Неъматжон Полвонов Ўзбекистон ва жаҳон тарихибет81/81
Дата03.04.2016
өлшемі6.63 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81

A) М.Гаролд B) И. Антони

C) В. Гаролд D) Д.Келлага
 1. Италия НАТО ташкилотига аъзо б ўлган пайтда мамлакат ҳукуматини ким бош қараётган эди?

A) Алчидо де Гаспери B) Пальмиро Тольятти

C) Жулио Андреотти D) Альдо Моро
 1. Италия НАТО га аъзо б ўлган йили...

A) Греция ЕЭС га аъзо б ўлди

B) Луи Арагон ҳаётдан к ўз юмди

C) Миср президенти А. Садат ўлдирилди

D) Роналд Рейган президент б ўлди


 1. 1995 йил сайловлари натижасида тузилган Романьо Проди ҳукумати олдида қандай асосий муаммолар б ўлган?

A) улкан бюджет та қчиллиги

B) Сицилия камморасини жиловлаш

C) мамлакат шимолидаги сепаратчилик ҳаракати

D) А ва C


 1. 2001 йил ЕҲ раислигига сайланган шахсни ани қланг.

A) Романьо Проди B) Горбачев

C) Жорж Буш D) Ф.Миттеран
 1. ХХ асрнинг 90-йилларида Италия шимолидаги сепаратчилик ҳаракатининг марказини ани қланг.

A) Тревисо B) Турин

C) Милан D) Триест
 1. 1947 йилги Париж шартномасига к ўра Италиядан Грецияга олиб берилган ҳудудни топинг.

A) Додеканес B) Иония

C) Крит D) Салоники
 1. 1993 йил августда Италия парламенти ва сенати янги сайлов тизими ҳа қида қонун қабул қилди. Бунинг сабабини тушунтиринг.

A) Парламент депутатлари орасида коррупцияга ало қадор шахсларнинг мавжудлиги туфайли келиб чи қ қан умуммиллий можарода илгари сурилган талаблар таъсирида сайлов тизими ўзгартирилди

B) сайлов т ў ғрисидаги аввалги қонунда мавжуд б ўлган мулк цензи фу қароларнинг тенг ҳу қу қлигини таъминлашга й ўл қ ўймас эди

C) Альдо Моронинг ўлдирилиши натижасида мафияга қарши бошланган умуммиллий уруш ва норозиликлар ҳам қонуннинг ўзгартирилишига муҳим туртки б ўлди

D) А ва С
 1. 1986 йилда тузилган тани қли олимларнинг хал қаро бирлашмасини ани қланг?

A) Дунё зиёлилари

B) Рим клуби

C) Лондон уюшмаси

D) Жаҳон зиёлилари уюшмаси


 1. Европа к ўмир ва п ўлат бирлашмасини ташкил этган давлатларни ани қланг.

1) Италия; 2) АқШ; 3) Франция; 4) Бельгия;

5) Норвегия; 6) Голландия; 7) Англия; 8) Люксембург; 9) ГФР

A) 1, 3, 5, 6, 7, 8 B) 1, 3, 4, 6, 8, 9

C) 2, 3, 4, 7, 8, 9 D) 3, 4, 5, 6, 7, 8
 1. қайси ҳукумат вакили /арбий Европада к ўмир ва п ўлатни бирлашган ҳолда ишлаб чи қаришни яратиш таклифи билан чи қди?

A) Италия B) Германия

C) Франция D) Япония


 1. 1951 йил ЕКПБ (Европа к ўмир ва п ўлат бирлашмаси) га қайси давлатлар кирган?

1) Италия; 2) АқШ; 3) Франция; 4) Бельгия; 5) Норвегия; 6) Голландия; 7) Англия; 8) Люксембург; 9) ГФР

A) 1, 3, 4, 8, 9 B) 1, 3, 4, 6, 8

C) 2, 3, 4, 7, 8 D) 3, 4, 5, 6, 7

E) 3, 5, 6, 7, 8
 1. 1951 йилда Европада к ўмир ва п ўлатга асос солган давлатлар берилган жавобни ани қланг?

A) Англия, Австрия, АқШ.

B) Франция, Янги Зеландия, Англия.

C) Япония, Австралия, Янги Зеландия.

D) Франция, Италия, Люксембург, ГФР


 1. Европа к ўмир ва п ўлат бирлашмаси (ЕКПБ) қачон тузилди?

A) 1949 йилда B) 1951 йилда

C) 1946 йилда D) 1958 йилда
 1. 1951 йили тузилган ЕПКБ қандай ма қсадларни к ўзларди

А) Бу мамлакатлар учун к ўмир ва п ўлат умумий бозорини яратиш

В) Божхона т ўловларини ман этиш

С) соли қларни камайтириш

Д) А ва В
 1. 1955 йилга келиб Европада к ўмир ишлаб чи қариш неча фоизга ўсди

А) 15% В) 18% С) 21% Д) 23%


 1. ЕКПБ га аъзо мамлакатлар протоколлониялари деб номланувчи ҳужжатни қачон имзолади.

А) 1956 й В) 1957 й

С) 1958 й Д) 1959 й
 1. 1954 йилда Триест эркин ҳудудининг шимолий қисми қайси давлатга ўтди?

A) Югославияга B) Австрияга

C) Италияга D) Венгрияга
 1. 1945 йиллар Италияда ишчилар иш ташлашнинг хилма-хил услубларини кашф этдилар. Турли цехларнинг навбатма-навбат иш ташлаш усули қандай номланган?

A) "шахмат усули"да иш ташлаш

B) "ҳамкорлик қилмаслик" иш ташлаш усули

C) "тескари иш ташлаш" усули

D) "тартибсиз иш ташлаш" усули
 1. Ишчилар ҳаракатида "Ҳамкорлик қилмаслик", "шахмат усулида иш ташлаш", "тескари иш ташлаш" каби кашфиётлар қилган мамлакатни к ўрсатинг.

A) Италия B) Германия

C) Франция D) Япония
 1. II жаҳон урушидан с ўнг Италия қайси мамлакатларга репарация т ўлаш мажбуриятини олди?

A) СССР, Англия ва Францияга

B) Франция, Нидерландия, Югославия ва АқШга

C) СССР, Югославия, Греция, Албания ва Эфиопияга

D) СССР, Нидерландия, Бельгия, Албания ва Францияга
 1. Испанияда Франко диктатураси ҳукмрон б ўлган йилларни к ўрсатинг.

A) 1936-1975 йй B) 1939-1975 йй

C) 1939-1979 йй D) 1936-1979 йй
 1. Маълумки, 1978 йилда Испанияда ҳукумат ижтимоий қарама- қаршиликларни келтириб чи қармаслик ма қсадида с ўл оппозиция билан "Монклоа пакти" деб номланган битим имзоланди. Битим нима учун шудай деб номланган эди?

A) бу битим имзоланган жой ҳукумат бошли қларининг Мадриддаги қароргоҳи номи эди

B) делегацияга генерал Монклоа бошчилик қилган эди

C) ҳукумат раҳбари номидан олинган

D) В ва С
 1. Испанияда Франко диктатураси тугатилганидан 20 йил ўтиб...

A) Тошкентда биринчи Маркзий Осиё ўйинлари ўтказилди

B) "Гернике" картинасининг биринчи оммавий намойиши б ўлиб ўтди

C) Мексикада илк бор нефт ишлаб чи қариш дунёда биринчи ўринга чи қди

D) Битниклар ҳужум бошлади
 1. Испанияда 1975 йилга қадар Франко диктатураси б ўлганлигини биламиз. Худди шунга ўхшаш диктатура унга қ ўшни Португалияда ҳам мавжуд эди. Мазкур диктатуранинг бошида кимлар турган?

A) Альваро Кунял

B) Марио СоарешC) Антониу Салазар

D) Адольф Суарес
 1. Испания тарихида 1976-1979 йиллар қандай давр саналади?

A) Гражданлар уруши даври

B) Франко диктатураси даври

C) Франко диктатурасидан демократияга ўтиш даври

D) демократик тузумнинг мустаҳкамланиши ва ривожланиш даври
 1. Испаниянинг хозирги Севилья саборини қандай услубдан фойдаланилган ҳолда барпо этилган?

A) Арабча B) Европача

C) Осиёча D) Хитойча
 1. 1982 йилги сайловлардан с ўнг Испанияда Ҳокимият тепасига Фелипе Гонсалес раҳбарлигида социалистлар келган. Ўша пайтда Испанияда ишсизлар сони қанча б ўлган?

A) 16,6%, яъни 2,5 миллион киши

B) 26,6%, яъни 3,6 миллион киши

C) 36%, яъни 4,5 миллион киши

D) 15,6%, яъни 2,1 миллион киши

 1. 1982 йил 28 октябрдаги сайловларда ҳукумат тепасига келган Филиппе Гонсалес бошчилигидаги социалистлар 1-ислоҳатни қайси соҳада амалга оширганлигини ани қланг?

А) ижтимоий соҳада

В) И қтисодий соҳада

С) Маънавий соҳада

Д) А ва В
 1. Тоталитар Франко давлати ўз ҳукмронлиги йилларида барча партияларни та қи қлаб, Фа қатгина бир партия фаолиятини чекламаган эди. қуйидаги келтирилган жавобларнинг қайси бирида ўша партия номи келтирилган?

A) "Испания қанотлари"

B) "Ишчилар комиссияси"

C) "Бункер"

D) "Бурбончилар"
 1. Испания тарихида қачондан бошлаб демократик тузумнинг мустаҳкамланиш ва ривожланиш даври бошланди?

A) 1939 йилдан эътиборан

B) 1975 йилдан эътиборанC) 1979 йилдан эътиборан

D) 1985 йилдан бошлаб
 1. Испания турли миллатлардан иборат мамлакат б ўлиб, ҳар бир мамлакат маълум бир ҳудудда яшаб, ўз тили ва маданиятига эга. Испаниянинг шимолий-шар қий миллий районларида асосан кимлар исти қомат қиладилар?

A) кастиляликлар B) басклар

C) каталонлар D) галицийлар
 1. Испанияда яшовчи қайси хал қлар ҳозирги кунга қадар ҳам муста қиллик талаб қилиб, террорчилик й ўлини тутмо қдалар?

A) кастиляликлар B) басклар

C) каталонлар D) галицийлар
 1. 60-йилларда Испанияда и қтисодий сиёсат ўзгаради. Мазкур мамлакат и қтисодиётини, умуман саноатини индустрлаштириш учун зарур б ўлган мабла ғ қандай топилган эди?

A) Франция, ГФР, Швейцарияда мува қ қат ишлаган испан ишчиларининг ўз оилаларига й ўллаган валюта о қиши туфайли

B) туризм индустриясининг ташкил топиши й ўли билан

C) чет эл сайёҳларини мамлакатга жалб этиш й ўли билан

Д) А, В, С жавоблар т ў ғри


 1. Испанияда Хосе Мария Азнар ҳукумати и қтисоддаги қайси муаммони ҳал эта олмади?

А) ишсизлик муаммосини

В) инфляция муаммосини

С) инвестиция муаммосини

Д) хусусийлаштириш муаммосини
 1. Хуан Карлос Испания қироли деб эълон қилинган йили...

A) СССРда "қайта қуриш" сиёсати бошланди

B) Ж.Стейнбек Нобель мукофотига сазовор б ўлдиC) Анголада Агостиньо Нето президент б ўлди

D) Конго Миллий ҳаракат партияси асосчиси П. Лумумба ўлдирилди
 1. қуйидаги қироллардан қайси бири Альфонс XIII Бурбоннинг набираси саналади?

A) Э.Берлингуэр B) Фидель Кастро

C) Хуан Карлос I D) Маргарет Тэтчер


 1. "Уруш ё қасидаги тенглашув" сиёсатининг илҳомчиси...

A) Клемент Эттлидир

B) Жон Мейжордир

C) Шарль де Голлдир

D) Жон Фостер Даллесдир


 1. қайси мамлакатда парламент "кортес" деб айтилади?

A) Италияда B) Францияда

C) Данияда D) Испанияда
 1. қуйидаги к ўрсатилган этник гуруҳлар қайси мамлакатда яшашини айтинг: баск, каталон, галисий.

A) Испания B) Португалия

C) Италия D) Швейцария
 1. қуйидаги қайси давлатда ҳарбий тузатиш о қибатида фашистлар диктатураси ўрнатилиб у бош қа давлатларга нисбатан узо қ муддат са қланиб қолди?

A) Португалияда B) Италияда

C) Испанияда D) Чилида
 1. қайси ин қилоб ўз мамлакати тарихида 48 йил давом этган фашистик диктатурани қулатди?

A) "қизил гвоздика ин қилоби"

B) "26 июль ҳаракати"

C) "Ин қилобий директорат"

D) "Инката" ҳаракати
 1. Чиннигуллар ин қилоби қуйидаги қайси давлат тарихи билан бо ғли қ?

A) Италия B) Португалия

C) Япония D) Хитой
 1. қуйидаги мамлакатларнинг қайси бирида фашистик диктатура режими бош қаларга нисбатан уо қ ва қт мобайнида ҳукмронлик қилди?

A) Руминияда B) Италияда

C) Португалияда D) Германияда


 1. қайси мамлакатда фашист диктатураси бош қа жойларга нисбатан к ўпро қ, яъни 1926 йилдан 1974 йилгача давом этди?

A) Испанияда B) Германияда

C) Италияда Д) Португалияда
 1. Иккинчи жаҳон урушидан с ўнг қуйидаги давлатлардаг қайси бирининг аҳоли тумуш даражаси энг паст б ўлган.

A) Чехословакия B) Канада

C) Португалия D) Англия


 1. Фашист бос қинчиларидан Совет давлатининг т ўли қ тозаланишига ва уруш СССР таш қарисига, Марказий Европага к ўчишига сабаб б ўлган во қеани к ўрсатинг?

A) совет армиясининг 1944 йил кузидаги шиддатли ҳужуми

B) Гитлернинг Европа борасидаги режалари кескин ўзгариб кетишиC) Сталинград учун олиб борилган жаанглар

D) АқШ нинг Пёрл Харбордаги ҳарбий базаларига японларнинг қилган ҳужуми
 1. Жаҳон тарихидан маълумки, фашистик тузумга хос давлатлар томонидан геноцид жараёни амалга оширилган. Унинг моҳияти нимадан иборат?

A) бир давлатнинг иккинчи давлатга қарши уруши

B) қабила-уруғчилик тузумидаги хал қларнинг ривожи учун имкон беришC) Африка хал қларини қуллик асоратига солиб, уларни саноат ишларига жалб қилиш ва шу й ўл билан ривожлантириш

D) бирон-бир миллий, этник, ир қий ёки диний гуруҳларни батамом ёки қисман й ў қ қилиб юбориш ма қсадида амалга ошириладиган ҳаракатДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет