«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»бет10/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

      Толтырылған күні ___________________________________
      М.О.

                                                   Үлгі конкурстық


                                                     құжаттамаға
                                                      5-қосымша

       Ескерту. 5-қосымшаға ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

                Конкурсқа қатысуға ґтінім
                       (жеке тұлға үшін)

Кімге
__________________________________________________________________


  (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (әлеуетті ґнім берушінің атауы толық кґрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті ґнім беруші) туралы мәліметтер:Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім
берушінің жеке басын куәландыратын
құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім
берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім
берушінің іс жүзіндегі тұрғылықты
мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің
не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға құқық беретін ґзге де
құжаттың нґмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім берушінің банктік деректемелері (ЖСН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет кґрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім
берушінің байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық
почтасының мекен-жайы (ол болған
кезде)
       Ескерту. 1-тармаққа ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз); 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын кґрсету) әлеуетті ґнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер кґрсетуді - қажеттісін кґрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
      3. Әлеуетті ґнім беруші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында кґзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен әлеуетті ґнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 10-тармағында кґзделген мемлекеттік сатып алу (тауарды (ларды), жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді – қажеттісі кґрсетілсін) туралы шартты бұзуға келісімін де білдіріледі.
      4. Әлеуетті ґнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға ґзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді - қажеттісін кґрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Әлеуетті ґнім беруші осы конкурсқа қатысуға ґтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін ґзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
      5. (5-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      6. (6-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      8. (8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      9. Осы конкурстық ґтінім___күн ішінде қолданылады.
      10. Біздің конкурстық ґтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
      Біздің конкурстық ґтініміміз жеңді деп танылған жағдайда біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мґлшерде енгіземіз (егер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының кемінде үш пайызына тең болуы тиіс авансқа тең мґлшерде кґзделген болса, кґрсетіледі).
      Ескерту. 10-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.11.15 N 1450 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      11. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы ґтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлғаның - әлеуетті ґнім берушінің Т.А.Ә. және оның қолы)
Толтырылған күні _____________________________________________

                                                    Үлгі конкурстық


                                                      құжаттамаға
                                                       6-қосымша

              Біліктілігі туралы мәліметтер


    (әлеуетті ґнім беруші жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Әлеуетті ґнім берушінің атауы _____________________________
      __________________________________________________________

      2. Әлеуетті ґнім берушінің соңғы он жылдың ішінде орындаған жұмыс кґлемі (болған кезде) __________________________ теңге.Объектінің атауы және тұрған жері

Тапсырыс берушілердің атауы және олардың телефондарының нґмірлері

Жұмыстардың тұрпаты және объектінің аяқталу жылы

Шарттың құны, теңге (кґрсетпеуге болады)

      3. Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті ґнім берушіде растайтын құжаттар қоса берілген мынандай жабдықтардың (құрылыс механизмдері, машиналар) болуының елеулі маңызы бар. Әлеуетті ґнім беруші тґмендегі кестеде берілген барлық сұрақтарға жауап беруі тиіс:

Жабдықтың (құрылыс механизмдерінің, машиналардың) түрі

Қолда бар бірліктердің саны

Жағдайы (жаңа, жақсы, жаман)

Меншікті, жалға алынған (кімнен), сатып алынады (кімнен)

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы тґлеу қоры*

р/с №

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басы куәлігінің № мен берілген күні)

Лауазымы

Азаматтығы

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау кезіндегі жалақысы

1

2

3

Жалпы еңбек ақы тґлеу қоры

Барлығы ҚР азаматтарының еңбеқақысын тґлеу

      5. Қаржы ресурстарына қол жетімділігі туралы мәліметтер (ақша қаражаты: меншікті, кредиттік және т.б.). Тґменде санамалансын
____________________________________________________________________

      6. Ұсынымдар туралы мәліметтер, олар болған кезде. Басқа заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары, пікірлері санамалансын және қоса берілсін


________________________________________________________________.

      Ескертпе: * толтырмауға болады.


      Біліктілік туралы бүкіл мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
      Қолы____________________

                                                    Үлгі конкурстық


                                                      құжаттамаға
                                                       7-қосымша

               Біліктілігі туралы мәліметтер


  (әлеуетті ґнім беруші кґрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде
                           толтырады)

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.1. Әлеуетті ґнiм берушiнiң атауы _________________________________
2. Соңғы он жыл ішінде әлеуеттi ґнiм берушiнің кґрсеткен қызметтері конкурсында дәл осындай сатып алынатын қызметтердің (олар болған кезде) кґлемі, теңгемен______________

Кґрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы мен олардың телефондарының нґмiрлерi

Қызметтер кґрсетiлген орны және жылы

Шарттың құны, теңге (кґрсетiлмесе де болады)

3. Расталатын құжаттардың кґшірмесін тіркеп, қызметтер кґрсету үшiн әлеуеттi ґнiм берушiде мынадай жабдықтар (тетiктер, машиналар) бiрлiгiнiң болуының елеулi мәнi бар. Әлеуеттi ґнiм берушi тґмендегi кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруі тиiс:

Жабдықтардың (тетiктердiң, машиналардың) түрi

Қолда бар бiрлiктердiң саны

Жай-күйi (жаңа, жақсы, нашар)

Жекеменшiк, жалға алынған (кiмнен), сатып алынады (кiмнен)

4. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы тґлеу қоры*

Р/с


Қызметкерлердiң Т.А.Ә. (жеке куәлiк № және берiлген күнi кґрсетiлсiн)

Лауазымы

Азаматтығы

Жалақысы

1

2

3

Жалпы еңбекақы тґлеу қоры

Барлығы ҚР азаматтарының еңбекақысын тґлеу

5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: ґзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы. Тґменде санамалау.
_______________________________________________________________

6. Ұсынымдар туралы мәлімет, олар болған кезде Ұсыным хаттарды, заңды және/немесе жеке тұлғалардың басқа да пікірлері санамаланған және қоса берілген_______________________________________________________.

      Ескертпе* толтырмауға болады.

      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.


      Қолы____________________

                                                    Үлгі конкурстық


                                                      құжаттамаға
                                                       8-қосымша

              Біліктілігі туралы мәліметтер


   (әлеуетті ґнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Әлеуеттi ґнiм берушiнiң атауы _____________________________
__________________________________________________________________
      2. Әлеуеттi ґнiм берушi соңғы он жыл iшiнде (болған кезде) жеткізілген (ґндiрілген), конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың кґлемi, теңгемен _____________________________

Тауардың
атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы мен олардың телефондарының нґмiрлерi

Тауарды беру орны мен күнi

Шарттың құны, теңге (кґрсетiлмесе де болады)

      3. Қаржы ресурстарына қол жеткiзу туралы мәлiметтер (ақша қаражаты: ґзiндiк, кредиттiк және т.б.). Тґменде санамалансын
___________________________________________________________.

      4. Ұсынымдар туралы мәліметтер, олар болған кезде. Басқа заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хаттары, пікірлері санамалансын және қоса берілсін


___________________________________________________________.

      Біліктілік туралы бүкіл мәліметтердің дұрыстығын растаймын.


      Қолы____________________

                                                    Үлгі конкурстық


                                                      құжаттамаға
                                                       9-қосымша

       Ескерту. 9-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                   Банктік кепілдік

Банктің атауы:____________________________________________________


                      (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге:____________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

             N_________кепілдік міндеттеме


______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жері)
 
    Біз бұдан әрі "Ґнім беруші" деп аталатын,_______________________,
                                    (әлеуетті ґнім берушінің атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жґніндегі конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді кґрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты ґткізу жґніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті ґнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық ґтінімді қамтамасыз етуді енгізуі кґзделген.
      Осыған байланысты біз_______________________осымен ґзімізге
                              (банктің атауы)
Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы тґлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Ґнім беруші:
      конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім ґткеннен кейін конкурсқа қатысуға ґтінімді кері қайтарып алғандығын не ґзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы ґзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық ґтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Бұл кепілдік міндеттеме Ґнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық ґтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық ґтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

   Кепілгердің қолы мен мґрі             Күні мен мекен-жайы    

                                                    Үлгі конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                      10-қосымша

          Берешектің жоқтығы туралы анықтама

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      Банк (атауы) ___________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет кґрсетілетіннің (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекенжайы, кґрсетiлciн) банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзiмi ґткен берешегiнiң жоқтығын растайды.

Күнi ____________
Қолы ____________
М.О.

                                                    Үлгі конкурстық


                                                      құжаттамаға
                                                      11-қосымша

     Ескерту. 11-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.       

                                                   Үлгі конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      12-қосымша

       Ескерту. 12-қосымшаға ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз); 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.       Конкурста сатып алу мәні болып табылатын, жұмыстарды


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет