Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальностейжүктеу 0.62 Mb.
бет4/4
Дата03.05.2016
өлшемі0.62 Mb.
түріМетодичні вказівки
1   2   3   4
: file
file -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
file -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
file -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
file -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
file -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
file -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
file -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары

Додаток Б


(обов’язковий)

Форма відомості дипломного проекту


Додаток В

(довідниковий)


Рекомендації для умовних позначень текстових і графічних

документів дипломних проектів (робіт)


Для дипломних проектів (робіт) найбільш доцільною є предметна система умовних позначень, яка має таку структуру:

08-07.хх.ххх.хх.ххх хх

1 2 3 4 5 6

де 1 /ХХ-ХХ/ – числовий шифр кафедри, прийнятий у ВНТУ і рік, в якому захищається ДП;

2 /XX/ – ДП чи ДР (дипломний проект або робота);

3 /XXX/ – порядковий номер теми дипломного проекту (роботи) в наказі, яким затверджені теми дипломних проектів (робіт);

4 /XX/ – два символи для позначення складальних одиниць (від 01 до 99);

5 /XXX/ – три символи для позначень простих складальних одиниць, що входять в основні складальні одиниці об'єкта дипломного проекту, записані в специфікації складального креслення об'єкта (використовується перший знак зліва від 1 до 9), і порядкових номерів оригінальних деталей (два останніх знаки справа - від 01 до 99);

6 /XX/ – код неосновного конструкторського документа (ВС, СК, ПЗ, КЗ, Е3, Е5 тощо). Для схем позначення вибираються таким чином:

Види схем: електрична Е;

автоматизації А;

гідравлічна Г.

Типи схем: структурна 1;

функціональна 2;

принципова 3;

з’єднання 4;

підключення 5;

загальна 6;

розміщення 7;

інші 8;


об’єднана 0.

Наприклад, для схеми електричної принципової – Е3


Приклади позначень:

08-07.ДП.015.00.000 – специфікація складального креслення об'єкта дипломного проектування (основний конструкторський документ);

08-07.ДП.015.00.000 ПЗ – пояснювальна записка;

08-07.ДП.015.01.000 – специфікація основної складальної одиниці;

08-07.ДП.015.01.000 СК – складальне креслення основної складальної одиниці;

08-07.ДП.015.01.100 – специфікація простої складальної одиниці, що входить в основну;

08-07.ДП.015.01.100 СК – складальне креслення простої складальної одиниці;

08-07.ДП.015.00.001 – креслення деталі, що входить безпосередньо в складальне креслення об'єкта дипломного проектування;

08-07.ДП.015.01.001 – креслення деталі, що входить в основну складальну одиницю;

08-07.Д1.015.01.101 – креслення деталі, що входить в просту складальну одиницю.

Принципові схеми об'єкта дипломного проектування чи його складових частин обов'язково повинні мати перелік елементів, який у вигляді таблиці, оформленої згідно з вимогами відповідного стандарту, розміщується над основним написом принципової схеми або випускається як самостійний документ. При випускові переліку елементів як самостійного документа його умовний шифр складається із шифру схеми з доданням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери П, наприклад, для кінематичної схеми – 08-07.ДП.015.00.000 ПКЗ (...ПЕЗ – для схеми електричної принципової і т.п.). Перелік елементів записують в специфікацію складального креслення об'єкта дипломного проектування після схеми, до якої він випущений і розміщують в додатках пояснювальної записки.

Схеми з'єднань (монтажні) об'єкта дипломного проектування або його складових частин обов'язково повинні мати таблицю з'єднань, яка може розміщуватись над основним написом схеми або випускатись як самостійний документ.

Шифр таблиці з'єднань при випускові її як самостійного документа складається із шифру схеми з'єднань з доданням перед позначенням неосновного конструкторського документа літери Т, наприклад, для гідравлічної схеми з'єднань – 08-29.ДП.015.00.000 ТГ4. Таблицю з'єднань записують в специфікацію після схеми, до якої вона (або замість схеми) випущена.

Додаток Г

(обов’язковий)

Титульний лист до дипломного проекту

Додаток Д

(обов’язковий)

Титульний лист до дипломної роботи


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет функціональної електроніки і лазерної техніки
ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри електроніки

___________ д.т.н., проф. В.С.Осадчук

„___”_______________ 2007 р.

МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВОЛОГОСТІ


Дипломна робота за спеціальністю

7.090801 – Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади

08-07.ДР.015.00.000 Керівник роботи


к.т.н., доц. Л.В.Крилик
“__” __________ 2007 р.
Виконав студент гр. 1МП-02
А.В.Безушко __” _________ 2007 р.

Вінниця ВНТУ 2007


Додаток Е

(обов’язковий)

Індивідуальне завданняУЗГОДЖЕНО


Директор ВАТ „Вінницький

радіоламповий завод”

___________ Н.В. Починко
“__” ____________ 200__ р.
(заповнюється для проектів (робіт),

що виконуються на замовлення

сторонніх організацій)
ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри електроніки

д.т.н., професор

____________ В.С.Осадчук
“__” ____________ 200__ р.

ЗАВДАННЯ


на дипломний проект (роботу)

зі спеціальності 7.090801 „Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади”

студенту групи МП-02 Безушко А.В.
Тема проекту: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вихідні дані: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Короткий зміст частин проекту (роботи) 1. Графічна_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 1. Текстова (пояснювальна записка)________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Консультанти з окремих розділів дипломного проекту (роботи):
1. _________ ______________________________

підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада),

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

2. _________ ______________________________

підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада),

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

3. _________ ______________________________

підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада),

______________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

Дата попереднього захисту проекту (роботи) ________________________________

Офіційний рецензент (опонент) _________ ___________________________

підпис Посада, організація (місце роботи),

________________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

Завдання видав керівник проекту _________ ________________________________

підпис Вчений ступінь, вчене звання (посада)

________________________________

ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

Завдання отримав студент _________ ________________________________

підпис ініціали та прізвище

“___” ____________ 200__ р.

Примітка. Завдання на дипломний проект (роботу) є підставою для розробки технічного завдання


Додаток Ж

(довідниковий)

Перелік елементів

Додаток И

(обов’язковий)

Критерії оцінки ДП (ДР) для студентів

спеціальності 7.090801, 7.090802
Дані критерії розроблені у відповідності до Положення про дипломне проектування у ВHТУ (2006).

Всього критеріїв – 12. Кожний з них при позитивній оцінці має один бал. Тобто, якщо позитивно оцінені всі критерії якості ДП чи ДР, то загальна оцінка представленої до захисту роботи складає – 12 балів.

Негативна оцінка одного чи кількох критеріїв автоматично знижує загальну оцінку ДП (ДР) на відповідну кількість балів.

Загальна оцінка за національною чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), а також оцінка за шкалою ECTS виставляються у відповідності до їх співвідношення (табл.И2).


Таблиця И1 - Критерії оцінки дипломних проектів та робіт


Критерії

Оцінка

1

2

1. Відповідність теми ДП чи ДР спеціальності та захисту проекту

 • відповідає

 • частково відповідає

 • не відповідає

1

0ДП чи ДР знімається з захисту

2. Наявність розробленого ТЗ:

ТЗ розроблене і затверджено замовником

ТЗ не розроблено

1

03. Наявність ТЕО оптимального варіанта

 • розглядається 3 або більше варіантів

 • розглядається менш ніж 3 варіанти

 • варіантний аналіз відсутній

1

0,50

4. Наявність та рівень обґрунтувань проектних рішень.

Чи є інженерний рівень • обґрунтовані всі

 • обґрунтування носить епізодичний характер

 • відсутні обґрунтування

1

0,50

5. Глибина опрацювання основного проектного рішення

Чи передбачає створення експериментального зразка, програмного продукту • достатня

 • не достатня

1

06. Рівень та коректність перевірки прийнятих рішень експеримент, дослідження, комп’ютерне моделювання

 • експериментально підтверджено

 • експеримент проведено формально

- експеримент відсутній

1

0,50

7. Використання засобів обчислювальної техніки для вирішення основної задачі проекту (оптимізація, моделювання, САПР, мікропроцесори, реалізація)

 • має місце

 • ОТ використовується лише для розрахунків

 • ОТ не використовується

1

0,5ДП чи ДР знімається з захисту

Продовження таблиці И1

1

2

8. Відсутність підпорядкованості допоміжних розділів основної частини проекту (економіка, БЖД)

 • повністю підпорядкована

 • частково підпорядкована

 • зв’язок відсутній

1

0,50

9. Наявність оригінальних рішень (патент, стаття, тези доповіді)

- є відповідний документ

- немає


1

010. Наявність зв’язку між розділами

 • логічно пов’язані між собою

 • частково пов’язані

 • відсутня логічна послідовність між розділами

1

0,50

11. Якість пояснювальної записки (чи є обґрунтування, чи дотримуються вимоги ДСТУ)

 • відповідає вимогам

 • частково відповідає

 • не відповідає

1

0,50

12. Якість графічної частини (відповідність змісту проекту (роботи) дотримання вимог ДСТУ)

1

0,50

Таблиця И2 - Співвідношення сумарної бальної оцінки дипломного проекту (роботи) з національною (чотирибальною) системою оцінок і системою ECTS.Оцінка ДП (ДР) за критеріями

Бальна оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

12

Відмінно

5+

А

11

5

10

5-

9

Добре

4+

В

8

4

С

7

4-

6

Задовільно

3+

D

5

3

E

4

3-

1-3

Незадовільно

2

FX

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри електроніки

(Протокол № 2 від 17 жовтня 2006 р.).
Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальностей “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади” та ”Електронні прилади і пристрої”

Укладач: Юрій Степанович Кравченко


Оригінал-макет підготовлено укладачем

Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12. 2001

21021, м. Вінниця, хмельницьке шосе, 95, ВНТУПідписано до друку

Формат 29,7х42¼

Друк ізографічний

Тираж прим.

Зам. №


Гарнітура Times New Roman

Папір офсетний

Ум.друк.арк


Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12. 2001

21021, м. Вінниця, хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет