Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяжүктеу 215.79 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі215.79 Kb.
түріМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В.


" " 20 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна

Профілактика стоматологічних захворювань

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

23 Системне призначення макро- і мІкроелементів. вітамінів залежно від віку дитини


Курс

3

Факультет
Підготував

стоматологічний
Ас.Касьяненко Д.М.

Вінниця 2012

Актуальнiсть теми: Iснуючi мiри профiлактики, прироста карiєсу у дiтей не затримують. Тому необхiднi меропрiємства по зменьшенню верогiдностi виникнення карiєсу. Значне мiсце займає у цьому з’вязку экзогенна профiлактика карiєсу. Лiкар-стоматолог повинен з досконалiстю знати методи проведення i оцiнки єфективнiстi такої профiлактики.

2. Навчальнi цiлi:

2.1. Знати засоби для мiсцевої профiлактики карiєсу зубiв (α=II).

2.2. Знати методи i засоби лiкарської i не лiкарської экзогенної профiлактики карiєсу (α=II).

2.3. Засвоiти методи экзогенної профiлактики зубiв (α=II).

2.4. Вмiти виписати рецепт препаратiв экзогенного характеру (α=III).

2.5. Оволодiти навичками внедрiння засобив i методiв экзогенної профiлактики (α=III).

2.6. Опанувати навичками, вмiнням практичного вживання препаратiв (α=III)

3. Матерiали доаудиторної самостiйної роботи

3.1. Базовi знання, вмiння, навички, необхiднi для вивчення теми

(мiждисциплiнарна iнтеграцiя).Дисциплiна

Знати

Вмiти

1

2

3

Терапевтична стоматологiя

эпiдемiологiю хвороб населення

проводити iндексну оцiнку порожнини рота

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматологiї

Методи обстеження стоматологiчного хворого

заповнити iсторiю хвороби

Внутриприкметна iнтеграцiя: знання загальних законiв захворюваностi

Загальни та мiсцеви фактори виникнення карiєсу i хвороб пародонту

складання плану профiлактичних мероприємств хвороб3.2. Змiст теми практичного заннятя

Графо-логiчна схема № 1Профiлактика карса зубiв

 


Не лiкарска Лiкарска

   


эндогенна экзогенна эндогенна экзогенна

Обмін кальцію тісно пов'язаний з метаболізмом фосфору. Органічні фосфати мають здатність знижувати рівень сироватці крові і підвищувати чутливість кісткової тканини до гормональних впливів. Посередником метаболізму кальцію є магній. Обмін кальцію тісно пов'язаний з мінеральним обміном у цілому.В сироватці крові кальцій міститься в основному у двох видах. 1) недифундуючий, зв'язаний з білками, здебільшого біологічно не активний, не проходить через пори діалізної мембрани; 2) дифундуючий, котрий складається із іонізованого кальцій-кальцію, зв'язаного з органічними аніонами. Фізіологічну активність має лише іонізований зсув реакції крові у кислий бік призводить до наростання кальцію, який і бере участь в основних метаболічних процесах.

Для профілактики карієсу застосовуються такі препарати: кальция глюконат — випускається у таблетках; в ампулах по 10 мл 10% розчину. Дітям до 1 року по 0,5 г, 2-4 років — 1г, 5-6 — по 1,5 г, 7-9 І.5-

2 г, 10-14 — по 2-3 г, 2-3 рази на добу. Курс|1 місяць. Через 3 місяці курс повторюють.

кальцию лактат — порівняно із кальцію хлоридом носиться хворими, оскільки не подразнює слизову обонку. Порівняно з кальцію глюконатом є більш ефективним при застосуванні, оскільки містить великий відсоток Випускається у порошку і таблетках по 0,5 г. Показанням до призначення препаратів кальцію є застосування серцевих глікозидів із групи наперстянки, або які є синергістами кальцію. Обережно слід приймати ці препарати також при нирковокам'яній хворобі і підвищенному вмісті в крові кальцію тісно пов'язаний з обміном фосфору. Добова потреба організму у фосфорі становить 1,5 г. Для правильного фосфор-кальцієвого обміну важливе не лише достатнє надходження у, але також ступінь його засвоєння тканинами. Всмоктування кальцію і фосфору, яке відбувається в стінках тонкої кишки, від співвідношення кальцію та фосфору і регулюється О і паратироїдином. Препарати неорганічних фосфатів менш ефективні, ніж як такі і особливо гліцерофосфат кальцію.

У дітей віком 5-12 років найефективніше застосовувати органїчні фосфати. Кальцію гліцерофосфат призначають на весну дітям по 0,05-0,2 г на прийом. Випускається в таблетках 0,2-0,5 г. Курс лікування —

1 місяць. Повторюють курс через рік. Гранули гліцерофосфату містять кальцію гліцерофосфату 1 частину, натрію гліцерофосфату 2 частини, цукру 88 частин. Зберігаються у поліетиленових мішечках по 100 г. Приймають по 1 чайній ложці 2-3 рази на добу.

Фітин — складний органічний препарат фосфору, сполучається з нежирних конопляних та інших макух. Містить 36% нічнозв'язаної фосфорної кислоти. Фітин, як і інші препарати стимулює кровотворення, посилює ріст і розвиток кісткової тканини, нормалізує стан нервової системи при захворюваннях, із недостатністю фосфору в організмі. Застосовується для проф. карієсу. Назначають препарат 3 рази на добу протягом 6-7 тижнів: до 1 року — 0,05-0,1 г, до 2 років — 0,1 г, 5-6 — 0,2 г, 7-9 —

0,25 г, 10-14 років — 0,25-0,3 г, із препаратами кальцію, фосфату та фтору. Для проф. карієсу застосовують препарати вітамінів О, А, В, С послаблює мінералізацію, проявляється збільшенням кількості інтерглобулярних форм, появою в емалі заглиблень та борозен. Такі зуби більше протистоять ураженню карієсом, тому препарати цих вітамінів застовують у ранній профілактиці карієсу.

Значення вітамінів О і А для профілактики карієсу, доцільне для формування та мінералізації зубів. Існує кілька активних форм вітаміну А. Практичне значення в даний час має ергокальциферол, та вітамін О3 (холекальциферол). О міститься у невеликій кількості в яєчному жовтку, вершковому маслі та молоці, у великій кількості разом із А — у печінці та жировій тканині риб, а також у печінці тюленя та інших морських тварин. Метаболіти вітамінів групи О є складовою частиною системи, забезпечує підтримання нормального рівня кальцію в крові. Крім цієї системи — належать кальційзв'язуючий білок, який за кальційактивованої лужної фосфатази та кальційзалежної-ази забезпечує всмоктування кальцію із дистального відділу кишки та фіксацію його в кістковій тканині. Транспортні якости які сприяють переносу метаболітів вітамінів групи до тканин. Ферментні білки, які здійснюють гідрооксилювання вітаминів групи О в печінці і в нирках; а також гормони — кальферолу і паратиреозині.Кальцитонін посилює депонування кальцію в кістковій тканині, розчин сприяє утворенню активних

метаболітів вітаміну О. Супроводжується підвищенням рівня іонізованого кальцію в крові. Недостатність вітаміну О зустрічається у дітей перших 3 років і розвивається внаслідок екзогенного його браку, або через нестатнє ультрафіолетове опромінення дитини. У дітей раннього віку до розвитку дефіциту вітамінів групи О призводять також часті захворювання органів травлення, простудні захворювання. Недостатність може розвинутись також у дітей, в старши роки, особливо в період інтенсивного росту, при недстатньому білковому харчуванні, а також при різкій зміні клімату. При цьому у дітей порушуються порядок і строки прорізування зубів. Зміни у кістковій тканині виражаються порушенням гуморального скостеніння, розростанням остеоїдної тканини, немінералізацією зростаючої та розм'якшенням кістки. Ці зміни пов'язують із порушенням засвоєння кальцію і фосфору при недостатності вітамінів групи О, що призводить до уповільнення мінералізації, пригнічення органічного матриксу кістки, порушення її перемо- делювання, у процесі росту в результаті аномального накопичення та функцієнування в різних ділянках кісткової тканини остеобластів і остеокластів.

Профілактика рахіту і карієсу в антенатальному періоді проводиться шляхом призначення вітаміну вагітній, а також матері та дітям, особливо першого року життя, акушерами гінекологами та педіатрами відповідно до інструкції МОЗ. Можливе передозування вітаміну О. До ранніх симптом отруєння, пов'язаних із гіперкальціємією, належать відсутність тургору, нудота, головний біль, поліурія, проноси, блідість і втома. При необхідності прийому великих доз вітаміну слід обов'язково перевіряти рівень кальцію у сироватці крові та сечі. У передозування вітаміну О призначають вітамін А, кортизон або і глюкортикоїди, які діють антагоністично відносно до вітаміну; тобто гальмують всмоктування кальцію.

Ергокальциферол — препарат вітаміну з метою профілактики та усунення недостатності вітамінів групи, призначають олійні розчини ергокальциферолу. В 1 мл міститься 25000, 50000 і 200000 МО (в одній краплі відповідно 1250 і 5000 МО); 0,5% спиртовий розчин ергокальциферолу, в 1 мл якого міститься

100000 або 200000 МО (в одній краплі відповидно 2700 або 4000 МО). Проте застосування спиртового розчину вітаміна О2, методом масивних доз утруднене через введення дитині великих доз спирту, непереносимості препарату в ряді випадків, неможливості застосування при шлунково-кишкових захворюваннях.

Олійний розчин застосовується рідко, оскільки концентрація ньому вітаміну О2 низька, і він протипоказаний при гострих шлунково-кишкових розладнаннях. Пристосовують також драже ергокальциферолу по 500 МО, в олії в капсулах, які містять по 500 і 1000 МО (для проф. карієсу), розчин відехолу (низькомолекулярного холекальциферолу) з холестерином в олії: в 1 мл 0,125% або міститься

25000 МО, в 1 мл 0,25% розчину — 50000 кальциферолу (в одній краплі відповідно 500-600 МО.

Холекаль-Вітамін — протирахітичний препарат. Отримують синтетично із холестерину. Це ефективний протирахітичний препарат, що не викликає побічних розладів при застосуванні у великих дозах. В відеїну-3 міститься 10000 МО холекальциферолу, який, має протиокислювальні властивості. Існуючії препарат і підвищує протирахітичну активність. З метою антенатальної профілактики рахіту і карієсу вагітним дають 40000 МО відеїну-3 на курс лікування в комплексі рахітичних заходів. Для постнатальної профілактики доношених першого місяця життя, а недоношеним — з двотижневого віку по

0,25 (50000 МО), один раз на добу протягом 8 днів, на курс лікування 400000 МО. Відехол, як і всі препарати вітаміну О, регулює обмін кальцію та фосфору, сприяє формуванню кісткового скелета у дітей. З метою профілактики карієсу відехол призначають доношеним дітям, починаючи з 2-го місяця життя, недоношеним — з 2-го тижнів життя. Загальна кількість препарату на курс тактики для доношених дітей —

300000-400000 МО, для недошених — 500000—700000 МО.

Відехол призначають по 30000—40000 МО на добу в два приєма протягом 12-14 днів, для недоношених дітей — по 6250 МО на добу, протягом двох місяців. При застосуванні відехолу обов'язково дотримуватись загальнозміцнюючого режиму, правільного режиму харчування, додатково вводити препарати вітамінів С, групи В.

При раціональній організації харчування звичайно нема потреби застосувати препарати вітамінів. Джерелом вітаміну С є овочі, ягоди і фрукти, вони ж містять клітковину, необхідну для кращого травлення, а також мінеральні солі. Вітаміни групи В містяться у м'ясі, яйцях, печінці, хлібі з борошна грубого помолу, гречаній та вівсяній крупах.

Для синтезу вітаміну А в організмі необхідний калій. Міститься у великій кількості в моркві. Корисний салат моркви зі сметаною або рослинною олією, що сприяє крові створєнню вітаміну А. Рослинна олія містить вітамін Е і поліненасичені жирні кислоти. Можна рекомендувати продукт дієтичного харчування, багатий на вітамін. Міститься у вершковому маслі, печінці, яєчному жовтку.На 2-му та 3-му році життя в осінньо-зимовий периоди, призначають 1-2 курси УФ опромінювання

(20-25 сеасів стимуляції природного синтезу вітамінів групи Д в шкірі).

Мікроелементи (стронцій, кобальт, хром, нікель, молібден, ванадій) впливають безпосередньо на ткаи змінюючи їх структуру та хімічний склад; діють на зубни гальмуючи або активуючи обмінні реакції; впливають на та хімічний склад слини і мікрофлору порожнини рота; ферментативні процеси в слині і тканинах зуба. Основне для мікроелементів — підвищення резистентності твердих ткани до карієсу.

У профілактиці дисбалансу мікроелементів, особливо у вагітності, лактації, а також формування мінералізації кісткової тканини, зубів у дітей, основне значення має раціональне харчування, яке включає продукти, що містять мікроелементи.Одним із джерел мікроелементів є морська капуста.Морська капуста містить багатий комплекс мікроелементів, подібраний самою природою. Для медицінских цілей випускається у вигляді порошку або гранул по 180 г у кожному.

Профілактика карієсу за схемою Ю.О.Федорова (1971) проводиться протягом 1 місяця 2 рази на рік, і в щоденному введенні морської капусти по 0,5 г до перших страв, гліцерофосфату кальцію по 0,5 г до других страв, і вітаміну 2 мг до третіх страв. З тією ж метою призначають подрібнену на порошок шкаралупу, яка містить мінеральний комплекс (кальцій, фосфор, багато мікроелементів) у природних співвідношеннях, подібний їх співвідношення у кістці та зубах. Вона має протирахітичні протикаріозні властивості. У яєчній шкаралупі міститься (із розрахунку на 10 г) 0,05-0,5 мг срібла, 0,02-0,5 мг кальцію,

0,01 кобальту, 0,2-1,0 міді, 5-7 заліза, 0,05-0,1 марганцю, 0,01 молібдену, 0,05-0,5 нікелю, 0,05-0,6 свинцю,

0,01-0,6 олова, 0,1-0,5 титану, 0,01-0,1 мг ванадію, 0,5-2,0 мг цинку.Лікарська екзогенна профілактика карієсу. Профілактика карієсу зубів полягає в обробці сполук поверхні зубів. Варто застосування фтору при цьому. Найбільш інтенсивно процес проникнення F, в першому році після прорізування зуба, — до емалі зубів дитини проникає у три рази бильш іонів фтору, ніж до емалі дорослої людини. Єксплуатують фторовмісні розчини, пасти, гелі, лаки, цемент. Гидність місцевого застосування фторидів у вигляді ціх речовін залежить від їх хімічної структури, концентрації фтору та вища. З віком 3-5 років призначають полоскання зубів 0,2% фториду 1 раз на 2 тижні. Курс лікування — 3-4 полоскання. На одне полоскання використовують 10 мл розчину. Для проф. рекомендують використовувати також 2% розчин натрію, утримуючи його у роті кілька хвилин. Курс лікування 3-4 рази на рік.

Хороший профілактичний ефект був отриманий у дітей 7—9 із III ступенем активності карієсу при застосуванні 0,2% натрію фториду у вигляді ротових ванночок тривалістю 2-І0'. Призначаються після контрольованої чистки зубів. Курс лікування (7-10 процедур) повторюють 3-4 рази на рік.

Натрію фторид у вигляді розчину наносять на поверхню зубів також за допомогою аплікащй, або вводять шляхом електрофорезу. Методика аплікації: поверхню зубів очищують зубного нальоту, висушують струменем теплого повітря і потім надають на неї ватні тампони, змочені ремінералізуючою речовиною. Тривалість аплікації — 15-20 хвилин, протягом аплікації міняють 3-4 рази; після цього на поверхні зубів накладають ватні тампони, змочені 2-4% розчином натрію фториду на 2-3 хвилини. Після процедури дитині не рекомендують приймати їжу протягом 2-х годин. Курс лікування 15-20 щоденних аплікацій.

У зв'язку з токсичністю фтору актуальним але не вивченим представляється питання про протикаріозну властивості розчинів натрію фториду різної концентрації. Зараз рекомендують використовувати для місцевого застосування 0,4-0,1-0,01 натрію фториду.

Найефективнішим є місцеве введення фтору методом форезу (Васильєва М., Величкова П., 1984.). При лікарському електрофорезі препарати фтору слід вводити регулярно. Доцільно перед цим провести електрофорез 10% розчину глюконату кальцію або 5-10% підкисленого розчину фосфату кальцію і оскільки фторид перешкоджає виведенню кальцію з емалі.

Додаванням до порошку фосфат-цементу 5% натрію готують 5% фтористий фосфат-цемент. Перед нанесенням ізолюють від слини, висушують і на їх поверхні тістоподібне замішаний цемент, який після затвердіння покривають воском або гідросилом. Проте аплікаційний метод забезпечує лише короткочасний єфект на емаль фторовмісних сполук, які відносно швидко вимиваються, тому доцільнішим є використання різних покриттів та лаків фтору. При порівняльному вивченні вмісту фтору в емалі зубів після обробки фторовмісним лаком та розчинами фторидів встановлено, що при одноразовій обробці фторлаком в відкладається стільки ж фіксованого фтору, скільки при багаторазовому застосуванні розчинів.

Фторлак — комбінований препарат, до складу якого входять (із розрахунку на 10 г) натрію фторид (5 г), бальзам ялицевий шеллак (10 г), хлороформ (12 г) спирт етиловий (24 г). Плівка фторлаку тривалий час утримується на поверхні зубів, що забезпечує пролонговане насичення іон фтору емалі та дентину зубів. Препарат має антимікробну активність. Перед нанесенням фторлаку поверхні зубів протирають ватним тампоном (ретельного висушування не потребується). Потім тонким шаром препарат наносять на зуби за допомогою ватного тампона. Через 4-5 хвилин після нанесення фторлаку хворий може закрити рот. Щоб запобігти передчасному усуненню плівки, протягом 12-23 годин приймати лише рідку їжу. Покривають зуби фторлаком 3-4 рази на рік при огляді та санації порожнини рота. Було запропоновано схему екзогенної проф. карієсу зубів у дітей, згідно з якою фторлак застосовуван у школярів при І ступені активності карієсу 2 рази на рік, ІІ — 4 рази, при III — 6 разів на рік.

Більш ефективним засобом профілактики карієсу є — органічні сполуки фтору, які дифундують в глиб. Формі цих сполучень фтору довше затримується на поверхні. І інтенсивніше реагує з гідроксиапатитом емалі. Препарати фторидів гальмують утворення зубної бляшки, підвищують силу емалі щодо кислот, довше затримуються на поверхні бляшки. Застосовують їх 1-2 рази на тиждень для полоскання аплікацій після чищення зубів. Єксплутування фторовмісних гелів (рН 3-4) сприяє відновлен- ню стійкісті емалі, проте після закінчення лікування цей ефект треба закрепіти.

Доцільно застосовувати фтор у поєднанні з іншими препаратами. Так, ефективними є аплікації 2% розчину натрію фториду у поеднані з 10% розчином кальцію глюконату (Аксамит Л.О., 1978). За схемою Є.В.Боровського і П.А.Леус (1979) у школярів застосовувалися аплікації 10% розчину кальцію глюконату (3-5 хвилин, 2% розчину натрію фториду (1-2 хвилин), 3 рази через день 6 місяців. Другий варіант цієї схеми передбачає електрофорез розчину кальцію глюконату (3-5 хвилин) та аплікації 2% натрію фториду (1-2 хвилини) 3 рази через тиждень. Х.В.Удовицька із співавт. (1984) рекомендують застосовувати 2-3 років аплікації 10% розчину кальцію глюконату і фторлак 6 разів на тиждень; курс — 1 раз на рік з 3 років після прорізування зубів. Найоптимальніша протикаріозна ефективність визначається у поєднаному застосуванні препаратів фтору та ремінералізуючих препаратів.

Хороші результати дає поєднання 3% розчину "Ремоденту" і фторлаку з метою профілактики карієсу зубій у школярів. Протягом курсу проводять 4 аплікації 3% розчином "Ремоденту" і дворазову курсу зубів фторлаком. Найбільш виражений профілактичний зсув був отриманий у дітей 2-3 років (Тодорашко О.В., 1983).

"Ремодент" препарат, синтезований з природних матеріалів, складається із комплексу іонів мікроелементів, необхідних для активації процесу ремінерализації і профілактики карієсу. На відміну від фтору препарат заміщяє іоні кальцію і фосфору в кристалічній решітці зубів (Пахомов Г.М., 1981, 1982). Містить: кальцію 4,35%, — 1,36%, магнію — 0,15%, калію — 0,2%, натрію — 14%, фосфору — 30%, органічної речовини, марганцю, заліза, цинку, міді, мікроелементів — до 100%. Застосовують для профілактики карієсу зубів у дітей, старших за 2 роки. "Ремодент" прискорює рост емалі у період розвитку і, таким чином, підвищує захіст зубів до карієсу. Призначають у вигляді полоскання 3%, і розчином для аплікацій після їди. На попередньо очищені щіткою і зубною пастою, та висушені зуби наносять ватним тампоном насичений розчином "Ремоденту" на 15-20 хвилин. З часом тампон міняють двічі. Після аплікації не рекоментом полоскати рот і приймати їжу протягом 2 годин не треба. Наступні проводять двічі на тиждень за такою ж методикою. Курс — 20-30 аплікацій. Крім того, з метою профілактики карієсу зубів можна ремендувати полоскання рота 3% розчином "Ремоденту" 3-4 хвилини від 2-8 разів на місяць (1-2 рази на тиждень) 10 місяців на рік. На одне полоскання йде 15—25 мл розчину.

Г.М.Пахомов, Є.Б.Сахарова і співавт. (1983) пропонують застосовувати у школярів фторлак при гіпоплазії емалі та з метою профілактики 2 рази на рік. Школярам при КПВ до 3 — фторлак 2 рази і "Ремодент" 3 рази (не раніше, ніж 3-4 дні після лаку), при КПВ більше за 3 — фторлак 4 "Ремодент" 5 разів на рік.

Використовуючи як мінералізуючій засіб розчин, який містить 11% кальцію та 22% фосфору, зазначено прискорення ремінералізації, зниження розчинності емалі, зниження утворення бляшки та її кислотності.

Ремінералізуюча здатність слини різко посилюється під впливом препаратів фтору та кальцій- фосфатних сполук. Якщо під вплівом слини процеси відновлення проникності емалі та ремінераціі відбуваються однаково інтенсивно, сполуки фтору значно впливають на становлення проникності. Таку ж здатність кислі кальцій-фосфатово вмісні гелі, тобто вони впливають на фазу ремінералізації. Нейтральний кальцій-фосфат справляє менший вплив на проникність, проте його ремінералізовуюча дія дуже тривала (Леонтьєв В.К. із співавт., 1983), застосовували фторовмісний гель (1% фтору) щоденно (І день як засіб для чищення зубів протягом 5-10 хвилин (на курс лікування 5-10 процедур), а також кальцій гель (0,5% кальцію, 2% фосфору, рН 5,5 і 7,5) як чищення зубів 2 рази на добу по 3-5 хвилин протягом І міс. Карієспрофілактичні ремінералізуючі гелі, які містять фосфор, дають кращий ефект при систематичному застосувані (Сунцов В.Г., 1984).В місцевої профілактики карієсу широко використовується глюконата кальцій, 5-10% підкислений

розчин фосфату і 2,5% розчин гліцерофосфату кальцію. Показанням до застосування є інтактні зуби із незакінченою мінералізацією іспользвують ці розчини у вигляді аплікацій або електрофорезу лікування —

15-20 аплікацій або 10-15 процедур форезу (вводити з анода). Через 5 місяців курс лікування повторюють. У випадку комбінованого місцевого застосування препаратів фосфору та фтору доцільно спершу вводити препарати та фосфору (5-6 процедур), а потім — препарати, фтору 5 процедур). Місцеве введення препаратів кальцію до тканин гідно поєднати з прийомом кальцію всередину. В профілактики карієсу місцеве застосовують препарати — зокрема стронцію хлорид. Стронцію хлорид використовується у вигляді водного розчину для втирання у попередньо висушені зуби. Проводять 2 процедури через 1-2 доби. Повторюють форез 6 місяців.


. Рекомендована лiтература

а) основна (навчальна):

1. Терапевтическая стоматология: Учебник /Е.В. Боровский, Ю.Д. Барышева, Ю.М. Максимовский и др.: Под ред. проф. Е.В. Боровского. — М.: Медицина, 1988.

— С. 178-280.

2. Боровский Е.В., Грошиков М.И., Патрикеев В.К. Терапевтическая стоматология. — М.: Медицина, 1973. — С.11-34.

2. Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001. — 744 с.

3. Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста. — М.: Медицина,

1987. — 525 с.

4. Мельниченко Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний. —

Минск: Вышейшая школа, 1990. — С. 110-153.

5. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. — М.: Медицина,

1982. — 240 с.

б) додаткова (наукока, фахова i перiодична лiтература)12
1. Стоматология детского возраста /Под ред. А.А. Колесова. — М.:

Медицина, 1991. — 464 с.2. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К. Кариес зубов. — М.: Медицина, 1986. —

144 с.

3. Фёдоров Ю.А. Гигиена полости рта. — Л.: Медицина, 1987. — С. 39-49.

4. Рыбаков А.И., Гранин А.В. Кариес зубов. — М.: Медицина, 1976. — 224 с.

5. Падалка I.О. Теоретичне обгрунтування та засоби мiсцевої профiлактики

карiєсу зубiв у дiтей. / Посiбник для самостiйної роботи студентiв. — Полтава: Тов

“АСМI”, 1997. — 75 с.3.4. Орiєнтовна карта для самостiйної роботи з лiтературою за темою.


Основнi завдання

Вказiвки

Вiдповiдi

1

2

3

1. Вивчити: засiб

экзогенної профiлактики карiєсу зубiвНазвiть основнi

засоби введення та втручання при застосуванї профiлактицi.Терапевтическая стоматология:

Учебник /Е.В. Боровский, Ю.Д. Барышева, Ю.М. Максимовский и др.: Под ред. проф. Е.В. Боровского. — М.: Медицина,

1988. — С. 378-380.


2. Вивчити: методи

введення мiкроэлементiв при экзогеннiй профилактицi карiєсуНазвiть методи

введення мiкроэлементiвПахомов Г.Н. Первичная

профилактика в стоматологии.

— М.: Медицина, 1982. — 240 с.


3. Вивчити: лiкарськи

розчини i мiкроэлементи необхiдни для экзогенної профiлактикиНазвiть основнi

розчини для профiлактики стомат. ЗахворюваньПадалка I.О. Теоретичне

обгрунтування та засоби мiсцевої профiлактики карiєсу зубiв у дiтей. / Посiбник для самостiйної роботи студентiв. — Полтава: Тов “АСМI”, 1997. —

75 с.


4. Вивчити: рiзни впливи

мiкроэлементiв при проведеннi экзогенноi профiлактики карiєса зубiвНазвiть форми

впливу мiкроэлементiв на тверди оболонки зубу, при проведеннi профiлактикиФёдоров Ю.А. Гигиена полости

рта. — Л.: Медицина, 1987. — С.

39-49.

Рыбаков А.И., Гранин А.В. —М.: Медицина, 1976. — 224 с.

3.5. Матерiали для самоконтролю.

А. Питання для самоконтролю:

1. Загальнi фактори якi призводять до карiєсу зубiв.

2. Мiсцевi фактори якi призводять до карiєсу зубiв.

3. Засоби визначення карiєсогенної ситуации у порожнини рота.

4. Яки Ви знаете гiгiєнiчнi iндекси?

5. Як визначають iнтенсiвнiсть, прирiст iнтенсiвнiстi, розповсюдженiсть i

редукцiю карiєсу зубiв.

6. Спосiби i методи экзогенної профiлактики карiєса зубiв.7. Складить комплексну програму экзогенної профiлактики карiєсу для

рiзних соцiальних и вiкових груп населення.

8. Средства профiлактики зареєстрованi в Українi.

Б. Тести для самоконтролю:

1. До виникнення карієсу мають відношення такі елементи:

а. селен. б. золото. в. срібло. г. цинкПравильна відповідь а:

2. Методи екзогенної профілактики карієсу зубів:

а. передбачені для безпосереднього впливу на м'які тканини порожнини рота. б. використовуються до прорізування зубів.

в. використовуються після прорізування зубів.

г. передбачені для безпосереднього впливу на кістку альвеолярного відростка.Правильна відповідь а:

3. Показанням для призначення кальціємістких препаратів є:

а. наявність уражених карієсом зубів.

б. наявність інтактних зубів з незакінченою мінералізацією. в. захворювання пародонта.

г. захворювання периодонта.Правильна відповідь б:

4. До методів екзогенної профілактики карієсу зубів відносяться:

а. полоскання фторомісткими р-ми.

б. обробка зубів фторомісткими лаками. в. усі відповіді правильні.

г. немає правильної відповіді.Правильна відповідь в:

5. До форм препаратів фтору для місцевого застосування відносяться:

а. розчини. б. гелі.

в. лаки.

г. усі відповіді правильні.Правильна відповідь г:

В. Задачi для самоконтролю

Задача 1.

У дiтячому садку обстежено 30 дiтей. Карiознi зуби простеженi у 25. Визначити расповсюдженiсть карiєсу. Якi меропрiємства необхiдно провести в дослiджуємiй групi для спiвставлення програми экзогенної профiлактики (α=II).

Задача 2.

У двох молодших групах дiтячого садка № 334 середнiй показник iнтенсивностi карiєсу був 1,2. В 1-й з них (опитной) на протязi 2-х р. зуби кожного дня вкривалися фторлаком. Через 2-а р. в опитнiй групi iнтенсивнiсть карiєсу була

1,4, а в другiй (контрольнiй) — 3,2. Оцiнити прирост iнтенсивностi карiсу, редукцiю

карiєсу. Як називають застосований метод экзогенної профiлактики карiєса зубiв у дiтей. (α=III).

4. Матерiали для аудиторної самостiйної роботи

4.1. Перелiк навчальних практичних завдань, якi необхiдно виконати на практичному заняттi:

1. Оволодiти методикой проведення плану экзогенної профiлактики захворювань порожнини рота.

2. Вмiти оцiнити мiсцевi i загальнi фактори якi призводять до развитку карiєсу.

3. Проводити оцiнку стану порожнини рота.

4. Скласти програму экзогенної профiлактики для рiзних соцiальних груп населення.

5. Освоiти методику сукупного впровадження эндо- и экзогенной профiлактики карiєса зубiв.4.2. Орiєнтовна карта щодо опанування навичками та вмiннями:


Завдання (послідовність дій)

Вказiвки

Примiтка

1

2

3

1. Підготуйтесь до прийому хворого

2. Проведіть опитування —

опрос

3. По даним опросу — знань, скласти план бесiди (лекцiї), та рiвень экзогенних проф. заходiв4. Складiть план комплексної системи профiлактики хвороб зубiв у населення

5. Доведiть до відома асистента про результати роботиПідготувати до роботи аудиторiю, стенди, фантоми, запросіть школярiв до кабінету. Проведіть опитування: з’ясуйте знання. Рiвень гігієнiчних навичок.

Проведiть составлення плану экзогенної профiлактики


Запишiть план комплексної системи профiлактики у зошит (особо акцентуя на екзо проф.).
Доложiть основнi данi про хворого. Уточнiть план роботи з асистентом. В процесi роботи кожна дiя контролюється асистентом
4.3. Навчальнi задачi, тести, завдання, що доповнюють самостiйну роботу на практичному заняттi, а також довiдковi матiрiали.

Самостийно скласти тести за темою заняття
: downloads -> childstomat
downloads -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
downloads -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
downloads -> Жастарды еңбекке тәрбиелеудегі қазақ халқының Ұлттық салт-дәСТҮрлері. Шалғынбаева Қадиша Қадырқызы
downloads -> График проведения аттестации педагогических работников №
downloads -> Ғылыми кеңесшісі: тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қр білім және ғылым министрлігінің Р
downloads -> Қазақстан Республикасының юнеско және исеско істері жөніндегі Ұлттық комиссиясы
downloads -> Жүйесінде пайдалану ТҰжырымдамасы алматы, 2004 ббк 74. 200. 52 Ш 21
downloads -> Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі
©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет