«мәдениеттану пәнінен» «0103000 Дене тәрбиесі және спорт»бет8/8
Дата02.12.2019
өлшемі174.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

b)Антикалық мәдениетте

c)Египет


d)Үнді мен Қытайда

e)Римде


 

4. Э.Кассирер адамға қандай анықтама береді?

a)Рәміздік адам

b)Саяси адам

c)Ақылды адам

d)Ойын үстіндегі адам

e)Күлкілі адам

 

5. Көнегрек мәдениетінің шарықтау кезеңі қалай аталады?a)Классикалық

b)Гомерлік

c)Архаикалық

d)Эллиндік

e)Крит-микендік

 

6. «Еуропаның ақыры» еңбегінің авторы кім?a)О.Шпенглер

b)А.Тойнби

c)Л.Гумилев

d)Ж.Делез

e)Т.Адорно

 

7. Менталитет мәдениеттің қай деңгейімен тығыз байланысты ?a)Ұлттық мәдениет.

b)Суперөркениет.

c)Субмәдениет.

d)Әлеммдік мәдениет.

e)Рухани мәдениет.

 

8. Казақтарда «обал»  түсінігінің қарама қарсы ұғымы қайсы?a)Ысырап

b)Сауап


c)Дауа

d)Шипа


e)Зауал

 

 9. Темірланның тұсында Түркістан жерінде қандай ғимарат салынды?

a)Яссауи мавзолейі

b)Баба ата

c)Ақ Төбе

d)Айша Бибі

e)Қорқыт ата қорғаны

 

10. Көне Египет мәдениетіндегі басты құдайға кім жатады ?a)Ра, Аион

b)Осирис


c)Митра

d)Заратуштар

e)Дингер

 

11. Қазақтың апта күндерінің атаулары қай тілден алынған?a)Парсы

b)Араб


c)Үнді

d)Өзбек


e)Тәжік

 

12. «Мәдениет және этика» еңбегінің  авторы кім ?a)А.Швейцер.

b)Л.Толстой.

c)А. Сахаров

d)М. – Кинг

e)Кант.

 

13. ХХғ. Жазу мәдениетінен қай мәдениетке ауысу болды?a)Экрандық

b)Кітап


c)Бұқаралық

d)Теледидарлық

e)ауызша

 

14. Ғұндар қандай этномәдени топқа жатады?a)Прототүріктік

b)Үндіеуропалық

c)Протоалтайлық

d)Ирандық

e)Түріктік

 

15. «Сублимация», «либидо» терминдерін кімнің мәдениеттанулық  концепциясынан кездестіреміз?a)З.Фрейд

b)Э.Фромм

c)К.Юнг

d)Ж.Делезe)Т.Адорно

 

16. Ортағасырлық  бұқаралық мәдениеттің аталуыa)Карнавалдық- әзілдік

b)Шіркеулік

 c)Халықтық

d)Схоластикалық

e)Рыцарьлық

17. Мәдениеттанудың теориялық негізі :

a)Мәдениет философиясы.

b)Философия.

c)Тарихи материализм.

d)Қоғамтану.

e)Тарих философиясы.

 

18. «Белдеулік уақыт»  ілімін кім дамытты  a)К. Ясперс.

b)А. Тойнби

c)Д. Вико

d)Н. Бердяев

e)О. Шпенглер

 

19. «Мәдениет» термині қай тілден алынған ?a)Араб.

b)Қазақ.


c)Парсы.

d)Қытай.


e)Үнді.

 

20. Қайта өрлеу дәуірінде өнердің қандай түрі үстем болды?a)Көркем сүрет

b)Сәулет өнері

c)Әдебиет

d)Мүсін өнері

e)Музыка
21. «Өркениет»  ұғымының бастапқы этимологиялық мағынасы :

a)Азаматтық қоғам.

b)Ақыл – ой негізінде құрылған қоғам.

c)Мемлекеттік мүдде.

d)Қалалық.

e)Мәдениеттік.

 

22. Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік ( циклдік ) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар :a)Д. Вико, Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби.

b)Ф.Ницше, А. Шопенгауэр, К.Маркс.

c)Н. Данилевский, Н. Бердяев.

d)О. Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс.

e)Д. Вико, Гердер, Гегель.

 

23. Сопылық бағыты жан-жақты дамытқан ғұлама кім?a)Қожа Ахмет Яссауи

b)Әл-Фараби

c)Ибн Сина

d)Әл Газали

e)Ибн Рушд
24. Римде аса өркендеп дамыған мәдени сала

a)Құқық


b)Өнер

c)Дін


d)Саясат

e)Философия

  

25. Ренессанстық мәдени өрлеу Еуропадағы қай елден басталды?a)Италия

b)Англия


c)Франция

d)Германия

e)Византия

 

26. Алғашқы өркениеттер К. Ясперстің пікірі бойынша қай жерлерде пайда болды ?a)Ніл, Қосөзен, Инд, Хуанхе аңғарлары.

b)Ежелгі Греция, Рим

c)Орта және Орталық Азия

d)Египет пен Шумерде

e)Үнді және Қытайда

 

27. Жаратылыстан тыс қасиеті бар деп танылған жансыз затқа табыну қалай аталады?a)Фетишизм

b)Анимизм

c)Тотемизм

d)Магия


e)Шаманизм

 

28. Рим мәдениетінің бастауы қайда жатыр?a)Этрусктерде

b)Египет


c)Грек

d)Вавилон

e)Крит
29. «Ақпараттық қоғам»  терминін кім енгізді ?

a)Дж. Масуда.

b)М.Маклюэн.

c)А. Тоффлер.

d)Дж. Бенигер.

e)Д.Белл.

 

30. Қазақтың ұлттық опера өнеріне еңбек сіңірген алғашқы композиторa)Е. Брусиловский

b)А.Жубанов

c)М.Төлебаев

d)Л.Хамиди

e)С.Мухаметжанов

 

31. Еуропалық дәстүрде  мәдениетке қарсы қойылған ұғым:a)Натура.

b)Тағылық.

c)Варвалық.

d)Өркениет.

e)Надандық.

 

32. «Типология» термині қай тілден енген ?a)Грек 

b)Латын.


c)Араб.

d)Орыс.


e)Неміс.

 

 33. Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады ?a)Материалдық және рухани.

b)Дін, білім, өнер, дүниетаным.

c)Әдептілік, тәртіп, сұлулық.

d)Жазу – сызу, сәулет өнері, салт – дәстүр.

e)Қалалар, мемлекеттер, халықтар.

 

34. Революцияға дейінгі қазақ халқының музыка мәдениетін терең зерттеген ғалым?a)А.Затаевич

b)А.Кастанье

c)Г.Потанин

d)С.Рыбаков

e)А.Эйхорн

 

35. Өркениетті мәдениеттің өлімі деп танитын мәдениеттанушы қайсысы?a)О.Шпенглер

b)А.Тойнби

c)Л.Гумилев

d)Ж.Делез

e)Т.Адорно

 

36. Гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу  этикасы өкілдерінің бірі :a)Л.Толстой.

b)А.Швейцер.

c)Гегель.

d)Кант.


e)М. Ганди

 

37. О.Шпенглер неше тарихи-мәдени типтерді санап өтеді?a)8

b)10


c)21

d)13


e)9

 

38. Атақты испан  суретшілерінің қатарында кім арттық ?a)Веласкес.

b)Эль Греко

c)Гойя

d)Пикассоe)Моне

 

39. «Культура» термины қай тілден алынған?a)Латын

b)Грек.


c)Орыс.

d)Араб.


e)Ағылшын.

 

40. «Гильгамеш туралы ән» қай өркениетке  жатады ?a)Шумер

 

b)Египетc)Үнді

d)Қытай


e)Скиф – сақ

 

 41. Сақ өркениетінің өнеріндегі басты стиль қалай аталады?a)Жануарлық

b)Готика


c)Романдық

d)Барокко

e)Арабеска

 

42. «Мәдениет» ұғымының құрамына енбейтін белгі:a)Жұлдызды аспан.

b)Дін.


c)Өнер.

d)Әдеп.


e)Білім.

 

43. Грек тіліндегі «этонос» сөзі нені білдіреді?a)Халық

b)Ел жұрт

c)Ұлт

d)Мемлекет


44. Қазақ мәдениетінің еуразиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші болып айтты?

a)Л.Гумилев

b)Ш.Уәлиханов

c)Н.Конрад

d)Ә.Марғұлан

e)Г.Кляшторный

 

45. Шумер өркениетін қандай этикалық топ ығыстырды?a)Аккадтықтар

b)Вавилон

c)Ассирия

d)Египет


e)Парсы

 

46. Дәстүрлік мәдениетті жан – жақты зерттеген ғылым кім ?a)М.Мид.

b)К.Маркс.

c)А.Швейцер.

d)Э.Фромм.

e)М.Ганди.

 

47. Шумерлік жазу қалай аталды ?a)Сыналық

b)Иероглифтік

c)Алфавиттік

d)Пиктограммалық

e)Петроглифтік

 

48. Иран өркениеттің басты белгілерін атап өтіңіз:a)Зороастрлік дін,  арийлердің қоныс аударуы, сыналық сәулет, өнері

b)Тайпалық қозғалысы, арийлердің қоныс аударуы.

c)Буддалық дін, ирригациялық құрылыстар

d)Шумер, Египет, Грек мәдениеттерінен қор жинау

e)Көшпелілік өмір салты

 

49. Византия өркениетінің діни тірегі не?a)Православиелік дін

 b)Христиандық дін

c)Католиктік дін

d)Ислам


e)Несториандық бағыт

 

50. « Біржан- Сара» операсын кім жазды?a)М.Төлебаев

b)Ғ.Жұбанова

c)Л.Хамиди

d)А.Рахмадиев

e)Е.Брусиловский

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет