Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет20/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32

Източник: ТСБ – Пловдив

От данните става ясно, че образователната система на община Асеновград е изградена от 11 основни училища, 2 средни общообразователни училища, 3 професионални гимназии, 7 целодневни детски градини, 3 обединени детски заведения, 1 обединен детски комплекс и едно Специално училище (Помощно училище).

През последните три години е закрито едно общинско учебно заведение в с. Конуш. Броят на паралелките също е намален поради намаления брой учащи се. Тези тенденции се дължат основно на отрицателните демографски процеси и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на училищната мрежа и създаване на средищни училища.

Към 01.01.2014 г. по данни на община Асеновград в системата на общинското образование са обхванати 1 948 деца, които се обгрижват в 72 групи /67 градински и 5 яслени/ и 5 001 ученици, които се обучават в 234 паралелки, 97 полуинтернатни групи, и деца в подготвителни групи в училище 274, в 15 групи.

Извън системата на предучилищното възпитание всяка година остават необхванати около 5 % от децата, които са предимно от ромската общност;

Процента на отпадащите ученици в задължителна училищна възраст, от училищата на територията на общината е 0,6 % от всички ученици;

Броят на обхванатите в извънкласни дейности, организирани от обслужващите звена е 224.

Ето какъв е и броя на учениците и учителите разпределен по училищата, намиращи се на територията на община Асеновград (Табл. 43 и Табл.44).Таблица 43: Общински училища в община Асеновград

N

Име на училището

Брой ученици

Брой учители

1.

СОУ "Св.св.Кирил и Методий" – гр.Асеновград

904

70

2.

СОУ "Св. Княз Борис І" – гр.Асеновград

794

57

3.

ОУ "Ангел Кънчев" – гр.Асеновград

332

29

4.

ОУ „Отец Паисий“ – гр.Асеновград

271

29

5.

ОУ "Христо Ботев" – гр.Асеновград

563

48

6.

ОУ "Петко Каравелов" – гр.Асеновград

723

63

7.

ОУ "Никола Вапцаров"

714

61

8.

ОУ "Райна Княгиня" - кв.Г.Воден

73

11

9.

ОУ "Панайот Волов"- кв.Д.Воден

311

28

10.

ОУ "проф.д-р Асен Златаров" - с.Боянци

189

19

11.

ОУ "Отец Паисий" - с.Мулдава

120

19

12.

ОУ"Климент Охридски" - с.Златовръх

106

17

13.

ОУ "Отец Паисий" - с.Тополово

207

15

Източник: Община Асеновград
На територията на общината има и едно ОДК "Васил Левски" – гр. Асеновград, което се грижи за извънкласните занимания на учениците. В него работят 5 учители.

Таблица 44: Държавни училища в община АсеновградN

Име на училището

Брой ученици

Брой учители

1.

ПГ"Цар Иван Асен ІІ" – гр. Асеновград

481

40

2.

ПГ по хранително вкусови

технологии "Св.Д.Солунски"-Асеновград

298

24

3.

ПГ "Св.П.Евтимий"

- Асеновград87

9

4.

Помощно училище

"Св. Архангел Михаил"- Асеновград (Специално училище)

29

9

Източник: Община Асеновград

Демографският фактор се отразява и на броя на децата в училищна възраст, което не дава възможност да се покриват изискванията на Наредба № 7 за пълняемостта на паралелките и групите и води до намаляване броят им.За 3 години броя на учащите е намалял с 163 деца. Най-активен е този процес в началния курс, където учениците са намалели с 110. В прогимназиалния курс имаме увеличение от 31 учащи, а в средния намаление с 84 учащи.
Таблица 45: Учащи9 по видове учебни институции в община Асеновград

Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Общо

6326

6246

6163

Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) - общо

2275

2248

2165

Общообразователни училища

2267

2244

2161

Специални училища

8

4

4

Прогимназиално образование (V - VIII клас‚ ISCED - 2А) - общо

1941

1927

1972

Общообразователни училища

1931

1917

1959

Специални училища

10

10

13

Професионални училища с прием след VІ и VІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С) - общо

2110

2071

2026

Общообразователни училища

962

882

876

Специални училища

-

-

-

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация)

1070

83

814

Професионални гимназии и училища (ІІ степен професионална квалификация)

78

1106

336

Професионални училища с прием след VІІІ клас (І степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионално обучение след средно образование (ISCED - 4C) ІV степен професионална квалификация)

-

-

-

Колежи (ISCED - 5В)

-

-

-

Университети и специализирани
висши училища (ISCED - 5А)


-

-

-

По видове учебни институции

 

 

 

Общо

6326

6246

6163

Общообразователни училища

5160

5043

4996

Специални училища

18

14

17

Училища по изкуствата (ІІІ степен професионална квалификация)

-

-

-

Професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация)

1070

83

814

Професионални колежи с прием след средно образование

-

-

-

Професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация)

78

1106

336

Източник: ТСБ – Пловдив

От данните в следващата таблица е видно, че броя на напусналите през последните години е намалял, като през 2011/2012 г. той наброява 84 ученици или това прави 2% спрямо броя учениците межу I и VIII клас. Въпреки това големината на тази група е обезпокояваща и за нейното по-нататъшно редуциране е необходимо да се вземат спешни мерки.

Таблица 46: Учащи I-VIII напуснали общообразователните и специални училища в община Асеновград


Години

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Община Асеновград

103

86

113

92

84

Източник: ТСБ - Пловдив

Общината разполага с голям брой квалифицирани преподаватели, което се вижда от таблицата поместена по-долу. Общо на територията на общината преподавателите са 429, като за 3 години техния брой е намалял с 14. Това се дължи на тенденцията за намаляване броя на децата, която води след себе си и до намаляване броя на учителите. Най-голям е броя на учителите в общообразователните училища – 348, следвани от професионалните гимназии – 74.


Таблица 47: Преподаватели по видове учебни институции в община Асеновград

Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Общо

443

434

429

Общообразователни училища

358

351

348

Специални училища

8

7

7

Професионални гимназии и училища след VІ, VІІ и VІІІ клас3

77

76

74

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет