“Математика және экономика” факультетібет1/3
Дата24.04.2016
өлшемі0.63 Mb.
  1   2   3Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
Сырдария” университетіМатематика және экономика” факультеті

Жоғары математика және физика” кафедрасы


«Элементар бөлшектер ” пәні бойынша

050110 – физика мамандықтарының студенттерінің білімін

бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні

Лектор: Ходжахмедов Э.

Жетісай – 2009 ж.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
Сырдария” университетіМатематика және экономика” факультеті

Жалпы математика және физика” кафедрасы«Элементар бөлшектер ” пәні бойынша
050110 – физика мамандықтарының студенттерінің білімін бақылауға арналған
тапсырмалар мәтіні

Лектор: Ходжақмедов Э.

Жетісай – 2009 ж
Алғы сөз.

050110 “Физика” 3- курс студенттеріне 6- семестрде «Элементар бөлшектер ” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135- сағат) берілген. Оның 30- лекция, 15-практика сабақтарына, 45- ОБСӨЖ, 45 -СӨЖ-ге бөлінген.

Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру маңызды орын алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

- студенттерге бағыт, бағдар беру;

- студенттерге концультациялық көмек;

- Студенттердің білімін бақылау, бағалау;

Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

- Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

- Оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу;

- Күрделі, проблемалық ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты, аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілген.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Жоғарғы математика және физика” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

_________________Жолдасов С

(қолы)


“___” __________200__ж
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

______ _Элементар бөлшектер физикасы_________ пәнінен
___________Физика ____________мамандығына арналған
_____Физ-16 _тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс_3


Семестр_VI

Кредит саны ___3__


Барлық сағат саны: 135


Лекция: 30

Практика 15

ОБСӨЖ: 45

СӨЖ: 45


Лектор: проф. Ходжахметов Э.

Жетісай 2009 ж.«Элементар бөлшектер физикасы »
Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
050110– «Физика » мамандығы,3 – курс, VІ– семестр.30 - сағат
Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім

Апта саны

1

Элементар бөлшектер физикасы пәні

1 апта

2

Элементар бөлшектер “зоопаркі”
2 апта

3

Антибөлшектер.

3 апта

4

Өзара әсерлесу күштері
4 апта

5

Кесте бойынша әсер механизмін түсіндіру.

5 апта

6

К‰шсіз єсер . Гравитациялыќ єсер
6 апта

7

Элементар бөлшектердің классификациясы
7 апта

8

Орташа жасау уақытының белгісі
8 апта

9

Резонанстар және гиперондар.
9 апта

10

Бөлшектерді бір-бірінен ажыратушы қасиеттері.
10 апта

11

Спин. Жұптық
11 апта

12

Электр заряды

Магнит моменті. Изоспин


12 апта

13

Электронның және протонның ашылуы.
13 апта

14

Фотонның және гравитонның ашылуы.
14 апта

15

Нейтронның, антибөлшектердің, пионмен мезондардың, т.с.с. ашылуы.
15 апта

16

Қызығарлы немесе сүйкімді квант

саны.

16 апта

17

Гипер заряд. Заряд жұптылығы.
17 апта

18

Адрондар
18 апта

19

Мезондар
19 апта

20

Әрбір бөлшектің орташа жасау уақыты.
20 апта

21

Резонанстың жасау уақытының белгісі және өлшем бірліктері
21 апта

22

Ностабиль бөлшектердің ыдырау каналдарының өлшем бірліктері.
22 апта

23

Лептондар.

23 апта

24

Квант сандарының сақталу заңдары
24 апта

25

Сақталу заңдарының кеңістік пен уақыттағы жылжулары

25 апта

26

Универсал сақталу заңдары

26 апта

27

Күшті өзара әсердегі сақталу заңдары.

Қызығарлы S-квант санының сақталу заңы.


27 апта

28

Т-изоспиннің сақталу заңы.

Электомагниттік сақталу заңы.


28 апта

29

Кеңістік жұптылығының сақталмастық қасиеті Жұптық ұғымының енгізілуі
29 апта

30

Бір қызығарлы бөлшектің бөлінуі

Сұрақтар

30 апта

Барлығы 30Ә д е б и е т т е р.
Негізгі:

 1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М. 1985

 2. Мухин К.И. Физика элементарных частиц. Т.2, 1985

 3. ЩЕЛКИН К.И. Физика микромира.. М. 1980

 4. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц М. 1984

Қосымша:

 1. Хуанг К. Кварки, лептоны и калибровочные поля . М. 1985

 2. Боголюбов Н.И., Широков Д.В. Квантовые поля М. 1980

 3. К.Б.Жұбанов «Атомдық физика негіздері » Алматы ,Қаз.уни. 2000

 4. В.С.Волькенштейн «Жалпы физика курсынан есептер жинағы» Алматы 1996ж


«Элементар бөлшектер физикасы »
Практика – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
050110– «Физика » мамандығы,3 – курс, VІ– семестр.15- сағат


Р/Н

Практика тақырыптары

Апта саны

БаллыКомбинацияланған жұптықтар

1 апта

0,5К-мезондар қасиеттері

2 апта

0,5Қысқа және ұзақ жасаушы мезондар

Олардың ашылуы.3 апта

1Нейтронның дипольдық моменті.

Бақылау сұрақтары.4 апта

1Т-түрлендіру және СРТ-теорема

Т-түрлендіруіндегі инварианттылықтың бұзылуы.5 апта

1Нейтраль токтар.

6 апта

1

1- РБ. 5 баллОсцилляция жєне нейтриндар массасы. Екіленген β -ыдырау.

8 апта

0,5Күшсіз өзара әсерлесудің ерекшеліктері.

9 апта

0,5Фотон жєне Z-бозон.

10 апта

1Симметрияныњ б±зылуы

11 апта

1Элементар бµлшектердіњ кванттыќ сипаттамасы.

12 апта

1Адрондар структурасы .

13 апта

0,5Бариондардыњ т‰зілісі.

14 апта

0,52 - РБ. 5 баллЈ/ψ мезонының ашылуы.

15 апта
∑ Барлығы

15 сағат

10

«Элементар бөлшектер физикасы»
ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі
050110 – «Физика», 3 – курс, VІ – семестр. 45 сағат
Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

сем


Кон

сультҮй тапсырмалары

Тест. тапс.


Колл.


Бақ. Сұр.

Реферат

1

2
3

4

5

6

7

8

9

1 модуль.

1

Элементар бөлшектердің кванттық сипаттамасы

1. Элементар бөлшектер түрі.

2 Олардың негізгі сипаттамасы.

3 Элементар бөлшектің кванттық сипаттамасы.1+

2

Шредингер теңдеуі

1.Шредингер теңдеуі.

2.Шредингер теңдеуінің қолдану саласы.


2
1 апта

3 б
3Клейн – Гордон теңдеуі

1.Клейн теңдеуі.

2.Гордон теңдеуі.

3. Олардың біріккен теңдеуі.3
+
4

Дирак теңдеуі

1.Дирак теңдеуі.

2. Оның келіп шығуы.


4

2 апта

Р

3 б

5


Адрондар түзілісі

1.Адрондар.

2.Олардың түзілісі.


5+

6

Кварктар түзілісі

1.Кварктар.

2.Олардың түзілісі.


6


2 апта

Р

2 б
7Бариондар түзілісі

1.Бариондар.

2.Олардың түзілісі.


7
+
8

Бариондар октуплеты мен декуплеты

1. Бариондар октуплеті.

2. Бариондар декуплеті.


83 апта

3 б

9Бозе-Эйнштейн статистикасы

1. Бозе статистикасы.

2. Эйнштейн статистикасы.

3.Олардың біріккен статистикасы.9
+
10

Мезондар түзілісі

 1. Мезондар.

 2. Олардың түзілісі.

 3. Мезондардың келіп шығуы

10

4 апта

3 б11Мезондар массасы

1., Мезондар массасы.

2. Олардың басқа элементар болшектер массасынан ерекшелігі.


11
+
12Глиондар түзілісі

1 Глиондар.

2 Олардың түзілісі.


12
5 апта
2 б
13

Материя түзілісі.

1 Материя.

2 Материя негізі .

3 Материя түзілісі.13+

14


Өзара әсерлер түрі

1 Гравитациялық әсер.

2 Электромагниттік әсер.

3 Олардың әсерлесу мехамизімі.14


5 апта

2 б


15


Өзара әсерлердің әсерлесу шамасы мен уақыты

1.Әсерлесу шамасы.

2. Әсерлесу уақыты.


15
+
16

Зоналардың электрондармен толтырылуы

 1. Электрондық зоналар.

 2. Оларды электрондармен толтыру әдістері.

16

6 апта

3 б17

Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштердің электр өткізгіштігі туралық зоналық теориялық негізгі қағидалары

1 Металдардағы электр өткізгіштік.

2 Жартылай өткізгіштердегі электр өткізгіштік.

3 Электр өткізгіштіктің зоналық теориясының негізі.17
+18


Фонандар.

1Фонондар.

.2 Олардың түзілісі.


18
7 апта

2 б
19


Нейтрон мониторы

1 Нейтронды есептеу тәсілі.

2Нейтрон мониторы.

3 Оның түзілісі және істеу принципі.19
+
20

Мю-мезон телескобы

1 Мю-мезондарды есептеу.

2 Мю-мезон телескобы.

3 Оның түзілісі және істеу принципі.20


7апта

2 б


1- ші РБ: Практика 5 + ОБСӨЖ 25 = 30 балл

21

Ядролық күштер

1,.Ядролық күштер.

2 Олардың пайда болуы.


21
+
22


Элементар бөлшектердегі сақталу заңы.

1 Зарядтардың сақталу заңы.

2 Универсал сақталу заңы.


22
8 апта

2 б

23

- ыдырау. - ыдырау периодының - бөлшектердің энергиясына тәуелділігі.

1.Алъфа ыдырау.

2. Оның периоды.

3. Оның энергиясы.23
+
24

- ыдырау..

1 Вета ыдырау.

2 Оның құрамы.


24

8 апта

3 б25

Электрондардың энергетикалық спектрлері

1 Жолақ спектр.

2 Сызықты спектр.

3 Олардың шкаласы.25+

26


Ядролардың - кванттардың ішкі конверсиясы.

1 Гамма квантар.

2 Олардың ішкі конверциясы.


26


9 апта

2 б


27

Ферми тұрақтысы.

27.1 Ферми тұраұтысы.

27.2 Оның келіп шығуы.


27


+


28

Кварктер және олардың өзара әсерлесуі.

1Кварктердің өзара әсерлесуі.

2 Өзара әсерлесу механизмі.


28

9 апта

2 б29


Ядролық реакцияның қимасы. Ядролық кезіндегі сақталу заңдары.

1. Ядролық реакцияның қимасы.

2 Энергияның сақталу заңы.

3 Импулъстің сақталу заңы.29+

30Ядролық реакциялардың механизмі.

1 Ядролық реякцияның механизмі .

2 Оның ерекшелігі.


30
10 апта

2 б
31

Атом ядролараның бөлінуі және синтезі. Бөлінудің қарапайым тероиясы.

1 Атом ядроларының бөлінуі.

2 Болінудің қарапайым теориясы.


31+

32

Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну.

1 Бөліну көрсеткіші.

2 Спонтандық боліну.


32

10 апта

2 б


33


Күшсіз өзара әсерлерді тасушылар.

1 Күшсіз өзара әсерлерді тасушылар

2 Әсер интенсивтігі


33
+
34

Электромагниттік өзара әсерлерді тасушылар.

1 Электромагниттік әсерді тасушылар

2 Әсер интенсивтігі

3 Әсер ету қашықтығы мен уақыты34

11 апта

3 б35


Элементар бөлшектердің негізгі қасиеттері.

1 Масса мен спин

2 Жұптық

3 Электр заряды және т.б.35+

36

Мезондар мен гиперондар. Қарапайым бөлшектердің классификациясы..

1 Мезондар мен гиперондар

.2 Қарапайым бөлшектердің классификациясы


36


12 апта


3 б

37


Элементар бөлшектердің бір-біріне түрленуі.

1. Нейтронның протонға

2. Электронның позитронға және т.б.


37
+
38

Зарядталған бөлшектердің тежелуі. Нейтрондардың затпен әсерлесуі

1 Зарядталған бөлшектердің тежелуі

2 Нейтрондардың затпен әсерлесуі


38

13 апта

1 б39

-кванттардың зат арқылы өтуі. Ядролық сәулелердің организмге әсері

1 -кванттардың зат арқылы өтуі

2 Ядролық сәулелердің организмге әсері


20
+
40

Әрбір химиялық элементтің индивидуалдігін белгілеуші.

1 Атом массасы

2 Ядро заряды

3 Электрондық қабық13

апта


2 балл


41

Макро және микро әлем физикалық құбылыстарының байланысы

1 Макроәлемдегі физикалық құбылыстар

2 Микроәлемдегі физикалық құбылыстар

3 Макро және микро әлем физикалық құбылыстарының байланысы21+

42

Ғаламның эволюциясы туралы қазіргі көзқарастар

1 Ғаламшардың түзілісі

2 Оның эволюциясы туралы қазіргі көзқарастар


14 апта

3 балл43

Қазақстандық ғалымдардың физиканы дамытудағы үлесі.

1 Қазақстан Ядролық институтының еңбектері

2 Қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтары


22
+
2- ші РБ: Практика 5 + ОБСӨЖ 25 = 30 балл

44

Физиканың әдіснамалық маңызы.

1 Материяны материалистік негізде көру

2 Материя туралы жаңа ғылымдар

15 апта
45

Материяның түзілісі.

1 Материянің біртектілігі

2. Материяның негізгі “кірпіші”

3 Материяның түзілісінің қазіргі күнгі көзқарастар

+Барлығы: 60 балл


Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц М. 1984

 2. Ж.Абдулаев «Физика курсы» Алматы «Білім» 1994 ж

 3. Н.Қадыров «Ядролық физика негіздері» Алматы .Қаз.Универ. 2000

 4. К.Б.Жұбанов «Атомдық физика негіздері » Алматы ,Қаз.уни. 2000

 5. В.С.Волькенштейн «Жалпы физика курсынан есептер жинағы» Алматы 1996ж


Қосымша әдебиеттер:

1.Физика микромира. Маленькая энциклопедия. М. 1980

2.Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц М. 1984

3.Ж.Абдулаев «Физика курсы» Алматы «Білім» 1994 ж

4. Н.Қадыров «Ядролық физика негіздері» Алматы .Қаз.Универ. 2000

5.К.Б.Жұбанов «Атомдық физика негіздері » Алматы ,Қаз.уни. 2000СӨЖ өткізу кестесі
СӨЖ

тақырыбысағат саны

Өтілетін күні

Аудитория

1

Элементар бөлшектердің кванттық сипаттамасы

.


1
207

2

Шредингер теңдеуі


1
207

3

Клейн – Гордон теңдеуі


1
207

4

Дирак теңдеуі


1
207

5

Адрондар түзілісі


1
207

6


Кварктар түзіліс

1
207

7

Бариондар түзілісі


1
207

8

Бариондар октуплеты мен декуплеты


1
207

9

Бозе-Эйнштейн статистикасы

1
207

10

Мезондар түзілісі

1
207

11

Мезондар массасы

.


1
207

12

Глиондар түзілісі


1
207

13

Материя түзілісі.


1
207

14

Өзара әсерлер түрі


1
207

15

Өзара әсерлердің әсерлесу шамасы мен уақыты


1
207

16

Зоналардың электрондармен толтырылуы


1
207

17


Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштердің электр өткізгіштігі туралық зоналық теориялық негізгі қағидалары


1
207

18

Фонандар.


1
207

19

Нейтрон мониторы


1
207

20


Мю-мезон телескобы


1
207

21

Ядролық күштер


1
207

22

Элементар бөлшектердегі сақталу заңы.


1
207

23


- ыдырау. - ыдырау периодының - бөлшектердің энергиясына тәуелділігі.


1
207

24


- ыдырау..


1
207

25

Электрондардың энергетикалық спектрлері


1
207

26

Ядролардың - кванттардың ішкі конверсиясы.


1
207

27


Ферми тұрақтысы.


1
207

28

Кварктер және олардың өзара әсерлесуі.


1
207

29

Ядролық реакцияның қимасы. Ядролық кезіндегі сақталу заңдары.


1
207

30

Ядролық реакциялардың механизмі.


1
207

31

Атом ядролараның бөлінуі және синтезі. Бөлінудің қарапайым тероиясы.


1
207

32

Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну.


1
207

33

Күшсіз өзара әсерлерді тасушылар.


1
207

34

Электромагниттік өзара әсерлерді тасушылар.


1
207

35

Элементар бөлшектердің негізгі қасиеттері.


1
207

36

Мезондар мен гиперондар. Қарапайым бөлшектердің классификациясы..


1
207

37


Атом ядролараның бөлінуі және синтезі. Бөлінудің қарапайым тероиясы.


1
207

38

Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну.


1
207

39

Элементар бөлшектердің бір-біріне түрленуі.


1
207

40

Зарядталған бөлшектердің тежелуі. Нейтрондардың затпен әсерлесуі


1
207

41

Элементар бөлшектердің кванттық сипаттамасы


1
207

42

Шредингер теңдеуі


1
207

43

Клейн – Гордон теңдеуі


1
207

44

Дирак теңдеуі


1
207

45

Адрондар түзілісі


1
207

Ескерту:


Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

сейсенбі – 900 – 1100 – 207 ауд

сәрсенбі - 900 – 1100 – 207 ауд

Негізгі: Әдебиеттер:


 1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М. 1985

 2. Мухин К.И. Физика элементарных частиц. Т.2, 1985

 3. Физика микромира. Маленькая энциклопедия. М. 1980

 4. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц М. 1984

 5. Ж.Абдулаев «Физика курсы» Алматы «Білім» 1994 ж

 6. Н.Қадыров «Ядролық физика негіздері» Алматы .Қаз.Универ. 2000

 7. К.Б.Жұбанов «Атомдық физика негіздері » Алматы ,Қаз.уни. 2000

 8. В.С.Волькенштейн «Жалпы физика курсынан есептер жинағы» Алматы 1996ж

Қосымша әдебиеттер:
 1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М. 1985

 2. Мухин К.И. Физика элементарных частиц. Т.2, 1985

 3. Физика микромира. Маленькая энциклопедия. М. 1980

 4. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц М. 1984

 5. Ж.Абдулаев «Физика курсы» Алматы «Білім» 1994 ж

 6. Н.Қадыров «Ядролық физика негіздері» Алматы .Қаз.Универ. 2000

 7. К.Б.Жұбанов «Атомдық физика негіздері » Алматы ,Қаз.уни. 2000

 8. В.С.Волькенштейн «Жалпы физика курсынан есептер жинағы» Алматы 1996ж
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет