Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2010 жылғы республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану ережесіДата28.04.2016
өлшемі237.43 Kb.


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2010 жылғы 11.02  
№83 қаулысымен    
бекітілген

Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2010 жылғы республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану

ережесі

1. Жалпы ережелер
1. Осы Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінің 2010 жылдың республикалық бюджетінен тұқым шаруашылығын қолдауға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне (бұдан әрі – Министрлік) «2010 – 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңында 082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде көзделген қаражат есебінен және шегінде өсімдік шаруашылығын дамытудың басым бағыттарын ескере отырып, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым шаруашылығын дамытуға арналған қаражатты (бұдан әрі – бюджеттік субсидиялар) пайдалану тәртібін айқындайды.

2. Министрлік облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аударуды бюджеттік бағдарламаны төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына (бұдан әрі – төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары) және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі арасындағы нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдерге сәйкес жүргізеді.

3. Бюджеттік субсидиялар:

1) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын өндіруге бірегей тұқымдарды өндірушілердің (бұдан әрі – бірегей тұқым өндірушілер) шығындарын ішінара өтеуге. Мақта тұқымын өндіру шығындарын ішінара өтеу кезінде 1 тоннаға субсидиялар мөлшері тұқымды өңдеу технологиясына (механикалық және (немесе) химиялық тазарту әдісіне) байланысты белгіленеді;

2) бірегей тұқым өндірушілердің жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жұмысалған шығындарын толық өтеуге;

3) элиталық тұқым шаруашылықтарының (бұдан әрі – элиттұқымшарлар) нақты сатылып алынған суперэлиталық тұқым үшін шығындарын ішінара өтеуге. Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, элиталық тұқымның жоспардағы көлемін қамтамасыз ету үшін ғылыми-негізделген суперэлиталық тұқымның қажеттілігіне байланысты элиттұқымшарлардың шығындары ішінара өтеледі;

4) тұқым шаруашылықтарының (бұдан әрі – тұқымшарлар) және тұқым тұтынушыларының нақты сатылып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымы (Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы саласындағы заңнамасына сәйкес республиканың басқа облыстарынан әкелінетін тұқымдарды қоса алғанда) үшін шығындарын ішінара өтеуге. Егер тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болса және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланса, тұқымшардың шығындарын ішінара өтеу I репродукциядағы тұқымды өндірудің жоспардағы көлемін қамтамасыз ету үшін элиталық тұқымның ғылыми негізделген қажеттілігін ескере отырып жүргізіледі. Тұқымшарлардың және тұқым тұтынушылардың нақты сатылып алынған мақтаның элиталық тұқымы үшін шығындарын ішінара өтеу кезінде 1 тоннаға субсидиялар мөлшері тұқымды өңдеу технологиясына (механикалық және (немесе) химиялық тазарту әдісіне) байланысты белгіленеді;

5) отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатқан жеміс дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің (бұдан әрі – элиталық көшеттер) құнын ішінара арзандатуға арналады.

4. Осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерге Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын нақты өндірілген көлемі үшін төленеді.

5. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын өндіру шығындарын ішінара өтеуді бюджеттік субсидиялау Министрлік элиталық тұқымдар алу үшін оларды өндірудің ғылыми негізделген нормаларына сәйкес көбейту жылдары бойынша тұқымның әрбір түріне әрбір бірегей тұқым өндіруші үшін белгілеген квоталар шеңберінде жүзеге асырылады.


6. Осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерге жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөніндегі нақты орындалған іс-шаралар үшін төленеді.

7. Әрбір бірегей тұқым өндіруші үшін жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету алқабын облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті атқарушы органдарының (бұдан әрі – облыстың жергілікті атқарушы органы) өтінімдерін ескере отырып, Министрлік көп жылдық екпелер алқабына келетін телітушілерге қажеттіліктің ғылыми негізделген нормаларына сәйкес белгілейді.

8. Осы Ереженің 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған элиттұқымшарларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір тұқымның түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың суперэлиталық тұқымының нақты сатылып алынған көлемі үшін төленеді.

9. Осы Ереженің 3-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған тұқымшарларға және тұқым тұтынушыларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір тұқымның түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың элиталық тұқымының нақты сатылып алынған көлемі үшін төленеді.

10. Осы Ереженің 3-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған элиттұқымшарларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір көшеттің түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың элиталық көшеттерін арзандатылған бағамен отандық тауар өндірушілерге нақты сатылған көлемі үшін төленеді.

Элиттұқымшарлар элиталық көшеттерді отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге Министрліктің бұйрығымен белгіленген шекті бағадан аспайтын баға бойынша сатады.

11. Әрбір суперэлиталық тұқымның түрі бойынша әрбір элиттұқымшар үшін, әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша әрбір тұқым шаруашылығына және тұқым тұтынушыға, әрбір элиталық көшеттің түрі бойынша әрбір элиттұқымшар үшін квоталар белгіленген тәртіппен облыстардың жергілікті атқарушы органдары белгілейді.

12. Әрбір элиттұқымшар және тұқым тұтынушы үшін әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша субсидиялар сомасын анықтау үшін әрбір ауданда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының (бұдан әрі – ауданның жергілікті атқарушы органы) шешімімен құрамына аудан әкімдігінің, ауданның ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімдерінің, Министрліктің Агроөнекәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті аумақтық инспекциясының және ғылыми ұйымдардың қызметкерлері кіретін ведомствоаралық комиссия (бұдан әрі – ВАК) құрылады.

Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі (бұдан әрі – бөлім) ВАК-тың жұмыс органы болып табылады.

Бөлім тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылардан құжаттар қабылдау мерзімін көрсете оырып, ВАК-тың жұмыс тәртібін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етеді.

13. Квоталардың белгіленген көлемінің орындалу барысын және бюджет қаражатын игерудің уақтылығын бақылау үшін облыстың жергілікті атқарушы органы Министрлікке ағымдағы жылдың 30 шілдесінен кешіктірмейтін мерзімде нақты жетістіктердің тікелей және түпкілікті нәтижелерін көрсетіп, бірінші жарты жылдықтың қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламаны іске асыру туралы аралық есепті, ал қорытынды есепті келесі қаржы жылының 1 ақпанынан кешіктірмей береді.

Белгіленген квоталар көлемі орындалмаған жағдайда республиканың облыстары үшін дақылдар бөлінісінде квоталарды қайта бөлуді Министрлік белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

Егер квоталардың белгіленген көлемінің орындалмауы бюджеттік субсидияларды облыстар бойынша қайта бөлуге әкелген жағдайда Министрлік Қазақстан Республикасының Үкіметіне заңнамада белгіленген тәртіппен 2010 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде бюджеттік субсидияларды облыстар бойынша қайта бөлу туралы ұсыныс енгізеді.

14. Бірегей тұқым өндірушілер және элиттұқымшарлар суперэлиталық және элиталық тұқымдарды отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге нарықтық баға бойынша сатады.2. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын өндіруге жіберілген шығындарды ішінара өтеуге және жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жіберілген шығындарды толық өтеуге арналған бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі
15. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарды көбейту питомниктерінің тұқымдары мен аналық нысандар будандарын өндіруге жіберілген шығындарды ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар алу үшін:

1) бірегей тұқым өндірушілер тиісті жылдың 10 қарашасынан кешіктірмей облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімді;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын кіріске алу актілерін;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын егістігін сынақтан өткізу актілерін;

егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;

тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқылы зертхананың (бұдан әрі – тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхана) тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады.

Химиялық әдіспен тазартылған мақтаның бірегей тұқымына субсидиялар алу үшін бірегей тұқым өндірушілер қосымша мақта тұқымын химиялық әдіспен өңдеуге арналған шарттардың көшірмелерін және химиялық әдіспен тазарту бойынша орындалған жұмыстар актілерін тапсырады;

2) облыстың жергілікті атқарушы органы ұсынылған құжаттардың шынайылығын тексереді, бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі тізілімді бекітеді, облыс бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының нақты өндірілген көлемі жөнінде жиынтық тізілім жасайды және тиісті жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмейтін мерзімде белгіленген бюджеттік субсидиялар нормативтерінің негізінде бірегей тұқым өндірушілерге төленуі тиіс қаражаттың көлемін айқындайды.

16. Бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі тізілімнің, облыс бойынша нақты өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, республика бойынша нақты өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын кіріске алу актісінің, тексерілген тұқымдардың саны мен сапасы туралы тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхана анықтамасының нысандарын Министрлік белгілейді.

17. Облыстың жергілікті атқарушы органы бірегей тұқым өндірушілер ұсынған растаушы құжаттар негізінде осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдары үшін бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомость жасайды.

18. Төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес тиесілі сомаларды бірегей тұқым өндірушілердің ағымдағы шоттарына аудару үшін облыстың жергілікті атқарушы органы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.

19. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толық өтеу үшін:

1) бірегей тұқым өндірушілер жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөнінде келтірілген шығындар нәтижелері бойынша облыстың жергілікті атқарушы органына жасалған шарттардың және жұмсалған шығындар бойынша төлеу фактісін растайтын барлық құжаттардың, сондай-ақ кіріске алу актілерінің көшірмелерін тапсырады;

2) облыстың жергілікті атқарушы органы он жұмыс күні ішінде жасалған шарттардың және жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөніндегі шығындарды растайтын құжаттардың шынайылығын тексереді және осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомость жасайды.

Төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес тиесілі сомаларды бірегей тұқым өндірушілердің ағымдағы шоттарына аудару үшін облыстың жергілікті атқарушы органы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.


3. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сатып алынған суперэлиталық тұқымдары үшін элиттұқымшарлардың шығындарын ішінара өтеуге арналған бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі

20. Нарықтық құн бойынша сатылып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін:

1) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын белгіленген квоталар шегінде сатып алған жағдайда, элиттұқымшарлар ауданның жергілікті атқарушы оганына лицензиялық шартты береді, бұл бойынша патент иесі (лицензиар) элиттұқымшарға (лицензиатқа) «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына (бұдан әрі – Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заң) сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;

2) элиттұқымшарлар ай сайын 1-күнге қарай ауданның жергілікті атқарушы органына сатып алушылар бөлінісінде сатылып алынған элиталық тұқымның және көшеттердің саны мен сапасы туралы ақпарат береді;

3) элиттұқымшарлар суперэлиталық тұқымдарды сатып алу фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін ауданның жергілікті атқарушы органына:

элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

суперэлиталық тұқымдардың шығу тегін растайтын құжаттарды (тұқымға арналған аттестаттың көшірмесін);

тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхананың анықтамасын;

сатылып алынған суперэлиталық тұқымның бастапқы төлем құжаттарының, сондай-ақ тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың көшірмелерін;

элиттұқымшар мен бірегей тұқым өндірушінің арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның көлемі туралы сатып алу-сату шартын ұсынады.

Суперэлиталық тұқымды сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі – бірегей тұқым өндіруші үшін, екіншісі – элиттұқымшар үшін, үшіншісі – ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі – облыстың жергілікті атқарушы органы үшін.

Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, элиттұқымшарлар суперэлиталық тұқымға бюджеттік субсидиялар алу үшін:

бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі тізілімді;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарын кіріске алу актісін;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдары егілген егістіктерді сынақтан өткізу туралы актісін;

егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;

тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады;

4) ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелерін түпнұсқаларымен салыстырады және өзінің мөрімен куәландырады. Куәландырылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелері, суперэлиталық тұқымның нақты сатып алынған көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің бір данасы және сатып алу-сату шартының бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;

Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған құжаттардың дұрыстығын тексереді және ауыл шаруашылығы өсімдіктері суперэлиталық тұқымдарының бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімді бекітеді. Суперэлиталық тұқымдарын бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімінің бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;

5) ауданның жергілікті атқарушы органы мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 қарашасына дейін облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:

элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқым көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

элиттұқымшар мен оргигинатор арасындағы сатылған және сатып алынған суперэлиталық тұқымның көлемі туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын;

тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.

Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланған жағдайда:

оргинатор нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарының көлемі бойынша тізілімді;

тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.

6) облыстың жергілікті атқарушы органы:

он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатылып алынған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;

облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатып алынған көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген суперэлиталық тұқым көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;

әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нақты сатып алынған суперэлиталық тұқым үшін элиттұқымшарлардың шығынын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін жиынтық ведомость жасайды;

Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланған жағдайда облыстың жергілікті атқарушы органы:

он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатылып алынған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;

облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты өндірілген көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген суперэлиталық тұқым көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;

әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нақты өндірілген суперэлиталық тұқым үшін элиттұқымшарлардың шығынын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін жиынтық ведомость жасайды;

7) ұсынылып отырған суперэлиталық тұқымдарды сатып алу-сату шартының, элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқымның көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актінің, суперэлиталық тұқым бірегей тұқым өндірушісінің ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарын нақты өндірген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктері суперэлиталық тұқымдарының нақты өндірілген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің нысандарын Министрлік бекітеді.

21. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.4. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің нақты сатып алынған

элиталық тұқымдары үшін тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылардың шығындарын ішінара өтеуге арналған бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі
22. Нарықтық құн бойынша сатып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін тұқымшарлар және тұқым тұтынушылар ВАК-қа:

1) осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінімді;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін шаруа қожалығын құруға әкім шешімінің көшірмесін);

3) жер учаскесіне сәйкестендіру құжатының көшірмелерін;

4) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын сатып алынған жағдайда – лицензиялық шартты, ол бойынша патент иесі (лицензиар) элиттұқымшарға немесе тұқым тұтынушыға (лицензиатқа) Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңға сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;

5) ай сайын 1-күнге қарай элиттұқымшарлар бөлінісінде сатып алынған элиталық тұқымның саны мен сапасы туралы ақпарат;

6) элиталық тұқымдарды сатып алу фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін:

тұқымшар немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

элиталық тұқымдарды өндіруге арналған бастапқы материалдың шығу тегін растайтын құжаттарды (егістіктерді сынақтан өткізу туралы актіні және көбейту көшеттерінің, суперэлитаның, элитаның егістіктерін сынақтан өткізу туралы есепті);

тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын;

сатып алынған элиталық тұқымның бастапқы төлем құжаттарының, оның ішінде ішінара өтеуді растайтын, сондай-ақ тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың және шот-фактуралардың көшірмелерін;

элиттұқымшар мен сатып алушылар арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын ұсынады.

Бюджеттік субсидияны төлеу сатып алынған тұқым үшін тұқымның нарықтық құнының елу пайызынан кем емес мөлшерде ішінара төлем жасаған сатып алушыларға жүргізілуі мүмкін.

Бұл ретте тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар қалған сомаға төлем құжаттарының көшірмесін ВАК-ға құнын толық төлегеннен кейін, бірақ бюджеттік субсидияларды алған күнінен бастап 15 күннен кешіктірмей тапсырады.

Құнын толық төлеу шарттары орындалмаған жағдайда тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар алған бюджеттік субсидияларды қайтарады.

Суперэлиталық тұқымды сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі – элиттұқымшар үшін, екіншісі – сатып алушы үшін, үшіншісі – ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі – облыстың жергілікті атқарушы органы үшін.

Химиялық әдіспен тазартылған мақтаның тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар қосымша мақта тұқымын химиялық әдіспен өңдеуге арналған шарттардың көшірмелерін және химиялық әдіспен тазарту бойынша орындалған жұмыс актісін тапсырады.

23. Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланған жағдайда тұқымшар элиталық тұқымға бюджеттік субсидиялар алу үшін:

1) осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінімді;

2) осы Ереженің 22-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың тізбесін;

3) ай сайын 1-күнге қарай тұқымшар пайланған элиталық тұқымның саны мен сапасы туралы ақпаратты;

4) элиталық тұқымдарды пайдалану фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін:

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымшар нақты өндірген элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдарын кіріске алу актісін;

ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдары егілген егістіктерді сынақтан өткізу туралы актіні;

егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;

тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.

24. ВАК тапсырылған құжаттарды тексергеннен кейін осы Ережеге 7-қосымшаға және/немесе 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша алдын ала квоталарды қалыптастырады және оны ауданның жергілікті атқарушы органына бекітуге жібереді.

Егер тұқымды сатып алуға арналған өтінімнің сомасы бөлінген бюджеттік қаражаттың сомасынан артық болса, онда әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша квоталар ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өтінімдерінде көрсетілген егістік көлеміне барабар бөлінеді.

25. Ауданның жергілікті атқарушы органы екі жұмыс күні ішінде әрбір тұқымшарға және/немесе тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түріне алдын ала жасалған квоталарды бекітеді.

26. Бөлім үш жұмыс күні ішінде облыстың жергілікті атқарушы органына ауданның жергілікті атқарушы органы бекіткен әрбір тұқымшарға және/немесе тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түріне алдын ала жасалған квоталдарды, сондай-ақ жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 1 шілдесіне дейінгі, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 қарашасына дейінгі мерзімде бюджеттік субсидиялар төлеудің негіздемесін растайтын мынадай құжаттарды:

тұқымшар және/немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

элиттұқымшар мен сатып алушы арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын;

зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын тапсырады.

Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элитаны пайдаланған жағдайда:

ауыл шаруашылығы өсімдіктері элиталық тұқымдарының элиттұқымшар нақты өндірген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады.

27. Облыстың жергілікті атқарушы органы:

он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, мыналарды жасайды және бекітеді:

а) әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша квоталарды;

б) облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актіні;

облыс бойынша элиталық тұқымдардың нақты сатып алынған көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық тұқымдардың көлемі мен бюджеттік субсидиялардың бекітілген нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;

әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға белгіленген квоталар шегінде нақты сатып алынған элиталық тұқым үшін тұқымшарлардың және тұқым тұтынушылардың шығындарын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жиынтық ведомость жасайды.

28. Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланған жағдайда облыстың жергілікті атқарушы органы:

он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, мыналарды жасайды және бекітеді:

а) әрбір тұқымшарға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша квоталарды;

б) облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актіні;

облыс бойынша элиталық тұқымдардың нақты өндірілген көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық тұқымдардың көлемі мен бюджеттік субсидиялардың бекітілген нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;

әрбір тұқымшарға белгіленген квоталар шегінде нақты өндірілген элиталық тұқымдар үшін тұқымшарлардың шығындарын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жиынтық ведомость жасайды.

29. Ұсынылып отырған элиталық тұқымдарды сатып алу-сату шартының, тұқымшар немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымның көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымның көлемі жөніндегі жинынтық актінің, химиялық әдіспен тазалау туралы жұмыстың орындалғаны жөніндегі актінің, ауыл шаруашылығы өсімдіктері элиталық тұқымдарының тұқымшар нақты өндірген көлемі туралы тізілімнің, облыс бойынша нақты өндірілген элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актінің нысандарын Министрлік бекітеді.

30. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.5. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған элиталық көшеттердің құнын ішінара арзандатуға арналған

бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі
31. Арзандатылған құн бойынша сатылған элиталық көшеттерге бюджеттік субсидиялар алу үшін:

1) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының көшеттері белгіленген квоталар шегінде сатылған жағдайда, элиттұқымшарлар ауданның жергілікті атқарушы органына лицензиялық шартты береді, ол бойынша патент иесі (лицензиар) элиталық тұқым шаруашылығына (лицензиатқа) Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңға сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;

2) элиттұқымшарлар ай сайын 1-күнге қарай ауданның жергілікті атқарушы органына сатып алушылар бөлінісінде сатылған элиталық көшеттердің саны мен сапасы туралы ақпарат береді;

3) элиттұқымшарлар элиталық көшеттерді сату фактісін растау үшін тиісті жылдың 20 маусымына дейін ауданның жергілікті атқарушы органына:

элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

элиталық көшеттерді өндіруге арналған бастапқы материалдың шығу тегін растайтын құжаттарды (сынақтан өткізу туралы және сынақтан өткізу туралы есепті);

сатылған элиталық көшеттердің бастапқы төлем құжаттарының, сондай-ақ көшеттерді тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың және шот-фактуралардың көшірмелерін;

элиттұқымшар мен сатып алушының арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық көшеттердің көлемі туралы элиталық көшеттерді сатып алу-сату шартын ұсынады.

Элиталық көшеттерді сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі – элиттұқымшар үшін, екіншісі – сатып алушы үшін, үшіншісі – ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі – облыстың жергілікті атқарушы органы үшін;

4) ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелерін түпнұсқаларымен салыстырады және өзінің мөрімен куәландырады. Куәландырылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелері, элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің бір данасы және сатып алу-сату шартының бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;

5) ауданның жергілікті атқарушы органы тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:

элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттер көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;

элиттұқымшар мен сатып алушы арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық көшеттердің саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын тапсырады;

6) облыстың жергілікті атқарушы органы:

он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;

облыс бойынша элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық көшеттердің көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;

әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған элиталық көшеттер құнын ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған жиынтық ведомость жасайды;

7) ұсынылып отырған элиталық көшеттерді сатып алу-сату шартының, элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша сатылған элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық актінің нысандарын Министрлік бекітеді.

32. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.

33. Ай сайын 5-күнге қарай, бірақ тиісті жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей облыстың жергілікті атқарушы органы Министрлікке тұқым шаруашылығын дамытуға бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомостьтардың және жиынтық ведомостардың көшірмелерін, бюджеттік субсидиялардың төленген көлемі туралы есепті ұсынады.6. Тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылау
34. Министрліктің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің тұқым шаруашылығы бойынша мемлекеттік инспекторлары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұқым шаруашылығы саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

35. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Министрлік нәтижелер туралы жасалған келісімдер негізінде төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттердің уақтылы аударылмағаны үшін жауапты болады.36. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiлерiнiң бiрiншi басшылары нысаналы трансферттердi нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы жасалған келiсiмге сәйкес келмейтiндей пайдаланғаны, тiкелей және түпкiлiктi нәтижелерге қол жеткiзбегенi, алынған нысаналы трансферттердi пайдалану есебiнен қол жеткiзiлген тiкелей және түпкiлiктi нәтижелер туралы есептi табыс етпегенi үшiн жауапты болады.
_____________________Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет