Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет21/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

Източник: ТСБ - Пловдив

Един от приоритетите на Община Асеновград е подобряването на условията в общинските училища и създаване на модерна учебна среда за учениците от основните и средни училища. Учебната база освен ремонтните дейности на училищните сгради включва изграждането и оборудването на специализирани кабинети в училищата, спортни съоръжения и ученически столове, които да осигуряват топла храна за учащите се, както и други условия за отдих и почивка.


Таблица 48: Видове спортни съоръжения в общообразователните училища

N

Име на училището

Открити спортни площадки

Закрити спортни площадки

1.

СОУ "Св.св.Кирил и Методий" – гр.Асеновград

Волейбол, Баскетбол, Хандбал, Тенис на корт, Комбинирана площадка

Физкултурен салон, Фитнес

2.

СОУ "Св. Княз Борис І" – гр. Асеновград

Футбол, Баскетбол, Волейбол

Физкултурен салон

3.

ОУ "Ангел Кънчев" – гр.Асеновград

Футбол, Баскетбол, Лека атлетика
4.

ОУ „Отец Паисий“ – гр.Асеновград

Футбол, Хандбал, Волейбол, Баскетбол

Физкултурен салон голям и малък

5.

ОУ "Христо Ботев" – гр.Асеновград
Физкултурен салон

6.

ОУ "Петко Каравелов" – гр.Асеновград

Футбол, баскетбол, волейбол

Физкултурен салон

7.

ОУ "Никола Вапцаров"

Футбол, Волейбол, Хандбал, Баскетбол, Лека атлетика

Физкултурен салон, Фитнес зала

8.

ОУ "Райна Княгиня" - кв.Г.Воден9.

ОУ "Панайот Волов"- кв.Д.Воден

Футбол, Волейбол, Баскетбол, Лека атлетика
10.

ОУ "проф.д-р Асен Златаров" - с.Боянци

Футбол, Хандбал, Баскетбол, Лека атлетика, Волейбол и др.
11.

ОУ "Отец Паисий" - с.Мулдава

Волейбол, Баскетбол и Хандбал

Физкултурен салон

12.

ОУ"Климент Охридски" - с.Златовръх

Баскетбол, Хандбал, Волейбол

Физкултурен салон

13.

ОУ "Отец Паисий" - с.Тополово

Футбол, Волейбол, Хандбал, Баскетбол, Лека атлетика
Източник: Община Асеновград

От данните става ясно, че общинските и държавните училища имат изградена спортна инфраструктура, която трябва непрекъснато да се поддържа и обновява.

Таблица 49: Видове спортни съоръжения в държавните училища


N

Име на училището

Открити спортни площадки

Закрити спортни площадки

1.

ПГ"Цар Иван Асен ІІ" – гр. Асеновград

Футбол, Волейбол, Баскетбол, Писта за бягане

Физкултурен салон

2.

ПГ по хранително вкусови технологии "Св.Д.Солунски"-Асеновград

Футбол, Волейбол, Баскетбол
3.

ПГ "Св.П.Евтимий"

- Асеновград

4.

Помощно училище

"Св. Архангел Михаил"- Асеновград (Специално училище)

Футбол, Баскетбол

Физкултурен салон

Източник: Община Асеновград

Ученически столове има и се използват по предназначение в ОУ "Ангел Кънчев", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Отец Паисий" – Асеновград, ОУ "Петко Каравелов", СОУ „Свети княз Борис I” и СОУ "Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Отец Паисий” с. Мулдава, ОУ „Климент Охридски” с. Златовръх.     

Съвременни кабинети с модерно оборудване има изградени във всички училища.

Всички училища и детски градини са оборудвани с компютърни конфигурации, лаптопи, мултимедии, екрани, копирна техника, осигурен е постоянен достъп до интернет.

Проблем е намаляващият брой деца в селата и в кварталите. За целта някои детски градини са преобразувани като филиали на по-големите детски заведения. В тях групите са сведени до минимум, необходим за запазване на социалната услуга на съответната територия.

Таблица 50: Детски градини и филиали

Детски градини

Филиали

Брой деца през 2012 г.

Брой

учители

1.

ЦДГ "Пролет"

Ф-л Боянци

168

14

2.

ЦДГ "Дружба"

Ф-л Избегли

164

14

3.

ЦДГ "Н. Вапцаров"

Ф-л „ Слънце“

344

28

4.

ЦДГ "Мир"

Ф-л Стоево

206

16

5.

ЦДГ "Надежда"

Ф-л Козаново

136

12

6.

ЦДГ "Радост"

Ф-л кв. „Горни воден“

191

16

7.

ЦДГ „Щастливо детство“ -с. Тополово
91

9

8.

ОДЗ "Б. Динчо"

ф-л Мулдава

170

12

9.

ОДЗ "Зорница"

Ф-л кв. „Запад“

181

20

10.

ОДЗ "Ас. Крепост"
197

14

Източник: ТСБ - Пловдив

През учебната 2013/2014 г. в Община Асеновград има 10 детски градини, с 8 филиала в околните села и в кварталите, като в тях се обучават – 1 948 деца. Броят на децата в общината, които искат да посещават детска градина през последните години се повишава. Това води до недостиг на места в детските градини, до ограничаване приема и до увеличаване броя на децата в групите, над нормативно определения размер.

Съществува тенденция децата от ромските малцинства да не посещават детска градина, което им създава проблеми при адаптацията в училище и ги затруднява при използването на български език.

На територията на община Асеновград има една е детската ясла - Ясла № 1 – Асеновград и 3 детски ясли към трите ОДЗ.

Таблица 51: Детски ясли и деца в детските ясли


Години

2010

2011

2012

Детски ясли - общо

4

4

4

места

144

136

184

Деца - общо

144

136

184

момчета

69

73

99

момичета

75

63

85

Източник: ТСБ – Пловдив

През последните години започна обновяването на съществуващата материална база в детските градини с цел да се създаде среда, близка до семейната. Подменя се обзавеждането във всички детски градини, осигуряват се нови съвременни дидактични шкафове, маси, столчета, легла, гардероби, постеловъчен инвентар и др.

В дворовете на всички детски градини има обособени кътове за игра, където децата прекарват голяма част от времето си. Осигурени са и дидактични и игрови материали, обособени са кътове по интереси, предразполагащи развиване на творческото мислене и въображение.

Необходими са повече средства за капиталови разходи – основен ремонт на ВиК, ел. и парни инсталации, подмяна на дограма, саниране, преоборудване на кухненските блокове, придобиване на ДМА, газифициране на ЦДГ “Мир” и газифициране с компресирана газ на ЦДГ “Щастливо детство” с.Тополово и филиала на ОДЗ “Бако Динчо” в с. Мулдава. Тези цели могат да бъдат реализирани основно с проекти по оперативните програми през новия програмен период.

Мрежата от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2013/2014 год., съответства на демографските и социално-икономически промени в общината.

4.6.6. Култура и културно наследство

Община Асеновград притежава изключителен културно-исторически ресурс, интегриран в естествена и уникална природна среда. Тук е входът на най-удобния проход през Родопите, свързващ Тракия с Беломорието. В този ресурс, особено значение има и системата от култови обекти от различни епохи. Това е една от привлекателните страни на ресурса, привличаща традиционно най-голям интерес.

На два километра от Асеновград посока гр. Смолян се намира емблематичната за града Асенова крепост, от нея може да се придобие представа за историческото значение на града като защитник на българските земи от атаките идващи от юг. Въпреки, че е малко запазено от крепостните стени, църквата “Св. Богородица Петричка” е почти изцяло съхранена и към момента е действащ храм. Съществуват свидетелства, че на това място е имало крепост още от времето на траките (известна като “Петричка крепост” преди преименуването и през 1934г. на името и в чест на цар Иван Асен ІІ). Построена върху скала на върха на рида, могилата е стратегически разположена в началото на проход, който свързва Тракия със северна Гърция и Егейско море.

Асеновград се гордее с хилядолетното културно – историческо наследство. Сполучливото съчетание на планината с равнина, мекият климат, плодородните почви, както и фактът, че тук е най-удобният проход през Родопите, са причина Асеновград и районът около него да бъдат заселени още от най-дълбока Древност. Славата на Асеновградския район като сакрален център, оформил се през Античността, е доразвита от настъпващата християнска религия и култура.

Един от най-интересните праисторически обекти на територията на община Асеновград се намира в село Долнослав в местността Лопките. Там е разкрит и проучен първият и единствен до сега в България и света неолитен култов център. По археологически данни в очертанията на днешния град е съществувало тракийско селище, продължило своя живот и през римско време.

Много са паметниците останали от траките. Изключително интересно както за специалистите, така и за туристите са тракийските скални светилища. Най-загадъчното от тях е светилището на Белинташ, съществувало от халищата до късната Античност. Белинташ е красива и непрестъпна скала, върху която е съществувало древно тракийско светилище, могат да се видят обредни урни и корита с улеи, на които са се извършвали ритуали. В районна на Асеновград са открити четири светилища на Тракийския конник, най-почитаното от траките божество през римската епоха.

Асеновград се слави с Бачковския манастир. Според поверието градът се закриля от св.Богородица и в нейна чест два пъти годишно се правят прочутите местни “литийни шествия” (подобна традиция е съхранена единствено в Цариград и Ефес). Също така градът се слави с уникалния обичай “Каленица”, както и с “пълнокръвното”празнуване на Трифон Зарезан. Освен с виното, историята, църквите, шествията и традициите (между които и “пищните” асеновградски сватбени традиции), Асеновград е забележителен и с богата и вкусна местна кухня.

Други културни обекти, които привличат интереса на туристите са:Исторически музей – намира се в центъра на града, основан е през 1955г. През месец април 2006г. е открита нова модерна експозиция. Тук може да се проследи развитието на Асеновград от най-древни времена до Съединението. В експозицията са включени и находки от Асенова крепост, четириколесната колесница - част от тракийско погребение от 1 в. на н.е. и десет реставрирани икони по проект ФАР “Създаване и промоция на нов културно-туристичиски продукт “Родопската Света гора”.

Етнографски музей - разположен е в красива и добре запазена къща на богат търговец от гръцки произход от средата на 19 век, музеят показва домашния живот и битовата култура от времето на Възраждането. Когато гръцкото семейство емигрирало от България през 1906 г., сградата е била използвана за училище. Къщата е мебелирана по типичен за времето си начин, изложени са носии от този период, както и картини на асеновградския художник Коста Форев, изобразяващи местни обичаи и празници. Дълбоката изба съдържа предмети, свързани с производството от античността до средата на 20 век.

Музей по палеонтология - намира се в кв. “Баделема”, музеят е гордост за Асеновград. Той разполага с една от най-богатите колекции на хипарионова фауна в Европа с уникални за световната наука експонати.

Най-впечатляващият експонат безспорно е отлично запазеният скелет на древния мастодонт Deinotherium Giganteum, дълъг почти 7м. и тежащ над 10 тона. Освен с мастодонта, музеят разполага с най-голямата в България колекция на бозайници от късния миоцен. Палеонтологичните находки, изложени в музея, позволяват да се проследи естествената история на региона и Европа от периода на късния миоцен /преди повече от 7 милиона години/.

За културен туризъм са подходящи изброените по-горе: НПК „Асенова крепост”, Палеонтологичен музей, Исторически музей, Етнографска къща, както и:


 • Старинното училище „Св. Георги”;

 • Ескпозицията „Хората с мотори”;

 • Средновековния храм „Рождество на Св. Йоан Кръстител” (Св. Ян);

 • Консулато на Мосеус;

 • Къща с линовете на Яков Рупеца и др.

В общината е разположена най-голямата в България концентрация от свети места – 4 манастира, 33 църкви, 60 параклиса, светилища – някои от тях от най-дълбока древност. Това свидетелства за уникално високата християнска култура на територията. Асеновград е известен и като “Малкия Ерусалим”.

Голяма част от културните инициативи на територията се изпълняват от читалищата, които имат дългогодишни традиции в областта на културата, разполагат със сгради и с художествени състави, които поддържат културния живот в различните населени места на общината. Читалищата са двадесет на брой, както следва:  • НЧ „РОДОЛЮБИЕ” – АСЕНОВГРАД , ул. „Речна” 1;

  • НЧ „СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – АСЕНОВГРАД, УЛ „Св.Св. Кирил и Методий” 9;

  • НЧ „ ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ДОЛНИ ВОДЕН;

  • НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – КВ. ГОРНИ ВОДЕН;

  • НЧ „Н.Й. ВАПЦАРОВ” – село Тополово;

  • НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” -          село Новаково;

  • НЧ „ХРИСТО БОТЕВ”- село Нареченски бани;

  • НЧ „ПРОСВЕТА” – село Бачково;

  • НЧ „Н.Й. ВАПЦАРОВ” – село Козаново;

  • НЧ „ЗВЕЗДА” – село Леново;

  • НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” – село Избегли;

  • НЧ „СВЕТЛИНА” – село Златовръх;

  • НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – село Мулдава;

  • НЧ „ХРИСТО БОТЕВ” – село Червен;  

  • НЧ „СЕЛСКА ПРОБУДА” – село Патриарх Евтимово;

  • НЧ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – село Боянци;

  • НЧ „ИВАН ВАЗОВ” – село Долнослав;

  • НЧ „ПРОСВЕТА” – село Нови извор;

  • НЧ „ПРОБУДА” – село Стоево;

  • НЧ „РАЗВИТИЕ” – село Конуш.

Културната програма на общината отбелязва редица местни и национални празници, които се честват редовно. През 2014 г. се честваше и 80 години от преименуването на Станимака в Асеновград. Читалищата са едни от основните организатори на културните събития. Ето и подробния календар на културните събития на територията на общината.

 


Проява

Дата

Място на провеждане

Йордановден

 6 януари

 

Пешеходния мост

 


 

 

135 г. от освобождението на Асеновград от османско иго. 

 

18 януари

 

 

  

 

Паметник на ген. Дандевил 

 


 

Конкурс за най-добро домашно вино. 

31 януари

 


 

Ресторант „Асеновец”, централен площадНационален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”.

30 януари

 

Градска библиотекаТрифон Зарезан – празник на виното с народни борби.

 


1 февруари

 

 Местност край параклиса „Св. Трифон”

141 г. от обесването на Васил Левски

Поход-поклонение до манастира „Св.Петка” – традиция, датираща от 1934г.

 

Поклонение пред барелефа на Васил Левски в Асеновград.16 февруари

 

  

 

 19 февруариБарелеф на Васил Левски в манастира Св. Петка край града.

 

  

 Паметник на Васил Левски в Асеновград.Национален празник на Република България- 136 г. от Освобождението на България.

3 март

Централен площад, Исторически музей.

Тодоровден

8 март

Параклис „Св.Тодор”край града

Честване на славната победа на цар Иван Асен II в битката при Клокотница

 

Рокерско мотошествие до Бачковския манастир 

Пролетен концерт март

 

  

 

 


22 март

 

  

 

22 мартПред паметника на цар Иван Асен II.

 

  

 Маршрут Асеновград -с.Бачково

 

 

Централен площад"Златната ябълка"- религиозен празник, свързан със Св.Богородица

5 април

 

  

храм "Св. Богородица Успение"- кв. Горни Воден

 


Празник на ромите

8.04

Кв. „Лозница” и с. Боянци

Празници на книгата- маратон на четенето, срещи с творци

2-23 април

Градска библиотека,

 

Пролетен детски пленер- изписване на яйца и детски великденски празник на книгата.

 

Великден – празничен концерт. 
Библионощ

 


 

16 април

 

  

 21 април

 

23 април


 

Централен площад,

градски пространства

 

  Централен площад,

градски пространства


 Градска библиотека.

Великденски общински преглед на художествената самодейност.

 


април

 

  

Читалище„Родолюбие”

- площада.

 

 


Литийно шествие с Чудотворната икона от Бачковския манастир до местността Клувията – събира богомолци от цялата страна.

 


Втори ден на Великден

 

21 април

 

 

 Бачковски манастир – местността „Клувията”.

 

  

 

 Ден на Земята.

 


22 април

По училищата

Научен форум ”Стенимахос- Станимака- Асеновград” по повод 80 г. от преименуването на града

 


2 - 3 май

Старинно училище „Св.Георги”

Гергьовден –празнична програма.

6 май

Централен площад

Ден на Европа.

9 май

Централен площад, Градска библиотека,

Фестивал на късометражни любителски филми и мултимедийни презентации.

 


9,10,11 май

Кинозала на стария съвет

 

Майски културни празници- разнообразни културни събития с участието на местни и гостуващи състави и артисти.

 

Изложба в памет на Петко Ламбрев.Изложба на Златьо Бояджиев.

Празник на града – награждаване на отличени асеновградчани, удостояване със звание „Почетен гражданин”, празнична програма. 

1-11 май

 

  

 

  

май

 

 11 май

 

Музей,Библиотека, Читалища, Централен площад.

 

 

  

 

Старинно училище „Св.Георги”. 

 

Централен площад, Асенова крепост, градски пространства, градски парк.Международен ден на музеите.

18 май

Исторически музей.

Национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора”.

Преполовение – на 25-я ден след Великден – литийно шествие от града до Бачковския манастир.21 май

 

  

НЧ”Родолюбие”.

 

  

Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура.

 

Тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2014г.24 май

 

  24 май

Училища, Централен площад.

 

  

Централен площадДен на детето

1юни

Централен площад

Ден на Ботев

2 юни

Барелеф на Христо Ботев

Паисиеви дни

 

 юни

Културните институции

Средновековен панаир с участието на клубове за средновековни възстановки.

20,21,22 юни

Местността край параклиса „Св.Атанасий” до Асеновата крепост, „Метоха” , крепостта.

Фестивал на сватбените ритуали- Еньовден , обичай „Калиница”.

24 юни

Централен площад, градски парк, църквата „Св.Николай”.

Годишнина от рождението на Васил Левски.

18 юли

Паметник на Васил Левски.

Съединение на България.

6 септември

Исторически музей, Централен площад.

Нощ на галериите и музеите.

септември

Художествени зали в града и открити градски пространства.

Есенни празници на изкуствата- пленер живопис, честване на юбилеи на видни асеновградчани.

септември

Градска библиотека, Исторически музей, читалища.

„Маврудово хоро”- Фолклорен фестивал на любителски клубове за хора и танци.

22 септември

Централен площад, НЧ”Родолюбие”.

Ден на независимостта.

22.09

Централен площад, Исторически музей.

Ден на народните будители.

1.11

Музей, Библиотека, Читалища, Училища

25 години Етнографска къща.

 

Фотодокументална изложба. „Преселници – изселници”. 

Ден на християнското семейство.ноември

 

 ноември

 

21 ноемвриЕтнографска къща.

 

 Исторически музей.

 

 НЧ”Родолюбие”.Коледни и Новогодишни празници.

декември

Музей,Библиотека, Читалища, Централен площад.

Друг важен културен обект на територията на общината е Градската библиотека “Паисий Хилендарски” – гр. Асеновград. Тя е създадена през 1895 г. към читалище “Родолюбие”, а от 1981 г., с построяването на нова сграда, функционира като самостоятелна културна институция.

Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD и други нетрадиционни носители на информация. Библиотеката осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, Web-страници на органи и институции, тематични портали и т.н. Посетителите също имат възможност да търсят информация в световната информационна мрежа. Изградена е и компютърна мрежа по отдели: Отдел “Обработка”, Отдел “Възрастни” и “Читалня”, Отдел “Изкуство” и Детски отдел. Internet–услугите “запълват празните ниши” в справочно-библиографския апарат и гарантират достъп до културното богатство на целия свят.

През изминалите години общината подкрепя организационно и финансово от общинския бюджет значими културни проекти на творци и художествено - творчески организации по предварително разработена система от критерии. Насърчава се развитието и популяризирането на любителското изкуство, представянето на творческите ни състави на регионални, национални и международни форуми. Подпомагат се проекти на местни културни организации за значими културни проекти, за развитие на талантливи деца, за опазване, проучване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината. Финансира се издаването на книги с характер на краеведски изследвания върху историята и традициите на община.


4.6.7. Спорт и спортни дейности

От изключително значение за подобряване на здравето и жизнеността на децата е повишаването на индивидуалната здравна култура и профилактика – от една страна и формирането на трайна мотивация за системни самостоятелни занимания с физическа активност за по-добро здраве, дееспособност и дълголетие.

В момента на територията на община Асеновград съществуват и се използват активно следните спортни обекти:


 • Зала за вдигане на тежести "Иван Веселинов";

 • Две баскетболни площадки;

 • Зала за художествена гимнастика;

 • Гребна база - сграда състояща се от хангар, съблекални и санитарен възел;

 • Градски стадион " Шипка";

 • Спортна зала "Асеновец";

 • Футболно игрище и съблекални със санитарен възел;

 • Спортна база кв. Долни Воден - затревено футболно игрище с лекоатлетическа писта.

Отчитайки значението на спорта община Асеновград е предприела мерки за подобряване на условията за спорт и отдих на своите жители. През последните години са направени инвестиции в някои спортни обекти и са ремонтирани съблекалните на стадион “Шипка» и катерачната стена в зала за спортни игри “Асеновец”, селските терени и откритите шахматни площадки. Подобрена е също така газифицикацията. Над 800 деца са обхванати в различните спортни клубове.

Общинската администрация подпомага и развитието на селските клубове. Десет отбора играят в “А” и”Б” окръжна футболна група.

Възраждат се и спортните традиции за развитието на училищния спорт. Важна стъпка в това направление е приемането на общинска програма за развитието на физическото възпитание и спорт 2009-2013 г. в която се предлага, да се изградят училищни спортни клубове или секции, където децата да направят първите стъпки към високото спортно майсторство.

За пълноценното физическо развитие на децата, общината реализира проект „Спорт след училище” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В две училища бяха сформирани клубове по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, шах, бадмингтон и логически игри. Част от тези клубове продължиха своята дейност и след приключване на проекта.

Със съдействието на община Асеновград се изпълняват проекти, спечелени от спортни клубове по програми към Министерството на Физическото Възпитание и Спорта, а именно: Програма “Спорт за децата в свободното време” и Програма “Спорт през ваканциите”.

За децата и младежите, общината е реализирала следните проекти: • “Създаване на център за младежка и спортна информация “Канцелария младеж” и три издания на “Национална младежка среща” –проекти на клуб по спортни танци “Асеновец”

 • “Ремонт и оборудване на материалната база за тренировки на балетния състав на читалището на с. Мулдава” – осъществен от Народно читалище “Никола Йонков Вапцаров” в с. Мулдава

 • “Заедно да учим правилата за движение по пътищата” –изпълнен от Мото клуб “Торнадо” в ЦДГ “Слънце” Асеновград.

 • “Децата и уникалната растителност на Асеновград” – изпълнен от Сдружението с нестопанска цел “Червената скала”

 • “Да опазим уникалната природа на Асеновград” – изпълнен от Екологично сдружение “Хаберлея”

 • “Асеновград-град приключение” на клуб за екстремни спортове “Тангра”.

Макар и предприело различни инициативи в областта на спорта общинското ръководство изостава в обновяването на спортната база и от там се влошават като цяло условията за физическо развитие на младото поколение. Липсата на финансови средства в спортните клубове води до спадане нивото на учебно-тренировъчения процес и до недостатъчно финансиране на подготовката на най-добрите спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен календар. Освен това се регистрират и сериозни трудности в стопанисването и модернизирането на спортната база.

За да се постигнат по-добри резултати през следващия програмен период в областта на спорта е необходимо общинското ръководство да предприеме следните мерки: • Да осъществи необходимата координация, синхрон и оперативно взаимодействие със специализираните спортни организации – спортните сдружения и клубове.

 • Да подпомогне процеса на изграждане на система от състезания, която да се превърне в основен двигател на спорта в училищата.

 • Да създаде условия за подобряване подготовка на най-добрите спортисти за успешно участие в Европейски, Световни първенства и Олимпийските игри.

 • Да се погрижи за модернизацията на спортно-материалната база.


4.6.8. Обобщени изводи за състоянието и тенденциите, проблемите и потребностите
Продължилите повече от две десетилетия негативни тенденции в развитието на демографските процеси доведоха до значими промени и във възрастовата структура на населението на общината. Те се изразяват в намаляване дела на населението под 15 г. и нарастване на дела на населението над 65 г., което до задълбочаващия се процес на застаряване. Състоянието на възрастовата структура е повлияно от промените в раждаемостта и смъртността, миграциите, продължителността на живот и жизнения стандарт на населението. Тази тенденция от своя страна оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал на общината и най-вече върху неговото възпроизводство.

Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и качеството на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условията на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите и в условията на икономическа криза, поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал, чрез повишаване на образованието и квалификацията на работната сила.

В областта на предлагането на социалните услуги община Асеновград е натрупала доста богат опит през последните години, чието предлагане трябва да продължи и през следващия планов период. Малко в страни са останали хората с трайни увреждания за които трябва да се предприемат конкретни инициативи, тъй като общия брой на хората с увреждания, регистрирани в ДСП - Асеновград към декември 2013 г. е 8392 броя.

Друга целева група на която трябва да се обърне специално внимание в бъдеще са самотните възрастни хора и бързо нарастващия им брой. Регистрирана е увеличаващата се потребност от обгрижване на възрастните хора, която не може да бъде гарантирана от техните близки. Немалка част от възрастните хора предпочитат настаняване в дом не само с оглед нуждата от обгрижване, но и поради необходимостта от социални контакти и организиране на ежедневието им, така че да се преодолее изолацията в която се намират.

Друг сериозен проблем, характерен за ромското население, особено сред жителите на кв. Лозница е ранната бременност, както и липсата на достатъчно програми за превенция на ранната бременност и семейното планиране.

Особено внимание трябва да се отдели през следващия планов период на децата от ромски произход, които са една доста рискова група. Най-често срещаните проблеми при тези деца са: лоши битови условия на живот, ранно отпадане от училище, многодетни семейства с липса на ресурс за гарантиране на нормалното физическо и психическо развитие на децата, влошен психо-социален климат в семейството и криминогенна среда на живот. Предоставянето на социални помощи не само не гарантира качеството на обгрижване на децата, но в същото време води до постоянно възпроизвеждане на модела на гарантирана сигурност от държавата и закрепване на негативните модели на родителско поведение. Значителна част от децата от ромски произход продължават да отпадат от училище, като придобитото от тях образование, независимо от степента, е значително по-ниско като качество от средното за страната.

Община Асеновград има опит и практически резултати, включително и от дейностите на НПО за работа с ромските семейства, които трябва да се използват и мултиплицират в бъдеще, за да се повиши капацитета и възможностите в тази насока.

Медицинското оборудване и здравната грижа на територията на община Асеновград е на сравнително добро ниво, но има необходимост от допълнителна апаратура, както и по-качествена такава за определени специфични изследвания. Трябва да се вземат мерки за задържане на лекарите-специалисти, тъй като отрицателните тенденции на текучество сред тази професионална група могат да се отразят негативно върху качеството и обхвата на здравните грижи за населението през следващия програмен период.

Образователната система разполага с добра учебна база, подготвени преподаватели и дългогодишни традиции. Съществуват и възможности за професионална подготовка и повишаване на квалификацията, съобразно новите изисквания на пазара на труда. Регистрира се известно разминаване между необходимостта от кадри на трудовия пазар и подготвяните професионални кадри, което се компенсира в известна степен от различните програми по ОПРЧР. Необходими са обаче допълнителни мерки и по-тясно сътрудничество между професионалните гимназии и бизнеса за координиране на реалните потребности и подготовката на бъдещи кадри за икономиката.

В областта на културата усилията на общината са насочени към максималното използване на даденостите на община Асеновград и превръщането на богатото културно-историческо наследство във визитна картичка на града. Насърчава се развитието и популяризирането на любителското изкуство, представянето на местните творчески състави на регионални, национални и международни форуми. Необходимо е обаче през следващия програмен период общината да се ангажира активно с разработването и възпроизвеждането на традиционни местни празници и обичаи, инициирането на допълнителни културни събития и атракции, които да привличат посетители и да отразяват местните специфики и особености на културниите празници и обичаи. Читалищата трябва да се включат по-активно в разработването и реализацията на нови културни проекти, за да се разшири техния капацитет, който през последните години силно се ограничава поради финансовите затруднения на общината и ниската проектна инициативност на читалищните настоятелства.

На територията на община Асеновград има изградени спортни обекти, но те са недостатъчни, базата и оборудването са остарели. Общината се нуждае от нова закрита зала, която да предлага възможности за практикуването на различни видове спортове и от разлини спортни площадки на открито. Подобряването на спортната база и създаването на предпоставки за активно развитие на спортните инициативи не само ще ангажира младите хора, ще подобри здравния им статус, но и ще създаде предпоставки за тяхното задържане на територията на общината.


 1. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

4.7.1. Транспортна инфраструктура

Нормалното функциониране на общината като единен механизъм е тясно свързано с изградените транспортни мрежи и видовете транспорт използван на територията й. Географското разположение на Община Асеновград съдейства за доброто й включване в националната транспортна мрежа. Транспортната система в Общината се състои от републикански, общински и местни пътища и железопътен транспорт. Пътната мрежа на територията на Община Асеновград не е в добро състояние, но има достъп до всички населени места. Дължината на републиканските пътища преминаващи през Общината е 39,7 км, общинските пътища са с дължина 121,3 км, а местните - с дължина 39 км. Отпусканите целеви средства ежегодно от МРРБ за ремонт на общинската пътна мрежа са крайно недостатъчни. Поддръжката на общинските пътища е задължение на Община Асеновград, а на републиканските на Областно Пътно Управление – гр. Пловдив. Транспортната мрежа включва и изградените улици в населените места в Общината. В Асеновград общата дължина на улиците е 210 км, а в селата е 227 км. В града уличната мрежа е добре изградена и сравнително добре поддържана с много малки изключения – има улици настлани с баластра, а на места липсва настилка. В селата състоянието е по-лошо, голяма част от улиците са покрити с трошен камък и баластра. Уличната система играе важна роля не само за транспортна, но и за общото развитие на града и селата в Общината.

Таблица 52: Републикански пътища на територията на Община Асеновград


път

Наименование на пътя

II - 58

Кърджали - Асеновград

II-86

Пловдив - Смолян

III-667

Асеновград - Оризово, Поповица - Асеновград

III-8604

II-86 - Косово

III-5802

Тополово - Леново - Поройна

III-8006

Садово - Асеновград

Най-важни пътища преминаващи през територията на Общината са път № II-58 свързващ Асеновград с град Кърджали и № II-86 свързващ град Пловдив и град Смолян. Дължините им на територията на Община Асеновград са съответно: № II-58 – 27,4 км и № II-86 – 32,9 км.

Таблица 53: Общински пътища на територията на Община Асеновград


път

Наименование на пътя

50017

Жълт камък - Узуново

58021

Червен - Горнослав - Мостово

58023

Орешец - Добростан

58025

Орешец - Три могили

58026

Мулдава - Стоево - Златовръх

58027

58025 - Сини връх

58801

Асеновград - Катуница

58806

Златовръх - Извор - Искра

58807

Избеглии - Конуш - Поповица

80052

Пловдив - Ягодово - Избеглии

80417

III-804 - Боянци - Избеглии

86014

II-86 -Долни воден - Куклен

86016

86018 - Долни Воден

86018

II-86 - Горни Воден

86024

II-86 - Яворово - Добралък

58812

Леново - Новаково

Уличната система играе важна роля в общото развитие на Община Асеновград. За гр. Асеновград и за кв. Горни и Долни Воден се характеризира със следните данни:

1.Улични платна, вкл. тротоарите – площ 1191 хил. м2

2.Улични платна:


   • дължина – 105 км.

   • площ – 849 хил. м2

3. Улици, покрити с асфалт, бетон и паваж:

   • дължина – 94 км.

   • площ – 721 хил. м2

4. Улични платна, покрити с трошен камък и баластра:

   • дължина – 6 км.

   • площ – 61 хил. м2

5. Улици без настилка с бордюри:

   • дължина – 5 км.

   • площ – 67 хил. м2

Улична мрежа в селата на Община Асеновград:

1. Улични платна, включително тротоарите: - площ – 2172 хил. м2

2. Улични платна:


   • дължина – 227 км.

   • площ – 1573 хил. м2

3. Улици, покрити с асфалт, бетон и паваж:

   • дължина – 126 км.

   • площ – 895 хил. м2

4. Улици, покрити с трошен камък или баластра:

   • дължина – 73 км.

   • площ – 455 хил. м2

5. Улици с бордюри, но без настилка:

   • дължина – 12 км.

   • площ – 94 хил. м2

6. Улици без бордюри и без настилка:

   • дължина – 16 км.

   • площ – 129 хил. м2

Източник: Община Асеновград

Достъп има до всички населени места. Разстоянията от Общинския център до всички села на територията на Общината са упоменати в Таблица 54.Таблица 54: Разстояния от град Асеновград до всички населени места в Общината

N

Населено място

Разстояние от гр. Асеновград

N

Населено място

Разстояние от гр. Асеновград

1.

кв. Горни Воден

6

16.

с. Леново

25

2.

кв. Долни Воден

5

17.

с. Лясково

10

3.

с. Бачково

7,8

18.

с. Мостово

29

4.

с. Боянци

7,4

19.

с. Мулдава

7

5.

с. Бор

35

20.

с. Нар. бани

24

6.

с. Врата

28

21.

кв. Наречен

18

7.

с. Горнослав

14

22.

с. Новаково

25

8.

с. Долнослав

13

23.

с. Нови извор

20

9.

с. Добростан

28

24.

с. Орешец

22

10.

с. Жълт камък

43

25.

с. Стоево

13

11.

с. Златовръх

13

26.

с. Сини връх

30

12.

с. Избеглии

14

27.

с. Тополово

17

13.

с. Козаново

9

28.

с. Три могили

44

14.

с. Конуш

18

29.

с. Узуново

45

15

с. Косово

29

30.

с. Червен

10

Източник: Община Асеновград

Асеновград се явява център на ежедневно транспортно обслужване. Общественият транспорт - градски и междуселищен, се извършва от частни фирми и се възлага чрез обществена поръчка. Маршрутната дължина на градските линии е 57 километра, а на линиите в рамките на Общината - 636 километра. Дължината на всички маршрутни линии е 950 километра. На територията на Община Асеновград са регистрирани 115 таксиметрови коли.

Състоянието на автомобилния парк, както на пътническия, така и на товарния не е много добро.

През Община Асеновград преминава отсечка на железопътна линия No. 16 - Крумово - Асеновград. По железопътната линия се извършва пътнически и товарен транспорт. Пътническият железопътен транспорт обслужва главно пътници по направлението Асеновград - Пловдив и обратно, предимно работещи в Областния център. С оглед подобряване качеството на железопътния транспорт е нужна подмяна на вагонния парк и внедряване на допълнителна механизация.


4.7.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Водоснабдителните мрежи в Общината изпълняват жизненоважни функции за населението, производството и за други дейности свързани с комплексното обслужване. Поради тези причини общинското ръководство полага особени грижи за развитието, поддържането и разширяването на водоснабдителната система. Основната функция на тази система е да удовлетвори нуждите на жителите на Общината от вода. В Таблица 55. е дадена по-подробна информация за водопроводната мрежа на територията на Община Асеновград към 31.12.2013г.

Таблица 55: Водопроводна мрежа към 31.12.2013г.


Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет