«мәдениеттану пәнінен» «0103000 Дене тәрбиесі және спорт»бет1/8
Дата02.12.2019
өлшемі174.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Қостанай әлеуметтік-техникалық колледжі

Оқу-әдістемелік кешен«мәдениеттану пәнінен»

«0103000 Дене тәрбиесі және спорт»

мамандығына арналған

Қостанай қ, 2018 ж

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенді қоғамдқ піндер оқытушысы Абдихамит М.С. даярлады.
Құқық, экономикалық және гуманитарлық пәндер ПЦК отырысында қарастырылды және талқыланды
Хаттама № « » қыркүйек 2018 ж.
Төрағаның аты – жөні: Маделина Д.Ж.. _______________

(қолы)


Бөлім меңгерушісі: Ахметова Ж.Ж. _______________

(қолы)


Келісілді:
ОЖ жөніндегі директордың орынбасары: ______________ Ахметова Ж.Н.

Оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны
1.Типтік бағдарлама.

2.Оқу жұмыс бағдарламасы.

3.Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.

4.Дәріс кешені.

5.Сабақ жоспарлары.

6.Дидактикалық материалОқу жұмыс бағдарламасы

«Қостанай әлеуметтік – техникалық колледж » мекемесі

Бекітемін

ҚӘТК


Директоры

__________Мягков В.А.

_____________20__ ж.
Оқу жұмыс бағдарламасы
Пән: Мәдениеттану

Мамандық: 0103000 Дене тәрбиесі және спорт.

Оқу түрі: күндізгі

Семестр : 2

Барлық аудиториялық сабақ саны - 39

Теориялық сағат - 39

Сынақ / семестрі -2

Қостанай 2018


«Мәдениеттану» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы, № 3 хаттама, 24.08.2015 ж. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің кәсіби және техникалық оқу-әдістемелік кеңесінде қаралған және бекітілген үлгілік оқу бағдарламасы негізінде қоғамдық пәндер оқытушысы Абдихамит М.С даярлады.

Пәнді оқыту оқу жұмыс бағдарламасы экономикалық, құқық және гуманитарлық пәндер ПЦК отырысында қарастырылды және талқыланды

Хаттама № 1 « 5 » қыркүйек 2016ж.

Төрағаның аты – жөні: Маделина Д.Ж. _______________

(қолы)

Бөлім меңгерушісі: Ахметова Ж.Ж. _______________

(қолы)

Келісілді:


ОЖ жөніндегі директордың орынбасары: ______________ Ахметова Ж.Н.

Қайта бекіту туралы мағлұматОқу жылы

Күнтізбелік – тақырыптық жоспар туралы мағлұмат

Қайта бекіту хаттамасының №, күні


ПЦК төрағасының қолы


1


2


3


4


5


Түсініктеме хат

Оқу жұмыс бағдарламасы 0301000 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы бойынша студенттерді дайындау деңгейіне қойылатын міндетті мемлекеттік талаптарды орындауға арналған.

Антикалық мәдениет туралы түсінік және антикалық мәдениеттің ерекше динамикасы туралы білім беру. Бұл пәнді оқыту антика әлемінің негізгі ережелерін, құндылықтар шкаласын, мәдени жетістіктерін сипаттауды көздейді. Нәтижесінде, антикалық мәдениеттің динамикасын, статикасын түсінуі керек. 

Пәннің мақсаты :

-студенттерді адамзаттың мәдени жетістіктері туралы білімдерге, мәдениет дамуының және қалыптасуының негізгі заңдылықтары мен негізгі формаларын түсіну мен игеруді қалыптастыру;

-оларда өзінің кәсіби өсімі мен өз-өзін жетілдіру үшін дүниежүзілік мәдениет құндылықтарын толық түсінуге бағдарлау.

Пәннің міндеті:

- адамзаттың мәдени тәжірибесін игеру, басты құбылыстар мен жетістіктерді талдау, олардың салыстырылуы және құндылық түсіну;

- мәдениеттің негізгі бағыттар мен тенденциялардағы оның қалыптасу және даму заңдылықтарын талдау;

- мәдениеттің тарихи және этноаймақтық ұлттық феномендерін зерттеу, олардың болмысының анықтауының толық ерекшілігін айқындау;

- әртүрлі мәдениеттанулық ілімдердің идеяларын, олардың ерекшеліктерін және түсініктерін талдау;

- қоғам мәдениетінің қазіргі заманғы реалийлері мен даму тенденцияларының сипаттамасы, болашақ контекстіндегі оның бағасы және болжамы;

- отандық мәдениет тарихын, оның қазіргі мәселелерін және даму болашағын зерделеу; Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- мәдениеттің негізгі құндылықтарын игеру, сақтау және тарату әдістері туралы;

- әртүрлі мәдениеттердің көптүрлілігі мен құндылығы туралы жөнінде түсініктері болуы;

- мәдениеттің формалары мен типтерін, олардың әрекет ету мен дамуын, негізгі мәдени-тарихи аймақтарды анытауда;

- мәдениет феноменін, адам өміріндегі оның рөлін түсіндіруде икемді болуы;

- қазіргі қоғамның мәдени ортасынан бағдар ала білу;

- ұлттық және әлемдік мәдени мұраның сақталуы және артуы жөнінде қамқор бола білу бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.

Үлгілік оқу бағдарламасы негізінде жоспарланған құзыреттері:

Базалық:

БҚ 1. Рухани құндылықтарды түсіну және пайдалана білу;

БҚ 2. Білім деңгейін, дағдыларды көтеру, өзін - өзі дамытумен айналысу, ір түрлі мәдениет құндылықтарын түсіну және қабылдау;

БҚ 3. Әлемдік мәдениет құндылықтарын тану ;

БҚ 4. Электронды сауаттылық, ғаламтормен жұмыс жасау және ондағы мәліметтерге талдау жасау қабілетін игеру, сақтап алып ақпаратты қолдануды дамыту;

БҚ 5. Мәдениеттің даму бағыттарын түсініп, қоғамның мәдени құбылыстары мен оқиғаларының мәнін түсіну;

БҚ 6. Мәдени бағыттар мен үдерістердің анализін жасау:

БҚ 7. Мәдени типтер арасында себеп-салдарлық байланысты жүргізе алу;Пәнді оқу нәтижесінде оқушылар мынаны білуі керек:

- пән бойынша өтілген тақырыптардың мазмұнын толық түсіне білуі, берілген қосымша сұрақтарға дұрыс жауап таба білу;

- өз құқығын толық білуімен қатар, өз пікірін еркін жеткізе білуі, шешен, әдеби тілде сөйлей білуі тиіс;

- қоғам, оның құрылымы, адамның мәртебесі, қоғамдағы орны, сұранымдары туралы түсініктері болуы;

- ұлтаралық қатынастар, дін, отбасы, рухани құндылықтар туралы;

- экономика, саясат, қоғамдық өмірдегі олардың ролі.Пәнді меңгеру үшін оқушылар:

- оқушылар проблемалық сұрақтарды, мәселелерді ойластырып, өзіндік шешімдер қабылдап үйренулері;

- өз пікірлерін жеткізе білу, дәлелдеу, пікір – талас жүргізе білуге үйренулері тиіс;

- тірек конспект және схема – жоспармен жұмыс істеуді игеруі;

- Әлеуметттік-гуманитарлық ғылымдарының әдістерін өзінің түрлі кәсіптік қызмет саласында пайдалануды үйрену қажет.

Барлық аудиториялық сабақ саны –39

Теориялық сағат – 39

Сынақ –семестр -2

Семестр бойынша сағаттарды бөлу


Семестр №


Оқу сабақтары

Бақылау жұмысының саны


Бақылау түрі


Аудиториялық

Жалпы сағат саны


Барлығы


Теор

СеминарЛабор


Тәжірибелік
2

39
39

Сынақ

Барлығы

39
39


Тақырыптық жоспар

Бөлімдер мен тақырыптар

сабақ саныБарлығы

Теории

практика
І Бөлім . Мәдениет ғылым есебінде: мәні,ерекшеліктері

41

Тақырып 1.1. Мәдениеттануғылымретінде. Мәдениеттанудыңмақсат-міндеттері


2


2
2

Тақырып 1.2. Мәдениет түсінігі.

2

2ІІ Бөлім. Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер.

143

Тақырып 2.1.Мәдениеттің қалыптасуы. Архаикалық мәдениет – адамзат мәдениетінің бастамасы

2

2
4

Тақырып 2.2.Ежелгі Шығыс мәдениеті.

2

2
5

Тақырып 2.3. Антикалық мәдениет.

2

2
6

Тақырып 2.4. Араб-парсы мәдениеті.

2

2
7

Тақырып 2.5. Африка мәдениеті.

2

2
8

Тақырып 2.6. Адамзаттың архитектуралық мұрасы мен ескерткіштері.

2

2
9

Тақырып 2.7. Қайта құру уақытындағы еуропа және Жаңа заман мәдениеті.

2

2ІІІ Бөлім. Қазақстан мәдениеті

1410

Тақырып 3.1. Көшпенді өркениеттің пайда болуы мен ерекшелігі.

2

2
11

Тақырып 3.2. Ортағасырлық Қазақстан мәдениеті

2

2
12

Тақырып 3.3. Мұсылман ренессансы.

2

2
13

Тақырып 3.4. Қазақтардың дәстүрлі мәдениеті. Ауызша халық шығармашылығы және музыка өнері.

2

2
14

Тақырып 3.5. Кеңес дәуірі кезеңіндегі Қазақтан мәдениеті.

2

2
15

Тақырып 3.6.. ХХІ ғ Қазақстан мәдениеті

2

2
16

Тақырып 3.7. Этнография. Қазақ халқының құндылықтары.

2


ІV Бөлім. Әлемдік діндердің мәдениет дамуыда алатын орны

717

Тақырып 4.1.Үнді- будда мәдениеті


2

2
18

Тақырып 4.2. Христиандық мәдениет түрі

2

2
19

Тақырып 4.3. Ислам мәдениеті

2

2
20

Тақырып 4.4.Қазіргі қоғам мәдениетінің басты құндылықтары. Сынақ.

1

1Барлығы

39

39


Пәннің мазмұны
Бөлім 1. Мәдениет және өркениет. Мәдениет ғылым есебінде: мәні,ерекшеліктері

Оқушылар мынаны білуі қажет:

Мәдениет жайлы түсінік қалыптасуы қажет. Мәдениеттің түрлерін жетік меңгеріп, бөліп қарастыру.

Тақырып 1.1.Мәдениеттану ғылым ретінде. Мәдениеттанудың мақсат-міндеттері

Мәдениеттанудың ғылым ретінде дамуы және де ең бастысы қандай міндеттер мен мақсаттарды көздейтіні.Тақырып 1.2.Өркениет пен мәдениет,олардың қарым-қатынасы-негізгібелгілері

Өркениет дегеніміз не? Өркениет пен мәдениеттің өзара байланысы мен айырмашылығы.ІІ Бөлім. Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер.

Оқушылар мынаны білуі қажет:

Ғылымның, өнердің, дін мен моральдің мәдениет саласында алатын орын мен маңыздылығын қарастыру.Оқушылар мынаны білуі қажет:

Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер сипатын,ерекшеліктерін. Өркениет түсінігі және қоғамдағы алатын орнын

Бөлім ІІІ.Қазақстан мәдениеті

Оқушылар мынаны білуі қажет:

Әлемдік мәдениеттер мен өркениеттер сипатын,ерекшеліктерін. Өркениет түсінігі және қоғамдағы алатын орнын

Оқушылар мынаны білуі қажет:

Мәдениет түсінігін және түрлерін,ерекшеліктерін. Мәдениет пен рухани болмыс арасындағы қатынасын

Тақырып 3.1.Көшпенді өркениеттің пайда болуы мен ерекшелігі.

Мәдениеттің шығу тарихы,құрылымы мен функциялары

Мәдениеттің қоғамда атқаратын қызметі, материалдық және рухани мәдениет

Тақырып 3.2. Ежелгі дәуірдегі Қазақстан мәдениеті

Ежелгі дәуірдегі мәдениет құрылымы мен функцияларыТақырып 3.3. Ортағасырлық Қазақстан мәдениеті

Ұлы Жібек жолы, музыка , өнер.Тақырып 3.4. ХХІ ғ Қазақстан мәдениеті

Мәдениет салалары.Тақырып 3.5. Қазіргі қоғам мәдениетінің басты құндылықтары

Қоғам мәдениетін құрайтын мәселелер жайлы білуІV Бөлім. Әлемдік діндердің мәдениет дамуыда алатын орны

Тақырып 4.1. Мәдениеттің қалыптасуы. Архаикалық мәдениет – адамзат мәдениетінің бастамасы

Архаикалық мәдениеттің Қазақстан жерінде қалыптасуы.Тақырып 4.2. Конфуцийлік-даосистік мәдениет түрі.

Қазақ және Қытай мәдениетің ерекшелігін қарастыру.Тақырып 4.3.Үнді- будда мәдениеті

Джайнизм және буддизм діндерінің мәдениетпен сабақтастығы.Тақырып 4.4. Ислам мәдениеті

Ислам дінің мәденитке тигізге әсері, кезең-кезеңмен бөліп қарастыру.Тақырып 4.5. Христиандық мәдениет түрі

Ислам және христиан діндеріне байланысты мәдениет ерекшеліктері.Тақырып 4.6. Қайта жаңғыру дәуірі мәдениеті

Ренесанс дәуірін қарастыру және де мәдениет үлгілері, сурет,архитетктура, музыка салысы.Тақырып 4.7.Батыс еуропа мәдениеті және оның қазіргі уақытта алатын орны

Сынақ
Реферат және баяндамалардың тақырыптары
1. Қоғам туралы түсінік

2. Қоғам - біртұтас әлеуметтік -мәдени жүйе

3. Қоғам туралы ілімнің дамуы

4. Қоғам туралы Қорқытттың ойлары

5. Қазақ ойшылдары адам және қоғам туралы

6. Әл – Фарабидің қоғам туралы көзқарасы

7. Әл – Фараби еңбектеріндегі мемлекет тақырыбы.

8. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

9. Әлеуметтану түсінігі

10. Қоғамның әлеуметтік құрылымы

11. Әлеуметтік бірліктің сипаты.

12. Әлеуметтік бірлік мәні

13. Әлеуметтік заңдар.

14. Заңдардың іске асырылу тәсілі.

15. Әлеуметтік байланыстар және іс -әрекеттер

16. Әлеуметтік байланыстардың түрі мен сипаты

17. Әлеуметтік іс- әрекет түрлері

18. Адам және тіршілік аясы

19. Экология, биосфера туралы түсінік.

20. Тіршілік айналасындағы антропогендік айналысқа

21. Планетаның табиғи ресурстары

22. Адам туралы жалпы түсінік.

23. Адамның аңнан ажыратылуы, жетілу деңгейі

24. Индивид- жеке адам ұғымы

25.Адам ақыл-ой иесі

26. Ақыл- ой туралы ойшылдардың көзқарасы

27. Адамгершілік категориялары, негізгі формалары

28.Өркениет дегеніміз не?

29 Өркениет және мәдениет.

30 Құндылықтар мен идеялар жүйесі.

31. Тарихқа өркениет тұрғысынан қарау.

32.Қазіргі заманғы адамзат өркениеті.

33. Өркениет тынысын айқындаушы фактор.

34.Энергияның жаңа көздерінің ашылуы.

8. Ғарыш кеңістігінің игеріле бастауы.

35. Социология пәні және оның міндеттері.

36. Социология әлеуметті зерттейтін ғылым.

37. Социологияның өзге ғылым салаларымен байланысы.

38. Социология ғылымының атқаратын қызметтері.

13. Отбасы туралы түсінік.

39. Неке ұғымы және оның мазмұны.

40. Отбасының мазмұны, қызметі.

16.Этнос және оның негізгі белгілері.

41. Этнос ұғымының мазмұны, басқа этностардан ажырататын белгілері.

42. Білім жүйесінің құрылымы және кәсіби бағдарлама.

43. Білімнің қоғам өміріндегі орны.

44.Діннің мәні.

45. Дүниежүзілік діндер, олардың таралуы.

46. Қазақстанда дінге қалыптасқан көзқарас.

47.Адам өзгермелі қоғамда.

48.Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс.

49. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың шығу себептері.

50. Қазақстанға тиетін әсері. Дағдарыстан шығу жолдары.
Қорытынды бақылауға арналған сұрақтар

1. Қоғам туралы түсінік.

2. Қоғам - біртұтас әлеуметтік -мәдени жүйе. «Қоғам» сөзінің кең мағынада қолданылуы.

3. Қоғам туралы ілімнің дамуы. Қазақ халқының ерте замандағы ой -пікірлері.

4. Қоғам туралы Қорқытттың, Асан Қайғының, Платонның ой- толғаулары.

5. Қазақ ойшылдары адам және қоғам туралы.

6. Әл – Фарабидің қоғам, адам және адамгершілік туралы көзқарастары.

7. Әл – Фараби еңбектеріндегі қоғам және мемлекет тақырыбы.

8. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.

9. Әлеуметтік құрылым туралы жалпы түсінік.

10. Қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы жаңа көзқарастың қалыптасуы.

11. Әлеуметтік бірліктің сипаты.

12. Әлеуметтік бірлік туралы түсінік, оның негізгі салалары.

13. Әлеуметтік заңдар.

14. Заңдардың іске асырылу тәсілі.

15. Әлеуметтік байланыстар және іс -әрекеттер.

16. Әлеуметтік байланыстардың түрі мен сипаты.

17. Әлеуметтік іс- әрекет түрлері.

18. Адам және тіршілік аясы.

19. Экология, биосфера туралы түсінік.

20. Тіршілік айналасындағы антропогендік айналысқа.

21. Планетаның табиғи ресурстары.

22. Адам туралы жалпы түсінік.

23. Адамның аңнан ажыратылуы, жетілу деңгейі.

24. Индивид- жеке адам ұғымы.

25.Адам ақыл-ой иесі.

26. Ақыл- ой туралы ойшылдардың көзқарасы.

27. Адамгершілік категориялары, негізгі формалары.

28. Өркениет дегеніміз не?

29. Өркениет және мәдениет.

30. Құндылықтар мен идеялар жүйесі.

31. Тарихқа өркениет тұрғысынан қарау.

32. Қазіргі заманғы адамзат өркениеті.

33. Өркениет тынысын айқындаушы фактор.

34. Энергияның жаңа көздерінің ашылуы.

35. Ғарыш кеңістігінің игеріле бастауы.

36. Социология пәні және оның міндеттері.

37. Социология әлеуметті зерттейтін ғылым.

38. Социологияның өзге ғылым салаларымен байланысы.

39. Социология ғылымының атқаратын қызметтері.

40. Отбасы туралы түсінік.

41. Неке ұғымы және оның мазмұны.

42. Отбасының мазмұны, қызметі.

43. Этнос және оның негізгі белгілері.

44. Этнос ұғымының мазмұны, басқа этностардан ажырататын белгілері.

45. Қазан революциясынан кейін ұлт мәселесінің шешілуі.

46. Экономика туралы жалпы түсінік.

47. Экономика және оның қоғам өміріндегі орны.

48. Экономикалық қатынас жүйесіндегі адам.

49. Қазіргі экономика
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет