Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусжүктеу 345.93 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі345.93 Kb.
: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 ТақырыпД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-II

Сапа менеджмент жүйесі

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус

бет 17 беттен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжБ факультетінің

деканы


____________М.К.Кылышканов

« ____»______________2015 ж.


БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5В050800 – Есеп және аудит


Пәннің кредиттер саны: 3, 2

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында әзірленді.

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төрайымы Г. Уазырханова
______________________ж. №____ хаттама

Қаржы, есеп және салық салу кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Э. Мадиярова
____________________ж. №____ хаттама

Әзірлеген


Аға оқытушы Г. Байтикенова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні бухгалтерлік есептің қалыптасу тарихын ашып көрсетеді және бухгалтерлік есептің нысандары мен бухгалтердің этикалық нормалары туралы түсінік береді.

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәні бойынша типтік бағдарлама Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келеді жәнежоғары оқу орындарында «5В050800 – Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

«Бухгалтерлік есеп негіздері» пәнінде бухгалтерлік есеп әдістерінің маңызды элементтеріне зор көңіл бөлінген: баланстық жинақтау және бухгалтерлік есеп шоттарындағы екі жақты жазуға, құжаттау және түгендеу үрдістеріне, бухгалтерлік есеп нысандары мен оны ұйымдастыру ережелеріне.Осы пәндіоқып үйрену студенттерге қаржылық есептілікті құрастыру туралы түсінік алуға және ақпараттарды өңдеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын игеруге мүмкіндік береді.


1.2 Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқып үйренудің мақсаты - бухгалтерлік есептің теориялық негіздерін игеру, қолданыстағы ұлттық және халықаралық стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны жүргізу техникасы мен дағдысын қалыптастыру.

Пәнді оқудың міндеттері - бухгалтерлік есептіңарналуы мен рөлі, қазіргі заман жағдайындағы бухгалтерлік есептің негізгі принциптері туралы бүкіл курс бойында қарастырудан тұрады. Сол сияқты ұйымдарда есептік үрдістерді ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік дағдысын қалыптастыру. Бухгалтерлік есептің шоттар жүйесімен, есептік ақпараттарды өңдеу технологиясымен, бухгалтерлік есептің тіркемелерімен және нысандарымен, қаржылық есептілікті құрастыру негіздерімен танысу.

Пәннің құзырлылығы - бухгалтерлік есеп негіздерін оқып  үйренуден тұрады және студенттерге қаржылық есептілікті құрастыру мен оны талдау дағдыларын көрсете алуына, ақпараттарды өңдеудің қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерінигеруге, есеп саласына байланысты өз ойларын айтуға және ол бойынша мәселелерді шешу жолдарын ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар "Есеп және аудит" мамандығы бойынша білім алудың келесі деңгейін игеруге қажетті қабілеттерін дамытады.
  1. Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді. Сонда бес басты оқу нәтижесі айкындалады:

Білу және түсіну: бухгалтерлік есептің басқа есеп түрлеріндегі (басқарушылық, салық, өндірістік) орны туралы нақты білуі , оның пәнін, әдістерін, кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды білуі қажет; қаржылық есептіліктің стандарттарын білуге, есептік қызметтің мазмұнын, оның жолдары мен әдістерін, мақсаты мен оны іске асыру жолдарын, нарықтық экономика жағдайында жұмыс істейтін кәсіпорындардың алдында тұрған мәселелерді шешудегі есептің мүмкіндіктерін білуі қажет.

Білім мен ұғымды қолдану: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын біледі, экономиканы жаһандандыру жағдайында отандық практикада қолдана біледі; қабылдаған білімдерін тәжірибеде бақылау мен талдау мақсатында, жұмыс көлемін арттыру үшін қаржылық ресурстарды тарту, құны төмендеген резервтерді анықтау мен рентабельділікті жоғарылату үшін қолдана білуі қажет.

Пайымдауды қалыптастыру: қойылған мәселелерге сәйкес қаржы- экономикалық ақпарат өңдеу үшін инструменттік құралдарды таңдауға, алынған қорытындыны негіздеуге қабілетті; басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын критикалық бағалауға және әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер және мүмкін әлеуметтік- экономикалық салдарлары критерияларын ескере олдарды жетілдіру бойынша ұсыныстар негіздеуге қабілетті.

Коммуникативтік қабілеттілік: кәсіби қызметке байланысты әр түрлі жағдайға бейімделген және мобильді; нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын топтар қызметін ұйымдастыруға қабілетті; оқыту дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі: кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін кешендік талдау және диагностика өткізуге қабілетті, оңтайлы басқарушылық шешім қабылдауды қамтамасыз ету үшін алынған нәтижелерді пайдалану.


  1. Постреквизит

Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптамалық жоспар


Модуль

дің, тақы

рыптыңТақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4

5

к/о

с/о

1


1-Модуль
Дәрістік сабақтар

1

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы


9,14,15,17,18,19,202

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі

9,14,15,17,18,19,204

Бухгалтерлік баланс

9,14,15,17,18,19,205

Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі


9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
0,17

0,17

,
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы


9,14,15,17,18,19,202

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі

9,14,15,17,18,19,204

Бухгалтерлік баланс

9,14,15,17,18,19,205

Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі

9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы білім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы


9,14,15,17,18,19,202

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі

9,14,15,17,18,19,204

Бухгалтерлік баланс

9,14,15,17,18,19,205

Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі


9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы


9,14,15,17,18,19,202

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі

9,14,15,17,18,19,204

Бухгалтерлік баланс

9,14,15,17,18,19,205

Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі


9,14,15,17,18,19,20


1 модуль бойынша жиыны
1,5

1

2


2-Модуль

в стиле презентаций»"
Дәрістік сабақтар

1

Шоттар және екі жақты жазу

9,14,15,17,18,19,202

Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік есеп

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есеп нысандары


9,14,15,17,18,19,204

Қаржылық есептілік негіздері

1,2,3,9,12,13,14,15,17,185

Бухгалтердің кәсіби этикасы

9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (практикалық) сабақ

1

Шоттар және екі жақты жазу

9,14,15,17,18,19,202

Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік есеп

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есеп нысандары


9,14,15,17,18,19,204

Қаржылық есептілік негіздері

1,2,3,9,12,13,14,15,17,185

Бухгалтердің кәсіби этикасы

9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы тәлім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Шоттар және екі жақты жазу

9,14,15,17,18,19,202

Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік есеп

9,14,15,17,18,19,203

Бухгалтерлік есеп нысандары


9,14,15,17,18,19,204

Қаржылық есептілік негіздері

1,2,3,9,12,13,14,15,17,185

Бухгалтердің кәсіби этикасы

9,14,15,17,18,19,20


Жиыны
1

0,66

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)

1

Шоттар және екі жақты жазу

9,14,15,17,18,19,20

2

Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік есеп

9,14,15,17,18,19,20

3

Бухгалтерлік есеп нысандары


9,14,15,17,18,19,20

4

Қаржылық есептілік негіздері

1,2,3,9,12,13,

14,15,17,185

Бухгалтердің кәсіби этикасы

9,14,15,17,18,19,20
модуль 2 бойынша жиыны
1,5

1
ҚР кредиты, пән бойынша жиыны
3

2


2.2 Реферат орындалуына қойылатын талаптар және мазмұны

 1. Бухгалтерлік есептің пайда болуының тарихи аспектісі.

 2. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеті.

 3. Қазақстанда бухгалтерлік есептің заң жүзіндегі реттелуі.

 4. Шаруашылық процестері және олардың нәтижесі.

 5. Бухгалтерлік баланстың рөлі мен мағынасы.

 6. Бухгалтерлік баланстың түрлері.

 7. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны.

 8. Шаруашылық операциялар әсерінен баланстың өзгеруі.

 9. Бухгалтерлік шоттардың құрылымы мен мазмұны.

 10. Екі жақты жазу жүйесі. Шоттар корреспонденциясы.

 11. Айналым ведомостері, олардың мәні және құрастырылуы.

 12. Шахмат ведомостері, олардың мәні және құрастырылуы.

 13. Типтік шоттар жоспары, оның құрылымы.

 14. Бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі ролі мен мәні.

 15. Құжаттарды жіктеу.

 16. Түгендеудің мәні, толық және ішін-ара түгендеу.

 17. Түгендеуді өткізу және тіркеу тәртібі.

 18. Түгендеу нәтижесін анықтау мен оларды есепке алу.

 19. Бағалау. Бағалаудың түрлері.

 20. Калькуляциялау объектілері, калькуляциялық өлшем бірлігі.


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

1.Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы


Баяндамалар дайындау:

1.Есеп жүйесінің қалыптасу кезеңдері: ежелгі есеп жүйесінің пайда болуы,бухгалтерлік есептің қарапайым нысаны, қазіргі заманғы бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен дамуы.

2. Екі жақты жазу жүйесінің пайда болуы.

3.Экономикалық ғылым-дар жүйесіндегі бухгал-терлік есептің орны.9,14,15,17,18,19,20

1-2 апта

Жағдай-

ларды талқылау1-2 апта

2.Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

Баяндамалар дайындау:

1.Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйе ретіндегі мәні мен функциялары. 2.Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті нормативтік құқықтық реттеу.

3.Бухгалтерлік есепті реттеу жүйесінің мазмұны мен сипаттамасы.

4.Бухгалтерлік есеп бойынша негізгі заңнамалық құжаттар. 5.Қаржылық есептілік стандарттары есептік жұмыстардың әдіснамалық деңгейі ретінде.

6.Бухгалтерлік есептің анықтамасы, оның мақсаты мен міндеттері. 7.Бухгалтерлік есепке қойылатын талаптар. Есептің түрлері

8.Есепте қолданылатын өлшеуіштер 9.Бухгалтерлік ақпараттарды қолданушылар (ішкі және сыртқы).9,14,15,17,18,19,20

2 -3 апта

Жеке сөйлесу

2-3 апта

3.Бухгалтерлік есептің пәні мен әдісі

Есеп шығару, кесте толтыру

1.Бухгалтерлік есептің пәні, даму тарихы мен әртүрлі анықтамалары. 2.Бухгалтерлік есептің объектілері.

3. Ұйымның ресурстарын түрлері мен қолдану уақытына қарай жіктеу.

4.Ұйымның ресурстарын пайда болу көздері бойынша жіктеу.

5. Бухгалтерлік есеп әдістерінің элементтері

6. Кіріс туралы түсінік және оны тану әдістері.

7. Есепті кезеңнің шығындары мен шығыстары арасындағы байланыс. 8.Шығыстардың жіктелуі.


9,14,15,17,18,19,20

4-5 апта

Тапсырманы қорғау

4-5 апта

4.Бухгалтерлік баланс

Есеп шығару

1.Бухгалтерлік баланстың рөлі мен маңызы. Негізгі баланстық теңдеу.

2.Бухгалтерлік баланстың құрылымымен мазмұны.

3.Бухгалтерлік баланстың бөлімдері. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің құрамы мен сипаттамасы.

4.Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамы мен сипаттамасы. 5.Капиталдың құрамы мен сипаттамасы.

6. Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа тигізетін әсері. 7.Бухгалтерлік баланстың жіктелуі.

8.Бухгалтерлік баланс ұйымның қаржылық тұрақтылығы туралы ақпараттың көзі ретінде.


9,14,15,17,18,19,20

6 – 7 апта

Жағдай-

ларды талқылау6 – 7 апта

5.Бастапқы бақылау – бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің негізі


Жағдайларды талқылау, тапсырмаларды орындау

1. Есептегі бастапқы бақылау.

2. Құжаттар бастапқы ақпараттың көзі ретінде. 3.Бастапқы құжаттар, олардың реквизиттері және толтыру тәртібі. 4.Құжаттардың жіктелуі. 5. Құжат айналымын басқару жүйесін ұйымдастыру. 6.Бухгалтерлік есеп құжаттарын сақтау тәртібі және мерзімдері.

7.Түгендеу бухгалтерлік есеп әдісінің элементі ретінде.

8.Түгендеу объектілері мен мақсаты. Түгендеу жүргізу мерзімдері. 9.Түгендеу комиссиясы. Түгендеу жүргізу тәртібі. Түгендеу нәтижелерін құжаттық рәсімдеу. 10.Түгендеу мәліметтерінің есептік мәліметтермен сәйкес келмеуін реттеу.


9,14,15,17,18,19,20

8-9 апта

Тапсырманы қорғау

8-9 апта

6.Шоттар және екі жақты жазу

Баяндамалар талқылау, терминдер білу, есеп шығару

1.Бухгалтерлік шоттардың анықтамасы, арналуы, олардың құрылымы мен мазмұны.

2.Екі жақты жазудың мәні. 3.Синтетикалық және талдамалық есеп шоттары, олардың арналуы мен өзара байланысы. 4.Шоттарды экономикалық мазмұны және құрылымы бойынша жіктеу

5.Қарапайым және күрделі бухгалтерлік жазулар. 6.Синтетикалық және талдамалық есеп мәліметтерін салыстырып тексеру.

7.Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары. 8.Есеп процедуралары және есептік цикл кезеңдері.


9,14,15,17,18,19,20

10-11 апта

Тапсыр-маны қорғау

10-11 апта

7. Құндық бағалау және ағымдағы бухгалтерлік есеп

Тапсырманы орындау, жағдайларды талқылау

1.Бағалау және бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін қалыптастырудағы оның рөлі.

2.Бухгалтерлік бақылау объектілерін құндық бағалау.

3.Бағалау принциптері (шыншылдығы және біртұтастығы).

4.Бухгалтерлік есептегі бағалау әдістерін жіктеу.

5.Калькуляция, оның түрлері мен мазмұны. 6.Шығындар баптары. Шығындардың жіктелуі: негізгі, үстеме, тікелей, жанама.

7.Дайындау үрдістерінің есебі.

8.Өндіріс үрдістерінің есебі.

9.Сатып өткізу үрдісінің және қаржылық нәтижені қалыптастырудың есебі.


9,14,15,17,18,19,20

12 апта

Тапсыр-маны қорғау

12 апта

8.Бухгалтерлік есеп нысандары


Тапсырманы орындау

1.Бухгалтерлік есеп тіркелімдері мен нысандары туралы жалпы түсінік.

2.Есеп тіркелімдері: түрлері мен нысандары.

3.Есеп тіркелімдерінің жіктелуі.

4.Тіркелімдердегі жазбаларды түзету әдістері.

5.Бухгалтерлік есептің мемориалды-ордерлі нысаны

6.Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлі нысаны

7.Бухгалтерлік есептің компьютерлік нысаны.

8.Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне арналған бухгалтерлік есеп нысандары.

8.Бухгалтерлік есептің қарапайым нысаны.9,14,15,17,18,19,20

13 апта

Тапсыр-маны қорғау

13 апта

9.Қаржылық есептілік негіздері

Тапсырманы орындау.

1.Бухгалтерлік есептіліктің түсінігі, мақсаты және түрлері, оларға қойылатын жалпы талаптар.

2.Қаржылық есептілік элементтері: активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, кірістер мен шығыстар.

3.Қаржылық есептілік элементтерін тану және бағалау.

4.Қаржылық есептіліктің құрамы, мекен жайы және оны ұсыну мерзімдері. 5.Жылдық қаржылық есептілікті құрастырар алдындағы дайындық жұмыстары.

6.Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс

7.Жиынтық кіріс туралы есеп (пайда және зиян туралы).

8.Капиталдағы өзгерістер туралы есеп.

9.Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. 10.Есеп саясаты. Түсіндірме жазбалар.


1,2,3,9,12,13,

14,15,17,1814 апта

Тапсыр-маны қорғау

14 апта

10.Бухгалтердің кәсіби этикасы

Тапсырманы орындау.

1.Бухгалтердің құқықтары мен этикасы.

2.«Бухгалтер» кәсібінің сипаттамасы. 3.Халықаралық этика кодексінің негізгі талаптары мен принциптері.

4.Бухгалтерия ұйымның құрылымдық бөлімшесі ретінде.5.Бухгалтердің тарифтік-біліктілік сипаттамалары. 6.Кассирдің тарифтік-біліктілік сипаттамалары. 7.Кәсіби бухгалтерлерді дайындаудың халықаралық стандарттары. 8.Бухгалтерия жұмысын автоматтандыру.

9,14,15,17,18,19,20

15 апта

Тапсыр-маны қорғау

15 апта


2.4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі


Бақылау /тапсырма түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі*


*

Ауызша сұрау

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
Коллоквиум**
Тестілеу

*

*

*

Баяндама


*


*


*


Презентация дайындау
*
*


Есептерді тапсыру
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

Аралық тестілеу*


*

Барлығы

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.


3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер


 1. 2007-жылғы 28-ақпандағы №234-ІIІ Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңы.

 2. ҚР қаржы министрлігінің 21.06.2007 ж. № 217 «№1 Ұлттық қаржылық есептілік стандартын» бекіту туралы бұйрығы.

 3. ҚР қаржы министрлігінің 21.06.2007 ж. № 218 «№2 Ұлттық қаржылық есептілік стандартын» бекіту туралы бұйрығы.

 4. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары:1 қаңтар 2009 ж. жағдай бойынша толық ресми мәтіннің аудармасы - //http://www.iasb.org.

 5. Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары. Қазақстан Республикасы қаржы Министрінің 2007-жылғы 23-мамырдағы №185бұйрығымен бекітілген.

 6. ҚР қаржы министрлігінің «Бастапқы есептік құжаттардың нысандарын бекіту туралы» 21.06.2007 ж. № 216 бұйрығы.

 7. ҚР қаржы министрлігінің «Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің нысандарын бекіту туралы» 21.06.2007 ж. № 215 бұйрығы

 8. ҚР қаржы министрлігінің «Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі туралы» 22.06.2007 ж. № 221 бұйрығы.

 9. А. Абдыманапов, С. Раимов Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебник.- Алматы, 2005.

 10. Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике.- М.; ООО «Вершина», 2007

 11. Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: Магистр, 2008.

 12. Ержанов М.С., Нурумов А.А. Финансовая отчетность Казахстанских предприятий: Учебное пособие: М. С. Ержанов. - Алматы: Экономика, 2007. - 180 с.

 13. О.М. Карибжанов Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО, Учебное пособие - г.Алматы, 2010

 14. Кеулимжаев К.К., Ажибаева З.Н., Кудайбергенов Н.А. Принципы бухгалтерского учета. - Алматы: Экономикс, 2003 г.

 15. Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н., Иманкулова Ш.А., Бекова Р.Ж.. Основы бухгалтерского учета по МСФО: Учебное пособие для вузов.- Алматы: Экономика баспасы, 2009-198 с.

 16. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Н. Принципы бухгалтерского учета. - М.:Фин и Стат, 2002.

 17. В.Л. Назарова Бухгалтерский учет, Учебное пособие - Алматы: Экономика, 2011

 18. Э.О.Нурсеитов Национальный бухгалтерский учет и МСФО. Учебное пособие - г.Алматы, «LEM»,2010

 19. В.П.Проскурина Бухгалтерский учет от азов до баланса, практическое пособие. Алматы. «LEM», 2012

 20. Б.Б. Султанова Основы бухгалтерского учета, учебное пособие. Издательство «экономика», 2009

 21. Ф.С. Сейдахметова Современный бухгалтерский учет. Учебное пособие. Изд.-2 е изд., перераб. и доп.-Алматы: ТОО « Издательство LEM», 2005.- 548 с.

Қосымша әдебиеттер


 1. ҚР қаржы министрлігінің 23.05.2007 ж. № 184 «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауына арналған жылдық қаржылық есептілік нысандарын және тізімін бекіту туралы» бұйрығы

 2. ҚР қаржы министрлігінің 06.06.2007 ж. № 197 «Қаржылық есептілікті депозитарийге ұсыну ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

 1. Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие –М.:Эксмо,2009-432с.

 2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учеб.пособие –12-е изд.-М.:Вузовский учебник: ИНФРА-М,2011-397 с.

 3. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. -М., 2000.

 4. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп.- М: Финансы и статистика, 2003.-640 с.

 5. Ларионов А.Д. Нечитайло А. И. Бухгалтерский учет. Учебник. М.: ООО «Изд-во Проспект», 2008, 360 с.

 6. Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда Теория бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

 7. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. - М., 2001.

 8. НурсеитовЭ.О. Бухгалтерский учет в организациях. Учебное пособие.- Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2008.

 9. НурсеитовЭ.О., НурсеитовД.Э. Международные стандарты финансовой отчетности: теория и практика. Справочное руководство. – Алматы: LEM, 2007.

 10. Роберт Н. Антони Основы бухгалтерского учета. М., 1992. – 318 с.

4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары

Оқытушы талаптары: • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Бағалау критерийлері
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі.

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:
Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

Есеп шығару

Презентация дайындау

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Модуль 1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Модуль 2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:

Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар


 1. Екі жақты жазу жүйесінің пайда болуы.

 2. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есептің қалыптасуы мен дамуы.

 3. Қазақстан Республикасындағы меншік нысандары.

 4. Халықаралық есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері.

 5. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті нормативтік құқықтық реттеу.

 6. Бухгалтерлік есептің анықтамасы және оның міндеттері.

 7. Есептің түрлері (жедел, статистикалық, салықтық).

 8. Бухгалтерлік ақпараттарды қолданушылар және қаржылық есептіліктің сапалық сипаттамалары .

 9. Бухгалтерлік есептің негізгі бөлімдері (қаржылық есеп, басқару есебі).

 10. Бухгалтерлік есептің пәні.

 11. Бухгалтерлік есептің объектілері.

 12. Ұйымның ресурстарын түрлері мен қолдану уақытына қарай жіктеу.

 13. Ұйымның ресурстарын пайда болу көздері бойынша жіктеу.

 14. Бухгалтерлік есеп әдістерінің элементтері.

 15. Негізгі баланстық теңдеу.

 16. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұны.

 17. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің құрамы мен сипаттамасы.

 18. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің құрамы мен сипаттамасы.

 19. Капиталдың құрамы мен сипаттамасы.

 20. Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа тигізетін әсері.

 21. Құжаттар бастапқы ақпараттың көзі ретінде.

 22. Құжаттардың жіктелуі.

 23. Құжат айналымын басқару жүйесін ұйымдастыру.

 24. Түгендеудің мәні, оның түрлері және жүргізу тәртібі.

 25. Бухгалтерлік шоттардың анықтамасы, арналуы, олардың құрылымы мен мазмұны. Синтетикалық және талдамалық есеп шоттары, олардың арналуы мен өзара байланысы.

 26. Шоттарды экономикалық мазмұны бойынша жіктеу.

 27. Екі жақты жазудың мәні.

 28. Синтетикалық және талдамалық есеп мәліметтерін салыстырып тексеру.

 29. Сынақ балансы, айналым тізімдемесі, шахматтық тізімдеме, маңызы мен құрастыру тәртібі.

 30. Трансформация және түзетуші жазбалар, бухгалтерлік шоттарды жабу үрдісі (трансформациялық кесте).

 31. Бағалау және бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін қалыптастырудағы оның рөлі.

 32. Калькуляция, оның түрлері мен мазмұны.

 33. Дайындау үрдістерінің есебі.

 34. Өндіріс үрдістерінің есебі.

 35. Сатып өткізу үрдісінің және қаржылық нәтижені қалыптастырудың есебі.

 36. Тіркелімдердегі жазбаларды түзету әдістері.

 37. Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген нысаны.

 38. Бухгалтерлік есептің мемориалды-ордерлі нысаны.

 39. Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлі нысаны.

 40. Жылдық қаржылық есептілікті құрастырар алдындағы дайындық жұмыстары.

 41. Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс): активтің мазмұны, оның баптарын бағалау; пассивтің мазмұны, оның көрсеткіштерін қалыптастыру тәртібі.

 42. Жиынтық кіріс туралы есеп (пайда және зиян туралы).

 43. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп.

 44. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.

 45. Бухгалтердің тарифтік-біліктілік сипаттамалары.

 46. Кассирдің тарифтік-біліктілік сипаттамалары.

5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ


Пәндерді оқыту барысында қолданылатын, оқу әдістері (технологиялары) көрсетіледі. Білім алушыларды ізденіске және білімді басқаруға тарту, түрлі міндеттерді өз бетімен шешуде тәжірибе жинау мүмкіндігін беретінтиімді педагогикалық әдістемелер мен технологиялардың ішінен мыналарды белгілеп көрсету керек:

 • проблемалық және жобалық-бағдарланған оқыту технологиялары;

 • оқу-зерттеу қызметі технологиялары;

 • коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, батыл ми әрекеті, оқу дебаттары және басқа да белсенді нысандар мен әдістер);

 • кейстер әдісі (жағдайды талдау);

 • ойын технологиялары, бұл шеңбер аясында білім алушылар іскерлік, рөлдік, еліктеме ойындарына катысады;

 • ақпараттық-коммуникативтік (соның ішінде қашықтықтан білім беру) технологиялар.

6 КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ
 • оқытушының жұмыс графигі бойынша.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет