Община асеновград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 гДата02.05.2016
өлшемі198.74 Kb.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.АСЕНОВГРАД

1911-1926-смесени


1927-2007

гр Асеновград

-

-


С.БАЧКОВО

1911-1929 смесени

1930 – 1977; 1992


гр Асеновград


-

-

С.БОР

1981 – 1986

гр Асеновград


-

До 1981 с Три могили

С.БОЯНЦИ

1900 -1927 – смесени

1928 – 1934

1950-2005

гр Асеновград


-

1935 - 1949 – с.Болярци

С.ВРАТА

-


-

-

с.Мостово

С.ГОРНОСЛАВ

1989

гр Асеновград


-

До 1989 – с.Червен

С.ДОБРОСТАН

1914 – 1927 смесени

1930 – 1934

1941 – 1955

1960 – 1967


гр Асеновград


1970 – 1982 изгубени

1935 - 1940 – с.Чеврен

1956 – 1959 – с.ОрешецС.ДОЛНОСЛАВ

1911 – 1934 смесени

1948 – 1955; 1992


гр Асеновград


-

1935 – 1947 – с. Червен -

С.ЖЪЛТ КАМЪК

1987 – 1990

гр Асеновград


-

1911 – 1987 с.Червен

С.ЗЛАТОВРЪХ

1911 – 1929 –смесени

1930 – 1999


гр Асеновград


-

-

С.ИЗБЕГЛИИ

1904 -1929 –смесени

1930 – 1982


гр Асеновград


1952 –изгубени

1935 - 1936 – с.Златовръх

С.ИЗВОРОВО

-


-

-

с. Бор

С.КОЗАНОВО

1912 -1916 –смесени

1918- 1929 – смесени

1930 - 1934

1945 – 1993


гр Асеновград


1917 – унищожени

при пожар

1922 – унищожени

при пожар1935 – 1945 – с. Златовръх

С.КОНУШ

1918 – 1924 смесени

1944 – 2001; 2007


гр Асеновград


1923 – 1934 изгубени

1935, 1936 – с.Болярци,

община Садово

1937 - 1943 – с. Избегли


С.КОСОВО


-

-

-

с Нареченски бани

С.ЛЕНОВО

1911 – 1929 смесени

1930 – 1934

1946 – 1989

гр Асеновград


1952 – изгубени

1935 – 1945 – с.Искра

общ. ПървомайС.ЛЯСКОВО

1921 – 1925

1928 – 1934

1981 - 1984

гр Асеновград


1926, 1932

изгубени


1935, 1936 – с.Горни воден

1937– с..ЯвровоС.МОСТОВО

1959 – 1967; 1992; 2000

гр Асеновград


-

До 1932 – гр. Лъки

1933 – 1958 – с ОрешецС.МУЛДАВА

1930 – 1934

1945 – 1990; 1995; 2001


гр Асеновград


1910 – 1929 изгубени

1934 – 1944 – с.Червен

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

1900 -1929 – смесени

1930 – 1934

1945 – 1995

гр Асеновград


1905 – 1921 –изгубени

1935 – 1944 – с.Хвойна

С.НОВАКОВО

1907 -1929– смесени

1930 – 1934

1939 – 1990

гр Асеновград


-

1935 -1939 – с.Тополово

С.НОВИ ИЗВОР

1916 -1929– смесени

1930 -1934

1960 -2000

гр Асеновград


1931 – 1932 изгубени

1934 -1945 с.Дълбок извор

1945 – 1959 с.ЗлатовръхС.ОРЕШЕЦ

1923; 1924; 1929 - см.

1930 – 1934

1945 – 1971; 2007

гр Асеновград


-

1925 – 1928

1935 – 1944 с.ЧервенС.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

1921 – 1929;1940

смесени


1930 – 1934

1942 – 1970; 1985; 1987; 1995гр Асеновград


1923; 1926; 1966

1980 – 1984 изгубени1935 -1941 с.Златовръх

С.СИНИ ВРЪХ

-

гр Асеновград


-

с.Мостово

С.СТОЕВО

1923 – 1927; 1929

1930 – 1933

1943 - 1949; 1951

1955;1956;1973;

1992 - 2001

гр Асеновград


-

1928, 1935, 1942, 1950

1952, 1954, 1957

1958 – 1972

1974 – 1980 с.ЗлатовръхС.ТОПОЛОВО

1910 – 1929 – смесени

1930 – 2002


гр Асеновград


-

-

С.ТРИ МОГИЛИ

1911 – 1928 смесени

1930 – 1934; 1941

1947 – 1951

1959 – 1970; 1980

1990 – пресъставени по решения на съда

2007

гр Асеновград


-

1913, 1919, 1921-1924

1929, 1935-1940, 1942

1944 – 1946, 1952-1958

1962, 1965-1966

1971 – 1979 с Новаково


С.УЗУНОВОгр Асеновград


-

До 1979 - с.Три могили

С.ЧЕРВЕН

1911 – 1929 – смесени

1930 – 1960

1965 – 1977; 1990

гр Асеновград


1914 – изгубени

-

С.БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - закрито

1928- смесени

1936 – 1950


гр Асеновград

-

-


С.ГОРНИ ВОДЕН - закрито

1922 – 1929 – смесени

1930 – 1979

1990”В”

гр Асеновград


-

-

С.ДОЛНИ ВОДЕН - закрито

1911 – 1929 – смесени

1930 – 1934

1946 – 1985; 1990”Б”

гр Асеновград


-

1935 – 1945 Горни Воден

С.МАЛКО ТОПОЛОВО - закрито

1910 – 1929 – смесени

гр Асеновград


-

-

С.НАРЕЧЕН - закрито

1945 – 1975

гр Асеновград


-

До 1945 – с.ЮговоОБЩИНА АСЕНОВГРАД - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.АСЕНОВГРАД

1911 – 1926 – смесени


1927 – 2007

Асеновград

-

-


С.БАЧКОВО

1911 – 1929 – смесени

1930 – 2007


гр Асеновград


-

-

С.БОР

1981 – 2002

гр Асеновград


-

До 1981 с Три могили

С.БОЯНЦИ

1900 – 1929– смесени

1930 – 1934

1950 – 1995


-

-

1935 – 1949 – с.Болярци

С.ВРАТА

-

-

-

с. Мостово

С.ГОРНОСЛАВ

1981 – 1986

гр Асеновград


-

До 1981 - с.Червен

С.ДОБРОСТАН

1911 – 1927 смесени

1930 – 1934

1941 – 1955

1960 – 1978


гр Асеновград

1935 – 1940 с.Червен

1956 – 1959 с. ОрешецС.ДОЛНОСЛАВ

1911 – 1934 смесени

1973 – 1995


гр Асеновград


-

1935 – 1947 с. Червен

С.ЖЪЛТ КАМЪК

1982 -1998

гр Асеновград


-

До 1982 с.Искра

С.ЗЛАТОВРЪХ

1911 – 1929 – смесени

1930 – 2007


гр Асеновград


-

-

С.ИЗБЕГЛИИ

1903 – 1929- смесени

1930 – 2005


гр Асеновград


1921 – изгубени

-

С.ИЗВОРОВО

-

-

-

с Бор

С.КОЗАНОВО

1911 – 1934 – смесени

1945 – 2003


гр Асеновград


1917 – унищожени

при пожар


1922 – унищожени

при пожар

1935 – 1944 - с.Златовръх

С.КОНУШ

1945 – 1998; 2004

гр Асеновград


-

1935, 1936 с.Болярци

1937 – 1944 с.ИзбеглиС.КОСОВО

-

-

-

с Нареченски бани

С.ЛЕНОВО

1911 – 1929- смесени

1930 – 1934

1945 – 2003

гр Асеновград


1952 – изгубени

1935 – 1944 с. Искра


С.ЛЯСКОВО

1929 – 1934

1938 – 1944


гр Асеновград


1932 – изгубени

1935, 1936 – Горни воден

1937, 1945 – 1981 – с. Яврово, общ. КукленС.МОСТОВО

1960 – 1989

гр Асеновград


-

До 1960 – с Орешец

С.МУЛДАВА

1910 – 1929- смесени

1930 – 2007


гр Асеновград


-

1934 – 1944 с.Червен

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

1900 – 1929 – смесени

1930 - 1934

1945 – 2007

Асеновград


1905 – 1921

1930, 1932 – изгубени1935 – 1944 с.Хвойна

С.НОВАКОВО

1911 – 1929- смесени

1930 – 1995; 2007


Асеновград


-

1935 – 1938 – с.Тополово

С.НОВИ ИЗВОР

1900 – 1907 – смесени

1916 – 1929

1930 – 2003; 2004

Асеновград


1917 – изгубени

1934 – 1944 – с Дълбок извор

1945 – 1959 – с.ЗлатовръхС.ОРЕШЕЦ

1945 – 1980

Асеновград


-

1935 – 1944 с.Червен

С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

1921 – 1929 смесени;

1940;


1930 - 1933

1944 – 2005


Асеновград


Изгубени:

1923; 1926; 1942; 1943
1934 – 1941 – с.Златовръх


С.СИНИ ВРЪХ

-

Асеновград


-

с.Мостово

С.СТОЕВО

1923 – 1927 –смесени

1930 – 1934

1943 – 1951; 1955

1977 - 2005


Асеновград


-

1928 – 1931, 1935,1942

1952 – 1954 , 1956 – 1976

1980 – с.Златовръх


С.ТОПОЛОВО

1910 – 1929 –смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

-

С.ТРИ МОГИЛИ

1911 - 1929 – смесени

1983 - 1999


Асеновград


1930 – 1948 изгубени

-

С.УЗУНОВО

1980 – 1997

Асеновград


-

До 1979 – с.Три могили

С.ЧЕРВЕН

1911 – 1929 – смесени

1930 – 1996; 2007


Асеновград


1914, 1930 – 1936

1938, 1940 – 1948

1950 – 1954

1957 – 1959 изгубени-

С.БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - закрито

1928 – смесени

1929 – 1953


Асеновград


-

-

С.ГОРНИ ВОДЕН - закрито

1922 – 1929– смесени

1930 – 1986


Асеновград


1923 – изгубени
С.ДОЛНИ ВОДЕН - закрито

1911 – 1929 - смесени

1930 – 1986


Асеновград


-

1935 – 1945 Горни Воден

С.МАЛКО ТОПОЛОВО - закрито

1910 – 1929 – смесени

Асеновград


-

-

С.НАРЕЧЕН - закрито

1945 - 1971

Асеновград


-

До 1945 с Югово
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.АСЕНОВГРАД

1911 – 1926 – смесени

1927 – 2007


Асеновград

-

-


С.БАЧКОВО

1911 – 1929 – смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

-

С.БОЯНЦИ

1911 – 1929 – смесени

1930 – 1934

1950 - 2007

Асеновград

1935 – 1949 с.Болярци

С.БОР

1981 – 2007

Асеновград


-

До 1981 с Три могили

С.ВРАТА

1981 – 2007

Асеновград


-

До 1981 – с Мостово

С.ГОРНОСЛАВ

1979 – 2007

Асеновград


-

До 1979 – с Черевен

С.ДОБРОСТАН

1911 – 1927 – смесени

1930 – 1933

1941 – 1955

1960 – 2007


Асеновград


1956 – 1959

изгубени


1934 – 1940 с Червен

1956 – 1959 с.ОрешецС.ДОЛНОСЛАВ

1914 – 1929 смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

1935 – 1945 с.Червен

С.ЖЪЛТ КАМЪК

1983 – 2007

Асеновград


-

До 1983 - с Искра

С.ЗЛАТОВРЪХ

1911 – 1929 смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

-

С.ИЗБЕГЛИИ

1913 – 1929 смесени

1930 – 2007Асеновград


1921 – изгубени

-

С.ИЗВОРОВО

-

-

-

с Бор

С.КОЗАНОВО

1912 – 1929 - смесени

1930 - 1934

1945 – 2007

Асеновград


1917 – унищожени

при пожар

1922 – унищожени

при пожар1935 – 1944

с. ЗлатовръхС.КОНУШ

1918 – 1924 - смесени

1944 – 2008


Асеновград


-

1935,1936 - с Болярци

1937 – 1944 с ИзбеглииС.КОСОВО

-

-

-

с Нареченски бани

С.ЛЕНОВО

1911 – 1929 – смесени

1930 – 1934

1946 - 2007

Асеновград


1952 – изгубени

1935 – 1945 с Искра

Първомай


С.ЛЯСКОВО

1921 – 1928 - смесени

1930 – 1934

1981 – 2008

Асеновград


1932 – изгубени

1935,1936 –Горни воден

1939 – 1981 ЯвровоС.МОСТОВО

1959 – 2007

Асеновград


-

До 1959 – с Орешец

С.МУЛДАВА

1910 – 1929 – смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

1934 – 1944 с Червен

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

1911 – 1929 смесени 1934

1945 – 2007


Асеновград


-

1935 – 1944 с Хвойна


С.НОВАКОВО

1911 – 1929 смесеин

1930 – 1934

1939 – 2007

Асеновград


-

1935 – 1938 с Тополово

С.НОВИ ИЗВОР

1916 – 1929 смесени

1930 – 1934

1960 – 2007

Асеновград


-

1934 – 1945 с Дълбок извор

1946 – 1959 с ЗлатовръхС.ОРЕШЕЦ

1923; 1924; 1929 смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

1956,1967,1968 с Червен

С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

1921 – 1929 смесени

1931 – 1934

1943 – 2007

Асеновград


1923, 1926, 1930

1933 – изгубени1935 – 1942 с Златовръх

С.СИНИ ВРЪХ

24.02.1981 - 2007

Асеновград

До 1981 с Мостово

С.СТОЕВО

1923 – 1929 смесени

1930 – 1934

1944 – 1950; 1955; 1966

1973 – 1979

1981 – 2007

Асеновград

-

1928, 1935 –1942,1946

1951 – 1954 1956-1965

1967-1973 ;1980

с ЗлатовръхС.ТОПОЛОВО

1911 – 1929 смесени

1930 – 2007


Асеновград


-

-

С.ТРИ МОГИЛИ

1911 – 1928 смесени

1981 – 2007


Асеновград


-

До 1980 – с Новаково

С.УЗУНОВО

1979 – 2007

Асеновград


-

До 1979 с Три могили

С.ЧЕРВЕН

1911 – 1929 смесени

1930 – 2007


Асеновград


1914, 1931 – изгубени

1957 -1959 изгубени-

С.БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - закрито

-

-

-

с.Бачково

С.ГОРНИ ВОДЕН - закрито

1922 – 1929 смесени

1930 – 1986


Асеновград


1923 – изгубен

-

С.ДОЛНИ ВОДЕН - закрито

1911 – 1929 – смесени

1930 – 19351946 – 1986

Асеновград


-

1935 – 1945 Горни Воден

С.МАЛКО ТОПОЛОВО - закрито

1910 – 1929 – смесени

Асеновград


-

-

С.НАРЕЧЕН - закрито

1945 - 1971

Асеновград


-

От 1929 – 1945 с Югово


Каталог: rgs
rgs -> Сборник тестов к лабораторным занятиям по курсу «минералогия и петрография» Учебное пособие для специальностей
rgs -> Исследование структуры зк
rgs -> Община айтос състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община алфатар състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> «Социокультурные и валеологические основы менеджмента оказания анимационных и рекреационных услуг»
rgs -> Община антоново Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
rgs -> Община. Ардино. Състояние на Регистрите за раждане към 25. 01. 2010 г
rgs -> Община царево състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет