Microsoft Word текстік процессорДата01.05.2016
өлшемі0.52 Mb.
@@@ "Microsoft Word текстік процессор"

$$$ 1


Microsoft Word программасы не үшін керек?:

A. каталогтармен және файлдармен жұмыс істеу

B. графикалық бейнені салу

C. экономикалық есепті шешу

D. текістерді енгізу, түзету, форматтау және т.б іс-әрекеттер

E. абзацтарды форматтау

$$$ 2

Microsoft Word программасын шақыру:A. "Іске қосу" "Программалар"  Microsoft Word

B. "Іске қосу" "Құжаттар"  Microsoft Word

C."Іске қосу" "Сілтеуіш"  Microsoft Word

D. "Іске қосу" "Стандартты"  Microsoft Word

E. Басты

$$$ 3


Текстерді енгізуге, түзетуге, форматтауға және т.б іс-әрекеттер орындауға болатын программа атауы:

A. Microsoft Excel

B. Microsoft Access

C. Microsoft Word

D. Microsoft Word Pad

E. Блокнот

$$$ 4

Экраннан құралдар тақталарын алып тастау не қайта орналастыру қай менюмен орындалады?A. Правка

B. Вставка

C. Формат

D. Вид


E. Сервис

$$$ 5


"Құжатты сақтау" құралы қай құралдар тақтасында орналасқан?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет


D. Мәліметтер жиыны

E. Басты


$$$ 6

"Стиль" құралы қай құралдар тақтасында орналасқан?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет

D. Мәліметтер жиыны

E. Басты

$$$ 7


Графикалық фигураны бейнелеу үшін қай құралдар тақтасын қолдануға болады?

A. Сурет


B. Форматтау

C. Стандартты

D. Мәліметтер жиыны

E. Басты


$$$ 8

"Тізімді нөмерлеу" құралы қай құралдар тақтасында орналасқан?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет

D. Мәліметтер жиыны

E. Басты

$$$ 9


"Енгізілмейтін таңба" құралы қай құралдар тақтасында орналасқан?

A. Мәліметтер жиыны

B. Форматтау

C. Сурет


D. Стандартты

E. Басты


$$$ 10

"Құжатты" тікелей сақтау қалай орындалады?

A. Стандартты құралдар тақтасындағы "Сақтау"

B. Меню Файл  "Сақтау"

C. Меню Файл "Қалай сақтау"

D. Меню Файл "Барлығын сақтау"

E. Меню Файл  "Ашу" "Сақтау"

$$$ 11


"Құжатты" сақтау қай менюмен орындалады?

A. Стандартты құралдар тақтасындағы "Сақтау"

B. Файл"Сақтау"

C. Формат "Сақтау"

D. Меню Файл "Барлығын сақтау"

E. Меню Файл  "Ашу" "Сақтау"

$$$ 12

Сақталған "Құжатты" басқа атаумен сақтау қалай орындалады?A. Стандартты құралдар тақтасындағы "Сақтау"

B. Меню Файл  "Сақтау"

C. Меню Файл "Қалай сақтау"

D. Меню Файл "Барлығын сақтау"

E. Меню Файл  "Ашу" "Сақтау"

$$$ 13


Белгіленген текст бөлігін "Қиып алу", "Көшірмесін алу" және "Орналастыру" операциялары қай менюде орындалады?

A. Формат

B. Вид

C. Правка

D. Вставка

E. Сервис

$$$ 14

Белгіленген текс бөлігін "Қиып алу", "Көшірмесін алу" және "Орналастыру" операциялары қай құралдар тақтасында орындалады?A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет

D. Мәліметтер жиыны

E. Түрлендіру

$$$ 15


Құжаттағы барлық тексті белгілеу қай менюде орындалады?

A. Формат

B. Вид

C. ПравкаD. Вставка

E. Сервис

$$$ 16

Құжаттағы текст қатарларының арақашықтығын өзгерту қай менюде орындалады?A. Формат

B. Вид


C. Правка

D. Вставка

E. Сервис

$$$ 17


Құжат тексттерін парақтарға нөмерлеу қай менюде орындалады?

A. Формат

B. Вид

C. Правка

D. Вставка

E. Сервис

$$$ 18

"Формула редакторын" қай меню арқылы шақыруға болады?A. Формат

B. Вид


C. Правка

D. Вставка

E. Сервис

$$$ 19


Қай операцияны текст бөлігін белгілемей орындауға болады?

A. Құжаттың орын ауыстыру

B. Құжаттың көшірмесін алу

C. Құжат шрифтінің түсін өзгерту

D. Құжатты алдын ала көру

E. Басты


$$$ 20

Белгіленген текст бөлігі үшін меню Правка "Қиып алу" командасы нені білдіреді?

A. белгіленген текст бөлігін өшіруді

B. белгіленген текст бөлігін "қалтаға алу"

C. белгіленген текст бөлігін "қалтадан" алып орналастыру

D. құжатқа графикалық бейне текстін енгізу

E. қоржынға салу

$$$ 21


"Форматтау" құралдар тақтасында қай операция орындалмайды?

A. "абзацты теңестіру тәсілдерін өзгерту"

B. "шрифт өлшемін өзгерту"

C. "шрифт стилін өзгерту"

D. "көшірмесін алу"

E. туралау

$$$ 22

"Форматтау" құралдар тақтасында қай операция орындалмайды?A. "абзацты теңестіру тәсілдерін өзгерту"

B. "шрифт өлшемін өзгерту"

C. "қиып алу"

D. "шрифт стилін өзгерту"

E. туралау

$$$ 23


"Стандартты" құралдар тақтасында қай операция орындалмайды?

A. "абзацты теңестіру тәсілдерін өзгерту"


B. "сақтау"


C. "қиып алу"

D. "құру"

E. "ашу"

$$$ 24


" Стандартты " құралдар тақтасында қай операция орындалмайды?

A. "құжатты баспаға жіберу"

B. "масштаб"

C. "кесте құру"

D. шрифт стилін өзгерту

E. Басты


$$$ 25 C

"Форматтау" құралдар тақтасында қай операция орындалмайды?

A."абзацты теңестіру тәсілдерін өзгерту"

B. "шрифт өлшемін өзгерту"

C. "құжатты алдын ала көру"

D. "шрифт стилін өзгерту"

E. Басты

$$$ 26


Microsoft Word программмасы қай операциялық жүйеде жұмыс істей алады?

A. MS-DOS

B. WINDOWS

C. NC


D. MDOS

E. ТҮРЛЕНДІРУ

$$$ 27

"Microsoft Word"-тің текістік файлы қандай өсімшені қабылдайды?A. .bak

B. .txt


C. .doc

D. .xls


E. .bmp

$$$ 28


.doc өсімшесі бар файлдар қай программада жұмыс істейді?

A. Microsoft Excel

B. Microsoft Access

C. Microsoft Word

D. Microsoft WinPad

E. Басты


$$$ 29

"Кесте құру" қай менюмен орындалады?

A. Сервис

B. ?


C. Окно

D. Таблица

E. Формат

$$$ 30


Кестедегі біршене ұяшықтарды біріктіру қай меню орындалады?

A. Сервис

B. Окно

C. ТаблицаD. Вставка

E. Вид


$$$ 31

Кестедегі бір ұяшықты бөлу қай меню орындалады?

A. Сервис

B. Таблица

C. Окно

D. Вид


E. Формат

$$$ 32


Құжат парақтарын нөмерлері бойынша баспаға шығару:

A. меню Файл Печать

B. меню Формат Печать

C. Стандартты тақтасынан "Печать"

D. Меню Вставка Печать

E. Меню Таблица Печать

$$$ 33

Дайын суреттер терезесін шақыру қай менюмен орындалады?A. Сервис

B. Окно


C. Таблицы

D. Вставка

E. Формат

$$$ 34


Компьютерде орнатылған шрифтер тізімі қалай аталады?

A. қаріп


B. кәдімгі

C. курсив

D. қарайтылған

E. жартылай қарайтылған курсив

$$$ 35

Мәтіннің сол жақ шетінен абзацтың алғашқы жолының басына дейінгі аралық, жай мәтін жолындағы азат жол.

A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 36


Әрбір абзац алдында тұрақты азат жол даярлау үшін мәтінді бірнеше бағана түрінде кестелеп жазғанда, сол бағаналарға жылдам өту үшін қолданылады.

A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 37

Жолдардың ара қашықтығын тағайындайды.A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 38


Жол арасындағы интервал сол жолдағы ең үлкен символ биіктігіндей.

A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 39

Интервал бір аралықтыдан бір жарым есе артық болады.A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 40


Бір аралықты интервалдан екі есе артық қашықтық.

A. шегініс (отступ)

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. екі аралықты (двойной)

$$$ 41

Word редакторында мүмкін болатын ең кіші интервал.A. минимум

B. табуляция

C. жол арасындағы интервал

D. бір аралықты (одинарный)

E. бір жарым аралықты (полуторный)

$$$ 42


Кестені алғаш рет кірістіру үшін қандай команданы орындаймыз?

A. КестеКестені форматтау

B. Кесте Кестені кірістіру

C. Формат  Кесте

D. Сервис  Кестені кірістіру

E. Басты


$$$ 43

Жол биіктігі опциясы: ең биік ұяшық бойынша жолдар биіктігін тағайындайды.

A. авто

B. минимумC. дәлме-дәл (точно)

D. екі еселі

E. Басты

$$$ 44


Жол биіктігі опциясы: жолдардың ең кіші (минималды) биіктігін береді.

A. авто


B. минимум

C. дәлме-дәл (точно)

D. екі еселі

E. Басты


$$$ 45

MS Word. Мәтіннің шекарасын өзгерту үшін таңдалатын мәзірдің пункті:

A. Терезе (Окно)

B. Бағаналар (Колонки)


C. Жиек (РамA).

D. Кесте (ТаблицA).

E. Сызғыш (ЛинейкA).

$$$ 46


Word программасында құрылған файлдың кеңейтілуін көрсетіңіз:

A. EXE

B. JPG


C. DOC

D. PSD


E. BMP

$$$ 47


MS WORD. Жаңа құжатты қалай сақтауға болады?

A. Менюдегі Вставка > Очистить командасын таңдау


B. Менюдегі Вид > Очистить командасын таңдау керек


C. Менюдағы файл пунктінен Сохранить командасын таңдап, құжатқа жаңа ат беру керек

D. Менюдегі Файл > Очистить командасын таңдап, құжатқа ат беру керек.

E. Менюдегі Таблица > Кесте өсу командасын таңдау керек

$$$ 48


MS Word редакторында жұмыс жасауда Түзету мәзіріндегі Қиып алу командасы пайдаланылады:

A. Бөліп алынған үзіндіні жаңа файлға жазады


A)B. Буферге бөліп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді.


C. Буфердегі жазылған мәтінді экранға көшіреді

D. буфердегі үзіндіні өшіреді

E. Буферге қиып алынған үзіндіні кішірейтеді

$$$ 49


MS Word текстік редакторында кесте ұяшықтарын біріктіру үшін

A. ВСТАВКА мәзірінде Объект командасын таңдау

B. ТАБЛИЦА мәзірінде Добавить таблицу командасын таңдау

C. ФОРМАТ мәзірінде Табуляция командасын таңдау

D. ТАБЛИЦА мәзірінде Объединить ячейки командасын таңдау

E. ВСТАВКА мәзірінде Символ командасын таңдау

$$$ 50

MS Word-та алдыңғы символды өшіру пернесіA. Backspace

B. Del


C. Home

D. Pg Up


E. Pg Dn

$$$ 51


MS Word-та ағымдағы символды өшіру пернесі

A. Backspace

B. Del

C. Home


D. Pg Up

E. Pg Dn


$$$ 52

Word құжатында сурет қайда қойылады?

A. мәтіннің басына

B. қызметтегі абзац соңына

C. мәтіндік курсор қайда тұрса, сол жерге

D. абзац басына

E. мәтін соңына

$$$ 53


Колонтитул не үшін өте қажет?

A. интервалдар, шегіністер жасау үшін

B. абзац жасау үшін

C. бет нөмірлерін шығаратын орын

D. таблица құру үшін

E. сурет салу үшін

$$$ 54

Microsoft Word-та құжатты қалай сақтайды?A. Файл - создать

B. Құралдар панелінде СОХРАНИТЬ батырмасын бас

C. Файл - Копировать

D. Файл - Вставить

E. Файл - Удалить как…

$$$ 55


Бір абзацтың көшірмесін мәтіннің басқа жолына қою үшін

A. Буферге көшіру, буферді тазарту

B. Буферге көшіру, курсорды қажетті жолға орнату, буферден қою

C. Буферге өшіру, басқа файл ашу

D. Буферге өшіру, буферден қою

E. Буферге өшіру, файлды жабу

$$$ 56

Қандай мәзірдің командасы көмегімен Word-та басылған құжаттың аяқталған түрін байқап, көруге болады?A. "Вид - Разметка страниц"

B. "Файл - Версии"

C. "Файл - Предварительный просмотр"

D. "Файл - Параметры страницы"

E. "Файл - Печать"
@@@ "Microsoft Excel электрондық процессор"
$$$ 1

"Электрондық кесте" термині:

A. мән түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеу

B. мән түрінде берілген мәліметтерді калькуляторда есептеу

C. мән түрінде берілген мәліметтерді ең үлкен ЭЕМ-де өңдеу

D. мән түрінде берілген мәліметтерді ең кіші ЭЕМ-де өңдеу

E. Басты

$$$ 2


Кестені өңдеуде қандай іс-әрекеттерді орындауға болады?

A. Бояу


B. Қор құру

C. Функциялар мен формулаларды пайдалану, Диаграммаларды тұрғызу


D. Тек қана текст пен сан енгізіп, соларды есептеу

E. тек қана сан енгізу

$$$ 3

Microsoft Excel программасын шақыру:A. "Іске қосу" "Проводник"  Microsoft Excel

B. "Іске қосу" "Құжаттар"  Microsoft Excel

C. "Іске қосу" "Программалар"  Microsoft Excel

D. "Іске қосу" "Стандартты"  Microsoft Excel

E. "Іске қосу" Microsoft Excel

$$$ 4


Кестенің жұмыс аймағы неден тұрады?

A. қатарлар мен бағаналар

B. тек қатарлар мен құралдар тақталарынан

C. тек бағаналар мен Стандартты құралдар тақтасынан

D. Стандартты және Форматтау құралдар тақтасынан

E. Ұяшықтардан

$$$ 5

Кесте бағаналарының белгіленуі:A. A-Z,AA-AZ,BA-BZ, …

B. 1,2,3, …

C. I,II,III, …

D. 0-9,….

E. ***

$$$ 6


Кесте қатарларының белгіленуі:

A. A-Z,AA-AZ,BA-BZ, …

B. 1,2,3, …

C. I,II,III, …

D. 0-9,….

E. *


$$$ 7

Кестеде бағана мен қатардың әрбір қиылысу қалай аталады?

A. тор

B. ұяшық


C. қоржын

D. рама


E. жол

$$$ 8


Ұяшыққа қандай мәліметтер енгізуге болады?

A. әріптер ғана

B. сандар ғана

C. формулалар ғана

D. текст

E. функция, сандар, формула

$$$ 9

Ұяшық адресі қалай жазылады?A. бағана әріпімен қатар нөмері көрсетіледі

B. бағана әріптері ғана көрсетіледі

C. тек қатар нөмерлері көрсетіледі

D. ВВ,СС және т.б. көрсетіледі

E. Басты

$$$ 10


Енгізу және түзету қатары немесе формула қатары неше бөліктен тұрады?

A. бір


B. үш

C. екі


D. төрт

E. сегіз


$$$ 11

Формула қатарының сол жақ бөлігінде қандай мәлімет алуға болады?

A. кестелік курсордың орналасқан ұяшығының адресін көрсетеді

B. курсор орналасқан ұяшықтағы мәліметтерді көрсетеді

C. ұяшыққа мән енгізу керектігін көрсетеді

D. ұяшықтағы мәліметті жылжыту керектігін көрсетеді

E. Басты

$$$ 12


Жұмыс кітабы неден тұрады?

A. жұмыс парақтардан

B. жұмыс құжаттардан

C. жұмыс қоржындардан

D. жұмыс дорбалардан

E. жұмыс терезелерінен

$$$ 13

"Қалып күй (строка состояния)" қатары қайда орналасқан?A. ең жоғарғы қатарда

B. төмеңгі қатарда

C. сол жақ бұрышта

D. оң жақ бұрышта

E. жоғарғы қатарда және сол жақ бұрышта

$$$ 14


" Қосындысын есептеу " операциясын қай құралдар тақтасы арқылы орындауға болады?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет


D. Мәліметтер жиыны

E. Басты


$$$ 15

"Диаграмма" операциясын қай құралдар тақтасы арқылы орындауға болады?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет

D. Мәліметтер жиыны

E. Басты

$$$ 16


" Ақшалау " операциясын қай құралдар тақтасы арқылы орындауға болады?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет


D. Мәліметтер жиыны

E. Басты


$$$ 17

Кесте бағаналар саны қанша?

A. 265

B. 254


C. 256

D. 245


E. 289

$$$ 18


Ұяшыққа формула енгізуде қай белгіден басталу керек?

A. +


B. =

C. *


D. /

E. <
$$$ 19

"Диаграмма" операциясын қай құралдар тақтасы арқылы орындауға болады?

A. Форматтау

B. Стандартты

C. Сурет


D. Мәліметтер жиыны

E. Басты


$$$ 20

Мына жазылу: A1:C10 нені білдіреді?

A. ұяшықтар адрес блогын

B. тор көздер жиынын

C. бір ғана ұяшықты

D. екі ғана ұяшықты

E. бірнеше ұяшықты

$$$ 21


Адрес блогы неден тұрады?

A. қарама – қарсы бұрыштардың координатасы

B. тек бір ғана бұрыш координатасы

C. бір бағанадағы бұрыш координатасы

D. екі қатардағы бұрыш координатасы

E. Басты


$$$ 22

F2 пернесі не үшін қажет?

A. Ұяшық мәнін жоймай ену

B. Ұяшық мәнін жою

C. Ұяшық мәнін көшіру

D. Ұяшық мәнін жылжыту

E. Ұяшықтарды жою

$$$ 23


"Функция мастері" терезесін қай менюмен шақыруға болады?

A. Файл


B. Правка

C. Вставка

D. Формат

E. Сервис

$$$ 24

Қосымша "жұмыс парағын" қою қай менюмен орындалады?

A. Файл

B. ПравкаC. Вставка

D. Формат

E. Сервис

$$$ 25


"Ұяшық " терезесін қай менюмен шақыруға болады?

 1. Файл

 2. Правка

 3. Вставка

 4. Формат

 5. Сервис

$$$ 26

"Ұяшық " терезесінде қандай іс-әркеттер жасауға болады?

A. Сандар форматтары

B. Мәліметтерді бояу

C. Шрифт түрлер және өлшем өзгерту т.с.с

D. Сандар форматтау, Мәліметтерді теңестіру, Шрифт түрлер және өлшем өзгерту т.с.с

E. Басты

$$$ 27


Ұяшықтар қосындысын есептеу үшін қолданылатын функция:

A. СРЗНАЧ

B. НПЗ

C. ПЗ


D. СУММ

E. МИН


$$$ 28

Ұяшықтар жиынның арифметикалық орта мәнін есептеу функция:

A. СРЗНАЧ

B. НПЗ


C. ПЗ

D. СУММ


E. Сред

$$$ 29


"если, и, или" қай функция категориясына жатады?

A. математикалық

B. статистикалық

C. қаржылық


D. логикалық

E. Басты


$$$ 30

"ППЛАТ, БЗ" қай функция категориясына жатады?

A. математикалық

B. статистикалық

C. қаржылық

D. логикалық

E. Басты

$$$ 31


"EXP, LN" қай функция категориясына жатады?

A. математикалық

B. статистикалық

C. қаржылық

D. логикалық

E. Басты


$$$ 32

"БЕТАОБР, ДИСП" қай функция категориясына жатады?

A. математикалық

B. статистикалық

C. қаржылық

D. логикалық

E. Басты

$$$ 33


Ұяшық адрестерін жазылу түрлері:

A. абсолюттік, салыстырмалы және аралас

B. тек қана аралас және салыстырмалы

C. абсолюттік және аралас

D. ешқандай жазылу түрі жоқ

E. абсолюттік және салыстырмалы

$$$ 34

Абсолюттік адрес жазылу түрінде "$"-сі қайда қойылады?A. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына

B. бағана әріпінің алдына немесе қатар нөмерінің алдына

C. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына қойылмайды

D. бағана әріпінің алдына не қатар нөмерінің алдына қойылмайды

E. Басты

$$$ 35


Аралас адрес жазылу түрінде "$"-сі қайда қойылады?

A. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына

B. бағана әріпінің алдына немесе қатар нөмерінің алдына

C. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына қойылмайды

D. бағана әріпінің алдына не қатар нөмерінің алдына қойылмайды

E. Басты


$$$ 36

Салыстырмалы адрес жазылу түрінде "$"-сін қоюға бола ма?

A. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына

B. бағана әріпінің алдына немесе қатар нөмерінің алдына

C. бағана әріпінің алдына және қатар нөмерінің алдына қойылмайды

D. бағана әріпінің алдына қоюға болады

E. Басты

$$$ 37


Формула тәртібіне қою:

A. меню ФорматПараметры Формула

B. меню Сервис Параметры Формула

C. меню Вставка Параметры Формула

D. меню Таблицы Параметры Формула

E. меню Окно Параметры Формула

$$$ 38

Ұяшықта қандай іс-әркеттер жасауға болады?A. Сандар форматтары

B. Мәліметтерді бояу

C. Шрифт түрлер және өлшем өзгерту т.с.с

D. Сандар форматтау, Мәліметтерді теңестіру, Шрифт түрлер және өлшем өзгерту т.с.с

E. Басты

$$$ 39


Тіктөртбұрышты курсордың төмеңгі оң жақ бұрышында орналасқан квадратты қалай атайды?

A. сканер

B. маркер

C. марка


D. конверт

E. принтер

$$$ 40

Маркер арқылы қандай іс-әрекеттер орындауға болады?A. Тек ұяшықтағы мәлімет жылжытуға, формулаларды таратуға

B. Тек ұяшықтағы көшірмесін алып жоюға

C. Ешқандай іс-әркеттер орындауға болмайды

D. ұяшықтағы мәлімет жылжытуға, көшірмесін алуға

E. Басты

$$$ 41


Электрондық кестедегі жолды анықтайды.

A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. ұяшық


D. ұяшық көрсеткіші

E. ағымдағы ұяшық

$$$ 42

Электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын) анықтайды.A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. ұяшық

D. ұяшық көрсеткіші

E. ағымдағы ұяшық

$$$ 43


Электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші элементі.

A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. ұяшық


D. ұяшық көрсеткіші

E. ағымдағы ұяшық

$$$ 44

Ағымдағы ұяшықты анықтайтын көмескіленген тіктөртбұрыш.A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. ұяшық

D. ұяшық көрсеткіші

E. ағымдағы ұяшық

$$$ 45


Көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя.

A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. ұяшық


D. ұяшық көрсеткіші

E. ағымдағы ұяшық

$$$ 46

Тіркесе орналасқан ұяшықтардың тіктөртбұрышты аймағы.A. жол нөмірі

B. бағана әрпі

C. блок

D. ұяшық көрсеткішіE. ағымдағы ұяшық

$$$ 47


Өзгермейтін адреске сәйкес бағана әрпінің алдында ғана жазылатын символ.

A. @


B. %

C. &


D. $

E. ^


$$$ 48

х санының оң мәнді квадрат түбірін анықтайды.

A. SQRT(x)

B. SIN(x)

C. MAX(x)

D. SUM


E. y=f(x)

$$$ 49


Радианмен берілген х бұрышының синусын анықтайды.

A. SQRT(x)

B. SIN(x)

C. MAX(x)

D. SUM

E. y=f(x)$$$ 50

Берілген тізім ішінен ең үлкен мәнді анықтайды.

A. SQRT(x)

B. SIN(x)

C. MAX(x)

D. SUM


E. y=f(x)

$$$ 51


Берілген тізімнің (блоктың) сандарының қосындысын анықтайды.

A. SQRT(x)

B. SIN(x)

C. MAX(x)

D. SUM

E. y=f(x)$$$ 52

Санның ені ұяшық енінен артық екенін көрсететін символ.

A. #

B. %


C. &

D. $


E. ^

$$$ 53


Мәліметтерді графикалық түрде кескіндеудің ыңғайлы түрі.

A. сурет


B. диаграмма

C. график

D. формула

E. Басты


$$$ 54

Қандай меню командасы керекті жазбаларды сүзгілеуге мүмкіндік береді?

A. МәліметтерАвтосүзгі

B. Мәліметтер  Сүзгі

C. Правка  Сүзгі

D. Сервис  Автосүзгі

E. Басты

$$$ 55


Excel терезесіндегі басқару батырмалары бар терезе тақырыбы қайда орналасқан?.

A. жоғарғы жолда

B. екінші жолда

C. Үшінші және төртінші жолда

D. бесінші жолда

E. терезенің ең төменгі жолында

$$$ 56

Excel менюі қайда орналасқан?.A. жоғарғы жолда

B. екінші жолда

C. Үшінші және төртінші жолда

D. бесінші жолда

E. терезенің ең төменгі жолында

$$$ 57


Стандартты және Форматтау аспаптар тақтасы қайда орналасқан?

A. жоғарғы жолда

B. екінші жолда

C. Үшінші және төртінші жолда

D. бесінші жолда

E. терезенің ең төменгі жолында

$$$ 58

Енгізу және түзету жолы немесе формулалар жолы қайда орналасқан?A. жоғарғы жолда

B. екінші жолда

C. Үшінші және төртінші жолда

D. бесінші жолда

E. терезенің ең төменгі жолында

$$$ 59


Қалып-күй жолы қайда орналасқан?

A. жоғарғы жолда

B. екінші жолда

C. Үшінші және төртінші жолда

D. бесінші жолда

E. терезенің ең төменгі жолында

$$$ 60

Кестелік процессорлар мен электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық кестелердің бірі.A. Microsoft Excel

B. Microsoft Access

C. Microsoft Word

D. Microsoft WinPad


E. Басты


$$$ 61

Microsoft Excel-де ұяшықтар блогі дұрыс көрсетілген:

A. С20 – D35.

B. C20…D35.


C. C20+D35.

D. C20:D35

E. C20*D35.

$$$ 62


Excel. Жұмыс кітабы дегеніміз – бұл:

A. Мәтін жазатын парақ


B. Мәтіндік құжат


C. Қосымша терезе

D. Сурет салатын парақ

E. Мәліметтерді өңдеу мен сақтауға арналған файл

$$$ 63


Excel парағында қанша баған бар?

A. 9

B. 256


C. 100

D. 26


E. шексіз

$$$ 64


Excel-де функция шеберіндегі “саннан алынған квадраттың түбірі” функциясы нені білдіреді?

A. КОРЕНЬ


B. СУММ


C. КОРЕНЬЧИС

D. SQR


E. КОРЕНЬКВ

$$$ 65


Excel кестесінде жолдың биіктігі өлшенетін пункттер қанша болады?

A. 0-ден 4-ке дейін


B. 0-ден 255-ке дейін


C. 0-ден 409-ға дейін

D. 0-ден 567-ге дейін

E. 0-ден 765-ке дейін

$$$ 66


Ұяшықтың абсолютті адресі – бұл:

A. деректер немесе формула құрайтын ағымдағы ұяшық


B. ағымдағы ұяшыққа қолданылатын формула тізімі


C. басқа параққа тек қана формуланың орнын ауыстырғанда өзгеретін ұяшық адресі

D. формуланы көшіргенде немесе орнын ауыстырғанда сілтеу сақталатын ұяшық адресі

E. басқа параққа формуланы көшіргенде өзгеретін ұяшық адресі

$$$ 67


Excel. Парақтардың аттары мына маңайда орналасқан:

A. Қалып жолында


B. Формулалар қатарында


C. Терезенің төменгі жағында

D. Тақырып жолында

E. Терезенің оң жақ бұрышында

$$$ 68


Excel экранында формулаларды көрсету форматын қалай орнатуға болады:

A. Файл – Сохранить


B. Вид Параметры – Формула


C. Формат Ячейки – Вид

D. Вид – Панель инструментов – Стандартная

E. Сервис Параметры – Вид

$$$ 69


Excel. Курсорды бір ұяға төмен түсіру үшін мына пернені басу керек:

A. Esc

B. Enter


C. Tab

D. 


E. Shift

$$$ 70


Excel. Егер символдар тізбегі “ = ” белгісінен басталса, онда оны Excel... деп есептейді:

A. Формула


B. Сан


C. Диаграмма

D.Функция

E. Мәтін

$$$ 71


Excel. Жұмыс кітабындағы жолдар былай белгіленеді:

A.Латын әріптерімен


B. 1 парақ (лист 1), 2 парақ (лист 2), т.с.с.


C. Рим цифрларымен

D.Орыс әріптерімен

E. Араб цифрларымен

$$$ 72


Excel. Формулалардың қайсысы дұрыс жазылған?

A. A1+A2+A3


B. = A1 + 2 A


C. A1 + A2 + A3 =

D. = A1 + A2 + A3

E. = 1A + 2A

$$$ 73


Excel. Абсолюттік адрестің дұрыс жазылуын көрсет:

A. В7$$

B. C$1$


C. #A#8

D. $C$8


E. B9

$$$ 74


Excel. Жолды толық белгілеу пернесі (Excel):

A. Alt+Пробел


B. Ctrl+Enter


C. Shift+Пробел

D. Shift+F5

E. Ctrl+Пробел

$$$ 75


Excel. Берілген функциялардың қайсысы статистикалық болады?

A. COS

B. ЕСЛИ


C. DATA

D. ПЛпроц

E. МИН

$$$ 76


Кестедегі ұяшықтарды бөлу жолы:

A. Кесте – қою – Кесте


B. Сервис-қою-Кесте


C. Ұяшықтарды белгілеу – Кесте – Ұяшықтарды бөлу

D. Формат – Ұяшықтарды белгілеу –Кесте

E. Түр-қою-Кесте

$$$ 77


Мәліметтерді ұяшықтарға енгізуге көмектесетін құрылғы

A. тышқан

B. принтер

C. пернелер

D. монитор

E. сканер

$$$ 78

Ұяшықтардың енін кеңейту қалай орындалады?A. Тышқан стрелкасы арқылы

B. пернелерді себепсіз баса беру арқылы

C. Правка-заполнить ашамыз

D. компьютерді іске қосу арқылы

E. компьютерді өшіру арқылы

$$$ 79


Электронды таблицада бағандар қалай белгіленеді?

A. мәзір атауларымен

B. латынша бас әріптерімен

C. формулалармен

D. символдармен

E. цифрлармен

$$$ 80

Формула қай символдан басталадыA. =(теңдік)

B. +(қосу)

C. -(минуC).

D. / (сызықшA).

E. : (қос нүктE).

$$$ 81


Электронды таблицада функцияларды қай батырма арқылы шақырады?

A. 


B.

C. x2


D. f(x)

E. Delete

$$$ 82

Excel таблицасында ағымдағы ұяшық деген не?A. кез келген активті емес ұяшық

B. жоғарғы мәзір

C. көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя

D. программа

E. құрал-жабдықтар тақтасы

$$$ 83


Текст жазу кезінде бір тілден екінші тілге қалай ауысамыз?

A. CTRL+ALT

B. CTRL+SHIFT немесе ALT+SHIFT

C. ctrl+ Alt+ Delete

D. ESC

E. ENTER


$$$ 84

Excel таблицасында автосумма пернесі не үшін керек?

A. формула жазу үшін

B. қосындының қорытынды мәнін есептеу үшін

C. азайту үшін

D. бөлу


E. көбейту

$$$ 85


Excel терезесін жабу қай пернемен орындалады?

A. [X] пернесін басамыз

B. exit пернесін басамыз

C. esc-ті басамыз

D. enter-ді басамыз

E. power-ді басамыз

$$$ 86

Электронды кестеде диаграмманы қалай саламыз?A. Автосумма

B. Мастер диаграмм

C. Мастер фукции

D. автозаполнения

E. Правка - копировать

$$$ 87


Ұяшықтың жақтау сызықтарын сызу үшін қандай командалар пайдаланылады?

A. формат - шрифт

B. Формат - Ячейки - Рамка

C. формат - рисунок

D. формат-фон

E. формат – ячейки - выравнивание


@@@ Архиваторлар

$$$ 1


Дискідегі орынды үнемдеу үшiн файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалар тобы қалай аталады?

   A. Файлдар


B. Вирустар

C. Архиваторлар

D. Программалар

E. Басты


$$$ 2

Архиваторлар файл көлемін неше пайыз кішірейтуге мүмкіндік береді?

A. 10-15%

B. 5-50%


C. 10-70%

D. 10-100%

E. 70-120%

$$$ 3


Қысылған күйде бір файлға енгізілген, қажет болғанда бастапқы күйінде шығарып алуға болатын бір немесе бірнеше файлдың жиынтығы:

   A. архивтік файл


B. файл

C. вирус


D. винрар

E. Архив


$$$ 4

Қайсы архиватор-программасы емес?

A. Windows

B. Arj


C. Winzip

D. WinRar

Е. ZIP

$$$ 5


“Архив құру” операциясы ненi бiлдiредi?

A. дискетке файлдың көшiрмесiн алу

B. бiр файлде бiр не бiрнеше файлдарды қысылған түрiнде еңгiзу

C. Архив бумасына файлдың көшiрмесiн еңгiзу

D. Архив бумасын дискетке көшiру

Е. Архив бумасын өшіру

$$$ 6

Архивтi файл құрылғанын қалай анықтауға болады?A. файл атауы бойынша

B. бумадағы файлдың сақталуы бойынша

C. файл өсiмшесiнiң саны бойынша

D. файлдың өлшемi бойынша

Е. Файл көлемі бойынша

$$$ 7


Файлдағы ақпараттың сақтау жадының көлемiнiң кiшiреюiне әкелетiн өзгерту процесi қалай аталады?
 1. Ақпаратты қысу

 2. Архивтiк файл

 3. Архивтен шығару

 4. Архивты жою

Е. Архивтен алып тастау

$$$ 8

Архивке орналасарға дейiн олар қандай түрде архивтен файлдарды қалпына келтiру процесi қалай аталады?

A. Ақпаратты қысу

B. Архивтiк файл

C. Архивтен шығару

D. Архивты жою


Е. Басты

$$$ 9


Файлдарды буып-түйетiн және шешетiн программалар қалай аталады?

   A. Архиватор-программалар

   B. Архивтiк файл

   C. Детектор программалар

   D. файл

   E. Басты

   $$$ 10


Windows-қа құрастырылған және терезелiк интерфейстi қолданатын архиватор қалай аталады?

   A. RAR


B. WinZip

C. ARJ


D. ICE

E. Басты


$$$ 11

Жұмыс iстеудiң жоғарғы жылдамдығын және ақпаратты қысудың жоғарғы дәрежесiн қаматамасыз ететiн архиватор қалай аталады?


   A. RAR


B. WinZip

C. ARJ


D. ICE

E. Басты


$$$ 11

ARJ командасы үшiн орындалатын жұмыс түрiн көрсететiн бiр әрiптен тұратын команда аты қалай аталады?


   A. Режимдер


B. Архив-аты

C. Каталог

D. Команда

E. Файл


$$$ 12

"-" немесе "/" таңбаларынан басталатын режим атаулары.


   A. Режимдер


B. Архив-аты

C. Каталог

D. Команда

E. Файл


$$$ 13

   Өңделуге тиiс архивтiк файлдың аты және ол бiр сөзден тұрады.

   A. Режимдер


B. Архив-аты

   C. Каталог

   D. Команда

Е. Файл


$$$ 14

Архивке енгiзiлуге тиiс файлдар орналасқан каталог аты.


   A. Режимдер


B. Архив-аты

   C. Каталог

   D. Команда

Е. Файл


$$$ 15

Архивке енгiзiлген файл аттары.


   A. Режимдер


B. Архив-аты

C. Каталог


   D. Файл-аттары

Е. Файл


$$$ 16

Архивтеу программалары қандай әдіспен таратылады?


     А. Тегін немесе делдалдық әдіспен


В. тегін әдіспен

С. делдалдық әдіспен


     D. арнайы әдіспен

Е. Басты


$$$ 17

Архиватор дегеніміз не?


   A. Файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программа


B. Арнайы жазылған шағын көлемді программа

C. Мәліметтерді дискіге жазу программасы

D. Антивирустық программа

E. Дискідегі орынды ұлғайтуға арналған программа

$$$ 18

20 Мб дискіні көшіру үшін қанша дискет қажет?A. 100-ден аса

B. 60-тан аса

C. 60-қа дейін

D. 120


E. 20-ге дейін

$$$ 19


Архивтегі әрбір файл үшін оның қандай коды жазылып сақталынады?

A. Циклдік

B. Циклдік бақылау

C. Бақылау

D. Кішігірім

E. Басты


$$$ 20

Каталог дегеніміз не?


   A. өңделуге тиіс архивтік файлдың аты


B. олар команда атқаратын жұмысты айқындайды не анықтайды

C. архивке енгізілген файл аттары

D. Проводник

E. Архивке енгізілуге тиіс файлдар орналасқан каталог аты

$$$ 21

Архив-аты дегеніміз не?


   A. өңделуге тиіс архивтік файлдың аты


B. олар команда атқаратын жұмысты айқындайды не анықтайды

C. архивке енгізілген файл аттары

D. Проводник

E. Архивке енгізілуге тиіс файлдар орналасқан каталог аты

$$$ 22

Режимдер дегеніміз не?


   A. өңделуге тиіс архивтік файлдың аты


B. олар команда атқаратын жұмысты айқындайды не анықтайды

C. архивке енгізілген файл аттары


   D. Проводник


E. Архивке енгізілуге тиіс файлдар орналасқан каталог аты

$$$ 23


Файл-аттары дегеніміз не?

   A. өңделуге тиіс архивтік файлдың аты


B. олар команда атқаратын жұмысты айқындайды не анықтайды

   C. архивке енгізілген файл аттары


D. Нүкте

E. Архивке енгізілуге тиіс файлдар орналасқан каталог аты

$$$ 24

WinRar дегеніміз не?A. Архиватор

B. Программа

C. Вирус

D. Файл


E. Басты

@@@ Компьютерлiк вирустар

$$$ 1


Арнайы жазылған шағын көлемді программа қалай аталады?

A. Архив


B. Вирус

C. Программа

D. Файл

E. Басты


$$$ 2

Компьютерлiк вирус дегенiмiз не?

A. құрылғы

B. сурет


C. бума

D. программа

E. архив

$$$ 3


Қайсы антивирустiк программаға жатады?

A. drwer


B. ms word

C. ms excel

D. ms dos

E. ms access

$$$ 4

Iшiнде вирусы бар программа қалай аталады?


   A. Зақымдалмаған


B. Зақымдалған

C. Жұғатын

D. Көбейтiлетiн

E. Интернет

$$$ 5

Компьютердiң жұмыс iстеуiне кедергi келтiрмейдi, бiрақ жедел жадтың бос орнын және дискiдегi жадтың көлемiн кiшiрейтетiн вирустың түрi.


   A. Қауiптi


B. өте қауiптi

C. қауiпсiз

D. жоғарғы

E. Басты


$$$ 6

Компьютер жұмысына әр түрлi кедергiлер алып келуi мүмкiн болатын вирустың түрi.


   A. Қауiптi

   B. өте қауiптi


C. қауiпсiз

D. байланысты

E. Басты

$$$ 7


Бұл вирустардың әсерi программалардың жоғалуына, деректердiң жойылуына, дискiнiң жүйелiк аймағында ақпараттардың өшуiне әкелуi мүмкiн.

   A. Қауiптi


B. өте қауiптi

   C. қауiпсiз


D. жағымсыз

E. Зақымдалған

$$$ 8

Қазiргi кезде қанша программалық вирустар белгiлi?


   A. 5000-нан аса

   B. 1000


C. 5000-нан кем

D. 559


E. 653-тен аса

$$$ 9


Ішінен вирус табылған программа қалай аталады?

   A. Проводник


B. Программа

C. Архиватор

D. Зақымдалған

E. Бүлінген, Ауру жұққан

$$$ 10

Қауіпсіз вирустар дегеніміз не?


   A. Компьютердің жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді


B. Компьютер жұмысына әр түрлі кедергілер алып келуі мүмкін

C. Программалардың жоғалуына, деректердің жойылуына әкелуі мүмкін

D. Компьютер тоқтап қалатын

E. Басты


$$$ 11

Қауіпті вирус дегеніміз не?


   A. Компьютердің жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді


B. Компьютер жұмысына әр түрлі кедергілер алып келуі мүмкін

C. Программалардың жоғалуына, деректердің жойылуына әкелуі мүмкін

D. Компьютер тоқтап қалатын

E. Басты


$$$ 12

Өте қауіпті вирус дегеніміз не?


   A. Компьютердің жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді


B. Компьютер жұмысына әр түрлі кедергілер алып келуі мүмкін

C. Программалардың жоғалуына, деректердің жойылуына әкелуі мүмкін

D. Компьютер тоқтап қалатын

E. Басты


$$$ 13

Дискеттің немесе винчестердің жүктелетін секторында сақталатын компьютердің алғашқы іске қосатын программаларын зақымдайды.

A. Файлдық вирустар

B. Жүктелетін-файлдық вирустар

C. Драйверлік вирустар

D. Жүктелетін вирустар

E. Желілік вирустар

$$$ 14


Кеңейтілулері .exe. және com. болатын файлдарға енеді.

A. Файлдық вирустар

B. Жүктелетін-файлдық вирустар

C. Драйверлік вирустар


   D. Жүктелетін вирустар


E. Желілік вирустар

$$$ 15


Файлдарды, сол сияқты дискеттердің жүктелетін секторларын зақымдайды.

A. Файлдық вирустар

B. Жүктелетін-файлдық вирустар

   C. Драйверлік вирустар


D. Жүктелетін вирустар

E. Желілік вирустар

$$$ 16

Компьютер құрылғыларының драйверлерін зақымдайды.A. Файлдық вирустар

B. Жүктелетін-файлдық вирустар


   C. Драйверлік вирустар


D. Жүктелетін вирустар

E. Желілік вирустар

$$$ 17

Ондаған немесе жүздеген мың көп компьютерлерді біріктіретін желіде тарайды.A. Файлдық вирустар

B. Жүктелетін-файлдық вирустар


   C. Драйверлік вирустар


D. Жүктелетін вирустар

E. Желілік вирустар

$$$ 18

Вирустарды жеңіп шыға алатын құралды қалай атайды?


   A. Антивирустық


B. Архиватор

C. Модем


D. Программалық

E. Басты


$$$ 19

Белгілі бір вируспен зақымдалған фалдарды табады.


   A. Детектор-программалар


B. Фагтар немесе доктор – программалар

C. Ревизор-программалар

D. Фильтр-программалар

E. Күзетші-программалар

$$$ 20

Вирус жұққан файлдарды тауып қана қоймай, оларды “емдейді”, файлдардан вирус программасының денесін өшіреді, программаны зақымдалғаннан кейін қалыпқа келтіреді.


   A. Детектор-программалар


B. Фагтар немесе доктор – программалар

C. Ревизор-программалар

D. Фильтр-программалар

E. Күзетші-программалар

$$$ 21

Компьютерге вирус жұқпай тұрған кезде программаның бастапқы жағдайын есте сақтайды.


   A. Детектор-программалар


B. Фагтар немесе доктор – программалар

C. Ревизор-программалар

D. Фильтр-программалар

E. Күзетші-программалар

$$$ 22

Бұл компьютердің жадында тұрақты орналасатын кішігірім резидентті программалар.


   A. Детектор-программалар


B. Фагтар немесе доктор – программалар

C. Ревизор-программалар

D. Фильтр-программалар

E. Басты


$$$ 23

Фагтар қандай қызмет атқарады?


   A. Вирустардың көп мөлшерін жояды


B. Программаны қалпына келтіреді

C. Зақымдалған файлдарды табады

D. Жұққан файлдарды табады

E. өз жұмысының басында оперативті жадтан вирусты іздейді

$$$ 24

Фильтр-программалар қандай мүмкіндік береді?A. Файлдардың жоғалуына

B. Вирустың ең басты сатысынан олардың көбеюіне дейін анықтауға мүмкіндік береді

C. Файлдарды немесе дискеттерді емдеуге

D. Винчестердің нақты бөліктерін сенімді қорғауды қамтамасыз етеді

E. Бақылау жасамайды

$$$ 25


Doctor Web антивирустық программасын құрастырушы.
 1. И. Данилов

В. Д. Лозинский

С. Ю.Фомин


D. Б. Паскаль

Е. Басты


$$$ 26

Аталған бағдарламаның қайсысы антивирустық болып табылады?

A. Outlook Express

B. Word


C. Doctor Web

D. Excel

E. Rar

$$$ 27


Doctor Web – төмендегі класқа жататын программа:

A. антивирустық


B. графикалық редакторлар


C. бейнелерді сканерлеу және тану

D. мәтіндік редакторлау

E. почталық

$$$ 28


Компьютерлік вирус –ол:

A. Компьютерді іске қосатын бағдарлама


B. Компьютерлік бағдарламаларды және деректерді бұзатын бағдарлама


C. Графикалық редактор

D. Бағдарлама тілі

E. Мәтіндік редактор

$$$ 29


Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады?

A. Қолданбалы программалар


B. Кестелік процессор


C. Аспаптық құралдар

D. Жүйелік программалар

E. Программалау жүйелері

$$$ 30


Вирусқа қарсы программаларды көрсетіңіз:

A. WinZip, MS DOS


B. Aidstest, WinRar


C. WinRar, WinZip

D. Aidstest, Doctor Web

E. UNIX, MS DOS

$$$ 31


Компьютерлік вирустан қорғау жабдығы:

A. Кестелік процессор


B. Мәтіндік редактор


C. Антивирустық программалары

D. Программа драйвері

E. Мультимедиялық программалар

$$$ 32


Антивирустық программалар –бұл:

A. Файлдық менеджерлер


B. Программа – архиваторлар


C. Сканерлейтін және танитын программалар

D. Программа -утилиталар

E. Компьютерлік вирустарды анықтайтын және емдейтін программалар

$$$ 33


Компьютерлік вирустар орналасып алған орындарына қарай қандай топтарға бөлінеді?

A. Стелс, макро, полиморфик


B. Резидентті, резидентті емес


C. Зиянсыз, қауіпсіз, қауіпті, өте қауіпті

D. Студентті, компаньон, құраттар

E. Желілік, файлдық, жүктелетін

$$$ 34


Компьютерге вирус жұғуы мүмкін:

A. Компьютерді тесттен өткізгенде


B. Компьютерді қайта жүктегенде


C. «вирус жұққан» программамен жұмыс істегенде

D. Программаны қайта жүктегенде

E. Қатты дискіні форматтау кезінде
@@@ Microsoft Access мәліметтер базасын басқару жүйесі

$$$ 1


MS Access программасы қай операциялық жүйеде жұмыс істейді?

A. MS-DOS

B. UNIX

C. WINDOWS

D. OS/2

E. DOS


$$$ 2

Қарапайым екі өлшемді кесте қаңдай мәліметтер базасы болып табылады?

A. релялық

B. реляциялық

C. редакция

D. кесте


E. редактор

$$$ 3


"relation" аудармасы қандай ұғымды білдіреді?

A. қатынас

B. қатар

C. шарт


D. реля

E. қатыс


$$$ 4

Мәліметтер базасында бағаналар қалай аталады?

A. жазбалар

B. қатар


C. өрістер

D. өтістер

E. жазылымдар

$$$ 5


Мәліметтер базасында жолдар қалай аталады?

A. жазбалар


B. қатар

C. өрістер

D. өтістер

E. бағаналар

$$$ 6

Мәліметтер базасын басқару жүйесіне қай программа жатады?


A. WORD


B. EXCEL

C. ASSER


D. ACCESS

E. MS Acc

$$$ 7

Мәліметтер базасын басқару жүйесі қандай іс-әрекеттерді орындайды?A. мәліметтер базасын құру;

B. мәліметтерді өңдеу, қандай да бір шарт бойынша базадан мәліметтерді таңдау;

C. база негізінде әртүрлі формалардың есеп беруін құруды жүзеге асырады.

D. кестені, форманы және сұраныс объектілерін әртүрлі тәртіпте құру

E. тұжырымдардың барлығы жатады.

$$$ 8


MS Access жүйесі неше объектіден тұрады?

A. 4


B. 5

C. 6


D. 7

E. 3


$$$ 9

Қайсы MS Access жүйесінің объектісі бола алады?


A. форма


B. формула

C. формат

D. форум

E. форм


$$$ 10

Қайсы MS Access жүйесінің негізгі объектісі?

A. сұрау

B. макрос

C. кесте

D. модуль

E. форма

$$$ 11


Қай объекті мәліметтерді жазба және өріс түрінде сақтауға арналған?

A. сұрау


B. макрос

C. кесте


D. модуль

E. отчет


$$$ 12

Қай объекті мәліметтерді енгізу үшін қолданылады?

A. сұрау

B. форма

C. кесте

D. макрос

E. отчет

$$$ 13


Қай объекті қажетті мәліметті бір не бірнеше кестеден алуға мүмкіндік береді?

A. сұрау


B. макрос

C. кесте


D. отчет

E. модуль

$$$ 14

Қай объекті мәліметтерді баспадан шығаруға арналған?A. сұрау

B. макрос

C. кесте

D. отчет


E. форма

$$$ 15


MS Access жүйесінің өсімшесі қалай белгіленеді?

A. doc


B. mdb

C. ndb


D. dbm

E. xls


$$$ 16

MS Access төмендегі программалардың қай тобына жатады?

A. электронды кесте

B. текстік редактор

C. СУБД

D. программа русификаторE. утилит

$$$ 17


MS Access-те қандай ұғым бар?

A. стандарт

B. макет

C. терезе

D. кесте макеті

E. Басты


$$$ 18

Кесте макеті дегеніміз не?

A. деректердің кесте режимінің терезесінде көрсетілген түрі

B. деректердің сұраныс режимінің терезесінде көрсетілген түрі

C. деректердің форма режимінің терезесінде көрсетілген түрі

D. қарапайым кесте

E. Басты

$$$ 19


Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге арналған негізгі объект.

A. жазба


B. өріс

C. кесте


D. сұраныс

E. форма


$$$ 20

Кестенің бір қатары, яғни жолы.

A. жазба

B. өріс


C. кесте

D. сұраныс

E. форма

$$$ 21


Кестедегі баған мен тік жол

A. жазба


B. өріс

C. кесте


D. сұраныс

E. форма


$$$ 22

Жұмыс істеуші адамның керекті мәліметтерді бір немесе бірнеше кестеден белгіленген шарттарға байланысты таңдап алу тәсілі.

A. жазба

B. өріс

C. кесте

D. сұраныс

E. форма

$$$ 23


Мәліметтерді экранда бейнелеу жолы немесе оларды басқару мүмкіндіктері.

A. жазба


B. өріс

C. кесте


D. сұраныс

E. форма


$$$ 24

Мәліметтерді қағазға басып, бейнелеу тәсілі

A. жазба

B. өріс


C. есеп (отчет)

D. түйінді өріс

E. форма

$$$ 25


Кестедегі жазбаларды таңдап алу мақсатында мәндері қолданылатын негізгі өріс.

A. жазба


B. өріс

C. есеп (отчет)

D. түйінді өріс

E. форма


$$$ 26

OLE объектісінің өрісі

A. суреттерге, дыбыстық файлдарға, графиктерге қолданылады.

B. Егер өріске ұзын текст қою керек болса, онда осы өрісті қолданамыз

C. орнату шебері (мастер постановок)

D. ақшалай өріс

E. санағыш (счетчик)

$$$ 27


Немо өрісі

A. суреттерге, дыбыстық файлдарға, графиктерге қолданылады.

B. Егер өріске ұзын текст қою керек болса, онда осы өрісті қолданамыз

C. орнату шебері (мастер постановок)

D. ақшалай өріс

E. санағыш (счетчик)

$$$ 28

Басқа кестеден өрістерді таңдау мүмкіндігін беретін өрісті құру үшін қолданылады.A. суреттерге, дыбыстық файлдарға, графиктерге қолданылады.

B. Егер өріске ұзын текст қою керек болса, онда осы өрісті қолданамыз

C. орнату шебері (мастер постановок)

D. ақшалай өріс

E. санағыш (счетчик)

$$$ 29


Ақшалай мәндерді сандық өріске сақтауға болады, бірақ ақша форматында олармен жұмыс істеу ыңғайлы.

A. суреттерге, дыбыстық файлдарға, графиктерге қолданылады.

B. Егер өріске ұзын текст қою керек болса, онда осы өрісті қолданамыз

C. орнату шебері (мастер постановок)

D. ақшалай өріс

E. санағыш (счетчик)

$$$ 30

Жазбаларды автоматты түрде номерлеу үшін қажет.A. суреттерге, дыбыстық файлдарға, графиктерге қолданылады.

B. Егер өріске ұзын текст қою керек болса, онда осы өрісті қолданамыз

C. орнату шебері (мастер постановок)

D. ақшалай өріс

E. санағыш (счетчик)

$$$ 31


MS Access. Кестені көру режиміде айналдырғанда ерекшеленген бағаналар көрініп тұру үшін қандай команда қолдану керек?

A. формат – Закрепить столбцы


B. формат – Скрыть столбцы


C. правка – Закрепить столбцы

D. правка – Скрыть столбцы

E. правкТүрлендіруыделить столбцы

$$$ 32


MS Access-тің макеті жасалып немесе өзгертілетін “Кесте” объектісіндегі терезенің жұмыс тәртібі:

A. Схема данных


B. Структура (Құрылым)


C. Конструктор

D. Форма

E. Предварительный просмотр (Алдын ала көру)

$$$ 33


Access. Өріске сурет қою үшін өріске деректердің қандай типін көрсету керек?

A. Мәтіндік


B. OLE объект өрісі


C. Гиперсілтеме

D. МЕМО


  1. Сандық


$$$ 34

Access мәліметтер қорының негізгі объектілерін атаңыз:

A. Кестелер, есеп берулер, макростар және формалар

B. Кестелер, есеп берулер, макростар және модулдер


C. Кестелер, сұраулар, макростар жәе модулдер

D. Сұраулар, формалар, есеп берулер

E. Кестелер, сұраулар, есеп берулер, формалар, макростар және модулдер

$$$ 35


Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не:

A. Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба кез келген объектке ғана қатысты Ақпаратны қамтиды.


B. Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты екі объектке ғана қатысты Ақпаратны қамтитын болса


C. Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бірнеше объектке қатысты Ақпаратны қамтитын болса

D. Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты үш объектке ғана қатысты Ақпаратны қамтитын болса

E. Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бір объектке ғана қатысты Ақпаратны қамтитын болса

$$$ 36


Деректер базалары. Access-те кестелер не үшін арналған?

A. Деректерді сақтау үшін


B. Деректерді нақты түрде бейнелеу үшін


C. Деректерді іздестіру үшін

D. Есептерді қалыптастыру үшін

E. Сұрыптау үшін

$$$ 37


ACCESS режимдері бас менюдің қай пункті арқылы ауысады?

A. Формат


B. Сервис


C. Правка

D. Файл


E. Вид

$$$ 38


MS Access Tab пернесі не үшін қолданылады?

A. Кестеде мәліметтерді бір өрістен екінші өріске орнын ауыстыру


B. жаңа жазуға көшу


C. есеп беруді баспаға шығару

D. Сұранысты ұйымдастыруға

E. істі тоқтатуға

$$$ 39


MS Access. Өрістің типін көрсетіңіз: егер өрістің аты “туылған күні” болса

A. текстік


B. сандық


C. ақшалы (денежный)

D. күні /уақыты (дата/время)

E. логикалық

$$$ 40


MS Access. Деректер қорында жазба дегеніміз:

A. ерекшеленген сыбайлас емес кестелер


B. Кесте бағаналары


C. Программа тақырыбы

D. Кесте жолдары

E. Ұяшықтар блогы

$$$ 41


Ақпаратны көрнекі түрде кескіндеуге арналған MS Access объектісі:

A. Макрос


B. Отчет


C. Форма

D. Запрос (Сұрау салу)

E. Кесте

$$$ 42


MS Access. МЕМО типтес өрісіндегі мәліметтердің мазмұны не болып табылады?

A. MS Access кестесіне енгізілген объект


B. Есептеулерді қажет етпейтін мәтін немесе сандар


C. Есептеулерді өткізу үшін қолданылатын сандық мәліметтер

D. ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы

E. Мүмкін мәндердің бірі бар логикалық мәндер

$$$ 43


Access-тегі жазбы –бұл:

A. Таблицаның қатарына (жолынA. жазылған мәліметтер


B. Деректер типтері


C. Базаны толтыруды берілген өрісті міндеттілікпен толтыруды анықтайтын қасиет

D. Объектінің физикалық құрылымы

E. Объекті әдістері және қасиеттері

$$$ 44


Деректер базалары. Access-те есеп беру не үшін арналған?

A. Деректерді қағазға шығару үшін


B. Сұрыптау үшін


C. Деректерді сақтау үшін

D. Деректерді нақты түрде экранда бейнелеу үшін

E. Деректерді іздестіру үшін

$$$ 45


Қай файл мәліметтер базасы болып табылады?

A. mbf.mdb


B. mbf.txt


C. mbf.sta

D. mbf.xls

E. mbf.doc

$$$ 46


Access-те кестенің бағаны мен тік жолының қиылысуы қалай аталады?

A. жазба


B. өріс

C. кесте


D. сұраныс

E. форма
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет