Неъматжон Полвонов Ўзбекистон ва жаҳон тарихи



бет1/81
Дата03.04.2016
өлшемі6.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

Неъматжон Полвонов




ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН ТАРИХИ

( 6 – 11 синфлар учун тест саволлари китобининг янги варианти)




Мундарижа



1. Тарих 6-синф 318 та 2 - 10 бет

2. Ўзбекистон тарихи 7-синф 351 та 19 -30 бет

3. Ўзбекистон тарихи 8-синф 171 та 30 – 35 бет

4. Ўзбекистон тарихи 9-синф 176 та 41 -45 бет

5. Ўзбекистон тарихи 10-синф 866 та 48 -75 бет

6. Ўзбекистон тарихи 11-синф 856 та 114 -146 бет

Жами 2738 та

1. Жаҳон тарихи 7-синф 313 та 10 -19 бет

2. Жаҳон тарихи 8-синф 196 та 35 -41 бет

3. Жаҳон тарихи 9-синф 110 та 45 -48 бет

4. Жаҳон тарихи 10-синф 1207 та 75 -114 бет

5. Жаҳон тарихи 11-синф 104 та 146 -151 бет

Жами 1930 та

Умумий саволлар сони 4668 та


Тошкент –2008






6 синф тарих




 1. Тарихга ёрдамчи бўлган эпиграфика фани нимани ўрганади?

А) Одамнинг пайдо бўлиши ва ривожланишини ўрганади

В) Қадимги ва ўрта асрлар битикларини ўрганади

С) Қадимги ёзувларни ўрганади

Д) Қадимги ва ҳозирги тил қоидаларини ўрганади


 1. Тангаларни тадқиқ этиш билан шуғулланувчи фанни аниқланг.

А) Тапонимика

Б) Генеология



С) Нумизматика

Д) Сфарастика



 1. Одамларнинг қадим ўтган замонларда яшаган манзилгоҳларида қазишма ишларни кимлар амалга оширадилар.

А) Этнографлар

Б)Археологлар
С)Хронологлар
Д) Антропологлар

 1. Энг қадимги шаҳарлар ва давлатлар ташкил топиш даврини олимлар нима деб атайдилар.

А) Бронза даври Б)Қадимги давр
С)Антиқ давр Д) Цивилизация

 1. Дастлабки цивилизациялар тарихи қаердан бошланади.

А) Қадимги Шарқ

Б)Крит-ороли


С)Юнонистон
Д) Ўрта Осиё ва Ўзбекистон

 1. Қадимги дунё тарихи қайси давр воқеаларини ўз ичига олади.

А) мил авв 4 минг йилликдан V асргача бўлган воқеалар

Б) мил авв 1 минг йилликдан V асргача бўлган воқеалар



С) Ер юзида одам пайдо бўлганидан то милодий 476 йилда Ғарбий Рим империяси қулагунга қадар бўлган воқеалар
Д) мил авв 2 минг йилликдан милодий IV асргача бўлган воқеалар

 1. Қадимги дунё тарихини қандай ёзма манбалар орқали билиб оламиз.

А) Тарихий хотиралар

Б) Расмий ёзма манбалар


С) Йилномалар, конунлар мажмуаси, биографиялар
Д) Тошдаги битиклар

 1. Қадимги яхудийлар тарихи ҳақидаги манбани аниқланг

А) “Турин папируси”

Б)“Библия”
С)“Ригведа”
Д) “Авесто”

 1. Миср тарихига оид ёзма манбаларни аниқланг.

А) “Пирамидалар матнлари”

B) “Марҳумлар китоби”

С) “Разетта қабртоши” ва “Ипусер сўзлари”

D) Барчи жавоблар тўғри


 1. Қуйидаги ёзма манбаларнинг қайси халқларга тегишли эканлигини аниқланг.

1) “Марҳумлар китоби” 2) “Авесто” 3) “Ригведа”4) “Библия” а) Яхудийлар б) Ҳиндулар с) Мисрликлар d) Ўрта Осиёликлар

А) 1-а, 2-б, 3-с, 4-d



B) 1-с, 2-d, 3-б, 4-а

С) 1-б, 2-d, 3-с, 4-а

D) 1-а, 2-d, 3-с, 4-б


 1. Қадимги матнлардан бўлган “Марҳумлар китоби” қайси халқлар тарихига оид?

А) Римликлар

В) Греклар

С) Ўрта Осиёлик

Д) Мисрликлар


 1. Қайси фиръавн мақбарасидан беҳисоб зеб зийнат буюмлари топилган?

А) Жоссер

В) Тутанхомон

С) Хуфу


Д) Менковра

 1. Ҳинд водийсида олиб борилган қазишма ишлари натижасида топилган жоҳонга машҳур архиологик ёдгорликни аниқланг.

А) Бобил шаҳри харобалари

Б) Персапол шаҳри харобалари


С) Маханжадаро харобалари
Д) Миср пирамидалари

 1. Энг кадимги ёзув турини аникланг ва у қачон кашф этилган?

А) Иеороглиф ёзувлари млл.авв 4 минг йиллик Мисрда

В) Миххат ёзувлари мил.авв. 3 минг йиллик Мессапотамияда

С) Харфий ёзув мил. авв 2 минг йиллик Финикияда

Д) Хитой иеороглифи мил.авв. 2 минг йиллик Хитойда



 1. Ўрта Осиё тарихига оид энг кадимги ёзма манбани аникланг?

А) Авесто

В) Бехустун ёзувлари

С) Геродот «Тарих» китоби

Д) Стробоннинг «География»си



 1. Доро I нинг фармони билан Эроннинг Кирмоншох шахри яқинидаги Бехистун битиклари қачон битилган?

А) мил авв 521-518 й

B) мил авв 522-486 й

С) мил авв 518 йилда

D) мил авв 525 йилда



 1. Бехустун ёзуви кайси тилларда ёзилган?

А) Кадимги форс, элам, бобил

В) Хоразм,Сугдиёна,Бактрия

С) Эрондаги Кирмоншох шахри

Д) Юнон, Рим ,Хитой тилдларида



 1. Мил.авв. V- IVасрларда яшаб ижод этган тарихчиларни аникланг?

А) Ктесий ва Ксенофонт

В) Геродот ва Стробон

С) Сим Сзянг ва Квинт Курсий Руф

Д) Ариан ва Пампей Трог



 1. Клавдий Эллиан асарини аникланг ?

А) «Буюк Александр тарихи»

В) «Александрнинг ҳарбий юришлари»



С) «Ҳар хил хикоялар»

Д) «Харбий хийлалар»



 1. Мил.авв. III – II асрларда Ўрта Осиёда шакилланган ёзув турини аникланг?

А) Хоразм ёзуви

В) Сугд ёзуви

С) Орамий ёзуви

Д) Бактрия ёзуви


 1. Ўзбекистон худудида қайси даврга оид қадимги тангалар кўплаб топилган?

А) Мил.авв V – IV асрларга оид

В) Мил.авв. III милодий I асрларга оид

С) I – IV асрларга оид

Д)Мил.авв VI – IV асрларга оид


 1. Дастлабки уруғ жамоалари …

А) аёл киши, яъни она теварагида жипслашган

В) эркак киши , яъни ота атрофида жипслашган

С) одамлари тарқоқ ҳолда яшаган

Д) бошлиқлари бўлмаган



 1. Турмиш ва мехнат умумийлиги негизида бирлашган энг қадимги одамлар жамоаси тарихда нима деб юритилади?

А) Матерархат

В) Патерархат



С) Ибтидоий тўда

Д) Уруғ жамоаси



 1. Тош асри деб нимага айтилади?

А) Асосий мехнат қуроллари тошдан ясалган даврга.

В) Одамлар ғорда яшаган даврга .

С) Энг қадимги одамларнинг дастлабки уюшмаларига.

Д) Уруғга она бошчилик қилган даврга.



 1. Тош даври неча босқичга бўлинади?

А) 4та

В) 3та


С) 5та

Д) 2та


 1. Қадимги тош асри юнон тилида қандай аталган?

А) мезолит

В) полеолит

С) неолит

Д) энеолит


 1. Лотинча энеолит сўзининг маъносини аниқланг?

А) қадимги тош даври

В) ўрта тош даври



С) мис тош даври

Д) янги тош даври



 1. Олдувай даври нечанчи йилларни ўз ичига олади.

А)милоддан 3-2 миллион йил аввал

В) милоддан 1миллион – 100 минг йил аввал

С) милоддан 100- 40 минг йил аввал

Д) милоддан 40-12 минг йил аввал



 1. Неолит даври нечанчи йилларни ўз ичига олади?

А) Мил.авв. 1миллион – 12 минг йиликлар

В) Мил.авв12 -7 минг йиликлар



С) Мил.авв.6 – 4 минг йилликлар

Д) Мил.авв.4- 3 минг йилликлар



 1. Қуйидаги энг қадимги одамларнинг суяклари топилган жойлар билан тўғри кўрсатилган жавобни аниқланг?

1.Австралопитек 2.Зинжантроп 3. Питеконтроп 4. Синантроп 5. Неандертал 6.Кроманён а) Жанубий Африка б) Олдувай с) Ява оролидан д) Германиядан е) Хитой ҳудудидан ф) Франциядан

А) 1- а, 2-б,3-с,4-д,5-е,6-ф



В) 1- а, 2-б,3-с,4-е,5-д,6-ф

С) 1- б, 2-а,3-с,4-д,5-е,6-ф

Д) 1- с, 2-д,3-а,4-б,5-е,6-ф


 1. Чопперлар бу .....

А) Бир тамони ўткирланган учли тош қуроллар

В) Тошдан ясалган оғир мехнат қуроллари

С) Денгиз митти чиғоноқлари

Д) Учи ўткир таёқ



 1. Буюк музлаш даври қайси даврдан бошланади?

А) Илк палеолитнинг илк босқичида

В) Илк палеолитнинг ўрта босқичида



С) Илк палеолитнинг сўнгги даврларида

Д) Ўрта палеолит даврининг бошидан



 1. Қадимги тош асри маданиятининг жаҳонга машҳур Тешиктош ғори қачон топилган?

А) 1822 йилда

В) 1877 йилда



С) 1938 йилда

Д) 1880 йилда



 1. Энг қадимги одамлар у ёки бу буюмлар омад келтиришига ёхуд бало – қазони бартараф этишига этиқод қилганлар, бу қандай атама билан аталади?

А) Анимизм

В) Фетишизм

С) Тотемизм

Д) Магия


 1. Энг қадимги қоятош расмлари топилган мамлакатларни кўрсатинг?

А) Испания (Алтамир), Франция (Каповая), Бошқирдистон (Ласко)

В) Испания (Алтамир), Франция (Ласко), Бошқирдистон (Каповая)

С) Испания (Ласко), Франция (Алтамир), Бошқирдистон (Каповая)

Д) Испания (Ласко), Франция (Каповая), Бошқирдистон (Алтамир)


 1. Ўзбекистон ҳудудидан топилган қуйидаги қайси манзилгоҳдан қоятош расмлари муфассал ўрганилган?

А) Обишир

В) Қўшилиш

С) Мачай

Д) Зараутсой


 1. Қуйидагилардан сўнги полеолит даврига тўғри келадиганларини аниқланг?

А) Кроманиён одамининг шаклланиши, уруғ жамоалари, тақинчоқлар ва турар жойлар қурилишиниг пайдо бўлиши

В) Ўқли камон, ҳайвонларни қўлга ўргатишнинг шаклланиши

С) Ишлаб чиқарувчи хўжалик, омочли зироатчилик, микролитларнинг пайдо бўлиши

Д) Ўтроқ турмиш тарзи , кулолчилик ва тўқувчиликнинг шаклланиши



 1. Уруғга ота бошчилик қилган давр яъний патриархал даври тарихда қачон бошланган?

А) Мил.авв. II минг йиллик ўрталарида

В) Мил.авв. III минг йилликда

С) Мил.авв. II минг йиллик охирларида

Д) Мил.авв. IV минг йилликда


 1. Ёввойи буқаларни овлаш тасвири қуйидаги қайси манзилгоҳдан топилган?

А) Ласкодан

В) Алтамирдан



С) Зараутсойдан

Д) Каповая



 1. Жарқўтон манзилгоҳи қачон пайдо бўлган?

А) бундан уч ярим минг йил муқаддам

В) бундан икки ярим йил муқаддам

С) бундан икки йил муқаддам

Д) бундан уч йил муқаддам



 1. Бу манзигоҳ икки қисмга ажратилган эди: қаср (ҳукмдор қароргоҳи) ва жамоа аъзолари, ҳунармандлар ва савдогарларнинг аркни қуршаб турган уйлар. Қаср ичида ибодатхона (илк ибодатхона) бўлган. Бу қайси манзилгоҳ?

А) Замонбобо манзилгоҳи

В) Сополлитепа манзилгоҳи



С) Жарқўтон манзилгоҳи

Д) Саразм манзилгоҳи



 1. Бу қадимий қишлоқ уч қатор мудофаа девори билан ўралган. Деворнинг қалинлиги икки метргача боради. Қуйидаги таъриф қайси манзилгоҳга тўғри келади?

А) Олтинтепа манзилгоҳи

В) Намозгоҳ манзилгоҳи

С) Жарқўтон манзилгоҳи

Д) Сополлитепа манзилгоҳи


 1. Милоддан аввалги 1 минг йилликнинг бошларида темирнинг кенг тарқалиши меҳнат унумдорлигининг ошиши нимага замин ҳозирлади?

А) Янада ривож топган ишлаб чиқариш усулларига ўтишга

В) Ортиқча махсулотнинг пайдо бўлиши натижасида мулкий тенгсизлик пайдо бўлди

С) Сезирарли тасир бўлмади

Д) човачилик пайдо бўлди



 1. Ўрта Осиёдан топилган энг қадимги темирдан ясалган буюмлар қайси даврга оид ?

А) Мил.авв.IX – VIII асрларга талуқли

В) Мил.авв.VII – VI асрларга талуқли

С) Мил.авв. 1 минг йилликка талуқли

Д) Мил.авв. XIV – XIII асрларга талуқли



 1. Темирдан ясалган зеб – зийнат буюмлари намуналари қуйидаги қайси ёдгорликлардан топилган?

А) Месопотамия, Эрон, Кавказорти халқларининг ёдгорликларидан.

В) Кичик Осиёдаги хеттлар ёдгорликларидан



С) Миср фиръавни Тутанхамон мақбараси ва Кавказдаги Майкоп қўрғони ёдгорлигидан

Д) Ўрта Осиё ҳудудидан



 1. Қуйидагилардан Ижтимоий тузум тарақққиёти тўғри кўрсатилган қаторни топинг?

А) коҳинлар – жангчилар - деҳқонлар – ҳунармандлар.

В) уруғ – уруғ жамоаси – ҳудудий қўшничилик жамоаси – қабила – қабилалар иттифоқи – давлат.

С) оқсоқоллар кенгаши – халқ йиғилиши – алоҳида туманлар – вилоятларнинг ҳукмдорлари.

Д) нимана – вис – варзана – занту – даҳъю.


 1. “Авесто”да ҳудудий қўшничилик жамоаси нима деб ноиланган?

А) Вис

В) Занту


С) Варзана

Д) Даҳъю



 1. Қадимги Миср тарихи неча босқичга бўлиб ўрганилади.

А) 3 та

B) 4 та


С) 5 та

D) 6 та


 1. Миср жанубдан қаер билан чегарадош?

А) Ливия чўли билан

В) Нубия билан

С) Фаластин билан

Д) Сурия билан


 1. Миср тарихидан маълумки бир неча подшоликларга бўлиб бошқарилган, қайси подшолик даврида Миср Синай яриморолини босиб олинган?

А) Илк подшолик даврида

В) Ўрта подшолик даврида



С) Сўнги подшолик даврида

Д) Янги подшолик даврида



 1. Кўчманчи гиксослар қабилалари қачон Мисрга ҳужум қилишган?

А) Мил.авв. 1500 йилда

В) Мил.авв. XVIII аср охирида

С) Мил.авв. 1750 йилда

Д) Мил.авв. III минг йиллик ўрталарида


 1. Мисрга ҳужум қилган гиксосларнинг асосий кучи нимада эди?

А) Пиёда қўшинларида

В) Жанггавор филларда



С) Енгил араваларида

Д) Жанг қилиш тактикасида



 1. Мисрда Янги подшоликка асос солган ва гиксосларни мамлакатдан ҳайдаб чиқарган фиръавнни аниқланг?

А) Яхмос

В) Тутмос II

C) Тутмос III

Д) Рамзес II



 1. Осирис қандай худо.

А) Деҳқончилик-ҳосилдорлик худоси

B) Ер ости салтанати худоси

С) Уруш худоси

D) Қуёш худоси


 1. Қуйида кўрсатилган худоларининг маъноси билан бирга тўғри кўрсатилган қаторни топинг.

1) Хотхор 2)Маат 3.Анибус 4.Тот а) ой, донишмандлик ва табиблик худоси b) адолат ва адлия илоҳаси с) мусиқа, гўзаллик ва ишқ илоҳаси d) марҳумлар ва мўмиёлар худоси майитлар поспони.

А) 1-с, 2-б,3-d,4-а

B) 1-а, 2-б, 3-d, 4-с

С) 1-с,2-d,3-а,4-б

D) 1-d,2-б, 3-с,4-а



 1. Қайси худонинг Ер юзидаги қиёфаси Апис бўлиб, у пешонаси ва белида оқ қашқаси бўлган қора хўкизсиймосида тасвирланган?

А) Амон-Ра

B) Птах

С) Хапи


D) Осирис

 1. Қадимда Мисрда мумиёлаш неча кун давом этган?

А) 72 кун

B) 70 кун

С) 55кун

D) 50кун


 1. Мушук қиёфасида гавдалантирилган қайси илоха шарифига уюштирилган байрамларда Мисрнинг барча ахолиси қатнашган?

А) Хатхор

B) Бастет

С) Маат


Д ) Гот

 1. Исида...

А) Осириснинг синглиси

В) Зевснинг қизи

С) Осирснинг опаси

Д) Осирснинг хотини



 1. Мисрга марҳумларни мўмиёлаш учун Кедр смаласи қаердан келтирилган?

А) Фракия

В) Троя


С) Карфаген

Д) Финикия

 1. Мисрда қадимги ёзув қандай аталган?

А) “Улуғ” ёки “Худолар каломи”

B) “Худолар каломи” ёки “Илм”

С) “Улуғ” ёки “Муқаддас”

D) “Муқаддас” ёки “Худолар каломи”


 1. Миср подшоларининг сулоласи хронологик изчилликда келтирилган тарихий қадимги манба топинг?

А) Мегидо шахридаги ибодатхона деворида

B) Турин папируси

С) Ригведада

D) Пирамидалар матнлари асарида.


 1. Гиза шахри яқинида жойлашган пирамидаларни аниқланг

А) Хуфу, Хафра, Менкаура

B) Жоссер, Хуфу

С) Жоссер, Хафра

D) Жоссер, Менкаура



 1. Мисрда энг катта пирамида ҳисобланган Хуфуни қуришда ҳар бири икки тоннадан ортиқ бўлган тош ишлатилган бўлиб , уларнинг сони қанча эди?

А) 2,5 миллион

В) 2 миллион

С) 1,5 миллион

Д) 3 миллион



 1. Хеопс пирамидасини қуришда тошлар шунчалик аниқ – расолик билан кесилган ва тарошланган, улар орасидаги ёриқ неча миллиметрни ташкил этади?

А) 0,5 мм

В) 0,3 мм

С) 0,2 мм

Д) 0,4 мм



 1. Мисрда йирик пирамидаларни ўртача камида неча йилда қуришган

А) 20 йилда

В) 30 йилда

С) 25 йилда

Д) 35 йилда



 1. Мисрда таълим олаётганда нималарга ёзишган?

А) сопол буюмлар парчасига ёки охактошга

В) лой тахтачаларга ёки терига

С) оқтошга ёки лой тахтачаларга

Д) сопол буюмлар парчасига ёки терига



 1. Қуйидаги эртаглардан қайси бирида золим фиръавн тимсоли ёритилган?

А) “Пирамида матнлари”

B) “Ипусер сўзлари”

С) “Ҳақиқат ва қинғирлик ҳақидаги эртак”

Д) “Оға - инилар


 1. “Ҳақиқат ва қинғирлик ҳақидаги эртак”да нима ҳикоя қилинади?

А) Қинғирлик ҳақиқат устидан суд ўтказгани, кўзларини кўр қилганлиги тўғрисида

В) Золим фръавн тимсоли акс эттирилган



 1. Мегидо шахридаги ибодатхона деворида қайси подшо юриши тўғрисидаги битик сақланган?

А) Тутмос 2

B) Тутмос 3

С) Камесо

D) Яхмос 1


 1. Мисрда вақтни қандай соатда ўлчашган ва у неча бўлмага бўланган?

А) қум соатларида 24 та бўлмага бўлинган

B) сув соатларида 20 бўлмага бўлинган

С) қуёш соатларида

D) сув соатларида 24 бўлмага бўлинган


 1. Ф.Шампалон ўқиган Миср ёзуви қайси.

А) “Пирамида матнлари”

B) “Ипусер сўзлари”



С) “Разетто қабртоши

D) “Марҳумлар китоби”



 1. “Разетто қабртоши”ни Шампалон ўқиб олганлигининг сабаби нимада.

А) Зўр филолог бўлганлиги

B) Кўп тилни билганлиги



С) Матн икки тилда Юнон ва Миср ёзувида берилганлиги сабабли

D) Ф.Шампалон бу ёзувни ўқий олмаган



 1. Бир “Подшо тирсаги” неча см га тенг

А) 50см

B) 50,2 см

С) 51,2 см

D) 52,5см


 1. Бир “Подшо тирсаги” неча бармоқ ёки кафт ўлчамига тенг?

А) 28 та бармоқ ёки 8 та кафт

B) 30 та бармоқ ёки 10 кафт



С) 28 та бармоқ ёки 7 та кафт

D) 30 та бармоқ ёки 8 та кафт



 1. Месопатамиядаги оғирлик ўлчови Мино неча гр кумуш хисобига тенг?

А) 500 гр

B) 550 гр

С) 600 гр

D) 650 гр


 1. Мил.авв.IV минг йиллик охирида Месапатомияда пайдо бўлган шахарларни топинг?

А) Урук, Ур

В) Лагаш, Умма

С) Шумер

Д) А ва В


 1. Месапатамиянинг сув илоҳаси бўлган худони топинг?

А) Эа

B) Иштар

С) Шамаш

D) Сина


 1. Қуйидаги Месапатамиядаги худоларнинг қайси икки юзли бўлган?

А)Иштар

В) Солту

С) Ника

Д) Диана


 1. Месопатамияда олий ҳакам хисобланиб ёмон ишлари учун одамларни суд қилган худони топинг?

А) Эа

B) Иштар



С) Шамаш

D) Сина


 1. Қайси Аккад подшоси савдо сотиқни ривожлантириш мақсадида барча шахарлар учун ягона бўлган узунлик майдон ва оғирлик ўлчовини жорий қилган?

А) Гилгамеш

B) Энкиду



С) Саргон 1

D) Саргон 2



 1. Жахон тарихида биринчи бўлиб мунтазам қўшин тузган Саргон 1 булиб, унинг кушинида нечта жангчи булган?

А) 5000 нафар

B) 5400 нафар

С) 5500 нафар

D) 6000 нафар


 1. Лагаш давлати III минг йиллик ўрталарига келиб…

А)Юксала бошлади

В) Инқирозга юз тутди

С) пайдо бўлди

Д) қулади



 1. Қайси ҳукмдор тураржой бинолари ва мудофаа деворлари қурилишида пишган ғишт ишлатиш тўғрисида фармон берган?

А) Саргон 1

B) Навоходоносор 2

С) Хаммурапи

D) Набапаласар


 1. Шуммер миххати қачон яратилган?

А) мил авв 2 минг йилликда

B) мил авв 4 минг йилликда

С) мил авв 3 минг йилликда

D) мил авв 5 минг йилликда


 1. Шумер – Аккад давлати кўчманчи қабилалар зарбасидан парчаланиб кетган йилни аниқланг?

А) мил авв 2 минг йилликда

B) мил авв 4 минг йилликда

С) мил авв 3 минг йилликда

D) мил авв 5 минг йилликда



 1. Бобилнинг бош кўчаси қайси дарвозаси билан тугалланган?

А) Ғалаба илоҳаси Иштар дарвозаси билан

В) Бобил дарвозаси билан

С) Ника дарвозаси билан

Д) Шамош дарвозаси билан



 1. Янги Бобил подшолигига қачон, ким асос солган ?

А) Мил.авв. VII асрда Навуходорносор II

В) Мил.авв.XVIII асрда Хаммурапи

С) Мил.авв. III минг йиллик ўрталарида Соргон I

Д) Мил.авв. VII асрда Набапалосар



 1. Форсларни Бобилдан ким ҳайдаб чиқарган?

А) Филлип II

В) Макидониялик Александр

С) Навуходоносор II

Д) Бақтрия сатрапи Бесс


 1. Месапатомияда қачон турли туман дори дармонларни тайёрлаш дастуриламал тузилган эди?

А) мил авв 5 минг йилликда

B) мил авв 4 минг йилликда





Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет