Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет16/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

Източник: ТСБ - Пловдив

Делът на населението в трудоспособна възраст в община Асеновград през 2012 г. е 61,39%, като общо за страната през същата година този относителен дял е – 61,8%, което показва сходство в характеристиките.

В общината поради ниската раждаемост съществува тенденция към намаляване на населението в под трудоспособна възраст. Най-малка е тази група през 2013 г. – 9 005, докато през 2008 г. групата е наброявала – 9 590 човека. От друга страна делът на хората в над трудоспособна възраст се увеличава, за да достигне през 2012 – 24,19%. През 2008 г. относителният дял на тази група е бил - 23,12 на сто. Така, че тенденцията на увеличаване групата на хората в над трудоспособна възраст и намаляване на групата в под трудоспособна възраст е на лице, макар да не е рязко изразена.

Тенденцията на застаряване личи и от процентите изразяващи възрастовите съотношения в групите. Така например съотношението между зависимите групи към независимите групи (0 - 14, 65+/15 – 64) нараства от 47,1% през 2008 г. на 50,5% през 2013 г., което показва че групата на зависимите (0-14 и 65+) се увеличава непрекъснато.

Същевременно населението в пенсионна възраст ще продължава да нараства, което ще повишава и социалното натоварване на икономически активните лица. Големият относителен дял на хората в над трудоспособна възраст, който продължава да се увеличава, поставя сериозни предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане и здравеопазването.

Този процес в бъдеще неминуемо ще доведе не само до намаляване на населението в трудоспособна възраст, но до ограничаване на работната сила в общината. Отчитайки този факт Общинското ръководство през следващия програмен период трябва да засили вниманието си върху социалните и здравните услуги на територията на общината.

В по-долу поместената таблица е показано разпределението на населението по възрасти. Анализът на данните отново потвърждава направените по-горе изводи.

Таблица 32: Население към 31.12.2013 г. в община Асеновград по възрастОбщо

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

2008 г. 

65 577

3 056

2 928

2 918

3 715

4 270

4 474

4 874

4 588

4 745

4 891

4 560

4 428

4 034

3 459

3 309

2 716

1 739

720

120

28

5

2009 г.

65 222

3 039

2 929

2 838

3 561

4 291

4 382

4 790

4 570

4 683

4 872

4 625

4 373

4 153

3 489

3 147

2 768

1 759

770

145

32

6

2010 г.

64 647

3 006

2 973

2 814

3 318

4 161

4 263

4 741

4 576

4 623

4 797

4 705

4 251

4 257

3 581

3 068

2 773

1 740

814

159

23

4

2011 г.

63 713

2 781

2 777

2 887

3 173

3 693

4 105

4 580

4 584

4 546

4 641

4 783

4 377

4 324

3 770

3 096

2 786

1 687

902

187

28

6

2012 г.

63 239

2 728

2 838

2 872

3 010

3 525

4 026

4 453

4 652

4 556

4 528

4 732

4 436

4 353

3 713

3 222

2 697

1 758

886

227

23

4

2013 г.

63 052

2 684

2 903

2 870

2 880

3 386

4 012

4 307

4 714

4 427

4 584

4 751

4 477

4 350

3 794

3 181

2 713

1 836

893

261

26

3

Източник ТСБ - Пловдив

Населението в младежка възраст за тези 6 години намалява непрекъснато, но най-драстично е намалението в следните възрастови групи:

  • от 0 до 4 години броя им е намалял с 372 деца;

  • от 15 до 19 години, броя им е намалял с 835 човека;

  • от 20 до 24 години, броя им е намалял с 884 човека;

  • от 25 до 29 години, броя им е намалял с 462 човека.

Непрекъснато намалява и броя на хората в зряла възраст.

  • от 30 до 34 години броя им е намалял с 567 човека;

  • от 40 до 44 години броя им е намалял с 318 човека;

  • от 45 до 49 години броя им е намалял с 307 човека.

За демографския профил на общината важно значение имат и браковете. През 2012 и 2013 г. има леко покачване на броя на браковете, които през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. постепенно намаляват. Поради динамиката на браковете, която няма определена насоченост и коефициента на брачност се променя и варира от 3,7 през 2008 г. до 3,0 през 2011 г. Въпреки разпространението на т.нар. фактически бракове при които младите хора все повече предпочитат съвместното съжителство, без да сключват граждански брак, тенденцията в община Асеновград не е еднопосочна, което говори за една по-голяма устойчивост на брачността на местно ниво.

Таблица 33: Брачност и бракоразводностОбщини / Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

брой

на 1000 души

брой

на 1000 души

брой

на 1000 души

брой

на 1000 души

брой

на 1000 души

брой

на 1000 души

Община Асеновград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брачност

241

3,7

228

3,5

199

3,1

194

3,0

215

3,4

230

3,6

Бракоразводност

104

1,6

88

1,3

80

1,2

95

1,5

92

1,4

80

1,3

Източник ТСБ - Пловдив

Етническата принадлежност на хората е друга важна характеристика на населението, защото влияе както върху възпроизводството, така и върху трудовата активност и общественото поведение. Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език. Най-голямата етническа група в община Асеновград е българската етническа група, състояща се от 45 242 души, следва я турската с – 11 826 души и ромската с 633 души.

Таблица 34: Население по етническа група в община Асеновград към 01.02.2011 г.


Общо

Българска

Турска

Ромска

Друга

Не се самооп-ределям

Непоказано

64 034

45 242

11 826

633

106

451

5 776

Източник ТСБ - Пловдив
Образованието на населението на дадена територия е следващия важен показател, характеризиращ истинските възможности за нейното развитие и качество на живот.

Таблица 35: Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование в община Асеновград към 01.02.2011 г.Град/село

Общо

Степен на завършено образование

Никога не посещавали училище

Дете до 7 г. вкл., което още не посещава училище)

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

60 111

8 244

26 854

16 140

4 434

3 139

1 172

128

ГР.АСЕНОВГРАД

47 626

7 601

22 474

11 240

2 962

2 494

757

98

Села

12 485

643

4 380

4 900

1 472

645

415

30


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет