жағдайы бұзылуына
$$$ 158

Ұлттық валютаның бірлігінің басқа шетел валюта бірлігі арқылы көрсетілген бағасы -… деп аталады:

А номиналды валюталық курс

В нақты валюталық курс

С тұрақталған валюта курсы

D “жүзіп жүретін” валюта курсы

Е “кросс-курс”
$$$ 159

Өз мемлекетіндегі бағалар деңгейінің өзгерісі ескеріліп есептелген номиналды ұлттық валютаның курсының басқа салыстырылып отырған шетел валютаға қатынасы … деп аталады:

А нарықтық айырбас валюта курсы

В нақты айырбас курсы

С тұрақталған валюта курсы

D “жүзіп жүретін” валюта курсы

Е “кросс-курс”
$$$ 160

Егер ұлттық валютаның нақты айырбас қурсы жоғары болса, бұл жағдай келесіге єкеледі …

А экспортты ынталандырады, ал импортты тежейді

В импортты ынталандырады, ал экспортты тежейді

С шетел тауарларына қарағанда ұлттық тауарлар салыстырмалы түрде арзанырақ көрінеді

D капиталдың мемлекеттен таза шығуына єкеледі

Е ағымдағы операциялардың жағымды сальдосының туындауына єкеледі Xn >0
$$$ 161

Егер ұлттық валютаның нақты айырбас қурсы төмендеу болса, бұл жағдай келесіге єкеледі …

А экспортты ынталандырады, ал импортты тежейді

В импортты ынталандырады, ал экспортты тежейді

С шетел тауарларына қарағанда ұлттық тауарлар салыстырмалы түрде қымбаттау көрінеді

D капиталдың мемлекетке таза кіруіне єкеледі

Е ағымдағы операциялардың жағымсыз сальдосының туындауына єкеледі Xn <0
$$$ 162

M0 агрегаты өзінің құрамына келесілерді кіргізеді …

А қолма – қол ақшалар

В қолма – қол ақшалар мен ағымды чектік депозиттер

С қолма – қол ақшалар, ағымды чектік депозиттер жєне мерзімді депозиттер

D ағымды чектік депозиттер

Е мерзімді депозиттер
$$$ 163

M1 агрегаты өзінің құрамына келесілерді кіргізеді …

А қолма – қол ақшалар

В қолма – қол ақшалар мен ағымды чектік депозиттер

С қолма – қол ақшалар, ағымды чектік депозиттер жєне мерзімді депозиттер

D ағымды чектік депозиттер

Е мерзімді депозиттер
$$$ 164

M2 агрегаты өзінің құрамына келесілерді кіргізеді …

А қолма – қол ақшалар

В қолма – қол ақшалар мен ағымды чектік депозиттер

С қолма – қол ақшалар, ағымды чектік депозиттер жєне аз мөлшердегі мерзімді депозиттер

D қолма – қол ақшалар, ағымды чектік депозиттер жєне көп мөлшердегі мерзімді депозиттер

Е мерзімді депозиттер
$$$ 165

M2 агрегаты өзінің құрамына келесілерді кіргізеді …

А М2+ қолма – қол ақшалар

В М2 + ағымды чектік депозиттер

С М2+ аз мөлшердегі мерзімді депозиттер

D М2+ көп мөлшердегі мерзімді депозиттер

Е М2 + қазналық жинақтау облигациялары, қысқа мерзімді мемлекеттік міндеттемелер, коммерциялық қағаздар
$$$ 166

L агрегаты өзінің құрамына келесілерді кіргізеді …

А М3+ қолма – қол ақшалар

В М3 + ағымды чектік депозиттер

С М3+ аз мөлшердегі мерзімді депозиттер

D М3+ көп мөлшердегі мерзімді депозиттер

Е М3 + қазналық жинақтау облигациялары, қысқа мерзімді мемлекеттік міндеттемелер, коммерциялық қағаздар
$$$ 167

“Ең тар мағынадағы ақша” деп түсінілетін агрегат:

А М0

В М1


С М2

D М3


Е L
$$$ 168

“Квази-ақша” өзіне келесіні кіргізеді:

А М1-М0

В М2-М1


С М3-М2

D М2


Е М3
$$$ 169

Ақша базасы өзіне келесілерді кіргізеді:

А C+R, мұнда C- банктік жүйеден тыс қолма-қол ақшалар, R – банктердің міндетті резервтері

В C+D, мұнда D- экономикалық агенттердің нарықтық келісімдер жасасуға қажет еткенде қашан болсын үстауға мүмкіндігі бар депозиттері

С тек C

D тек D


Е C+D+R
$$$ 170

Ақша массасы ақша ұсынымы өзіне келесіні кіргізеді

А C+R, мұнда C- банктік жүйеден тыс қолма-қол ақшалар, R – банктердің міндетті резервтері

В C+D, мұнда D- экономикалық агенттердің нарықтық келісімдер жасасуға қажет еткенде қашан болсын үстауға мүмкіндігі бар депозиттері

С тек C

D тек D


Е C+В+R
$$$ 171

Пайызақысыз салым ретінде Орталық банктегі есеп-шотта сақталатын коммерциялық банктердің кейбір бекітілгін депозиттерінің минималды проценттік бөлігі қалай аталады?

А нақты резервтер

В артық резервтер

С міндетті резервтер

D депондау пайызы

Е ақша базасы
$$$ 172

Жєй ақша мультипликаторы SMM немесе б.а. банктік депозиттік мультипликатор келесі қалыпта болады …

А 1/ rr

В 1 / cr

С 1+cr / cr + rr

D cr / rr

Е 1 / 1+rr
$$$ 173

Нақты күрделі ақша мультипликаторы АMM немесе б.а. ақша базасының мультипликаторы келесі қалыпта болады …

А 1/ rr

В ақша массасы / ақша базасы

С 1+cr / cr + rr

D ақша базасы/ ақша массасы

Е 1+rr/cr
$$$ 174

Міндетті резервтердің нормасы не үшін керекті?

А ақша массасын шектеу үшін енгізіледі

В банктердегі салымдардың сақталуын қауіпсіздендіру мақсатында енгізіледі

С халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті ақша массасының орташа мөлшерін құрайды

D кєзіргі кезеңде қолданылмайды

Е фискалды саясаттың құралы болып табылады
$$$ 175

Коммерциялық банктер жүйесі ақшаны қарызға беру арқасында ағымдағы есепшоттағы ақшаларды жасайды, осының салдарынан ақша массасы…

А қолма-қол ақша жєне банк депозиттері мөлшеріне азаяды

В азаймайды жєне көбеймейді

С депозиттер соммасынан төмен мөлшерде көбейтіледі

D депозиттердің жалпы соммасына тең мөлшерде көбейтіліді

Е депозиттер соммасынан көп мөлшерде көбейтіледі
$$$ 176

“Есеп-айырысу ставкасы” монетарлық термин ретінде келесі мағынасы бар…

А орталық банк мемлекеттік құнды қағаздар сатып алғандағы олардың бағаларының төмендеунің мөлшері

В орталық банктің коммерциялық банктерге олардың несие беру көлемін азайту мақсатындағы басып тастау дєрежесі

С орталық банктің коммерциялық банктерге беретін несиелері бойынша тағайындалған пайызақы ставкасы

D ақша массасының өсуіне жєне ЖҰӨ өсуіне орталық банктің єсерінің дєрежесі

Е нарықтық пайызақы ставкасы
$$$ 177

Егер орталық банк ашық нарықта көп мөлшерде мемлекеттік құнды қағаздар сатса, онда оның мақсаты келесідей болады…

А несиені арзан қылдыру

В халықтың құнды қағаздар сатып алу белсенділігін төмендету

С инвестициялар көлемін көбейту

D есеп-айырысу ставкасын төмендету

Е айналымдағы ақша санын азайту
$$$ 178

Төмендегілердің қайсысы ынталандыру монетарлық саясатының құралына жатады?

А міндетті резервтер нормасын жоғарлату

В орталық банктің ашық нарықта жеке тұлғалардан мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алуы

С есеп-айырысу ставкасын жоғарлату

D салықтарды төмендету

Е мемлекеттік шығындарды жоғарлату
$$$ 179

Төмендегілердің қайсысы тежеурестрикциялық монетарлық саясатының құралына жатады?

А міндетті резервтер нормасын төмендету

В орталық банктің ашық нарықта жеке тұлғалардан мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алуы

С есеп-айырысу ставкасын төмендету

D орталық банктің ашық нарықта жеке тұлғаларға мемлекеттік құнды қағаздарды сатуы

Е мемлекеттік шығындарды төмендету
$$$ 180

Егер экономика жоғары деңгейдегі жұмыссыздық пен бағалардың тұрақтылығыменен сипатталса, онда төмендегі мемлекеттік шаралардың қайсысы жұмыссыздықты єжептеуір азайтуға қолайлы?

А есеп-айырысу ставкасын жоғарлату жєне салықтарды төмендету

В есеп-айырысу ставкасын төмендету жєне салықтарды жоғарлату

С есеп-айырысу ставкасын жоғарлату жєне мемлекеттік шығындарды азайту

D есеп-айырысу ставкасын төмендету жєне мемлекеттік шығындарды жоғарлату

Е есеп-айырысу ставкасын жєне салықтарды жоғарлату
$$$ 181

“Монетаристер дєрежесі” бойынша мемлекет ақша массасының өсуінің қарқынын келесі деңгейде ұстап отыруы қажет …

А бағалар деңгейінің өсуі қарқынына тең

В пайызақы ставкасының өсу қарқынына тең

С ақша айналуының жылдамдығының өзгерісі қарқынына тең

D нақты ЖҰӨ өсуі қарқынына тең

Е ақша сұранымы өсуіне тең
$$$ 182

Егер нүкте IS қисығының (пайызақы ставкасы мен нақты табыс ерекше үйлесімдері) үстінде жатпаса, онда:

А тауарлар нарығының тепе-теңдік жағдайы

В жинақтар инвестицияларға тең жағдайы

С AD-дан шығатын ағымдар AS-ке кіретін ағымдарға тең жағдай

D жоспарланған шығындар нақты жасалған шығындарға тең жағдай

Е тауар нарығында тепе-теңдік болмайды
$$$ 183

Кейнсиандық қысқа мерзімді тұтыну қызметінің еңкіштігі келесіге тең…

А APC

В MPC


С APS

D MPS


Е C0 автономды тұтынуға
$$$ 184

Неоклассиктерде инвестициялардың негізгі факторы болып келесі табылады:

А қолдағы табыс

В пайызақы ставкасы

С инвестициялардың табыстылығының шекті нормасы

D пайданың күтілетін нормасы

Е капиталдың шекті тиімділігі
$$$ 185

Неоклассиктер көзқарасы бойынша…

А IS пен LM қисықтары дөңдеу

В IS пен LM қисықтары тіктеу орналасқан

С IS қисығы тіктеу, ал LM қисығы дөңдеу

D IS қисығы дөңдеу, ал LM қисығы тіктеу

Е инвестициялар пайыз ақы ставкасына аз икемді, ал ақшаға сұраным пайызақы ставкасына көп икемді
$$$ 186

Кейнсиандықтар көзқарасы бойынша…

А IS пен LM қисықтары дөңдеу

В IS пен LM қисықтары тіктеу орналасқан

С IS қисығы тіктеу, ал LM қисығы дөңдеу

D IS қисығы дөңдеу, ал LM қисығы тіктеу

Е инвестициялар пайыз ақы ставкасына жоғары икемді, ал ақшаға сұраным пайызақы ставкасына аз икемді
$$$ 187

IS қисығы оңға қарай жылжиды, егер …

А мемлекеттік шығындар жоғарласа

В тұтыну төмендесе

С салықтар төмендесе

D таза экспорт төмендесе

Е жинақтар төмендесе
$$$ 188

IS қисығы солға қарай жылжиды, егер …

А мемлекеттік шығындар төмендесе

В тұтыну төмендесе

С салықтар төмендесе

D таза экспорт төмендесе

Е жинақтар жоғарласа
$$$ 189

“Инвестициялық қақпан” келесі жағдайда туындайды…

А құнды қағаздардың қолма-қол ақшаға айналдыру талпынысын көбеюіне єкелетіндей пайызақы ставкасы өте төмен болғанда

В инвестициялар пайызақы ставкасына жоғары икемді болғанда

С IS қисығы көлденең болғанда

D инвестицияның графигі жағымды иілгіш болғанда

Е IS қисығы тік болғанда, проценттік ставкаға қарағанда инвестициялар абсолютті икемсіз болады
$$$ 190

“Өтімділік қақпаны” келесі жағдайда туындайды…

А құнды қағаздардың қолма-қол ақшаға айналдыру талпынысын көбеюіне єкелетіндей пайызақы ставкасы өте төмен болғанда

В ақшаға деген спекулятивті сұраным пайыз ақы ставкасына абсолютты икемді болғанда

С LM қисығы көлденең горизонталды болғанда

D LM қисығы тік болғанда

Е ақшаға деген спекулятивті сұраным пайыз ақы ставкасына абсолютты икемді болғанда және LM қисығы көлденең горизонталды болғанда
$$$ 191

“Инвестициялық қақпан” - бүл шекті …

А неокласикалық жағдай

В монетаристік жағдай

С кейнсиандық жағдай

D рационалды күтімдер теориясының жағдайы

Е классикалық жағдай
$$$ 192

“Өтімділік қақпаны” - бүл шекті …

А неокласикалық жағдай

В монетаристік жағдай

С кейнсиандық жағдай

D рационалды күтімдер теориясының жағдайы

Е классикалық жағдай
$$$ 193

LM қисығы оңға қарай жылжиды, егер …

А ақшаға деген трансакциялық сұраным жоғарласа

В ақша ұсынымы жоғарласа

С бағалардың жалпы деңгейі жоғарласа

D мемлекеттік шығындар жоғарласа

Е тұтыну жоғарласа
$$$ 194

LM қисығы солға қарай жылжиды, егер …

А ақшаға деген трансакциялық сұраным азайса

В ақша ұсынымы төмендесе

С бағалардың жалпы деңгейі төмендесе

D мемлекеттік шығындар жоғарласа

Е тұтыну жоғарласа
$$$ 195

LM қисығы тік вертикалды болғанда, …

А ақшаға деген сұраным пайызақы ставкасына абсолютты немқұрайлы жєне тек трансакциялық мотивке ғана байланысты өзгереді

В пайызақы ставкасы өте төмен, сондықтан елдер қанша болсын ұсынылған ақша санын қолма-қол ақша қалпында ұстауға дайын

С ақшаға деген сұраным пайызақы ставкасына жоғары икемді

D ақшаға сұраным тек спекулятивті мотив негізінде қалыптасады

Е инвестициялар пайызақы ставкасының өзгеруіне аз тєуелді
$$$ 196

Өтімділікті талғау теориясы қандай концепция төңірегінде қалыптасқан?

А классикалық

В неоклассикалық

С кейнсиандық

D монетаристік

Е рационалды кутімдер теориясында
$$$ 197

Неоклассиктердегі ақшаға деген сұраным қандай мотивке-терге байланыстырылады?

А трансакциялық

В спекулятивті

С қауіпсіздендіру мотиві

D жинаққа ұмтылу

Е спекулятивті және қауіпсіздендіру мотиві
$$$ 198

Кейнс бойынша ақшаға деген сұраным қандай мотивке-терге байланыстырылады?

А трансакциялық

В спекулятивті

С қауіпсіздендіру мотиві

D жинаққа ұмтылу

Е трансакциялық, спекулятивті және қауіпсіздендіру мотиві
$$$ 199

S-LM моделінде, егер S>I, ал M>L, онда тепе-теңдікке жетілдіру келесі шара арқылы жүргізіледі

А Ү шығару көлемін жєне r пайыз ақы ставкасын төмендету арқылы

В Ү жоғарлату жєне r төмендету арқылы

С Ү пен r – ды жоғарлату арқылы

D Ү-ті төмендету жєне r-ды жоғарлату арқылы

Е r-ді өзгеріссіз қалдырып Ү -ті төмендету арқылы
$$$ 200

IS-LM моделінде, егер SL, онда тепе-теңдікке жетілдіру келесі шара арқылы жүргізіледі

А Ү шығару көлемін жєне r пайыз ақы ставкасын төмендету арқылы

В Ү жоғарлату жєне r төмендету арқылы

С Ү пен r – ды жоғарлату арқылы

D Ү-ті төмендету жєне r-ды жоғарлату арқылы

Е r-ді өзгеріссіз қалдырып Ү -ті төмендету арқылы
$$$ 201

Макроэкономика пәніне арналған паспорт
Сўрақ номері

Тақырып


Курс

Семестр

Қиындық

деңгейі


Дұрыс

жауабы


1

3
2

4

2

D

2

1
2

4

1

C

3

2
2

4

1

D

4

2
2

4

2

C

5

8
2

4

1

C

6

9
2

4

2

C

7

3
2

4

3

D

8

4
2

4

3

D

9

4
2

4

3

B

10

2
2

4

1

B

11

2
2

4

2

D

12

3
2

4

1

A

13

5
2

4

2

B

14

6
2

4

2

B

15

8
2

4

2

B

16

9
2

4

2

A

17

2
2

4

3

B

18

4
2

4

2

C

19

8
2

4

2

D

20

6
2

4

2

E

21

5
2

4

1

E

22

8
2

4

3

B

23

7
2

4

1

A

24

2
2

4

2

D

25

5
2

4

2

A

26

6
2

4

1

D

27

3
2

4

1

A

28

9
2

4

1

B

29

8
2

4

3

A

30

7
2

4

3

B

31

2
2

4

2

B

32

5
2

4

3

D

33

8
2

4

2

A

34

9
2

4

2

A

35

8
2

4

2

B

36

7
2

4

1

C

37

9
2

4

1

D

38

6
2

4

1

B

39

6
2

4

2

A

40

3
2

4

2

D

41

8
2

4

2

C

42

4
2

4

1

D

43

5
2

4

2

E

44

2
2

4

3

D

45

2
2

4

2

B

46

2
2

4

1

C

47

6
2

4

3

B

48

9
2

4

2

D

49

8
2

4

2

C

50

7
2

4

2

A

51

8
2

4

2

B

52

9
2

4

1

E

53

5
2

4

2

B

54

2
2

4

2

D

55

2
2

4

1

E

56

8
2

4

3

A

57

7
2

4

2

B

58

7
2

4

2

D

59

9
2

4

2

A

60

6
2

4

2

B

61

5
2

4

2

E

62

8
2

4

1

A

63

7
2

4

2

B

64

4
2

4

2

B

65

2
2

4

2

B

66

5
2

4

2

D

67

8
2

4

3

B

68

9
2

4

3

C

69

6
2

4

3

A

70

3
2

4

3

E

71

5
2

4

1

B

72

5
2

4

1

D

73

8
2

4

1

A

74

5
2

4

2

A

75

2
2

4

2

D

76

10
2

4

2

B

77

2
2

4

2

C

78

5
2

4

2

B

79

8
2

4

3

B

80

12
2

4

3

B

81

2
2

4

3

C

82

5
2

4

3

E

83

8
2

4

3

C

84

7
2

4

3

A

85

4
2

4

2

B

86

6
2

4

2

A

87

9
2

4

1

B

88

8
2

4

2

A

Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Образдың түрлерін көркемдік әдіс, әдеби тек (жанр) және жасалу тәсілі жағынан бөлудің ғылыми мәні
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Бағдарламасы «Экология мен тұрақты даму»
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Экономикалық теория
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Мамандықтар бойынша: «Философия» қазақ бөліміне арналған Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет