Методические указания к практическим работам для специальностей 5В071200- «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучение» ӨскеменДата30.04.2016
өлшемі84.2 Kb.
түріМетодические указания


Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

ФМТ деканы


___________________М. Дудкин

___________________2014 ж.

МАШИНА ЖАСАУДАҒЫ САПА МЕНЕДЖМЕНТІ
5В071200- «Машинажасау», 5В012000 –«Кәсіптік оқыту» мамандықтар студенттеріне практикалық жумыстар арналған әдістемелік нұсқау

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ


Методические указания к практическим работам для специальностей

5В071200- «Машиностроение», 5В012000 - «Профессиональное обучение»

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Әдістемелік нұсқау Қазақстан Республикасының МЖМБС ҚР 5.04.019- 2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар» «Машина жасау және құрылымдық материалдар» кафедрасында қарастырылған.


«Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды.

Кафедра меңгерушісі К.Комбаев


№____ хаттама ____________________2014 ж.

Құрастырды Н.Сизиков

Қызметі доцент

С. Капаева

доцент

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

4

1 Кәсіптің тақырыптары

5

1.1 Сапа экономикалық теория ретінде

5

1.2 Сапа басқару нысаны ретінде

5

1.3 Сапа менеджментінің қалыптасуы мен дамуы

5

1.4 Сапа жүйесінің негізгі даму кезеңдері

5

1.5 Өнім сапасын меңгеру жүйесі

5

1.6 Өнімнің тіршілік кезеңі

6

1.7 Сапаны бақылау

6

1.8 Қабылдау бақылауының стандарттары

6

1.9 Сенімділіктің техникалық қамсыздандыру

6

1.10 Сапа жүйесі мен өнімді сертификаттау

6

1.11 Сапаның техникалық бақылауын ұйымдастыру

7

1.12 Машинажазасау кәсіпорнындағы қызметініңқұрылымы мен міндеттері

7

1.13 Өнім сапасына шығындар қалыптасуы

7

1.14 Ақаулар түрі, ақау үшін жойылу талдауы

7

1.15 Жана өнімнің экономикалық тиімділігі

7

Әдебиеттер

8

КІРІСПЕ
Маңызды бәсекеге күрес дамыған нарықтық экономикамен елдердегi сапаның жоғарылау бағдарламасын әзiрлеуді шарттады.Кәсiпорындардың қабiлеттiлiктерiн бағалау үшiн объективтi көрсеткiштердi өндiрудiң қажеттiлiгi қажеттi сапалық сипаттамалармен өнiм өндiруге пайда болды.Мына сипаттамалар өнiмге сәйкестiк сертификатымен расталады. Көптеген фирма-өндiрушiлер , тиiстi халықаралық стандарттар сапа жүйесiн иеленеді.Қазiргi уақытта сапа жүйесiне халықаралық стандарттарға өнiмнiң сәйкестілігін растайтын куәлiктiң өзi өнiмнiң жеткiзiлiмiне келісім шартқа қол қою үшiн шешуші фактор болып табылады. Тұтынушыға сапалы өнiмдi табысты өткiзу кез-келген кәсiпорынның басты көзі болып табылады.

1 кәсіптің тақырыптары
1.1 Сапа экономикалық теория ретінде
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапа экономикалық теория ретінде.

Сапа пирамидасы.

Сапаны көтеру түсінігі.

Сапа мәдениеті.

Әдебиет: №1- 11,17,24 бет; №2-5,8 бет; № 3-31 бет.


1.2 Сапа басқару нысаны ретінде
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапа басқару нысаны ретінде

Сапа менеджментінің тұжырымдамасы.

Басқару жүйесін қызметтендіру сапасын қамтамасыз ету.

Әдебиет: №1- 69,81,88 бет; №2-14,16 бет; №3- 48,55 бет.
1.3 Сапа менеджментінің қалыптасуы мен дамуы

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Тейлор жүйесі.

Сапаны меңгеру тұжырымдамалары.

Сапаны қамтамасыз ету барысындағы негізгі кезеңдер.

Бұйымның толық тіршілік ету кезеңінің құны.

Өнім сапасын жан жақты меңгеру жүйесі.

Сапа үйірмелері.

Әдебиет:1- 45,48,51,56 бет; №2- 21-26 бет; №3- 91-99 бет.
1.4 Сапа жүйесінің негізгі даму кезеңдері
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Өнім сапасы стандарттарға сәйкес болу ретінде.

Өнімнің, үрдістің, әрекет сапасыны нарық талаптарына сай келу ретінде.

Сапа қызметкерлер мен тұтынушылардың талаптарына сай келу ретінде.

Сапа тұтынушылар мен қызметкерлердің, бастықтардың, қоғам талаптарын қанағаттандыру жағынан.

Әдебиет:1- 45,48,51,56 бет; №2- 21-26 бет; №3- 91-99 бет.


1.5 Өнім сапасын меңгеру жүйесі
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапаны меңгерудегі бес негізгі кезең.

Өнім сапасын меңгеру жүйесіндегі қызметтер.

ИСО 9000 (сапа жүйесі бойынша) сериясы бойынша бес халықаралық стандарт.

Сапаны меңгеру жүйесі

Әдебиет: №1- 118 бет; №2- 58-66 бет; № 3- 99-109 бет.


1.6 Өнімнің тіршілік кезеңі
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапа саласындағы саясат.

Өнімнің тіршілік кезеңі.

Әдебиет: №1-191-227 бет;№2- 67-78 бет; №3 - 154-178 бет.


1.7 Сапаны бақылау
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Статистические методы контроля качества.

Альтернативтік белгі бойынша статикалық қабылдау бақылауы.

Әдебиет: №1- 220,217,228 бет; №2- 78,80,82 бет


1.8 Қабылдау бақылауының стандарттары
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Статикалық қабылдау бақылауы бойынша стандарттарға негізгі талаптар

Қабылдау бақылауы бойынша стандарттардың негізгі элементтері.

Уолтер мен Л.Шухарттың бақылау карталары.

Шешім қабылдау кезіндегі қолдану бойынша И.Пейдждың ұсынысы.

Әдебиет: №1- 220,217,228 бет; №2-78,80,82 бет


1.9 Сенімділіктің техникалық қамсыздандыру
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сенімділікті анықтау.

Сенімділікпен байланысты негізгі түсініктер.

Бағалау түрғысынан сенімділіктің үш түрі.

Әдебиет:№2-200 бет, 211,219,224,230,242 беттер
1.10 Сапа жүйесі мен өнімді сертификаттау
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сертификаттауды анықтау

ИСО бойынша анықталған үшінші жақпен сегіз сертификаттау схемасы.

Өнімнді сертификаттау артықшылықтары.

Әдебиет: №2- 254,285,305 бет.

1.11 Сапаның техникалық бақылауын ұйымдастыру
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапаның техникалық бақылау түрлерінің жіктелуі.

Ұйымдастырылу жеріне байланысты бақылау түрлері.

Әдебиет: №2- 254,285,305 бет.


1.12 Машинажазасау кәсіпорнындағы қызметініңқұрылымы мен міндеттері
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Сапаны бақылау қызметінің құрамы мен құрылымы.

ТББ мен оның бөлімшелерінің негізгі қызметтері

ТББ қызметімен бақылау ұйымдастырылу түрлері.

Әдебиет: №2- 577,583,592 бет.
1.13 Өнім сапасына шығындар қалыптасуы
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Өнім құнын анықтау және қалыптасу тізбегі.

Бұрамалық кергіштер (тұтастырғы).

Өнім сапасын сақтауға кететін қаражат құнына талдау.

Әдебиет: №2- 592бет.
1.14 Ақаулар түрі, ақау үшін жойылу талдауы
Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Ақаудың абсолюттік өлшемі.

Ақау үшін жойылу абсолюттік өлшемі.

Ақау мен ақау үшін жойылудың салыстырмалы өлшемдері.

Әдебиет: №2- 577,583,592 бет.
1.15 Жана өнімнің экономикалық тиімділігі

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар:

Өнім сапасының көтерілуінен жылдық экономикалық тиімділікті есептеу.

Жана өнімді қосқан кездегі жылдық экономикалық тиімділігін есептеу.

Әдебиет: №2- 585-592 бет.

әДЕБИЕТТЕР


Негізгі әдебиет
1 Управление качеством. / Д.С.Новиков. - Казань.: 2003.

2 Афанасьев П.П., Витин В.Ф., Голубев И.С. Оценка качества машиностроительной продукции. – М.: изд-во МАИ, 1995.

3 Гусин В.И. Управление качеством продукции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

Қосымша әдебиет
4 Бурмистров А.П., Кан К.Н., Сахов В.Б. Стандартизация и управление качеством. Учебное пособие. - Л.: Ленинградский электротехнический институт, 1978.

5 Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М.: Изд-во стандартов, 1990.6 Основы стандартизации и контроля качества. / Под ред В.В. Ткаченко - М.: Издательство стандартов, 1981.Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет