Мамандықтарының студенттеріне арналған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты Қр мжмбс 08. 357Дата02.05.2016
өлшемі339.01 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет тен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ЭжМ факультетінің деканы

Е.В.Варавин

___________________2014 ж.

КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Силлабус
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Силлабус

Мамандықтар: 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»,

5В070500 «Математикалық және компьютерлік үлгілеу»,

5В071600 «Аспаптар жасау»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2


Семестр: 1

Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Тәжірибелік сабақтар: 30

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 30


Емтихан: 1семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу» кафедрасында дайындалып, 5В070200 «Автоматтандыру және басқару», 5В070500 «Математикалық және компьютерлік үлгілеу», 5В071600 «Аспаптар жасау» мамандықтарының студенттеріне арналған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты (ҚР МЖМБС 3.08.357.- 2006) және «Қазақ тілі курсының типтік бағдарламасы» (Алматы, 2007) негізінде құрастырылған.

Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу кафедра отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі А.К.Жанабилова


1 хаттама 20 қыркүйек 2014 ж.

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы А.М.Кабдулшарипова
№____ хаттама ______________2014 ж.

Дайындаған:

оқытушы А.К.Бакиева

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу» кафедрасы, Экономика және менеджмент факультеті (Г-2-320 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы:

Бакиева Әлия Кәкімқызы – қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу кафедрасының оқытушысы.

Жұмыс телефоны: 540-392

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.
1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
Курстың мазмұны кәсіби қазақ тілін мәдениаралық және болашақ кәсіптік қызметінде іскерлік қатынас құралы ретінде игеруді қамтамасыз етеді. Оқыту мамандыққа байланысты лексикалық тақырыптардан, сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін дамытуға бағытталған грамматикалық тақырыптар мен сөздік жұмысынан тұрады.
1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Курс көлемінде студенттер қазақ тілін кәсіби деңгейде толық меңгеріп, тілдік дағдыларын байытады. Оқытуда студенттердің мамандыққа байланысты сөздік қорын дамыту, жетілдіру негізгі мақсат болып табылады.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білуге дағдылану; қоғамдық саяси, әлеуметтік, кәсіби-іскерлік салаларға қажетті сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; кәсіби бағдарлы мәтіндерден қажетті ақпаратты тауып, оны сипаттауға, талдауға үйрену.

Қазақ тілін үйрену нәтижесiнде типтік бағдарламада қарастырылғандай, кәсіби ( В2, С1,) деңгей көлемінде студенттер:

Типтік бағдарламада көрсетілген талаптарға сай кәсіби білім біліктілігіне, дағдысына қажетті минимумды меңгерулері: а) оқылымның барлық түрлерін игеруі; б) диалог, монолог, полилог түріндегі баяндалған мәтіннің мазмұның түсініп тыңдауы, сондай-ақ тыңдау арқылы сөйлеу біліктілігін жетілдіруі; в) қатысымдық міндеттерді орындауда типтік бағдарламада көрсетілгендей тіл дамытуға қажетті минимумды (сұхбат құра білуді, пікірталас жүргізе білуді, сипаттама, хабарлама жасай білуді) игеруі; г)лексика тұғысынан типтік бағдарламада көрсетілген минимум көлемінде сауатын жетілдіруі қажет.
1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс: • грамматикалық білімдерін, жазбаша сауаттылықтарын арттыру;

 • терминдерді меңгерту;

 • студенттердің сөздік қорларын жетілдіру.

Дағдылары:

-қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білуге дағдыландыру;

- қоғамдық саяси, әлеуметтік салаларға қажетті сөйлеу мәдениетін қалыптастыру;


 • теледидар, радио арқылы берілген ақпараттарды тіл иесінің табиғи айтылған сөзін, өз мамандығы бойынша сұхбаттарды түсіне білуін қалыптастыру;

 • қазақ тіліндегі әр түрлі мәліметтерді оқып, түсіну қабілетін қалыптастыру.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады: • сөйлеу әрекеттерінің түрлерін жүзеге асыру;

 • студенттердің білімдерін практикалық жолмен меңгерту;

 • ақпараттарды саралауға, оларды орнымен қолдана алу;

 • орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау.


1.4 Пререквизиттар
Қазақ тілі пәнін оқу үшін студентке келесі пәндер бойынша білім қажет: қазақ тілінен орта мектеп бағдарламасы бойынша алынған білімі, орыс және шет тілінен, мамандықтану пәнінен.
1.5 Постреквизиттар
Қазақ тілі бойынша алған білімі өзге тілдерді үйренуде, мамандық бойынша пәндерді, «Кеңселік және құжаттамалық жұмыс негіздері», «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәндерін оқытуда қажет болады.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

1 семестр В2 – С1 деңгей

1-тақырып.

Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.Мақсаты: Аталған тақырып көлемінде қарым-қатынас жасай білуі, терминдерді орнымен қолдана алуы қажет.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы мазмұнын түсіну.

Жазылым: берілген тақырып бойынша мәтін құрастыру.

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу түріндегі мәтіндерді құрастыра білу.1 апта,

2 сағат


2,4

1

2

3

2-тақырып.

Университет - білім ордасы.Мақсаты: Мәтінді оқып, түсінуге үйрету.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау. Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.

2 апта,

1 сағат


2,4

3-тақырып.

Инженер мамандығы.Мақсаты: Мамандыққа байланысты терминдерді түсініп, оларды орнымен қолдана білу.

Тыңдалым: мамандыққа байланысты сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану.

Оқылым: Мәтіндегі деректерді бағалау, өз ойын білдіру.

Жазылым: Оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу.

2 апта,

1 сағат


1,4

4-тақырып.

Менің болашақ мамандығым (монолог).Мақсаты: Өз мамандығы бойынша жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді қолдануға жаттығу.

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға жаттыға отырып, монолог жазу.

3 апта

1 сағатгазет, журнал материалдары

5-тақырып.

«Галилео» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау.

3 апта

1 сағат


6-тақырып.

Аспаптар жасау маманы.Мақсаты: Болашақ мамандықтарына сәйкес лексикалық материалды меңгерту.

Тыңдалым: Мәтіннен мамандыққа байланысты сөз тіркестерін айыра білу.

Оқылым: мәтінді оқу, өз ойын білдіре алу.

Жазылым: тақырыпқа байланысты пікірлерін жаза алу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.4 апта,

1 сағат1,4

1

2

3

7-тақырып.

Ел болашағы – білікті маман қолында (монолог).Мақсаты: Өз мамандығы бойынша жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді қолдануға жаттығу.

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға жаттыға отырып, монолог жазу.

4 апта

1 сағатқосымша материалдар

8-тақырып.

«СОЛО ЛТД» ЖШС компаниясы.Мақсаты: Мамандыққа байланысты сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана білу.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау.

Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.

5 апта,

1 сағат


1,5

9-тақырып.

Инженер мамандығы (сұхбат).Мақсаты: Әр түрлі сұхбаттар құрастыра алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, берілген сөз тіркестерімен жағдаят құрастыра алуға үйрету.

Жұмыс түрлері. Лексика-грамматикалық жаттығулар. Ұсылған тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттықтыру. Берілген термин сөздерді қатыстырып, сұхбат құрастыру.

5 апта,

1 сағатқосымша материалдар

10-тақырып.

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі. (ғылыми мәтін).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.6 апта,

1 сағат1,5

11-тақырып.

Нағыз инженер - өнертапқыш адам (эссе).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып

6 апта,

1 сағат


қосымша материалдар

1

2

3

алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.

12-тақырып.

Ақпарат ағымының жаһандануы мәселесі (ғылыми мәтін).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.7 апта,

1 сағат


1,5


13-тақырып.

Операциялық жүйе.Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы мазмұнын түсіну.

Жазылым: мамандық бойынша мәтін құрастыру.

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу түріндегі мәтіндерді құрастыра білу.

7 апта,

1 сағат


1,4

14-тақырып.

Ағымдағы тест.

Тест қорытындысы бойынша талдау жүргізу.


8 апта,

1 сағат

15-тақырып.

Дербес компьютер тарихынан.Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару.

Оқылым: Мәтінді оқып, негізгі идеясын табу.

Айтылым: Тақырып жайлы өз пікірін жүйелі баяндау.

Жазылым: Берілген жаттығуларды орындау.

8 апта,

1 сағат1,4

16-тақырып.

Компьютер әлемі.Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару.

Оқылым: Мәтінді оқып, жоспар құру.

Айтылым: Мәтінді мазмұндау. Қойылған сұрақтарға жауап беру. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттығу.

Жазылым: Мәтіннен мамандыққа байланысты терминдерді теріп жазып, сөйлемдер құрастыру.

9 апта,

2 сағат


1,4

17-тақырып.

Ғылым мен техниканың байланысы.Мақсаты: Мамандыққа байланысты сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана білу.

10 апта,

2 сағат

1,4


1

2

3

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте

сақтау арқылы айта білу.Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау.

Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.

18-тақырып.

Қазақстанның техника саласы (монолог).Мақсаты: Мамандыққа байланысты терминдерді түсініп, оларды орнымен қолдана білу.

Тыңдалым: Оқытушының оқыған мәтінінің мазмұнын мұқият тыңдау, түсіну және сұраққа жауап беруге әзірлену.


Оқылым: Мәтінді оқу, түсінгенін ауызша айту. Сөздік қорын тексеру.

Айтылым: Ұсынылған тақырыпқа сұхбат құрастыру. Сөйлеушінің репликасына жауап қайтару. Сұрақ-жауап әдісін қолдана отырып, әңгіме жүргізу.

Жазылым: Мәтін негізінде монолог жазу.

11 апта,

1 сағат


1,4

19-тақырып.

«Интернет дайджест» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау.

11 апта,

1 сағат

20-тақырып.

ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, негізгі ақпаратты табу.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, түсінгенін ауызша айту.

Айтылым: Сұрақ-жауап әдісін қолдана отырып, әңгіме жүргізу.

Жазылым: Лексика-грамматилық жаттығулар. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттығу.

12 апта,

2 сағат


1,2,5

21-тақырып.

«Kaznet» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин

13 апта,

1 сағат

1

2

3

сөздермен жұмыс жасау.22-тақырып.

Ақпараттық технологиялар саласы (реферат).13 апта,

1 сағат


газет, журнал материалдары

23-тақырып.

Өткен материалдарды қайталау.14 апта,

2 сағат

24-тақырып.

Аралық бақылау.15 апта,

1 сағат
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЙТЫН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ
Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.

Тілдік және қатысымдық жаттығулар. Мәтіндермен жұмыс. Берілген тақырып бойынша өз жеке көзқарасын жазу.1 апта,

1 сағат


1,4

Университет - білім ордасы. Инженер мамандығы.

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.2 апта

1 сағат2,4

Менің болашақ мамандығым.

Мәтінмен жұмыс. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасау. Тақырыпқа сай газет, журнал материалдарымен танысу. Жаттығулар орындау.3 апта,

1 сағат2, 4, қосымша материалдар

Аспаптар жасау маманы.

Рөлдік ойындарды әңгіме, дискуссия түрінде өткізу.4 апта,

1 сағат


1,2,4

«СОЛО ЛТД» ЖШС компаниясы.

Мамандыққа байланысты сөздік диктант жазғызу.5 апта,

1 сағат


1,4

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі. (ғылыми мәтін).

Жазылған тезис бойынша жұмыс.6 апта,

1 сағат1,5

Операциялық жүйе.

Жазылым: Сұхбат бойынша жұмыс жүргізу.7 апта,

1 сағат


1,4

Дербес компьютер тарихынан.

Мәтін негізінде сұхбат құрастыру.8 апта,

1 сағат


1,3,4

Дербес компьютер тарихынан.

Жазған аңдатпаларымен жұмыс жасау.9 апта,

1 сағат

Компьютер әлемі.

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.10 апта,

1 сағат


1,4

«Алтай» ғылыми-технологиялық паркі.

Берілген тақырыпқа студенттердің өздері іздестіріп әкелген материалдарымен жұмыс жүргізу.11 апта,

1 сағат


5, қосымша материалдар

ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.12 апта,

1 сағат


2,5

Операциялық жүйе.

Мәтінмен жұмыс. Тақырып көлемінде қарым-13 апта,

1 сағат


2,4

1

2

3

қатынас жасау. Жаттығулар орындау.

Өткен материалдарды қайталау.

14, 15 апта

2 сағат


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсыныла

тын әдебиет терДа

йын


дау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.


Мақсаты: Мамандыққа байланысты терминдерді меңгерту.

Мәтін мазмұны негізінде әңгіме өткізу.
1,4

1 апта


пікірталас


1 аптаның соңғы сабағы


Университет - білім ордасы. Инженер мамандығы.


Мақсаты: Мәтін арқылы кәсіптері туралы көптеген мәліметтер беру. Тақырыпқа байланысты мәтіндермен жұмыс.


2,4

1 апта


пікірталас


2 аптаның соңғы сабағы


Менің болашақ мамандығым.


Мақсаты: Студенттерді сұхбат жасауға және ізденуге бағыттау.

Мәтінмен жұмыс, сұхбат жасау.2,4

2 апта


реферат


3 аптаның соңғы сабағыКәсіптік сана.


Мақсаты: Студенттердің өз ойын толық жеткізе білуге үйрету.

“Қоғам және жастар” тақырыбында пікірсайыс өткізу.

2,31апта


пікірсайыс4 аптаның соңғы сабағы


1

2

3

4

5

6

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі.

Мақсаты: Мамандыққа сай оқытудың негізгі сөйлесім әрекетінің барлық түрлерін қатысымдық бағытта қолдану.

1,5

1апташығарма


5 аптаның соңғы сабағы


Нағыз инженер - өнертапқыш адам.

Мақсаты: Студенттерге мамандығы туралы мәлімет бере отырып, сөздік қорларын байыту.

“Менің мамандығым – менің болашағым” атты дискуссия өткізу.1,2

1апта


пікірсайыс6 аптаның соңғы сабағы


Ғылым мен техниканың байланысы.


Мақсаты: Ауызша өз ойларын жеткізе білуге дағдыландыру.

Тақырып бойынша қарым-қатынас жасауға жаттықтыру.Ғылым мен техниканың байланысы жайлы пікірталас өткізу.


2,5

1апта


пікірталас


7,8 аптаның соңғы сабағы


ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).


Мақсаты: Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға дағдыландыру.


2,5

1апта

мәтін құрастыру


9 аптаның соңғы сабағы

Электроника.

Мақсаты: Қарым-қатынас жасауға үйрету арқылы сөйлесу дағдыларын қалыптастыру. Өз мамандықтары жайлы реферат жазу.

2,4

1апта


Реферат

10 аптаның соңғы сабағы

Компьютер әлемі.

Мақсаты: Студенттерді білім алуға баули отырып,

1,4

1аптасөздік диктант11 аптаның соңғы сабағы

1

2

3

4

5

6
саналылыққа, ізденімпаздылыққа шақыру.

Ақпараттық технологиялар саласы.

Мақсаты: Мәтіндерді оқыту арқылы студенттердің тіл байлығын дамыту.

1,5


1апта


Әңгіме


12 аптаның соңғы сабағы

Дербес компьютер тарихынан.


Мақсаты: Студенттерге компьтердің маңыздылығы туралы айта отырып, білімділікке шақыру.


2,41апта

әңгіме

13 аптаның соңғы сабағы


Операциялық жүйе.


Мақсаты: Мәтіндердің жалпы мазмұнын толықтай түсініп, берілген тапсырмаларды еш қиындықсыз орындау.

2,4

1апта

тест

14 аптаның соңғы сабағы


Өткен материалды қайталау.

Мақсаты: Естіген, оқыған мәтіндері жайлы айта алу. Бүкіл өткен терминдер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.
1апта

15 аптаның соңғы сабағы

  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*

Бақылау**

*

Баяндама


*


*


Эссе


*


Аралық бақылау*


*

Барлығы

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады

 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер

 1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Кен ісі және металлургия. –Алматы: Мектеп, 2003.

 2. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіктер. –Алматы: Рауан, 2000.

 3. Мұхамадиева Н. Кәсіби қазақ тілі. –Алматы, 2004.

 4. Ж.М.Букенева «Кәсіби қазақ тілі».-Өскемен, 2009.

 5. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-№2-4, 2012ж.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.
Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет