«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Конкурстық баға ұсыныстарын (конкурс)бет4/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Конкурстық баға ұсыныстарын (конкурс)
бағалау және салыстыру

      106. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті ґнім беруші (конкурсқа қатысушы) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада кґрсетілген мерзімнен кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсынысы салынған конвертті беруге тиіс.

      107. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген күні, уақытта және орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґнінде отырыс ґткізеді.

      108. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген мерзім ішінде конкурстық комиссияның хатшысы:


      1) конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді беру және конкурстық комиссияның отырысына қатысу үшін конкурсқа қатысушылардың ґкілдерінде ґкілеттіктерінің құжаттамалық расталуының болуына кґз жеткізеді;
      2) конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына конкурсқа қатысушылар не олардың уәкілетті ґкілдері туралы мәліметтерді енгізеді.

      109. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген уақыт ґткеннен кейін ұсынылған конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттер бағалауға және салыстыруға қабылданбайды.

      110. Конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына конкурстық комиссияның хатшысы осындай бас тартудың себебін баяндай отырып, конкурсқа қатысушылардың тізімін кґрсетеді.

      111. Конкурстық комиссияның отырысында:


      1) конкурстық комиссияның тґрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің арасынан тґраға белгілеген адам:
      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді оларды тіркеудің хронологиялық тәртібімен ашады;
      конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын тіркеудің хронологиялық тәртібімен жариялайды;
      конкурстық комиссияның тґрағасына конкурстық баға ұсыныстары бар ашылған конверттерді береді;
      2) конкурстық комиссия:
      конкурсқа қатысушылардың осы тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды конкурс тәсілімен жүзеге асыру үшін бґлінген сомадан асып түсетін конкурстық баға ұсыныстарын қабылдамайды;
      осы Ережеде белгіленген жағдайда демпингтік бағаны айқындайды және демпингтік болып табылатын конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын қабылдамайды;
      егер осы тармақшада кґрсетілген негіздемелер бойынша конкурстық баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін конкурсқа қатысушылардың екі және одан да кґп конкурстық баға ұсыныстары конкурсқа қатысқан жағдайда, конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын конкурсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға ұсыныстарына қатысты конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада кґрсетілген ґлшемдердің пайыздық мәнін қолдану арқылы айқындайды;
      конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын салыстырады және олардың ішінен ең тґменгі шартты баға негізінде конкурстың жеңімпазын айқындайды.
      Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы теңескен кезде отандық тауар ґндіруші, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің отандық берушісі жеңімпаз болып анықталады. Отандық тауар ґндірушілердің, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің отандық берушілерінің конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы теңескен кезде конкурстың мәні болып табылатын сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар, кґрсетілетін қызметтер нарығында кґбірек тәжірибесі бар отандық тауар ґндіруші, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің отандық берушісі жеңімпаз болып анықталады.
       Ескерту. 111-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      112. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссия отырыстарының нәтижелері бойынша:


      1) конкурстық комиссияның тґрағасы, ал ол болмаған жағдайда тґрағаның орынбасары конкурстық баға ұсыныстарын бағалауды және салыстыруды жүргізу күні:
      конкурстық комиссияның отырыстарына қатысып отырған адамдарға конкурс тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың нәтижелерін жариялайды және қатысушыларға конкурс жеңімпазын хабарлайды;
      конкурс жеңімпазына конкурстық комиссияның тґрағасы не оның міндетін атқарушы адам қол қойған жазбаша хабарламаны береді;
      конкурсқа қатысушыларға не олардың уәкілетті ґкілдеріне конкурс тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманың кґшірмесі ұсынылатын күн, уақыт пен орын туралы ақпарат береді;
      2) конкурстық комиссияның хатшысы:
      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссия отырысы ґткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманың жобасын жасайды және оған отырысқа қатысқан конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысының қол қоюын және әрбір бетке бұрыштама қоюын қамтамасыз етеді;
      ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген конкурсқа қатысуға ґтінім берген кез келген әлеуетті ґнім берушінің талап етуі бойынша осындай жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде осындай әлеуетті ґнім берушілердің уәкілетті ґкілдеріне жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың кґшірмесін ґтеусіз негізде жібереді не ұсынады;
      конкурс тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге кґрсетілген хаттаманың кґшірмесін ұсынуды қамтамасыз етеді.

      113. Сатып алуды ұйымдастырушы конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде:


      1) хаттаманың мәтінін тапсырыс берушінің интернет-ресурсына орналастыруға;
      2) алынып тасталады - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (2010 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурс тәсілімен ґткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы ақпаратты орналастыру.
      Ескерту. 113-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (2010 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      114. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамадағы және тапсырыс берушінің интернет-ресурсына орналастырылған мәліметтер барлық қызығушылық білдірген адамдарға ақы алынбастан танысу үшін қол жетімді болуға тиіс.


        Ескерту. 114-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Конкурстық ґтінімнің демпингтік бағасын айқындау тәртібі

      115. Әлеуеттi ґнiм берушiнiң жұмыстарға арналған конкурстық ґтiнiмiнiң бағасы, егер ол техникалық-экономикалық негіздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау үшін) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүргiзiлген мемлекеттік сараптамадан ґткен және белгiленген тәртiппен бекiтiлген немесе Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген және белгіленген тәртіппен бекітілген ведомстволық сараптамадан ґткен жобалау-сметалық құжаттамада кґрсетiлген бағадан бес пайыздан астам тґмен болған жағдайда, демпингтiк деп танылады.


      Ескерту. 115-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 21.06.2013 № 641 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      116. Әлеуетті ґнім берушінің консультациялық қызметтерге арналған конкурстық ґтінімінің бағасы, егер ол конкурсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға ұсыныстарына орташа арифметикалық бағасынан жетпіс пайыздан астам тґмен болған жағдайда, демпингтік деп танылады.
      Ескерту. 116-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      117. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.
      118. Конкурстық комиссия әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ұсынылатын конкурстық ґтінімдердің демпингтік бағасын ұсыну фактісін анықтаған кезде конкурстық комиссия конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға конкурстық ґтінімдерді қабылдамау себебін кґрсету мақсатында мынадай ақпаратты қамтиды:
      1) конкурстық ґтінімнің орташа арифметикалық бағасын есептеу тәртібі;
      2) конкурстық ґтінімнің орташа арифметикалық бағасы;
      3) бағасы демпингтік деп айқындалған конкурстық ґтінімдер.

Екі кезеңді рәсімдер пайдаланылатын конкурсты ґткізу

      Ескерту. Кіші бґлімге ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      119. Ескерту. 119-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      120. Екі кезеңді рәсімдер пайдаланылатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүргізілуі мүмкін:


      1) тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің егжей-тегжейлі ерекшеліктерін тұжырымдау және олардың техникалық және осы сипаттамаларын анықтау күрделі және (немесе) әлеуетті ґнім берушілерден ұсыныстар сұрату не туындаған мәселелер бойынша олармен келіссґздер жүргізу қажет болғанда;
      2) ғылыми зерттеулер, сынақтар, іздестірулер немесе әзірлемелер жүргізу қажет болғанда.
       Ескерту. 120-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      121. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай тізбекті кезеңдердің жиынтығын білдіреді:


      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
      тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны анықтауы;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сараптау комиссиясын құруы немесе сарапшыны анықтауы;
      тапсырыс берушінің қажеттілігі негізінде сараптау комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, кґрсетілетін қызметтерге техникалық тапсырманы қалыптастыруы;
      тапсырыс берушінің интернет-ресурсын анықтау және уәкілетті органды осындай интернет-ресурстың электрондық мекен-жайы туралы хабардар ету;
      тапсырыс берушінің интернет-ресурсында екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ґткізу туралы хабарландыру жариялау;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының екі кезеңді рәсімдер пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі адамдарға техникалық тапсырма беру;
      әлеуетті ґнім берушілердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды беруі;
      сараптау комиссиясының не сарапшының әлеуетті ґнім берушілердің техникалық ұсыныстарын қарауы және олармен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың кґрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және (немесе) ґзге сипаттамаларына қатысты мәселелерді, оларды берудің (орындаудың, кґрсетудің) шарт талаптарын талқылау;
      сараптау комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеуі,
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысының не жауапты хатшысының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын, жауапты хатшы ґкілеттігін жүзеге асыратын ґзге де лауазымды тұлғаның не оның міндетін атқаратын тұлғаның бекітуі;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық ұсыныстар берген әлеуетті ґнім берушілерге екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңіне қатысуға шақырулар жіберу;
      2) екінші кезеңде конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ґткізу үшін кґзделген іс-шаралар жүзеге асырылады.
       Ескерту. 121-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      122. Екі кезеңді рәсімдер пайдалана отырып, конкурсты ґткізу кезінде конкурстық комиссия конверттерді ашу және конкурстың әрбір кезеңіне конкурстың қорытындылары туралы хаттамалар жасайды.

      123. Егер осы Ережеде ґзгеше кґзделмесе, екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, тауарларды, жұмыстар мен кґрсетілетін қызметтерді сатып алу жґніндегі конкурсты ґткізу кезінде де ґткізу кезіндегі рәсімдер мен ереже пайдаланылады.
      Ескерту. 123-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды
ґтпей қалды деп тануға негіздемелер

      124. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай жағдайларда ґтпей қалды деп таниды:


      Ескерту. 124-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      1) берілген ґтінімдер болмағанда;
      2) екіден кем ґтінім берілгенде;
      3) конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті ґнім беруші жіберілмесе;
      4) конкурсқа қатысуға бір әлеуетті ґнім беруші жіберілсе;
      5) конкурсқа қатысушының бір ғана конкурстық баға ұсынысы қалса;
      6) конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса.

      124-1. Арнайы тәртіпті қолдана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда ґткізілмеді деп танылады:


      1) ұсынылған конкурстық баға ұсыныстарының болмаса;
      2) конкурсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға
ұсыныстарының тек біреуі қалса;
      3) арнайы тәртіпті қолдана отырып, конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан бас тартса.
      Ескерту. 124-1-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

4. Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды,
жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастыру және ґткізу

      Ескерту. 4-бґлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (2010 жылы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.5. Бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды,
кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастыру және ґткізу

      141. Бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тапсырыс беруші Заңның 32-бабында белгіленген жағдайда қабылдайды.      142. Бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және ґткізу мынадай дәйекті іс-шараларды орындауды кґздейді:
      1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алудың осы тәсілін қолдануды негіздей отырып, бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу туралы шешім қабылдауы;
      2) тапсырыс берушінің бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және ґткізу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны анықтауы;
      3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді кґрсету шарттарын, орны мен мерзімдерін, ақы тґлеу шарттары мен мерзімдерін әзірлеуі;
      4) тапсырыс берушінің сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін, сондай-ақ тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді кґрсету шарттарын, орны мен мерзімдерін, оларға ақы тґлеу шарттары мен мерзімдерін бекітуі;
      5) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті ґнім берушіге Заңның 33-бабының 1-тармағында кґзделген мәліметтерді кґрсете отырып, мемлекеттік сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру жіберуі;
      6) бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу Заңның 32-бабы 4) тармақшасының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының әлеуеттi ґнiм берушi ұсынған әлеуеттi ґнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн, бiр кґзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысуға ол ұсынатын бағаны негiздеудi растайтын құжаттарды қарауы;
      7) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының осы Ережеге 11-қосымшаға сәйкес бір кґзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ресімдеуі;
      8) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттаманы тапсырыс берушіге ұсынуы.
      Заңның 32-бабының 2) және 5) тармақшаларында кґзделген негіздер бойынша бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеуі және тапсырыс берушінің бекітуі талап етілмейді. Мұндай жағдайда сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі, сондай-ақ конкурс және (немесе) ґтпеді деп танылған аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың конкурстық және (немесе) аукциондық құжаттамасында кґзделген тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді кґрсетудің шарттары, орны мен мерзімі және оларға ақы тґлеу шарттары қолданылады.
      Ескерту. 142-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      143. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сарапшыны не сараптама комиссиясын тартуға құқылы. Сарапшыны не сараптама комиссиясын тарту осы Ереженің 35-тармағында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

      144. Тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және ґткізуге жауапты мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының құрылымдық бґлімшесі сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеуді қамтамасыз етеді.

      145. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушінің бір кґзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімін қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде әлеуетті ґнім берушіге жазбаша нысанда Заңның 33-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.

      146. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      147. осы Ереженің 124-тармағының 1) және 2) тармақшаларында және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Электрондық мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидаларының 73-бабының 1) және 2) тармақшаларында кґзделген жағдайларда сұрау салу жіберілетін әлеуетті ґнім берушіні мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы айқындайды.


      Осы Ереженің 124-тармағының 3) тармақшасында және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Электрондық мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидаларының 73-бабының 3) тармақшасында кґзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңның 6-тармағының талаптарын бұзған адамды қоспағанда, рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурстық ґтінім берген әлеуетті ґнім берушіге ең жоғары шартты жеңілдікпен сұрау салу жібереді.
      Ескерту. 147-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      148. Осы Ереженің 124-тармағының 4) және 5) тармақшаларында және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Электрондық мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидаларының 73-тармағының 4) және 5) тармақшаларында кґзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық баға ұсынысы жалғыз қабылданған болып табылатын конкурсқа қатысуға рұқсат етілген әлеуетті ґнім берушіге не конкурсқа қатысушыға сұрау салу жібереді.


      Ескерту. 148-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      148-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Электрондық мемлекеттік сатып алу жүргізу қағидаларының 155-бабының 1) тармақшасында кґзделген жағдайда сұрау салу жіберілетін әлеуетті ґнім берушіні мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы айқындайды.


      Ескерту. Ереже 148-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      148-2. Әлеуетті ґнім берушіге жіберілетін конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ґткізілмеген деп танудың негізінде бір кґзден сатып алу шарты туралы ақпарат ґткізілмеген деп танылған конкурстың немесе аукционның конкурстық немесе аукциондық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс.


      Ескерту. Ереже 148-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      149. Әлеуетті ґнім беруші тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді кґрсету туралы ұсынысты қабылдаған жағдайда әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға оның осы Ереженің 51-тармағының 2) және 3) тармақшаларында кґзделген жалпы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін, тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу процесіне байланысты шектеулердің жоқтығын растайтын құжаттарды, ұсынылып отырған тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ґзінің жазбаша келісімін, сондай-ақ жеткізілетін тауарлар, орындалатын жұмыстар, кґрсетілетін қызметтер үшін әлеуетті ґнім беруші ұсынатын бағаны жібереді.


      Заңның 32-бабының 4) тармақшасының негізінде мемлекеттік сатып алу бір кґзден сатып алу тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда әлеуетті ґнім берушіден мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ґзінің жалпы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді.
      Егер неғұрлым жақсы функционалдық және басқа да сипаттамалары бар тауарлар мен кґрсетілетін қызметтер ұсынылса, сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер және (немесе) жақсы материалдардан жұмыстарды орындау ұсынылса әлеуетті ґнім берушінің техникалық ерекшелігінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ұсынған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне жол беріледі.
      Ескерту. 149-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      150. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушіге қол қою үшін берілетін бір кґзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:


      1) бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі;
      2) бір кґзден сатып алу тәсілімен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы;
      3) бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу Заңның 32-бабының 4) тармақшасының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, әлеуеттi ґнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгi туралы;
      4) тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалатын ґнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы.
      Ескерту. 150-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      151. Егер бір кґзден сатып алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін сараптама комиссиясы не сарапшы бекітілген жағдайда, тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сараптамалық қорытынды қоса тіркеледі.

      152. Тапсырыс беруші бір кґзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күнінен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей хаттаманың мәтінін тапсырыс берушінің интернет-ресурсына орналастыруға тиіс.

      153. 152-тармақтың шарты тауарлар, жұмыстар, кґрсетілетін қызметтер туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын оларды бір кґзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

      154. Бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу:
      1) егер әлеуеттi ґнiм берушi ұсынған тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетiлетiн қызметтердiң бағасы осы сатып алуды жүзеге асыру үшiн бґлiнген сомадан асып түскен;
      2) егер әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алу Заңның 32-бабы 4) тармақшасының негізінде бір кґзден алу тәсілімен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, әлеуетті ґнім беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;
      3) егер әлеуетті ґнім беруші қатысудан бас тартқан жағдайларда ґтпеді деп танылады.
      Ескерту. 154-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет