Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «українська мова у професійному спілкуванні»жүктеу 0.83 Mb.
бет4/5
Дата30.04.2016
өлшемі0.83 Mb.
түріМетодичні вказівки
1   2   3   4   5
: library -> docs
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі
docs -> Александр Иванович Куприн Поединок
Тема 2. Лексико-семантичні категорії
Теоретичні питання

1. Омоніми. Види омонімів: лексичні, омофони, омографи, омоформи. Міжмовні омоніми. Способи розрізнення явищ омонімії і полісемії.

2. Пароніми. Синонімічні, антонімічні відношення між паронімами. Способи утворення паронімів.

3. Синоніми. Синонімічний ряд. Домінанта. Види синонімів: абсолютні, семантичні, стилістичні, семантико-стилістичні; контекстуальні. Перифрази.

4. Антоніми. Загальномовні, контекстуальні антоніми.
Література

1. Ющук І.П. Українська мова : підручник. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін.; За ред. О.Д.Пономарева. - К.: Либідь, 2001. - 400 с.

3. Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М.Я. Плющ. - 6-е вид., стереотип. - К. : Вища школа, 2006. - 430 с.

4. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Літера, 2006.
Завдання до самопідготовки
1. Опрацюйте теоретичні питання за рекомендованою літературою та з’ясуйте зміст таких понять: омоніми: лексичні, омофони, омографи, омоформи; пароніми; синоніми, синонімічний ряд, домінанта; синоніми абсолютні, семантичні, стилістичні, семантико-стилістичні; контекстуальні; антоніми: контрарні, контрадикторні, комплементарні; слова-конверсиви; загальномовні, контекстуальні антоніми.

2. Виконайте практичні завдання:
 1. Запишіть спочатку словосполучення з багатозначними словами, а потім – з омонімами:

Легка промисловість, легка сукня; народна байка, м’яка байка; кормовий трюм, кормовий буряк; сіяти ячмінь, лікувати ячмінь; яскравий промінь, яскравий приклад; штучний товар, штучний супутник; широка річка, широка програма; гірський хребет, скалічений хребет; морська хвиля, звукова хвиля; топити піч, топити віск; довгий термін, лінгвістичний термін; стійка фарба, стійка ціна.
2) Утворіть словосполучення з наведеними словами-паронімами.

Гуманний – гуманістичний – гуманітарний: погляд, зміст, вантаж, мета, мораль, мотиви, концепція, ставлення, переконання, мистецтво, люди, принципи, допомога.

Комунікаційний – комунікативний: зв’язок, шляхи, мережа, функція, членування речення.

Тактичний – тактовний: план, учитель, людина, прорахунок, удар, керівництво, зауваження, міркування, питання, ракета, вихователь.


3) Згрупуйте слова в синонімічні ряди, визначте домінанту. Проаналізуйте семантику кожного з елементів синонімічного ряду.

Горіти, ввічливий, батьківщина, давній, рідний край, минулий, уважний, мерехтіти, вихований, палахкотіти, сяяти, вітчизна, ветхий, старезний, чемний, палати, жевріти, стежка, доріжка, сміливий, хоробрий, любов, здібний, дорога, відважний, кохання, талановитий, пильний, здатний, шлях, запопадливо, рішучий, тропа, мужній, тліти, стежина, доблесний, непоборний, шанобливий, героїчний, любощі.
 1. Прочитайте наведені уривки. Виділіть контекстуальні синоніми.

І. І в них [в дорослих] теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мозків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, розум якось втуплявся аж у п`яти і на в`язах стирчала макітра... (М.Стельмах)
ІІ. З глухими окликами, що мали додавати відваги, сповняли наємники сю працю, під час коли з їх чола ллявся струями піт, а з поранених рук текла кров; Грубі сльози спливали по її лиці; Зараз, наперед нього, попід саму гору, плила ріка і неслася великими пінистими хвилями, що сумно влискувалися в місячному світлі; Несміливо протікав між камінням у долині колишній розпусний потік; За той, зелений клаптик, через котрий журчить потік, де росте та розлога верба, що з неї ми кожного року перед велико днем рвали шутку та й несли святити до церкви; ... до цього джерела, що майже з шумом вибризкує зі скал, де мили ми морди в піні води і пили... ах, що це за розкіш була!; ... розіграв шийся потік в долині метався брудно нескладними хвилями по камінню вперед, голосно пінячись і пориваючи все з собою: цвіти, сухе гілля, тут і там зірвані куски землі, - мчався в зовсім невгамованій, безумній, досі ніколи не виданій розпуці (З творів О.Кобилянської).


 1. Визначте вид антонімів.

Позичати – віддавати, повний – неповний, провина – невинність, рано –пізно, так – ні, тішитися – журитися, нехіть – бажання, ніщо – все, щастя – нещастя, низом – верхом, ніде – всюди, неповнота – повнота, неприхований – замкнутий, пасив – актив, малесенький – величенький, майбуття – минувшина, здалека – зблизька, дисгармонійний – гармонійний, героїзм – страх, вогкий – сирий, бездушний – гуманний, баланс – дисбаланс, атакуючий – контратакуючий, аналіз – синтез.
5) Передайте свої міркування у самостійно обраному жанрі щодо змісту наведених висловлювань, використовуючи омоніми, синоніми, антоніми, пароніми (можна лише одну лексико-семантичну категорію) – до 1 сторінки формату А4.
А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. (Ліна Костенко)

Україна починається з тебе. (Чорновіл В. М.)

Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути (В’ячеслав Липинський)

Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна (М. Грушевський)Тема 4. Склад лексики української мови

за походженням та вживанням
Теоретичні питання

1. Власне українські слова в українській мові: лексичні, фонетичні, словотвірні ознаки.

2. Запозичені слова. Старослов’янізми у складі сучасної української мови, їх фонетичні, лексичні, словотвірні ознаки і стилістичні функції.

3. Неслов’янські запозичення в українській мові. Тематичні групи запозичень з латинської, грецької, німецької, англійської, французької та тюркських мов.

4. Стилістично нейтральна лексика. Стилістично маркована лексика.
Література

1. Ющук І.П. Українська мова : підручник. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін.; За ред. О.Д.Пономарева. - К.: Либідь, 2001. - 400 с.

3. Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М.Я. Плющ. - 6-е вид., стереотип. - К. : Вища школа, 2006. - 430 с.

4. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Літера, 2006.
Завдання до самопідготовки

1. Опрацюйте теоретичні питання за рекомендованою літературою та з’ясуйте зміст таких понять: власне українська лексика, старослов’янізми, розмовна лексика, книжна лексика; професіоналізми, жаргонізми, терміни, діалектизми, арготизми, вульгаризми.

2. Вивчіть основні ознаки власне українських слів, старослов’янізмів, слів-запозичень з латинської, грецької, німецької, англійської, французької мов.

3. Виконайте практичні завдання:  1. До наведених старослов’янізмів доберіть українські відповідники, поясніть їхні фонетичні й словотворчі особливості.

Град, глава, глас, втрата, древо, утверждати, нужда, воздвигнути, восхвалити, грядущий, злато, вражда, чрево.


  1. До наведених українських слів і словосполучень доберіть іншомовні відповідники, з’ясуйте походження дібраних варіантів.

Переселення, ввіз товарів, повідомлення, передовий, заохочувати, обмеження, переважати, народний, подарунок, діловитість, негайно, воєначальник, подорож по морю, виразний, душевні переживання, всесвіт, важкий, багатозначний, згуртований, договір, звичайний, дивак, терпимий до чужих думок, захисник, предмет думки, нарада фахівців, пояснення, доля, з’їзд.

Для довідок: коментар, контракт, експресивний, адвокат, толерантний, масивний, стратег, імпорт, тема, практицизм, міграція, екстрено, полісемічний, круїз, ліміт, презент, космос, монолітний, прогресивний, інформація, превалювати, емоції, фатум, ординарний, конгрес, оригінал, симпозіум, демократичний, стимулювати.


  1. Прочитайте. Визначте стиль і жанровий різновид наведеного уривка. Виділіть стилістично марковану лексику. Які прийоми художнього увиразнення мовлення використані? Що ви знаєте про автора цього твору?

***

Мова йтиме про вирваних з коренем, національно неприкаяних і збайдужілих, позбавлених спадку традиції дітей жорстокого віку – дітей імперії.

Імперія постіндустріяльної епохи – це нонсенс, це глушіння життя в ім’я мертвої химери, в середині якої – «мертві душі».

Переступ священного дару життя вів до культу насильства, а там уже дорога до екологічної катастрофи.

Бездомний перестав цінувати дім, пролетар втратив дбайливість господаря, байдужий перестав уболівати за всі живі творіння любови - і тут ідейний нігілізм у моральному підґрунті зійшовся з побутовим БЛАТНИМ нігілізмом. Верхи і низи сходяться - в наступі на вигасаючі в сирості й сірості острівці людського ідеалізму.

Байдужість і апатія - це вигасле багаття життя, ентропія, перетворення найціннішого людського - на сирий матеріял, над яким знов треба працювати віками.

Єдина ідея, яка бродить у болоті апатії - імперська ідея: вона відповідає своєю гігантоманією на голод невиробленої душі. Вона ніби звільняється від конкретної любови, від конкретного піклування, від культури, що живиться конкретною працею століть, в поті чола...

Прискорене виродження і профанація ховаються за нові назви. Колись Московія, маючи погану репутацію в Европі, змінила свою назву на Русь. Концтабір змінював свої назви на лагер, потім – учрєждєніє.

Від самого початку користь і страх перейменовано на вірність і ідейність.

Отже, блудний син одразу міг скласти екзамен на моральну стійкість. Гіпноза імперії стала синонімом офіційного патріотизму. Безрідний імперський шовінізм мав усі переваги перед росіянином з розвинутим почуттям національної гідности: гідність заважає.

Блудний син став позитивним героєм часу.

Але відкриття дверей на дорогу деморалізації – це ще не все.

Масова депортація людей з України за майновою ознакою... Масові арешти за релігійною, національною чи моральною ознакою... Масова русифікація в армії і на виробництві... Зрештою, масові розстріли за спробу самозахисту словом...

Євген Сверстюк
 1. Прочитайте. Яка група лексики представлена у наведеному журналістському матеріалі? Зважайте на час написання.


Футболевий меч „Поділля” – „Україна” (вислід 2:0)

На площі Сокола-Батька у Львові розіграно футболевий меч між дружинами - тернопільським „Поділлям” і львовською „Україною”. Гра, що розпочалася відразу живим теплом, довела до того, що зараз по 8 хвилинах від початку „Поділля” дістало одну брамку. Тернопільці, маючи сильну фізичну перевагу над „Україною”, старалися всіма силами винагородити собі цю страту. Запал їх до гри межував почасти вже з розбоєм, бо одному з грачів „Поділля” суддя висловив нагану за розбій (один грач з „України” зімлів, один скрутив собі ногу). Внаслідок неправильної гри „Поділля” мало кілька карних метів.

По павзі „Поділля” вже спало з сил. Гра перенеслася на його поле. Небавом воно дістало і другу брамку і тільки знаменитому свому брамкареві завдячує воно, що не було їх більше.

На загал серед глядачів давалася вичути недостача планової концентрації нападу. „Україні” при добірних своїх грачах і кількох вправах буде легко привикнути до цієї пляновости, коби тільки спомагали її давніші члени і публіка наша цікавилася більше спортом.

Суддював на мечу взірцево гром. Лукашевич.

За матеріалами газети «Земля і воля»

Львів, 1922.

Тема 5. Зміни у словниковому складі української мови.

Активна і пасивна лексика
Теоретичні питання

1. Види змін у словниковому складі української мови. Активна і пасивна лексика.

2. Неологізми: загальномовні, індивідуально-авторські.

3. Застаріла лексика. Історизми. Власне архаїзми.


Література

1. Ющук І.П. Українська мова : підручник. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д.Пономарева. - К.: Либідь, 2001. - 400 с.

3. Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М.Я. Плющ. - 6-е вид., стереотип. - К. : Вища школа, 2006. - 430 с.

4. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Літера, 2006.
Завдання до самопідготовки

1. Опрацюйте теоретичні питання за рекомендованою літературою та з’ясуйте зміст таких понять: активна лексика, пасивна лексика: неологізми – загальномовні, індивідуально-авторські (оказіоналізми); архаїзми, –власне архаїзми, історизми.

2. Виконайте практичні завдання:

1) Прочитайте наведені речення із текстів преси і реклами. Виділіть в них неологізми й оказіональні новотвори. З’ясуйте як вони утворилися і з якою метою вживаються у мовленні.

І. 1. Здецентралізований соціум набув сили для подолання важливих проблем свого буття, та чи зможе він досягнути тих вершин, на які зазіхають наші можновладці? 2. Наш теперішній уряд був здеактивований, але наслідків цього процесу ми й на сьогодні не спостерігаємо. 3. Податковики всієї країни подали до уряду пропозицію про допомогу підприємствам, функціонування яких зупинила криза. 4. Трастовики пред’явили депутатам Верховної Ради ультиматум. 5. Після провалу переговорів про «широку коаліцію» Юлія Володимирівна почала впроваджувати нову політику, яку, крім як тимошенковізм, назвати не можна. 6. Важливим є і те, що, попри зусилля окремих представників вітчизняної науки, конституціоналізм залишається тією сферою теоретичних знань і практичних навичок, яка потребує обґрунтувань концептуального характеру. 7. Вилучений документ був зархійований і переданий на збереження до державної установи. 8. У нашій країні скоро всі можновладці стануть не просто мільйонерами, а архімільйонерами. 9. Мова йшла про сучасний стан розвитку українського кіновідеоринку та проблеми кіновідеорозповсюдження й охорони інтелектуальної власності в Україні. 10. Як зазначалося під час зустрічі, на сьогодні в Україні діє три ринки дистрибуції кіновідеопродукціїі: кінотеатральний показ, домашнє відео і телебачення. 11. В Інтернеті набула широкої популярності вебкарта України, у якій можна побачити всі відомі місця нашого краю (З газ.).

ІІ. 1. «Jacobs Monarch» – сила аромоксамиту. 2. «… збирай ґріни і зривайся на мегаґрінпотязі на green fest до самої Європи… «Туборг» – початок ґріндіозного настрою». 3. Пий «Актімель» щотижня і стань актімелістом…. 4. Ой, дивіться, скільки чудо-автомобілів. Так це ж чудо-подарунки з країни Чудес. Скуштуй в надвечір’я чудо-продукти, в яких так багато чудо-фруктів… Країна чудес молочних. 5. «Живія» – смачна корисність. 6. «Якщо змішати апельсин з лимоном, вийде апельмон. … Гей, вівцехлопці, чого розбазікались?..». 7. Торчин" найшов секрет найтоматнішого смаку…. 8. LG Cookie Fresh – телефон, який варто «зафрендити». 9. Не гальмуй, снікерсуй. 10. Майстерність поколінь шоколадарів є запорукою якості «Світоч».
 1. Прочитайте наведені фрази із рекламних звернень. До якої групи лексики належать виділені слова? З якою метою вони вживаються?

1. «Добриня» - молоко перемагає зло. 2. Більше мужності та сили. Міцний чоловічий бренд «Козацька рада» 3. «Львівське» вітає з початком зимових свят! Одним з найважливіших символів в Україні є дідух. Сплетений з обжинкового снопа, він символізує сімейний добробут і зв’язок між поколіннями. Шануймо й сьогодні, готуючись до свят, давню традицію прикрашати дім дідухом. 4. «Львівське» вітає зі святом Івана Купала. В цю ніч з гори пускали вогняне колесо – символ сонцевороту. Адже саме в цей час літнє сонце – Купала – приходить до зеніту і надає всьому живому надзвичайної сили і родючості. 5. «Львівське» вітає зі святом Різдва. На Різдво молодь влаштовувала вертеп – театральне дійство на основі біблійних подій. А згодом на центральній площі почали ставити шопку – святкову композицію, що зображує різдвяні події. 6. «Львівське» вітає вас зі святом святої Трійці! Трійця відома також в Україні як Зелені свята. 7. Кожен із львівських левів береже старовинну легенду про князя Лева Галицького. 8. Пані та панове! Увага! ТМ «Губернія» від компанії «Горобина» презентує три нові незабутні смаки: «Губернія М’яка», «Губернія Класична», «Губернія Еталон». 9. Херсонщина – щедрий чумацький край. Саме тут «Чумак» вирощує найкращий у світі кетчуп. 10. - Друже! - Дружба – це щира допомога. – Друже! – Дружба – це довіра у вирішальну мить. – Друже! – Дружба – це порозуміння без слів. - Друже! – Так розуміємо справжню дружбу ми, українці, і тому саме ми створили «Славутич» - пиво найкращих друзів. 11. Здавна, щоб Різдво було сніжним, пивовари залишали у Святвечір келих львівського пива. Вже 300 років «Львівське» дарує чарівну атмосферу та незмінний смак різдвяних свят. 12. Чумацькі традиції взаємодопомоги відшкодування збитків лягли в основу сучасного страхування. В Україні вже близько 90 років «Оранта» убезпечує майно українців. «Оранта» - оберігає Україну.


 1. Розподіліть слова у три стовпчики (І- історизми, ІІ – архаїзми, ІІІ - неологізми). За потреби скористайтесь тлумачним словником.

Дистриб’ютор, черлений, ноосфера, старійшина, електростанція, крамольник, менеджер, князь, лук, екологія, лодія, подимне, вої, корзно, плюралізм, ваучер, меч, пан, вражий, староста, боярин, буцегарня, воєвода, осінитися, отрок, війт, дукат, алтин, гетьман, вої, магнат, ладдя, курінний, народництво, аероплан, воєвода, свита, рамено, крайка, сукман, глаголити, кольчуга, вакації, бояри, зигзиця, панщина, коралі, дукати, комп’ютер, кібернетика, яничар, космонавт, криця, спис, стипендіат, перст, глаголити, брань, яса, днина, уста, цехмістер, кріпость, писар, корогва.
Тема 6. Фразеологія. Фразеологічні одиниці у мові мас-медіа
Теоретичні питання

1. Предмет і завдання фразеології.

2. Фразеологізм. Основні ознаки фразеологізмів.

3. Семантична класифікація фразеологізмів: фразеологічне зрощення, фразеологічна єдність, фразеологічне сполучення.

4. Структурна класифікація фразеологізмів: фразеологізми-речення, фразеологізми словосполучення.

5. Прислів’я, приказки, примовки, крилаті вислови.

6. Функціонування фразеологізмів у мас-медійних текстах.

Література

1. Ющук І.П. Українська мова : підручник. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін.; За ред. О.Д.Пономарева. - К.: Либідь, 2001. - 400 с.

3. Сучасна українська літературна мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М.Я. Плющ. - 6-е вид., стереотип. - К. : Вища школа, 2006. - 430 с.

4. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Літера, 2006.
Завдання до самопідготовки

1. Опрацюйте теоретичні питання, скориставшись словничком.

2. Виконайте практичні завдання:
1) З’ясуйте, які із наведених сполучень слів є вільними словосполученнями, а які фразеологічними.

Викинути з голови, викинути з пам’яті, викинути із шухляди; топтати стежку, топтати ряст, топтати почуття; пасти худобу, пасти очима, пасти задніх; драти вуха, драти дерть, драти шкуру; ловити ґав, ловити вітрів, ловити мить; скочити у калюжу, скочити у халепу; розпускати язика, розпускати плітки; відкрити душу, відкрити таємницю, відкрити серце; піймати облизня, піймати щуку; кидатися словами, кидатися сніжками; дати драла, дати перцю, дати пораду; стріляти очима, стріляти з рушниці; піти в старці, піти з торбами, піти в люди, піти в науку.
 1. Проаналізуйте за структурною класифікацією наведені фразеологічні одиниці.

Позичити очі в Сірка; тільки душа в тілі; хліб та вода – бідного їда; лізти в очі; вилізло шило з мішка; не на мій копил чобіт; всякий свого щастя коваль; нам’яти боки; лежачий зайця не упіймає; хоч вішайся; око за око; день гуляє, три слабий, а на п’ятий – вихідний; який привіт, такий одвіт; рукою подати; грім не гряне – ледачий не встане; їсти очима; він би й рад косити, та нікому косу носити; ховається від роботи, як пес від мух; ніколи й угору глянути; і за холодну воду не береться; жити на воді та біді.
3) Дайте семантичну класифікацію фразеологізмів. Виберіть фразеологізми, які, на вашу думку, можна використати у журналістському матеріалі. Напишіть невеликий за обсягом матеріал у довільному жанрі на самостійно обрану тему.

Аж мороз поза шкурою пішов, альфа й омега, байди бити, баки забивати, баляндраси точити, без задніх ніг, бити чолом, біла ворона, бочка Данаїд, буде й на нашій вулиці свято, Вавилонське стовпотворіння, зачепити чиїсь інтереси, в баранячий ріг скрутити, взяти в шори, вирости в очах, відкривати очі, вкрити мокрим рядном, у поті чола, гайку підкрутити, голими руками не взяти, горить в руках, гратися з вогнем, двох зайців убити, держати язика за зубами, дивитися в корінь, диму без вогню не буває, чиста совість, до пуття довести, руку подати, задніх не пасти, за язик тягти, зуби з’їсти, наріжний камінь, кинути останнього козиря, ковінька на руку, кров з носу, рішення ухвалити, ведмежа послуга, між двох вогнів, намотати на вус, не впадати у розпач, відвести очі, нема де правди діти, не покладати рук, не спочивати на лаврах, не святі горшки ліплять, плентатися у хвості, показати себе, чиста душа, пропустити повз вуха, відвести погляд, сім потів вийде, скласти присягу, через пень-колоду.
 1. Випишіть спочатку прислів’я, а потім приказки. За якими ознаками ви їх розрізняєте?

Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає. Замотай собі на вус. Вогонь палить, вода студить. Як робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо. Раз добром налите серце - вік не прохолоне. Ліпше своє мале, ніж чуже велике. Хто посіє, той пожне. Літо збирає, а зима з’їдає. Солодким будеш - розклюють, гірким будеш - розплюють. Не давай серцю волі, бо сам підеш до неволі. Яка земля, такий і хліб. Тихше води, нижче трави. Не лихо журить - чужа сторінка та невдала жінка. Кому що, а курці просо.


 1. Прочитайте наведені фрази із журналістських матеріалів. Проаналізуйте фразеологічні одиниці, що в них уживаються, з погляду походження, структури, семантичної класифікації. Поясніть значення фразеологізмів.

1. Теледокументалістика дещо спрощена, важко говорити про її мистецькі якості – картина і слово мають відповідати одне одному, а от езопова мова, лейтмотив відходять на останній план… 2. Лише тоді українська журналістика віднайде свою базу під ногами, тому що поки що ми такі висячі сади Семіраміди… 3. Ахіллесова п’ята кожного населеного пункту України – комунальне господарство … 4. І після важкої розмови з ним поетеса розрубує гордіїв вузол любовного трикутника – жінка вибирає сім’ю. 5. Плоди перемоги та чинник часу… Дамоклів меч дострокових виборів… 6. Оригінальні освітні феномени втискують у прокрустове ложе недосконалого закону. 7. Бюджетні мільярди на підтримку великих банків і прокрустове ложе для бідних – стратегія уряду щодо виходу з банкрутства. 8. Відпочивати, звісно, теж необхідно. Але, як зазначав Бернард Шоу, – вічні канікули – гарне визначення пекла! 9. Знаєте, песиміст – це добре проінформований реаліст, але розуміння реалій – не привід опустити руки та впасти в депресію. 10. Ба більше: оскільки Україна так і не стала сьогодні вповні історичною нацією-державою, то для неї притаманні такі собі «кола замкненого часу», або – у кращому разі – звичка наступати на ті самі граблі ногами кожного нового покоління, а то й частіше. Одними з цих граблів є прагнення ствердити власну позицію за будь-яку ціну… (З газ. «День»). 11. Задовольняються соціальні потреби Будильської сільради і Лебединського району – для останнього, приміром, минулого року було придбано автомобіль швидкої допомоги. Але все це може канути в лету. 12. Деякі «небайдужі» встигли «прикласти руки» до новенької зупинки. 13. Медицина в режимі економії. Коли в державі брак грошей, то пояси затягують всі. 14. За словами Анатолія Річкаля, на сьогодні напруженість у суспільстві провокується, зокрема, й представниками так званої «п’ятої колони». Якщо влада не дослухається цих пропозицій, не проведе антитерористичну операцію і не звільнить Україну від ворогів – гріш ціна цій владі. 15. Чому ж приватні підприємці – потенційні орендарі, обходять занедбаний перехід «десятою дорогою» та чи довго йому залишатися в статусі «блудного сина»… (З газ. «Сумщина»). 16. Місяць лютий питає, чи взутий. Найближчими днями синоптики обіцяють нестійку погоду. 17. Тепер часи, коли не було гарячої, зате текла холодна (вода), згадуватимуться як манна небесна. 18. … бо це може поставити хрест на попередніх здобутках України, які були, щоб там не казали шуфричі. 19. Коли поділився «божевільними» думками з колегами, вони тільки знизали плечима, а науковий керівник, якому подобалась наполегливість підопічного, доброзичливо махнув рукою: «Якщо хочеш довести їх правильність, то пробуй»… 20. В обох клубах гра будується на лідерах: тон задають Леброн Джеймс та Дірк Новицьки відповідно. 21. Минулого року як сніг серед літнього дня приголомшила новина про те, що Київська міська рада примусово виселяє музей із приміщення через несплату оренди в сумі 16 тис. грн. 22. Якщо вже смішити Господа своїми планами, нехай вони не будуть дріб’язковими (З газ. «Україна молода»).


 1. Прочитайте журналістські матеріали, дібрані із сайту кафедри журналістики і філології СумДУ (journ.sumdu.edu.ua). Підберіть фразеологізми, які б відбивали тему, основну думку, проблематику текстів. Придумайте до текстів заголовки, використовуючи фразеологічні одиниці.

***

Студенти спеціальностей «Журналістика» та «Реклама і зв’язки з громадськістю» відвідали незвичні заняття з телевиробництва. Проводили їх власник, генеральний менеджер американського місцевого телеканалу «WSIL» Стів Уїлер та головний редактор Майк Снаффер.

В Україну американські медійники завітали у рамках Української програми партнерства у галузі мас-медіа, вони співпрацюють із телеканалом «Пульсар» (м. Охтирка). Узимку працівники охтирського телебачення тиждень стажувалися у штатах, тепер колеги з-за океану відвідали їх.

«WSIL» є телеканалом для невеликої громади міста Картервіл штату Іллінойс і так само, як і «Пульсар», має не надто широку аудиторію. Проте медійники переконані, що у роботі з вужчим колом глядачів є свої переваги, зокрема високий інтерес до новин про твоїх знайомих або те, що стосується безпосередньо тебе.

Студенти і викладачі зацікавлено слухали колег і ставили запитання. Дякували за них американці креативно: кожному, хто поставив запитання, дарували футболку з емблемою телеканалу.

Питали і слухали про різне: і про особливості роботи з вузькою аудиторією, і про підходи до висвітлення новин, і навіть про судові позови.

Американські медійники переглянули випуски новин «Наголос», який студенти-журналісти готують для Сумського державного університету. Гості зазначили, що вражені рівнем журналістської, операторської і режисерської майстерності. За їхніми словами, підготовка студентів-журналістів у СумДУ відповідає рівню підготовки американських студентів-медійників, зокрема Іллінойського університету.
***

Cтудентка третього курсу спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» Катерина Якименко посіла третє місце у номінації «Фірмовий стиль» на Українському студентському фестивалі реклами (УСФР), який проходив у Києві 20 листопада 2014 р. Її робота «Парфуми – це твоє Я» включала в розробку логотипу для парфумів, упаковки та інших складових фірмового стилю (пакет, чашка, футболка із логотипом).

Третє місце на Українському студентському фестивалі реклами – це безумовний успіх, адже УСФР є найпрестижнішим українським рекламним фестивалем, збирає величезну кількість талановитих робіт з усієї України (цього року було представлено 784 роботи) та має цікаву й насичену програму: власне конкурс, виставка найкращих творчих робіт та майстер-класи від відомих рекламістів та PR-фахівців.

У журі УСФР входять лише практики рекламного бізнесу, а очолює його Анже Йереб, креативний директор міжнародного рекламного агентства «BBDO Ukraine».

Кафедра журналістики та філології вітає Катерину Якименко із творчим успіхом і бажає їй подальших перемог!1   2   3   4   5


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет