Неъматжон Полвонов Ўзбекистон ва жаҳон тарихи


D) 1389 йил Амир темур Хоразмни бутунлай ишгол этдибет9/81
Дата03.04.2016
өлшемі6.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   81

D) 1389 йил Амир темур Хоразмни бутунлай ишгол этди

 1. Амир Темур Т ўхтамишхон билан уруш олиб борган даврда Олтин Ўрданинг пойтахти қайси шаҳар эди?

A) Сарой Боту В) Сарой Берка
С) Хонбали қ D) Астрахан 1. 1402 йилнинг баҳорида Амир Темурнинг Кичик Осиёдаги қароргоҳига қайси мамлакатнинг элчилари юборилган?

A) Испания элчиси; Руи Гонзалес де Клавихо

В) Византияниннг элчилари; Доминикан монахлари Франсис билан Александр

С) Ватикан вакили; архиепеископ Иоанн Галонифинтибус

D) Испания элчилари; Пайдо де Клавихо Стотмайор ва Эрнан Санчес Паласуелос бошчилигида
 1. Испания элчиси Клавихо маълумотларига к ўра Самар қанд чорсуси А.Темур фармони билан неча кунда қайта тикланган?

А) 20 кунда В) 7 кунда

С) 30 кунда D) 99 кунда
 1. 1402 йил 15 майда...

А) Иоанн VII Амир Темур мактуб й ўллади

В) Карл VI га Амир Темур мактуб й ўллади

С) Карл VI Амир Темурга мактуб й ўллади

D) Элчилар Самар қанддан ж ўнатиб юборилди
 1. 1393 йили Шимолий Эрон, Иро қ ҳамда Табриз ва Султонияни ўз ичига олган хулагулар тассаруфидаги мулкларга ким ҳoким қилиб тайинланган?

A) Халил султон В) Пирмуҳаммад

С) Шоҳруҳ D) Мироншоҳ
 1. Пуатье шаҳри я қинида жанг б ўлишидан бир аср олдин...

А) Хулагилар давлати ташкил топди

В) Амир Тему рва Т ўхтамиш ўртасида жанг б ўлди

С) Сарбадорлар қ ў ғолони б ўлди

D) М ў ғуллар тамонидан Хоразм эгалланди
 1. Амир Темур Улу ғто ғ этагидаги қоятошда кимга қарши олиб борган жанги ҳа қида маълумот езиб қолдирган?

A) Боязидга қарши Анкара жанги ҳа қида

В) Дехли султони Султон Махмудга қарши олиб борган жанги ҳа қида

С) О қ Ўрда хони Урисхонга қарши олиб борган жанги ҳа қида

D) Т ўхтамишга қарши олиб борган Кунд ўзча жанги ҳа қида

 1. Амир Темур ва Т ўхтамиш ўртасидаги 1389 йилги жанг б ўлиб ўтган жойни ани қланг.

A) Жиззахнинг Аччи қ мавзеида


B) Самара билан Чистополь орали ғида

C) қунд ўзча дарёси водийсида

D) Ясси шаҳри я қинида


 1. Амир Темур ва Т ўхтамиш ўртасида б ўлиб ўтган биринчи жанг...

A) шимолий Кавказнинг Тарак дарёси водийсида б ўлиб ўтди

В) Кондурча (қундузча) дарёси водийсида б ўлиб ўтди

С) Волга дарёси б ўйида б ўлиб ўтди

D) Жиззахнинг Аччи қ мавзеида б ўлиб ўтди

 1. Темур ва Т ўхтамиш ўртасида б ўлиб ўтган с ўнги жанг ...

A) шимолий Кавказнинг Тарак дарёси водийсида б ўлиб ўтди

В) Кондурча (қундузча) дарёси водийсида б ўлиб ўтди

С) Волга дарёси б ўйида б ўлиб ўтди

D) Жиззахнинг Аччи қ мавзеида б ўлиб ўтди

 1. 1395 йил А.Темур шимолий Кавказда Тарак дарёси б ўйида ким билан жанг қилган?

А) Т ўхтамишхон билан

В) Султон махмуд билан

С) Юоязид билан

D) С ўфийлар билан

Е) ҳеч ким билан


 1. қундуз шаҳридаги жанг қачон б ўлди?

А) 5 йил В) 8 йил С) 10 йил D) 14 йил


 1. Тарихдан маълумки, Амир Темур ва Т ўхтамишхон ҳарбий қ ўшинлари ўртасида бир неча бор т ў қнашувлар юз берган. Шулардан бири 1391 йилнинг июнида б ўлиб ўтган. Мазкур жанг қаерда содир б ўлган эди?

A) Жиззахнинг Аччи қ мавзеида

B) Кондурча (қунд ўзча) дарёси водийсида


C) Шимолий Кавказнинг Тарак дарёси водийсида

D) Волга дарёси б ўйида
 1. Амир Темур Мовароуннаҳрда ўз ҳокимиятини мустаҳкамлагач, Олтин Ўрдага зарба бериб, уни кучсизлантиришга жиддий ҳаракат қилади. Бунинг сабаб ва ма қсадларини ани қланг.

A) Чунки бу даврда Амир Темур давлати учун энг кучли хавф Олтин Ўрда эди

B) Амир Темурнинг ма қсади Ж ўчи улусини ўз давлати таркибига қ ўшиб олиш эди

C) Амир Темурнинг ма қсади Олтин Ўрданинг Мовароуннаҳрга т ўташган шар қий қисмини ўз таъсири остидаги хонлар тасарруфига олиб бериш ҳамда Сарой Берка ор қали ўтадиган карвон й ўлини Мовароуннаҳр томон буриб юбориш эди

D) А ва С жавоблар т ў ғри

 1. Амир Темур нечанчи йилларда М ў ғулистонга етти марта юриш қилиб, қайси м ў ғул ҳукмдорлари устидан ғалаба қозонди?

A) 1370-1380 йилларда Зинда Чашм ва Жо қу Барлос устидан

В) 1371-1390 йилларда Ан қот ўра ва Камаруддин устидан


С) 1380-1385 йилларда Баёнсулдуз ва Ясовулий устидан

D) 1372-1379 йилларда Киморий Ино қ ва О қтов устидан
 1. Амир Темурнинг "б ўй хушуни" деб номланган сараланган қ ўшини неча қисмдан иборат эди?

A) 20 қисмдан В) 27 қисмдан

С) 30 қисмдан D) 10 қисмдан
 1. Манбалардан маълумки, Амир Темур 1403 йили уламоларнинг мажлисини ча қириб, унда мамлакат ҳамда фу қароларни бош қаришда, турли хил иншоотлар ва жамоат биноларини қуришда унга олимлар ва ф ўзалолар ўз маслаҳатлари билан к ўмаклашишларини с ўраган. Ушбу тарихий мажлис қайси шаҳарда б ўлиб ўтган?

A) Самар қанд шаҳрида

В) Байлакон шаҳрида


С) Табриз шаҳрида

D) Султония шаҳрида
 1. Амир Темурнинг ҳарбий юриши ва қтида қ ўшиндаги тартиб интизом, жангчиларнинг қуролланиши ҳа қида қайси ўрта аср тарихчиси кенг маълумотлар бериб ўтган?

A) Хондамир
В) Шарафиддин Али Яздий

С) Абдураззо қ Самар қандий


D) Низомиддин Шомий 1. Ўрта асрлар тарихини хотирланг. қуйидаги во қеаларнинг қайси бири бош қаларига нисбатан аввалро қ содир б ўлган эди?

A) Cуюр ғатмиш ў ғлоннинг Мовароуннаҳр подшолиги тахтига ўт қазилиши

B) Амир Темурнинг Мовароуннаҳрнинг амири деб эълон қилиниши

C) Саййид Барака томонидан Амир Темурга но ғора-табл билан ялов-байро қ торти қ қилиши

D) Амир Темурнинг Зинда Чашмга зарба бериб, Шибур ғон вилоятини б ўйсундириши
 1. Амир Темур саройидаги уламолар қайси жавобда т ў ғри к ўрсатилган?Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   81


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет