Мектеп басшыларына! 25. 12. 2010 ж. Математика пәнінен «Қазақстан 51-ші халықаралық математикалық олимпиаданы қарсы алуда»жүктеу 121.56 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі121.56 Kb.
түріКонкурс
Мектеп басшыларына! 25.12.2010 ж.
Математика пәнінен « Қазақстан 51-ші халықаралық математикалық олимпиаданы қарсы алуда» онкүндігі бойынша облыстық « Ақтөбе -Дарын» өңірлік ғылыми-тәжірибелік орталығынан келген Ережеге өзгеріс енуіне байланысты төмендегідей қосымша - толықтырулар жасалады:
«Математика тарландары» атты 7 -11класс оқушыларына арналған шығарма конкурсының

ЕРЕЖЕСІ

«Математика тарландары» шығарма конкурсы жалпы білім беретін мектептерінің 7- 11 класс оқушылары арасында өтеді.Жалпы ережесі

  1. Осы ереже облыстық және қалалық шығарма конкурсының ұйымдастырылуы мен өткізілу міндеттерін анықтайды.

Міндеттері:

- дарынды балаларды анықтау және қолдау;

- шығармашылықпен және сыни ойлауға қабілетті, әлеуметтік жетілген, азаматтық тұрғыдан жауапты да белсенді жас ұрпақты қалыптастыру.
Өткізу ережесі

2.1.Шығарма конкурсы «Қазақстан 51 -ші Халықаралық математикалық олимпиадасын (ІМО – 2010)қарсы алу»атты онкүндік аясында өткізіледі.

2.2Конкурс құжаттарының тізімі, қатысушылардың саны және өткізу мерзімі ҚҒӘО тарапынан бекітіледі.


  1. Конкурс талаптары:

- 7 – 8 кластан -1, 9-10 кластан -1, 11 кластан -1шығарма, әр мектептен барлығы – 3 жұмыстан қабылданады.

- Шығармалар кең жолды оқушы дәптеріне көк пастамен және қолмен жазылған болуы керек;

- Дәптер сыртында ауданы, мектебі, класы, оқушының аты -жөні, оқытушының аты -жөні көрсетілуі тиіс;

-Мектепішілік конкурс жеңімпаздарының жұмысы 7- қаңтарға дейін қабылданады.

Шығармаларды әртүрлі нысанда:

1) шығарма – миниатура;

2) шығарма- ой – толғау;

3) шығарма көзқарас, өзінің әдеби еңбектерінің үлгісін жазуға болады.2.3.а)Қалалық конкурс жеңімпаздары жұмысы ( 7-8 кл-1, 9-11 кл-1, 11 кл-1, барлығы үш жұмыс) облыстық конкурсқа қатысады.

б) Қалалық конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері I, II, III дәрежелі дипломдармен марапатталады.


« Математика – ғылымдар патшасы» атты 7-11 класс оқушыларына

арналған қабырға газеті конкурсының

Ережесі

« Математика -ғылымдар патшасы» қабырға газеті конкурсы жалпы білім беретін мектептерінің 7-11 класс оқушылары арасында өтеді.       1. Жалпы ережесі
  1. Осы ереже облыстық, қалалық қабырға газеті конкурсының ұйымдастырылуы және өткізілу мақсаты мен міндеттерін анықтайды.

  2. Мақсаты: Оқушылардың ойлау қабілетін арттыру, әлеуметтік және шығармашылық белсенділігін көтеру.

Міндеттері:

 • дарынды балаларды анықтау және қолдау

 • оқушылардың математика ғылымына қызығушылығын арттыру, көзқарастарын қалыптастыру

 • математика ғылымын кеңінен тану

 • Конкурстың өткізілу мерзімі: 2010 жылғы 18 қаңтар        1. Өткізу ережесі

Қабырға газеті конкурсы «Қазақстан 51 -ші Халықаралық математикалық олимпиадасын (ІМО – 2010)қарсы алу»атты онкүндік аясында өткізіледі.


 1. Конкурс тақырыбы « Математика -ғылымдар патшасы»

 2. Конкурсқа жалпы білім беретін 7-11 класс оқушылары қатыса алады.

 3. Әр мектептен бір үздік қабырға газеті және газет-журнал үлгісіндегі бір математикалық газет қабылданады.

 4. Қабырға газеті бір плакат( ватман) көлемінде болуы тиіс, ал қосымша газет

8 беттен тұратын А4 көлеміндегі кішкене газет-журнал журнал үлгісінде болуы тиіс.


 1. Қабырға газетіне түрлі-түсті карандаш, бояулар және т.б қолдануға болады, ал қосымша газетті қәзіргі үлгідегі компьютердің барлық мүмкіншіліктерін пайдаланып түрлі- түсті фото, суреттермен , түрлі рубрикалармен безендіріп шығаруға болады.

 2. Орындаушы ұйымның аты, қаланың аты қабырға газетінің сырт жағына жазылуы тиіс, ал қосымша газетте мектептің редакциялық алқасы соңғы бетінде көрсетіледі.

   1. Математикалық қабырға газеті қосымшасымен бірге 3 минут уақыт ішінде қалалық конкурста қорғалады.

   2. Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері I, II, III- дәрежелі дипломдармен, грамоталармен марапатталады

   3. Конкурс жеңімпазы болған ең үздік газет, қосымшасымен бірге облыстық байқауға жіберіледі.


Правила

организации и проведения педагогической

олимпиады учителей – математиков, посвященной

51 – ой междунарадной математической олимпиаде.

Педагогическая олимпиада учителей – математиков Актюбинской области проводится в рамках Математической декады, посвященной 51 – ой Международной математической олимпиаде в Казахстане.

Педагогическая олимпиада является одной из форм подготовки учителей – математиков к работе с одаренными детьми.

Основным условием Педагогической олимпиады является обмен педагогическими идеями, проектами, результатами педагогического творчества.

Педагогическая олимпиада концентрирует пространство творческой свободы личности педагога, выбора напрвления исследовательского поиска, способов педагогического самовыражения, дальнейшого пути личностного и профессионального пути.

Данные Правила разработаны в соответствии с Законом РК «ОБ образовании», Государственной программой развития образования в РК до 2010 года, Концепцией непрерывного педагогического образования педагога новой формации РК.


Цели и задачи олимпиады.

Педагогическая олимпиада концептуально нацелена на:

ориентацию педагогов в перспективах развития образовательных учереждений;

включение преподавателей в процесс развития педагогической деятельности в условиях современных преобразований в образовательных учереждениях;

обобщение и трансформацию педагогических инициатив педагогов – математиков в реальном образовательном процессе;

поддержку наиболее творческих учителей математики в педагогической области.

Основные задачи Педагогической олимпиады:


 1. выявление наиболее талантливых творческих педагогов – математиков;

 2. создание условий для самовыражения творческой индивидуальности учителей математики, их личностной и педагогической культуры, обогащение опыта профессиональной педагогической деятельности ;

 3. расширение профессионально – педагогического кругозора и поля возможностей самореализации творческого потенциала учителей математики;

 4. расширение информационно – образовательного пространства учителей математики для решения личностно – профессиональных задач;

 5. усиление значимости профессинального педагогического образования и педагогической профессии, поднятия престижа педагогики;

 6. согласование целей и позиции педагогов в области образования, сохранения и развития лучших традиций казахстанской педагогической научной школы;

 7. обобщение и трансформация педагогических инициатив молодых педагогов в реальный образовательный процесс специализированной школы для одаренных детей с целью улучшения качества подготовки педагогических кадров.

Структура и участники Педагогической олимпиады

Педагогическая олимпиада проходит в два тура:

І тур – городской

ІІ тур – областной.

Участники – учителя математики.

Содержание олимпиады предусматривает конкурсные задания, позволяющие продемонстрировать профессиональное педагогическое мастерство в условиях реального образовательного процесса; способность к творческой самореализации и самопределению личности учителя математики в сфере профессиональной педагогической деятельности умения решать и проектировать педагогические задачи в образовательном процессе.


Конкурсные задания предполагают следующие этапы:

І. Самопрезентация. (5 минут)

ІІ. Защита педагогического проекта «Мое педагогическое открытие»

Учитель представляет и обосновывает проектную разработку, представляет отчет о сути реализованного проекта и полученных результатах. Проект может быть посвящен разработке методики изучения какой – либо теме курса, особенностей ее преподавания. Эта разработка представляется в виде технологической карты, серии учебных занятий, внеклассных меропрятий, обеспечивающих реализацию поставленной цели, способствующих решению проблемы, обозначенной педагогом.

Проектная разработка должна включать:


 • описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема;

 • постановку проблемы;

 • цель проекта, которая должна быть достижима в рамках предусмотренного периода времени и технологий деятельности;

 • обоснование способа решения проблемы (достаточно, чтобы было обосновано использование известного способа решения проблемы, или способ был скомпонован педагогом из нескольких известных, или явился результатом адаптации известного спосба решения похожих проблем);

Большую роль играют содержание и характер приложений к проекту, подтверждающих уровень сформированности проектировочных и методических умений. В приложениях может быть представлена учебно – программная документация, нормативное, методическое обеспечение учебно – воспитательного процесса, описание применяемых технологий и пр.
Желательно сопровождение выступления компьютерной презентацией.

Проект представляется в виде устного сообщения (10 мин)

III. Решение математических задач( 30 минут)

 1. Организация Педагогической олимпиады

Для организации и проведения Педагогической олимпиады привлекаются преподаватели педагогических высших учебных заведений, сотрудники областного управления образования и института повышения квалификации педагогических кадров.

4. Руководство олимпиадой

Подготовку и проведение Педагогической олимпиады осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора научно- методического центра.5.Подведение итогов Педагогической олимиады

В результате конкурсных испытаний жюри Педагогической олимпиады определяет победителя, двух финалистов и 30% от общего количества участников – лауреатов Педагогической олипиады.

Итоги Педагогической олимпиады подводятся 25 января 2010 года на торжественном закрытии Математической декады, посвященной 51 международной математической олимпиаде. Победители и призеры Педагогической олимпиады награждаются. На торжественной церемонии награждения принимают участие руководители высших учебных заведениий, представители управления образования, средств массовой информации.

Лауреатам Педагогической олимпиады вручается диплом победителя в определенной конкурсной номинации.

Преподавателям – участникам олимпиады вручается сертификат качества обучения, который учитывается при аттестации научно – педагогических кадров.
Математикалық – логикалық интеллектуальды ойын- байқауы


 1. Математикалық – логикалық интеллектуальды ойын- байқауына 2-10 класс оқушылары арасында қатысуға тілек білдірген оқушылар қатыса алады, байқау тек облыстық деңгейде 28 қаңтарда өтіледі.

Ойын тәртібі

1. Ойын-байқауға қатысуға тілек білдірген оқушылардың барлығы қатыса алады.

2. Тапсырма тесттері 30 есептен тұрады: 15 есеп математикалық есептер, 15 есеп- логикалық есептер.

3. Тапсырма орындауға 120 минут беріледі.

4.Облыстық ойын байқауы ақылы түрде өткізіледі( 500 теңге), қорытындысы оқу жылының аяғында беріледі.Сұраныс 7- қаңтарға дейін міндетті түрде ҚҒӘО (34 – кабинетке) тапсырылып болу керек. Сұраныста оқушының оқу тілі және класы , қатысушылар тізімі көрсетіледі. Қатысу қаражаты қоса тапсырылады.  1. Ойын- байқаудың өткізілу тәртібі   1. Нақты көрсетілген мерзімнен кейін түскен, сонымен қатар дұрыс тапсырылмаған сұраныстар ойынға қатыса алмайды.

2. Тапсырма «Дарын» орталығынан арнайы конвертке салынып келеді, мектеп

координаторы қатысушылардың көзінше конвертті ашады.    1. Уақыты аяқталған соң мектеп координаторы жауап парақтарын жинап, қалалық координаторға , ол әрі қарай облыстық координаторға тапсыруы қажет.

    2. Мектеп координаторы ойын- сайысты мектепте тәртіппен жүйелі өткізуге, ойын біткен соң жауап парақтарын түгел және ұқыпты жинап қалалық координаторға тапсыруға міндетті.

    3. Облыстық сарапшылар тобы жауап парақтарын тексеріп, жүлдегерлер тізімін хаттамамен бекітеді.

    4. 2-10 класс оқушылары үшін математика пәнінен интеллектуальды ойын байқауының жеңімпаздары дипломдармен марапатталып, олардың мұғалімдеріне алғыс хаттар жіберіледі. Қатысушылар сертификаттар алады.

    5. Байқауға өз тілектері бойынша ғана мектептер қатыса алады, интелектуальдық ойын- байқауы ақылы болуы себепті, қатысуға оқушыларға қысым жасалмауы керек.

Осыған дейін сұраныс тапсырып тастаған мектептер жаңа ереже бойынша

қайта тапсыру сұралады.«Сократ» атты математикалық олимпиада.
«Сократ» атты математикалық олимпиада 5-8 класс оқушыларына арналған.Олимпиада екі тілде ( қазақша, орысша) өткізіледі.

Олимпиада келесі мақсаттарды көздейді: • оқушылардың математика саласындағы оқу- танымдық қызметін ынталандыру

 • математикалық білімді насихаттау және оқушылардың ғылымдық қызметіне қызығушылығын дамыту

 • математика саласындағы дарынды балаларды анықтау және қолдауОлимпиада қатысушылары
Олимпиадаға математика пәнінен қабілеті жоғары 5-8 кл оқушылары қатыса алады.

Облыстық кезеңге 1-ші қалалық кезеңінен I, II- жүлделі орындарды иеленген жеңімпаздар

5- сыныптан – 2 оқушы, 6- сыныптан – 2 оқушы, 7- сыныптан – 2 оқушы, 8- сыныптан – 2 оқушы , барлығы 8 оқушы Ақтөбе қаласынан қатысады.

Қалалық олимпиада 20 қаңтар күні өтеді, конкурсқа барлық тілек білдіруші мектептерден әр кластан 1 оқушыдан қабылданады, барлығы әр мектептен 4 оқушы қатысады.

Олимпиада 1 күнде өтеді. Оқушыларды жетекші басқарады. Олимпиада өту кезеңінде және жолда оқушылардың өміріне , денсаулығына және қауіпсіздігіне жетекші жауап береді.

Олимпиада барысы :

Олимпиада екі турда өткізіледі:

1 тур: Олимпиадалық есеп шығару – 60 минут көлемінде уақыт беріледі. -/

Облыстық кезеңде:

1 тур – компьютер арқылы есеп шығару болады

2 тур- логикалық есептерді шығару- 60 минут көлемінде уақыт беріледі.

Екі тур бойынша жинаған ұпай қорытындысы негізінде жеңімпаз анықталады.
Ұйымдық шаралар


 • олимпиада қатысушыларын тіркеу

 • ашылу, жабылу рәсімі

 • дәрігерлік қызмет көрсету

 • қауіпсіздікпен қамтамасыз ету

Олимпиада үйлестірушісінің міндеті:

 • тапсырмалар дайындығын басқарады

 • - тапсырмаларға кілт дайындайды

 • әрбір тапсырманың ұпайлық құнын белгілейді.

 • - материал құпиясын қамтамасыз етеді.

 • орындалған тапсырмалардың талдауын өткізеді.


Олимпиада қатысушыларын марапаттау

Олимпиаданың марапатталуы салтанатты түрде өтіледі.Жеңімпаздар мен жүлдегерлер I, II, III дәрежелі дипломдармен марапатталады.Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.

Облыстық кезеңге қатысушы жеңімпаздар қатысу жарнасын 1000 теңге Дарын орталығына төлейді. Облыстық кезең жеңімпаздары жазғы оқу- танымдық «Дарын» мектебіне демалуға жіберіледі.


Ең үздік оқу- әдістемелік семинары

« Ең үздік оқу -әдістемелік семинары» конкурсы жалпы білім беретін мектептердің математика пәні мұғалімдерінің арасында өтіледі.

Өтілу ережесі алдағы уақытта жіберіледі.
51 -ші Халықаралық математикалық олимпиаданы қарсы алу онкүндігінің

іс-шаралар жоспары.( қалалық)

Шаралар атауы

Өткізу уақыты

қалалық

Қабылдау

уақыты
1

Математикалық газет конкурсы ( қалалық)

18. 01. 10ж

7.01.10-не дейін

2

«Үздік шығарма» конкурсы


18.01. 10ж

7.01.10-не дейін

3

2-10 класс оқушылары арасында математикалық -логикалық интеллектуалдық ойын-байқауы( қалалық)

-------------

7.01.10-не дейін

4

Математика пәні мұғалімдеріне арналған

педагогикалық олимпиада
22. 01. 10ж

7.01.10-не дейін

5

Математика пәні мұғалімдеріне арналған оқу-әдістемелік семинар ( қалалық)

15 -23. 01. 10ж

7.01.10-не дейін

6

5-8 класс оқушылары арасында « Сократ» атты математикалық олимпиада.

20. 01.10ж

7.01.10-не дейін7

Математикалық марафонның жабылу рәсімі

25. 01. 10ж

Барлық конкурстарға сұраныстар 7.01.10-ға дейін қабылданады.Барлық конкурстарға түгел қатысқан мектептер командалық есеппен де марапатталады.Қосымша ақпараттарды 34 кабинеттен тел. 21-14-63 хабарласып біліп тұруға болады.

Иманғалиева Г.Ж. ҚҒӘО 25.12.09Ж
: objwl -> 2009
2009 -> Жыл Мектеп басшыларына! Хабарландыру Қалалық тіл білімінің ұйымдастыруымен 4-5 ақпанда қалалық әкімдікте
2009 -> С. О. Обашев атындағы ІІ астрономиялық олимпиада өткізуді жоспарлауда
2009 -> 12 ақпан сағат 00-17. 30 дейін
2009 -> 23 июля 2003 года в Сиднее (Австралия) на Генеральной Ассамблее Международного астрономического союза (мас) была принята резолюция о провозглашении 2009 года Международным годом астрономии
2009 -> Жалпы білім беру, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелер басшыларына
2009 -> Использование интерактивной доски в процессе обучения русскому языку и литературе
2009 -> Білім мекеме басшыларына!
2009 -> Семинардың жұмыс тәртібі Өтетін орны: Ақтөбе облыстық планетарийі. Уақыты: 16 қараша,2009 жыл
2009 -> Мектеп басшыларына! Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет