Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 98.44 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі98.44 Kb.
түріМетодические указания
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

форма Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Методические указания
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы

050607 –Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- География, 050608-Экология, 050402- Аспаптау орындаушылықмамандығының студенттеріне арналған

«Педагогика және психология» пәні бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК НҰСЌАУЛАР
ПавлодарЛист утверждения Форма

к методическим указаниям Ф СО ПГУ 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

ФЖжӨФ деканы

________ Сарбалаев Ж.Т.

«___» ________ 200 ж.

Құрастырушы: Абильдинова Г.К.


Психология және педагогика кафедрасы

«Педагогика және психология» пәні бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСЌАУЛАР

050607 –Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- География, 050608-Экология, 050402- Аспаптау орындаушылық


мамандығының бойынша студенттер үшін арналган әдістемелік нұскау

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “___ ”_____________ 200 ж.

№ _____ хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды “__”_______200 ж. Хаттама № ____
ӘК Төрайымы ____________ Жуманкулова Е. Н.

1.1 Кіріспе.

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жаңаруы білім беру саласында да өзгерістер еңгізді. Мектеп білім беру жүйесіндегі өзгерістер: оқытудың жоғары ақпаратпен толықтырылуы, үш тілді білуді талап ету, компьютерлендіру, оқу бағдарламаларының өзгеріп тұруы, пән аралық байланыстың күшеюі және оқушылардың өзіндік жұмыстарының резервін кең колдану, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруының дәстүрлі әдістерінен бас тартып, шығармашылықты ынталандырып дамытатындарға бет алды.

Қазақстан Республикасының Конституциясында өскелең үрпақты өмірге дайындауға аса зор көніл бөлінген. Ал бұл міндеттерді жүзеге асырушы мұғалім болғандықтан, оның алар үлесі зор. Ал бұл өз кезегінде болашақ мұғалімдерді даярлаудағы өзінің кәсіби педагогикалық қызметінде кемелділікті талап етеді.

Жалпы қоғамдық педагогикалық және санағы өз уақытында есепке алуда теория мен практиканың үнемі байланысын жүзеге асыру да, теорияның ұстанымды нақтылау, педагог-психологтардың қажеттіліктеріне талап етеді.


3.2 Теориялық курстың мазмұны
І БӨЛІМ. Педагогиканың және психологияның теориялық негіздері.

1 таќырып. Педагогика пәні. «Педагогика» адам туралы ғылымдар жүйесінде. Педагогика ғылымы туралы мағлұмат. Педагогика ғылымның жүйесі және оның басқа ғылымдармен байланысы. Болашақ маманның кәсіби қалыптасуындағы педагогикалық білім берудің маңызы.Адам дамуындағы негізгі факторлар.Қазіргі кездегі білім берудің ролі. Білім берудің қазіргі кездегі даму тендециялары.

2 таќырып. Психология пәні.Психологияның даму тарихы туралы мәліметтер. Психология пәннің зерттеу объектісі. Психологияның философия мен жаратылыстану ғылымдары қойнауын бөлініп шығыу. Ежелгі психология.Орта ғасырлардағыжан туралы ілім. Қазіргі заманның психологиясы, оның міндеттері, ғалымдар жүйесіндегі орны. Психология мен педагогика ғылымдарының байланысы.Жалпы психология туралы мағлумат.

3 таќырып. Педагогикалық және психологиялық зертеу туралы әдістері.

Әдіснама ғылыми таным әдістері туралы психологиялық ілім ретінде. Ғылыми-педагогиканың зерттеу әдістері.Психологияның зерттеу әдістері.Педагогиканың және психологияның зерттеу әдістерінің байланысы. Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдістері.Теориялық деңгей әдістері.4 тақырып. Психика және сана.

Психиканың дамуы және сананың қоғамдық- тарихи сипаты.Өлі табиғаттың тірі табиғатқа айналуы. Тітіркенгіштік, трофизмдер. Құлықтың инстинктті түрлері.Психика және жүйке жүйесінің эволюциясы. Психиканың даму сатылары. Психика және жануарлар мен адамның бейнелеу ерекшеліктері.5 тақырып. Психикалық таным процестері.

Таным процесі. Танымдық іс- әрекет. Психикалық таным процестері. Түйсік, түйсіну туралы ұғым. Түйсінудің түрлері.Ес туралы ұғым. Жеке тұлғаның есі және іс-әрекеті. Ақыл-ой, ойлау туралы ұғымдар. Ойлау туралы операциялары. Ақыл-ой және сөз. Қиял туралы ұғым. Киялдау, қиял елесі, елестету.Зейін туралы ұғым Зейін түрлері,қасиеттері.6 тақырып. Балалардың жас мөлшері мен дербес ерекшеліктерініңоқу-тәрбие процесінде ескерілуі.

Мектеп оқушыларының жас мөлшерінің кезеңдері.Бастауыш сынып кезеңі.Жасөспірім кезең. Жоғары сынып кезең.Әр бір кезеңдегі балалардың ерекшелігі мен дамуы. Мектеп оқушысының жеке тұлғасының өзіндік ерекшеліктері.ІІ БӨЛІМ. Іс-әрекеттің қарым- катынастың ішіндегі жеке түлға .

7 таќырып. Іс- әрекет

Іс-әрекет туралы ұғым. Белсенділік адамның табиғи қасиеттерінің бірі. Субъектінің әрекеті мен белсенділігі.Белсенділік қажеттіліктің туындысы. Қажеттіліктердің түрлері. Іс-әрекеттің құрылымы. Қимыл және қозғалыс. Дағды және қозғалыс. Интериоризация. Экстериоризация. Адамның іс-әрекетінің түрлері.8 таќырып. Қарым- қатынас.

Қарым-катынас туралы ұғым. Қарым-қатынаспен іс-әрекеттің бірлігі. Таным және тілдесу. Сөйлеудің психологиялық мінездемесі. Тіл мен сөздің табиғаты. Сөздегі тұлға. Сөздік даму. Касіби қарым қатынас мәдениеті.9 таќырып. Кіші топтың және ұжымның психологиясы.

Кіші топ және ұжым. Ұжымдағы тұлғаның қалыптасуы – тәрбилеу жүйесінің алдыңғы қатарлы гуманистік идеясы. Қазіргі заманғы педагогикадағы ұжым теориясының дамуы.

Ұжым және тұлға. Ұжымның белгілері.Ұжымның құрылымы.

10 таќырып. Жеке тұлға.

Жеке тұлға туралы түсінік. « Жеке тұлға» - педагогикадағы және психологиядағы ұғым. Индивид, жеке тұлға, даралық.Жеке тұлғаның қалыптасуы термині. Жеке тұлғаның қалыптасуының философиялық-әдіснамалық негіздері. Тәрбие – жеке тұлғаны қалыптастырудың ең маңызды факторы ретінде. Субъектінің іс-әрекеті – жеке тұлғаның дамуының факторы.ІІІ-БӨЛІМ. Оқу-тәрбие процестің теориясы мен праактикасы.

11. Педагогикалық процесте тәрбие беру.

Тәрбие мақсатының әлеуметтік негіздері.Тәрбие мақсатының мәні. Педагогика тарихындағы ой-тұжырымдардағы тәрбие мақсатының мәселесі. Тәрбие және жеке тұлғаны әлеуметтіндіру. Тәрбиенің мақсат, міндет, мазмұның өзара байланысы.12. Оқу-тәрбие процесте тәрбиенің формалары мен әдістер жүйесі.

Адамзаттық мәдениетті меңгеру тұлғаның жан-жақты дамуындағы жол ретінде. Ойлау мәдениеті, еңбекке дайындық, тұлғаның политехникалық мәдениеті, өнегелік тәрбие,экологиялық, эстетикалық және физикалық мәдениет әлемдік мәдениетпен шығармашылық өзара әсер мүмкіндігін сипаттау, тұлғаның ентегралды қасиеті ретінде.13. Оқу-тәрбие процесіндегі мұғалім мен балалар ұжымының өзара ықпалдастағы және өзара байланысы.

Балалар ұжымы және оның даму кезендері. Ұжымды қалыптастыру барысындағы оның жеке сатылары (А.С. Макаренко).Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері.Балалар ұжымының жағдайын зерделеу әдіснемесі.14. Мектептегі оқытуды ұйымдастыру.Қазіргі сабақ.

Оқыту процесі педагогикалық процестің бір саласы. Қоғам талабына сай оқыту,білімді гуманизациялау. Оқыту жүйелік білім алудың құралы ретінде.Оқытудағы педагогикалық процесс қасиеттерінің мәнді сипаты. Оқутудың функциялары.15. Қазіргі жағдайда оқушының танымдық әрекетін белсендірудің әдіс-тәсілдері.

Танымдық белсенділіктің мәні. Іскерлік әрекетінің ұғымдарының мәні. Оқушылардың мектептегі танымдық әрекетке апаратын әртүрлі тәсілдері.Танымдық қызығушылықтың қалыптасуы.16. Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін есепке алу мен бағалау.

Бақылау мен есепке алудың мәні. Мектеп ішіндегі бақылау. Бақылау жүйесіне қойылатын дидактикалық талаптар.Тәрбиелік мәнің аңықтау.17. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама.

Қазақстан Республикасының Білім туралының заңы. Білімдегі беруді ұйымдастыру жүйесі. Білім беру жүйесінің жаңа міндеттері. Білім берудің мемлекеттік стандарттарына койылатын талаптар.Білім мазмұны.Білім беру жүйесінің дамутыдың негізгі факторлары.18. Мектептің оқу-тәрбие процесінің диагностикасы басқару негізі.

Педагогикалық диагностика терминіне анықтама. Басқару негізі ретінде- педагогикалық процесс диагностикасының мәні.Педагогикалық ақпараттар. Педагогикалық ақпараттың үш түрі.Педагогикалық процесс және оның көрсеткіштерінің негізгі сипаттамалары.19. Педагогикалық технологиялар негізіндегі оқу-тәрбие процесің тиімді ұйымдастыру мәселесі

Педагогикалық технология ұғымы. Педагогикалық технологиялардың қазіргі замаңғы танымал авторлары. « Методика» және «Педагогикалық технология» ұғымдар арасындағы айырмашылық. Мектеп оқушыларының өз бойындағы ұйымдастыру әрекеттерінің тәсілдері мен өңдеудің түсінігі педагогикалық технологияның методикадан айрыкшаланатын ерекшелігі. Педагогикалық технологияның маңызды белгілері.20. Оқушының оқу және тәрбие субъектісі ретінде ой өрісінің және жеке тұлғалық мүмкіншіліктерінің диагностикасы.

Оқушының ой өрісі. Интеллект ұғымы. Ой өрісінің мүмкіншілігі. Оқушының тұлғалық мүмкіншіліктері. Тұлғалық касиеттері және сапалары. Оқушының ақыл-ой мүмкіншілектерінің диагностикасының әдіснамасы.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 1. Негізгі әдебиеттер тізімі: Жалпы психология. В.В.Богословскийдің, А.Г.Ковалевтің, А.А.Степановтың аударылған оқу құралы. А., Мектеп, 1980

 2. Психология. Қ.Жарықбаев. А., Білім, 1993

 3. Жалпы психология. Т.Тәжібаев. А., Қазақ университеті. 1993

 4. Әдеп және жантану. Қ.Жарықбаев, Табылдиев Ә. А., Атамұра-Қазақстан, 1994

 5. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Қ.Жарықбаев, Қалиев С.К. А., Санат, 1995

 6. Жас және педагогикалық психология. Мұқанов М. А., 1981

 7. Балалар психологиясының танымдық жаттығулар мен тапсырмалар. А., Рауан, 1994

 8. Ақназаров Б.З. Сынып жетекшісі. Алматы, 1980

 9. Бержанов К.Б. Тәрбие мен оқытудың бірлігі. Алматы, 1973

 10. Болдырев Н.И. Сынып жетекшісі. Алматы, 1980

 11. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. М., 1984

 12. Байдельдинова Г.К. Семья и школа формирует человека. Алматы, 1984

 13. Сынып жетекшісінің анықтамалығы. Алматы, 1982

 14. Капралова Р.М. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысы.

 15. Синица И.Е. Педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік. А., 1987

 16. Бержанов К.Б. Тәрбие мен оқытудың бірлігі. Алматы, 1980

 17. Тәрбие жұмысының үлгі мазмұны. Алматы, 1985

 18. Педагогика: Оқулық/Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университеттің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы – Алматы: Print-S, 2005.- 430 б.

 19. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. В помощь лектору. Алма-Ата, 1990

 20. Хмель Н.Д., Тригубова Н.Н., Бозжанова К.Б., Хан Н.Н. Диагностика педагогического процесса как условие развития творчества учителя. Алматы, 1996

 21. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996

Қосымша әдебиеттір тізімі:

 1. Ұлттық психология. Елікбаев Б.Н. А., Қазақ университеті. 1992

 2. Ұлттық психологияныњ сипаты. Жукеш К. А., 1993

 3. Қызықты психология. Алдамұратов Ә. А., Қазақ университеті. 1992

 4. Курс общей возрастной и пед. психологии. М.В.Гамезо. М., Просвещение, 1982

 5. Общая психология. А.В.Петровский. М., Просвещение, 1986

 6. Общая психология. В.В.Богословский. т.б. М., Просвещение, 1981

 7. Хрестоматия по общей психологии. МГУ, 1979

 8. Практикум по общей психологии. М., Просвещение, 1990

 9. Практикум по возрастной и пед. психологии. М., Просвещение, 1981

 10. 17.Психология. Немов Р.С. М.ѓ, Просвещение, 1996.

 11. Жантану негіздері. Сәбет БАП-БАБА. А., Дәнекер 2001.

 12. Зверева В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности. М., 1998

 13. Битинас Б.П., Катаева Л.И. Педагогическая дигностика. Сущность, функции, перспективы. //Педагогика, 1993. №2

 14. Кобзарь Б.С., Макарова Л.М. Обучение студентов диагностике воспитательной работы //Педагогика, 1993. №2

 15. Кочетов А.Н., Коломинский Я.Л. Педагогическая диагностика в школе. В помощь лектору. Алма-Ата, 1990

 16. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алматы, 1998

 17. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса.Минск.1990

 18. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989

 19. Ильина Т.А. Педагогическая технология // Буржуазная педагогика на современном этапе. Под ред. В.А.Мальковой, Б.Л.Вульдсона. М., 1984

 20. Кусаинов Г.М. Новая педагогическая технология: методология теории и практики. Усть-Каменогорск. 1997

 21. Мировые образовательные технологические новые тенденции, проблемы адаптации и эффективность. // Материалы респуб. науч. метод. конфер. 25-26 апреля; Алматы, 1997

 22. Педагогический поиск // сост. И.П.Пан. М., 1988

 23. Педагогическая технология / сост. Н.Е.Щуркова, М., 1992

 24. Селевко Г.И. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, М., 1998

 25. Дидактика средней школы. / под ред. М.Н.Скаткина. М., 1982

 26. Кириллова Г.Д. Методы обучения в современной школе. М., 1985

 27. Лернер И.Я. Дидактические осноыв методов обучения. М., 1981

 28. Новые методы и средства обучения: Сб. научных трудов. М

 29. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982

 30. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. в 2-х т. М, 1982

 31. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах Мн М, 2000

 32. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990

 33. Садыков Т.С., Абылкасымов А.Е. Дидактические основы обучения в высшей школе. А., 2000

 34. Теоретические основы содержания общего среднего образования. / под. ред. В.В.Краевского и И.Я.Лернера. М., 1983

 35. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. в 2-х т М, 1982
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет